دوره حسابداری مقدماتی وتکمیلی

ایجاد آمادگی لازم در افراد با رشته های غیرمرتبط به منظور انجام امور مالی واحدهای اقتصادی است. تمامی بنگاههای اقتصادی( چه خرد وچه کلان) که در سطح جامعه فعالیت می کنند نیاز مبرمی به ساماندهی حسابها و چرخه های مالی خود دارند ،از این رو همیشه جایگاه شغل حسابداری یکی از ارکان مهم سلسله مراتب اداری هر مجموعه می باشد. بدیهی است کسب اطلاعات حسابداری با هر مدرک و یا رشته ای که باشید آینده شغلی مناسبی را برای
شما در پی خواهدداشت که در این دوره برای شروع کار حرفه حسابداری در بازار مباحث کاربردی را با توجه به نیازهای جامعه (جذب کار) برای کارآموزان گنجانده ایم.

محتوای دوره :(مخاطبان چه می آموزند؟)


1.کلیات ومفاهیم عمومی حسابداری
2.معادله حسابداری(تجزیه وتحلیل معاملات و رویدادهای مالی)
3.چرخه کامل حسابداری در شرکت های خدماتی وبازرگانی
4.اصلاحات وبستن حسابهای موقت و دائم در شرکت های خدماتی وبازرگانی
5.تنظیم صورت های مالی در موسسات بازرگانی وخارجی
6.تفاوت تهیه صورت های مالی در روش دائمی وادواری
7.حسابها واسناد دریافتنی
8.استاندارد 8حسابداری(موجودی مواد و کالا)
9.خزانه داری(موجودی نقد،بانک،تنخواه)
10.بدهی ها
11. استاندارد شماره 11حسابداری (دارایی های ثابت و استهلاک آنها)
12.استاندارد شماره 1حسابداری(صورت های مالی)

این دوره برای چه کسانی مفید می باشد:

اگر شما با قواعد حسابداری آشنایی ندارید و قبلاً در دوره های تئوری حسابداری شرکت نکرده اید یا شرکت کرده اید اما مباحث مطرح در کتابهای اصول 1 واصول2 را درک نکرده اید، لازم است در این دوره حضور بهم رسانید.
در کل این دوره ها مخصوص تمامی علاقه مندان به انجام امور مالی و بازرگانی است.

مزایای شرکت در دوره :

در این دوره علاقه مندان با اصول و مفاهیم بنیادی حسابداری آشنا و مهارت تئوری لازم را جهت انجام امور مالی و بازرگانی کسب می کنند.
کارآموزانی که در این دوره شرکت می کنند در پایان دوره قادر خواهند بود:

1.تعریف کاملی از حسابداری ارائه دهند
2.انواع بنگاههای اقتصادی را نام برده و درباره آن توضیح دهند
3.مفاهیم اولیه حسابداری شامل مفروضات واصول ومیثاقهای حسابداری را بیان کنند
4..معادله اساسی حسابداری و عناصر تشکیل دهنده آن را توضیح دهند
5.رویدادهای مالی را شناسایی،تجزیه وتحلیل ودر دفتر روزنامه وکل ثبت کنند
6.تراز آزمایشی و صورت های مالی اساسی را تهیه کنند
7.اصلاحات پایان دوره مالی را انجام دهند
8.می توانند در پایان دوره مالی حسابهای موقت ودائم را ببندند
9.مراحل چرخه حسابداری را بیان کنند
10.درباره روشهای حذف مطالبات لاوصول توضیح دهند و آنها را به کار گیرند
11.می توانند صورت مغایرت بانکی تهیه کنند
12.می توانند روشهای مختلف محاسبه استهلاک را توضیح دهند و به کار گیرند
13.از طریق ارائه استاندارد صورت های مالی و ترتیب قرارگیری حساب ها از این صورتها اطلاع یابند
14.به طور کلی میتوانند حسابداری دستی موسسات خدماتی وبازرگانی را انجام دهند

ابزار کار:

جزوه های اختصاصی آموزشگاه
اسناد ومدارک مورد نیاز آموزش حسابداری
نمونه سوالات امتحانی
دفاتر قانونی و اسناد حسابداری
ماشین حساب

طول مدت دوره

سرمایه زمانی این دوره 2ماه ونیم می باشد. (30جلسه 2 ساعتی آموزشی)

رزرو دوره حسابداری مقدماتی و تکمیلی

لطفا کلیه موارد را با دقتی شایسته، پر کنید.
  • کاربر گرامی جهت فرستادن مرسوله های پستی موسسه محاسبان پر کردن این بخش الزامی است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .