فرصت های شغلی(ویژه کارآموزان محاسبان)

۱۴۳۱۹

((فرصت های شغلی))خیابان فردوسی

(کاربر گرامی: لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر هریک از مورد های کاری قید شده با تلفن ۴۰۲۰-۰۳۱ داخلی ۲۰۲تماس حاصل فرمایید.)

 

۱۲۶۳۵ ۱۴۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ خدماتی شهرک صنعتی سروش نرم افزار آرپا ۸-۲۰ اداره گار
۱۲۶۳۴ ۱۴۳۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ خدماتی میدان لاله نرم افزار پارسیان دو هته ای یک روز توافقی
۱۲۶۳۳ ۱۴۳۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ بازرگانی مشتاق سوم نرم افزار پارسیان ۸:۳۰-۱۵ بیش از ۴ میلیون
۱۲۶۳۲ ۱۴۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ تولیدی شهرک صنعتی جی ۷:۳۰ -۱۶:۳۰ ۵۰۰۰٫۰۰۰
۱۲۶۳۱ ۱۴۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ خدماتی بازرگانی خیابان امام خمینی نرم افزار هلو و پارسیان

۸-۱۷

۸-۱۲

اداره کار
۱۲۶۳۰ ۱۴۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ بازرگانی خیابان امام خمینی نرم افزار پارسیان ۱۱-۱۵ توافقی
۱۲۶۲۹ ۱۴۲۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ بازرگانی شاهپور جدید نرم افزار پارسیان ۹-۱۷ توافقی
۱۲۶۲۸ ۱۴۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ تولیدی چهار باغ بالا نرم افزار آسا سیستم ۸-۱۶:۳۰ بیش از ۴ میلیون
۱۲۶۲۷ ۱۴۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ بازرگانی خیابان عاشق اصفهانی نرم افزار نوآوران

۸-۱۷:۳۰

۸-۱۴

توافقی
۱۲۶۲۶ ۱۴۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ خدماتی بهارستان نرم افزار پارسیان

۹-۱۳:۳۰

۱۶:۳۰-۲۰

توافقی
۱۲۶۲۵ ۱۴۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تولیدی خیابان کاوه نرم افزار آرپا ۸-۱۶ اداره کار
۱۲۶۲۴ ۱۴۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ خدمات مالی خیابان نیکبخت نرم افزار پارسیان و امین ۸-۱۶:۳۰ توافقی
۱۲۶۲۳ ۱۴۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تولیدی کیلومتر ۱۲ جاده اصفهان شیراز نرم افزار نوآوران ۷-۱۵:۳۰ توافقی
۱۲۶۲۲ ۱۴۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ بازرگانی سپاهان شهر نرم افزار امین ۸-۱۶ اداره کار
۱۲۶۲۱ ۱۴۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تولیدی شهرک صنعتی سگزی نرم افزار پارسیان ۸-۱۷ توافقی
۱۲۶۲۰ ۱۴۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صنعتی-بازرگانی-تولیدی چهار باغ بالا نرم افزار نوآوران-پارسیان ۸-۱۶ توافقی
۱۲۶۱۹ ۱۴۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تولیدی شهرک صنعتی سروش بادران نرم افزار پارسیان-آسا ۸-۱۷ اداره کار
۱۲۶۱۸ ۱۴۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ بازرگانی سیتی سنتر نرم افزار پارسیان توافقی توافقی
۱۲۶۱۷ ۱۴۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ خدماتی عبدالرزاق نرم افزار پارسیان ۸:۳۰-۱۵ توافقی
۱۲۶۱۶ ۱۴۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بازرگانی خیابان فردوسی نرم افزار آرپا توافقی توافقی
۱۲۶۱۵ ۱۴۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ خدماتی چهار راه رزمندگان توافقی توافقی
۱۲۶۱۴ ۱۴۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تولیدی سهروردی سه راه سیمین نرم افزار سپیدار ۸-۱۶ توافقی
۱۲۶۱۳ ۱۴۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ بازرگانی خ ملک شهر پارسیان نیمه وقت دو جلسه در هفته خانم/ آقا حسابدار
۱۲۶۱۲ ۱۴۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ بازرگانی خ صمدیه لباف پارسیان ۱۶_۱۰ توافقی خانم حسابدار
۱۲۶۱۱ ۱۴۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸/ بازرگانی خ امیر کبیر پارسیان ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۶۱۰ ۱۴۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ تولیدی فلاورجان نرم افزار پارسیان ۱۷_۸ ۵/۰۰۰/۰۰۰ خانم/آقا حسابدار
۱۲۶۰۹ ۱۴۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ بازرگانی شاهین شهر خیابان فردوسی نرم افزار پارسیان

۹-۱۳

۱۷-۲۲

۱۲۶۰۸ ۱۴۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ بازرگانی خیابان ابن سینا نرم افزار امین ۸-۱۷ توافقی
۱۲۶۰۷ ۱۴۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ بازرگانی خ فردوسی پارسیان توافقی

توافقی

 

۱۲۶۰۶ ۱۴۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ بازرگانی خ صمدیه لباف آرپا توافقی اداره کار
۱۲۶۰۵ ۱۴۰۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ بازرگانی خ امام خمینی فراروند ۱۷_۸ توافقی
۱۲۶۰۴ ۱۴۰۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ بازرگانی اتوبان خرازی اول نرم افزار پارسیان ۸-۱۷
۱۲۶۰۳ ۱۴۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ بازرگانی خیابان طیب میرداماد نرم افزار دیاکو

۸-۱۶

۸-۱۴

۱۲۶۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ بازرگانی چهار باغ عباسی و چهار باغ بالا نرم افزار پارسیان اداره کار
۱۲۶۰۱ ۱۴۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ بازرگانی خیابان آتشگاه نرم افزار پارسیان

۸-۱۳:۳۰

۱۴:۳۰-۱۷:۳۰

اداره کار
۱۲۶۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ بازرگانی خیابان اشرفی اصفهانی نرم افزار همگام و پارسیان ۸-۱۷ توافقی
۱۲۵۹۹ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ بازرگانی شهرک صنعتی جی نرم افزار نوآوران و پارسیان ۸-۱۶:۳۰ توافقی
۱۲۵۹۸ ۱۳۹۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ بازرگانی خیابان کهندژ نرم افزار سپیدار-آسا ۸-۱۶ توافقی
۱۲۵۹۷ ۱۳۹۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ بازرگانی خیابان فردوسی نرم افزار پیشرو

۹-۱۳:۳۰

۱۶-۲۰:۳۰

توافقی
۱۲۵۹۶ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تولیدی شهرک صنعتی مورچه خورت نرم افزار راهکاران ۸-۱۷
۱۲۵۹۵ ۱۳۹۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ بازرگانی خیابان صمدیه لباف نرم افزار پارسیان

۸-۱۳:۳۰

۱۵:۳۰-۲۰

توافقی
۱۲۵۹۴ ۱۳۹۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ خدماتی میدان احمد آباد نرم افزار پارسیان ۹:۳۰-۲۰:۳۰ اداره کار
۱۲۵۹۳ ۱۳۹۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ خدماتی خیابان امام خمینی نرم افزار راهکاران ۸-۱۷
۱۲۵۹۲ ۱۳۹۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ خیابان شریف واقفی نرم افزار آرپا ۸-۱۶ اداره کار
۱۲۵۹۱ ۱۳۹۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تولیدی هشت بهشت غربی نرم افزار پارسیان ۸:۳۰-۱۵ اداره کار
۱۲۵۹۰ ۱۳۹۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ خدماتی شهرک صنعتی کمشچه نرم افزار پارسیان ۸-۱۴ اداره کار
۱۲۵۸۹ ۱۳۸۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بازرگانی هشت بهشت غربی نرم افزار پارسیان توافقی
۱۲۵۸۸ ۱۳۸۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بازرگانی هشت بهشت غربی نرم افزار پارسیان سپیدار توافقی
۱۲۵۸۷ ۱۳۸۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بازرگانی دروازه شیراز نرم افزار آسا ۸-۱۷ اداره کار
۱۲۵۸۶ ۱۳۸۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بازرگانی چهار راه تختی نرم افزار پاسارگاد

۸:۳۰-۱۳:۳۰

۱۶:۳۰-۲۰:۳۰

توافقی
۱۲۵۸۵ ۱۳۸۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تولیدی شهرک صنعتی اشتر جون نرم افزار آسا ۸-۱۷ توافقی
۱۲۵۸۴ ۱۳۸۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ پیمانکاری خیابان میر جنب بانک سپه نرم افزار پارسیان ۸-۱۷ اداره کار
۱۲۵۸۳ ۱۳۸۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بازرگانی خیابان هاتف نرم فزار پارسیان

۹-۱۳:۳۰

۱۷-۱۹

توافقی
۱۲۵۸۲ ۱۳۸۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بازرگانی خیابان شمس آبادی نرم افزار پارسیان ۹-۱۴ توافقی
۱۲۵۸۱ ۱۳۸۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ خیابان جابر انصاری نرم افزار پارسیان توافقی
۱۲۵۸۰ ۱۳۸۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱۴ خیابان ارباب نرم افزار آسا ۸-۱۶:۳۰
۱۲۵۷۹ ۱۳۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ بازرگانی خیابان طالقانی نرم افزار پارسیان ۹-۲۱ توافقی
۱۲۵۷۸ ۱۳۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ درچه خیابان نواب صفوی نرم افزار پارسیان ۱۵-۲۰
۱۲۵۷۷ ۱۳۷۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ خدماتی خیابان جی شرقی نرم افزار پارسیان ۸-۱۸ اداره کار
۱۲۵۷۶ ۱۳۷۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ بازرگانی خیابان فردوسی جنب بازار موبایل نرم افزرا محک

۹:۳۰-۱۳:۳۰

۱۷-۲۱

توافقی
۱۲۵۷۵ ۱۳۷۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ پیمانکاری امام خمینی خیابان بسیج ۱۶-۲۱ توافقی
۱۲۵۷۴ ۱۳۷۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه حمزه نرم افزار سپیدار ۸-۱۶:۳۰ اداره کار
۱۲۵۷۳ ۱۳۷۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ خیابان جابر انصاری نرم افزار پارسیان ۹-۱۴ توافقی
۱۲۵۷۲ ۱۳۷۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ بازرگانی توحید میانی نرم افزار آسا سیستم ۸:۳۰-۱۴
۱۲۵۷۱ ۱۳۷۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ بازرگانی خیابان امام خمینی نرم افزار پارسیان ۱۵-۱۹ توافقی
۱۲۵۷۰ ۱۳۷۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ میدان شهدا نرم افزار پارسیان توافقی
۱۲۵۶۹ ۱۳۶۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ بازرگانی کاوه سه راه مک شهر نرم افزار امین ۸:۳۰- ۱۷:۳۰ توافقی
۱۲۵۶۸ ۱۳۶۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ بازرگانی خیابان جی سه راه همدانیان نرم افزار پارسیان ۸:۳۰-۱۳
۱۲۵۶۷ ۱۳۶۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ تولیدی ابتدای شهرک قدس نرم افزار پارسیان اداره کار
۱۲۵۶۶ ۱۳۶۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ پروین خیابان هفتون جنب عباس آباد نرم افزار پارسیان ۱۵-۲۰ اداره کار
۱۲۵۶۵ ۱۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ بازرگانی انتهای خیابان عبدالرزاق بازار بزرگ نرم افزار پارسیان توافقی
۱۲۵۶۴ ۱۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ بازرگانی خیابان مشیر الدوله نرم افزار نوآوران

۸-۱۶

۸-۱۴

توافقی
۱۲۵۶۳ ۱۳۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲ بازرگانی خیابان امام خمینی نرم افزار پارسیان ۹-۱۷ اداره کار
۱۲۵۶۲ ۱۳۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد نرم افزار پارسیان ۸-۱۶ اداره کار
۱۲۵۶۱ ۱۳۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ بازرگانی میدان نقش جهان نرم افزار کیمیا ۹-۱۷ توافقی
۱۲۵۶۰ ۱۳۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ خیابان طیب نرم افزار پارسیان ۹-۱۸ توافقی
۱۲۵۵۹ ۱۳۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تولیدی زینبیه نرم افزار پارسیان توافقی
۱۲۵۵۸ ۱۳۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ شهرک صنعتی جی نرم افزار پارسیان ۷:۳۰ الی ۱۷ اداره کار
۱۲۵۵۷ ۱۳۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ بازرگانی خیابان فردوسی نرم افزار امین

۹:۳۰ -۱۲:۳۰

۷:۳۰-۱۷:۳۰

توافقی
۱۲۵۵۶ ۱۳۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ تولیدی شهرک علی تحقیقاتی اصفهان نرم افزار پارسیان ۸-۱۶ اداره کار
۱۲۵۵۵ ۱۳۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ بلوارملت نرم افزار پارسیان ۱۷-۲۲ توافقی
۱۲۵۵۴ ۱۳۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ بازرگانی خیابان فردوسی نرم افزار پارسیان

۹-۱۳

۱۷-۲۱

توافقی
۱۲۵۵۳ ۱۳۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ شهرک صنعتی سگزی نماد ایران ۸ الی ۱۷ اداره کار
۱۲۵۵۲ ۱۳۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ چهار باغ عباسی حسنات ۷:۳۰ الی۱۴ اداره کار
۱۲۵۵۱ ۱۳۵۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ بازرگانی خواجه عمید سرحساب اداره کار
۱۲۵۵۰ ۱۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ پیمانکاری عطار نیشابوری پارسیان توافقی
۱۲۵۴۹ ۱۳۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تولیدی خیابان امام خمینی پارسیان

۸-۱۶

۸-۱۲

توافقی
۱۲۵۴۸ ۱۳۴۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ورودی خانه اصفهان پارسیان ۸ الی ۱۶ توافقی
۱۲۵۴۷ ۱۳۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ بازرگانی شاهپور جدید خیابان پرتو پارسیان توافقی
۱۲۵۴۶ ۱۳۴۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ پیمانکاری خیابان سروش پارسیان توافقی
۱۲۵۴۵ ۱۳۴۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ تولیدی شهرک صنعتی سگزی نوآوران پارسیان

۸ الی ۱۷

۸ الی ۱۴

توافقی
۱۲۵۴۴ ۱۳۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ بازرگانی خیابان فردوسی پارسیان ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ توافقی
۱۲۵۴۳ ۱۳۴۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ بازرگانی چهار راه خانه اصفهان هاترا ۸:۳۰ الی ۱۶ توافقی
۱۲۵۴۲ ۱۳۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ بازرگانی خیابان طالقانی تیزپرداز

۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰

اداره کار
۱۲۵۴۱ ۱۳۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ بارزگانی خیابان علامه مجلسی

۹ الی ۱۳:۳۰

۱۷ الی ۲۲

اداره کار
۱۲۵۴۰ ۱۳۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ بازرگانی خیابان فلسطین پارسیان

۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۱۶:۳۰ الی ۲۲

اداره کار
۱۲۵۳۹ ۱۳۴۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ بازرگانی خیابان همدانیان پارسیان نیمه وقت توافقی
۱۲۵۳۸ ۱۳۳۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ خیابان پروین خیابان معراج پارسیان ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ اداره کار
۱۲۵۳۷ ۱۳۳۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ بازرگانی خیابان جی سه راه همدانیان پارسیان

۸:۳۰ الی ۱۳

۱۶:۰۰ الی ۲۰:۳۰

توافقی
۱۲۵۳۶ ۱۳۳۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ بازرگانی خمینی شهر ویژن ۸ الی ۲۰ توافقی
۱۲۵۳۵ ۱۳۳۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بازرگانی بعد از خیابان زاهد روبروی بانک خیابان مسجد سید آرپا  – توافقی
۱۲۵۳۴ ۱۳۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بازرگانی فلاورجان پارسیان

۸-۱۳

۱۶-۲۰

توافقی
۱۲۵۳۳ ۱۳۳۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ بازرگانی خ امام خمینی پارسیان ۸-۱۴ توافقی
۱۲۵۳۲ ۱۳۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ خدماتی آتشگاه پارسیان ۱۷_۸ توافقی خانم حسابدار
۱۲۵۳۱ ۱۳۳۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بازرگانی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۳۰ ۱۳۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بازرگانی خ چهار باغ بالا پارسیان و الماس ۱۳_۹ توافقی آقا کمک حسابدار
۱۲۵۲۹ ۱۳۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بازرگانی خ پروین پارسیان ۱۴_۸ توافقی خانم حسابدار
۱۲۵۲۸ ۱۳۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بازرگانی خ آمادگاه شایگان سیستم توافقی توافقی آقا حسابدار
۱۲۵۲۷ ۱۳۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ تولیدی صنهتی جی آسا ۱۷_۸ اداره کار آقا حسابدار
۱۲۵۲۶ ۱۳۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ خدماتی خ وحید _ ۱۷_۸ توافقی خانم حسابدارو کمک حسابدار و مدیر مالی
۱۲۵۲۵ ۱۳۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷:۱۵_۷:۳۰ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۲۴ ۱۳۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ _ خ میر داماد پارسیان پاره وقت اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۲۳ ۱۳۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ تولیدی شهرک صنعتی اشتر جان _ ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۵۲۲ ۱۳۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ خدماتی فلکه ملک شهر نوآوران _ توافقی خانم حسابدار
۱۲۵۲۱ ۱۳۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ بازرگانی توحید شمالی نوآوران ۱۷_۸ _ خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۲۰ ۱۳۲۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ بازرگانی گلزار شمالی رادیکال _ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۵۱۹ ۱۳۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ بازرگانی خ شریف واقفی پارسیان پاره وقت توافقی خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۱۸ ۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ تولیدی صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار و کمک حسابدار و مدیر مالی
۱۲۵۱۷ ۱۳۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ بازرگانی ابتدای منطقه صنعتی دولت آباد پارسیان

۱۳_۸

۱۸_۱۵

توافقی خانم حسابدار و کمک حسابدار
۱۲۵۱۶ ۱۳۱۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ بازرگانی چهار باغ خوجو شایگان ۱۳:۳۰_۸:۳۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ خانم حسابدار
۱۲۵۱۵ ۱۳۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بازرگانی خ بزرگمهر آسان

۱۳_۸

۲۰_۱۷

توافقی خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۱۴ ۱۳۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بازرگانی جاده دولت آباد آسا ۱۷_۷:۳۰ توافقی خانم حسابدار و کمک حسابدار
۱۲۵۱۳ ۱۳۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بازرگانی خ فردوسی آسا سیستم ۱۷_۸ بالاتر از ۴/۰۰۰/۰۰۰ خانم مدیر مالی
۱۲۵۱۲ ۱۳۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ خدماتی خ وحید پارسیا/ هلو ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی / حسابدار
۱۲۵۱۱ ۱۳۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ بازرگانی خ امام خمینی سپیدار ۱۶_۸:۳۰ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۵۱۰ ۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ بازرگانی میدان احمد آباد آسان توافقی توافقی خانم/آقا حسابدار
۱۲۵۰۹ ۱۳۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ بازرگانی خ خوراسگان پارسیان پاره وقت توافقی خانم حسابدار
۱۲۵۰۸ ۱۳۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تولیدی شهرک صنعتی مورچه خورت کیا سیستم ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۰۷ ۱۳۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تولیدی خ سروش پارسیان ۱۳_۸ توافقی خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۰۶ ۱۳۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ تولیدی شهر رضا پارسیان ۱۶:۳۰_۷ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۵۰۵ ۱۳۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ بازرگانی خ جی آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۰۴ ۱۳۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ خدماتی هشت بهشت شرقی پارسیان ۱۲_۹ توافقی خانم حسابدار
۱۲۵۰۳ ۱۳۰۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ تولیدی خ امام خمینی پارسیان پاره وقت توافقی خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۰۲ ۱۳۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ بازرگانی بعد از بیمارستان صدوقی کارا ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۵۰۱ ۱۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ بازرگانی خ امام خمینی ورانگر ۱۷_۸ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۵۰۰ ۱۳۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ بازرگانی پهار باغ بالا الماس ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۹۹ ۱۳۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ بازرگانی خ فردوسی پارسیان ۱۳_۹ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۹۸ ۱۲۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ خدماتی شهرک صنعتی جی هلو و پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۹۷ ۱۲۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ بازرگانی چهار باغ خواجو نوآوران وپارسیان توافقی توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۴۹۶ ۱۲۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ تولیدی خ جی ارغوانیه پارسیان توافقی _ خانم حسابدار
۱۲۴۹۵ ۱۲۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ بازرگانی خ جی پارسیان توافقی توافقی خانم حسابدار
۱۲۴۹۴ ۱۲۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ خدماتی شهرک سلامت روزنه ۱۷_۸ بالاتر از اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۹۳ ۱۲۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بازرگانی خ گلزار جنوبی پارسیان ۱۸:۳۰ _۹:۳۰ _ خانم حسابدار
۱۲۴۹۲ ۱۲۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ بازرگانی خ گلزار هلو ۱۴_۹ _ خانم/ آقا _
۱۲۴۹۱ ۱۲۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ بازرگانی کمال اسماعیل پارسیان ۱۸_۱۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۹۰ ۱۲۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ بازرگانی شهرک ولیعصر آرپا ۱۶_۸ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۸۹ ۱۲۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ بازرگانی خ آتشگاه پارسیان ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۸۸ ۱۲۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ پیمانکاری ملک شهر خ رباط سوم پارسیان ۲۰_۱۰ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۸۷ ۱۲۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تولیدی شهرک صنعتی جی پارسیان  و شایگان ۱۷_۸ اداره کار خانم حسابدار
 ۱۲۴۸۶ ۱۲۸۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ خدماتی خ بزرگمهر نوآوران ۱۷_۸ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۸۵ ۱۲۸۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ بازرگانی چهار راه ولیعصر امین ۱۸:۳۰_۸ اداره کار آقا حسابدار
۱۲۴۸۴ ۱۲۸۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ بازرگانی شهرک صنعتی اشتر جان پارسیان ۱۷_۸ بالاتر از اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۸۳ ۱۲۸۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ _ شهرک علمی تحقیقاتی پارسیان ۱۴_۸:۳۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۸۲ ۱۲۸۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تولیدی خ امام خمینی پارسیان ۱۷_۸ توافقی خانم حسابدار
۱۲۴۸۱ ۱۲۸۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ بازرگانی چهار راه وفایی پارسیان ۱۶_۲۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۸۰ ۱۲۸۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ بازرگانی رهنان پارسیان ۱۴_۸ توافقی آقا حسابدار
۱۲۴۷۹ ۱۲۸۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ بازرگانی ساختمان جهان نما آرپا ۱۶_۸ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۷۸ ۱۲۸۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ پیمانکاری شیخ صدوق شمالی فراندیش ۱۸_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۷۷ ۱۲۷۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ تولیدی شهرک صنعتی کمشچه آرپا ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۷۶ ۱۲۷۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ بازرگانی صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۷۵ ۱۲۷۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ _ بعد از باغ ابریشم _ ۱۶_۷ اداره کار خانم _
۱۲۴۷۴ ۱۲۷۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ _ دانشگاه صنعتی پارسیان ۱۶_۸:۳۰ توافقی خانم حسابدار
۱۲۴۷۳ ۱۲۷۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ خدماتی خ هشت بهشت _ ۱۷_۸ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۷۲ ۱۲۷۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ تولیدی جاده شاهین شهر بعد از پالایشگاه الماس ۱۶_۸ اداه کار خانم حسابدار
۱۲۴۷۱ ۱۲۷۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ تولیدی خ آپادانا سپیدار ۱۷_۹ توافقی خانم/آقا مدیر مالی
۱۲۴۷۰ ۱۲۷۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ _ خ صمدیه لباف _ ۱۵_۹ توافقی خانم حسابدار
۱۲۴۶۹ ۱۲۷۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ _ شیخ صدوق شمالی نوآوران ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/آقا _
۱۲۴۶۸ ۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ خدماتی بعد از پل فرودگاه آرپا ۱۷_۸ بیشتر از تداره کار خانم/آقا _
۱۲۴۶۷ ۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ بازرگانی عبدالرزاق آزاد / پارسیان ۱۴_۸ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۶۶ ۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ تولیدی مجتمع اوسان آسا/ نوآوران ۱۶:۳۰-۸ توافقی آقا مدیر مالی
۱۲۴۶۵ ۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ بازرگانی شاهپور جدید پارسیان ۱۴_۹ ۲/۰۰۰/۰۰۰ خانم/ آقا حسابدلر
۱۲۴۶۴ ۱۲۶۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ بازرگانی خ ۲۲ بهمن آرپا ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۶۳ ۱۲۶۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پیمانکاری خ هزار جریب نوآوران ۱۶_۸ بالاتر ازاداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۶۲ ۱۳۶۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ _ شهرک صنعتی سروش فردان ۱۶_۸:۳۰  اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۶۱ ۱۳۶۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تولیدی شهرک صنعتی سجزی نوآوران ۱۷_۸ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۶۰ ۱۳۶۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ خدماتی چهار راه نقاشی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۵۹ ۱۳۶۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ بازرگانی خ فردوسی آسان پاره وقت ۲/۵۰۰/۰۰۰ آقا حسابدار
۱۲۴۵۸ ۱۳۶۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ پیمانکاری خ ارتش پارسیان پاره وقت _ آقا انباردار
۱۲۴۵۷ ۱۳۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ بازرگانی خ بلوار پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۵۶ ۱۳۵۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ بازرگانی ملک شهر بهارستان شرقی امین ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۵۵ ۱۳۵۷ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ خدماتی شاهپور جدید پارسیان ۱۶_۸:۳۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۵۴ ۱۳۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بازرگانی خ فردوسی _ _ توافقی خانم/آقا _
۱۲۴۵۳ ۱۳۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بازرگانی سی و سپل روبروی هتل پل نوین پرداز ۱۶_۸:۳۰ _ خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۵۲ ۱۳۵۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ پیمانکاری خ شهیدان غربی پارسیان ۱۳:۳۰_۸:۳۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ خانم حسابدار
۱۲۴۵۱ ۱۳۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بازرگانی شمس آبادی زرین ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم حسابدار و کمک حسابدار
۱۲۴۵۰ ۱۳۵۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تولیدی خمینی شهر پارسیان ۱۷:۳۰_۸ _ خانم/اقا حسابدار
۱۲۴۴۹ ۱۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ بازرگانی اول خیابان خیام هوشمند ۱۷_۸ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۴۸ ۱۳۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تولیدی شهرک صنعتی محمود آباد امین ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۴۷ ۱۳۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تولیدی محمودآباد رایان تراز ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۴۶ ۱۳۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ بازرگانی سپاهان شهر امین ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۴۵ ۱۳۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ بازرگانی شهرک صنعتی جی آسا سیستم ۱۶:۳۰_۸ توافقی آقا _
۱۲۴۴۴ ۱۳۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تولیدی خ امام خمینی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۴۳ ۱۳۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ خدماتی فلکه احمد آباد آسان ۱۴_۸:۳۰ _ خانم حسابدار
۱۲۴۴۲ ۱۳۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ بازرگانی خ صمدیه لباف آرپا/ پارسیان ۱۴_۸ توافقی خانم کمک حسابدار
۱۲۴۴۱ ۱۳۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ خدماتی هتل پارسیان پارسیان اداره کار اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۴۰ ۱۳۴۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تولیدی خ وحید پارسیان ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۳۹ ۱۳۴۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ بازرگانی خیابان زینبیه آزاد ۱۳_۹ ۲/۰۰۰/۰۰۰ خانم/ آقا حسابدار
۱۲۴۳۸ ۱۳۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ بازرگانی میدان انقلاب کار آمد ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا حسابدار حرفه ای
۱۲۴۳۷ ۱۳۳۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ تولیدی میدان تره بار آرپا ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۳۶ ۱۳۳۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ بازرگانی خ بسیج پارسیان توافقی توافقی خانم کمک حسابدار
۱۲۴۳۵ ۱۳۳۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ بازرگانی دروازه تهران پارسیان ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ آقا مدیر مالی
۱۲۴۳۴ ۱۳۳۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ بازرگانی خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۰ فراروند ۸:۰۰ الی ۱۷:۳۰ بیشتر ازاداره کار آقا حسابدار
۱۲۴۳۳ ۱۳۳۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ تولیدی شهرک صنعتی کمشچه پارسیان ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ اداره کار خان/آقا حسابدار
۱۲۴۳۲ ۱۳۳۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تولیدی شهرک صنعتی اشتر جون فلاورجان

همکاران سیستم

راهکاران سیستم

۷:۰۰-۱۷:۰۰ بیشتر از اداره کار آقا حسابدار
۱۲۴۳۱ ۱۳۳۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تولیدی خیابان اشراق آرپا ۸:۳۰-۱۶:۳۰ توافقی خانم مدیر مالی
۱۲۴۳۰ ۱۳۳۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تولیدی روبروی شهرک صنعتی جی روستای حتم آباد آسا ۸:۰۰-۱۷:۰۰ اداره کار خانم /آقا کمک حسابدار
۱۲۴۲۹ ۱۳۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ بازرگانی خیابان فلسطین پارسیان ۲ روز در هفته خانم حسابدار
۱۲۴۲۸ ۱۳۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تولیدی دولت آباد

پارسیان

سپیدار

۸:۰۰-۱۶:۰۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۲۷ ۱۳۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ بازرگانی بعد از پل زندان بلوار کشاورز جنب پمپ بنزین دستگرد تیم یار ۸:۰۰-۱۷:۰۰ توافقی خانم حسابدار
۱۲۴۲۶ ۱۳۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تولیدی دولت آباد شهرک صنعتی ۸:۳۰-۱۷:۰۰ اداره کار آقا حسابدار
۱۲۴۲۵ ۱۳۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تولیدی شهرک صنعتی جی آرپا ۷:۳۰-۱۵:۳۰ اداره کار خانم حسابدار-مجرد
۱۲۴۲۴ ۱۳۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تولیدی خیابان آتشگاه روبروی رستوران شب نشین ۸:۰۰-۱۶:۰۰ اداره کار خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۲۳ ۱۳۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ خدماتی-تبلیغاتی خیایان جابر انصاری خیابان ۵ آذر کوچه ۲۳ آذر ساختمان پارتاج سپیدار

۸:۰۰-۱۷:۰۰

۸:۰۰-۱۳:۰۰

اداره کار خانم مدیر مالی
۱۲۴۲۲ ۱۳۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تولیدی شهرک رازی خیابان ششم نوآوران ۸-۱۶:۳۰ اداره کار خانم حسابدار
۱۲۴۲۱ ۱۳۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تولیدی صنعتی دولت آباد

امین

پارسیان

آرپا

۸-۱۷ اداره کار و بیشتر خانم/آقا حسابدار
۱۲۴۲۰ ۱۳۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ بازرگانی

خیابان بسیج

امام خمینی

پارسیان

۸-۱۳

۱۵-۱۹

اداره کار آقا حسابدار-فروش
۱۲۴۱۹ ۱۳۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد یکپارچه بیزاجی ۸-۱۷

اداره کار

توافقی

خانم حسابدار
۱۲۴۱۸ ۱۳۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تولیدی خ امام خمینی آرپا ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/ آقا انباردار
۱۲۴۱۷ ۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ بازرگانی چهار راه هشت بهشت پخش یاران کارا ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۴۱۶ ۱۳۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تولیدی شهرک صنعتی ده سرخ پخش یاران کارا ۱۷_۸ توافقی آقا مدیر مالی
۱۲۴۱۵ ۱۳۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ بازرگانی خ شیخ صدوق همکاران سیستمو سپیدار ۱۷_۹ _ خانم _
۱۲۴۱۴ ۱۳۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ بازرگانی ابتدای جاده شیراز راهکاران سیستم ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۴۱۳ ۱۳۱۵ ۱۴۰۰/۰/۳/۱۰ تولیدی شهرکصنعتی مبارکه همکاران سیستم ۱۶:۳۰_۸ توافقی آقا مدیر مالی
۱۲۴۱۲ ۱۳۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ بازرگانی دولت آباد پارسیان ۱۳:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۴۱۱ ۱۳۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ بازرگانی خ عسکریه مهندس آزاد

۱۴:۳۰_۱۰

۱۷_۱۱:۳۰

توافقی خانم _
۱۲۴۱۰ ۱۳۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ بازرگانی شهرک صنعتی جی تپ نت ۱۵:۳۰_۷ اداره کار آقا _
۱۲۴۰۹ ۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ بازرگانی خ نیروی جنوبی پارسیان ۱۳_۹ _ خانم _
۱۲۴۰۸ ۱۳۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ تولیدی خ استانداری پارسیان _ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۴۰۷ ۱۳۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ بازرگانی خ امام خمینی ورانگر ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۴۰۶ ۱۳۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ خدماتی خ هشت بهشت غربی نوآوران ۱۶_۸ اداره کار خانم مدیر مالی
۱۲۴۰۵ ۱۳۰۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ بازرگانی خ هاتف مدیران سیستم ۱۷_۹ اداره کار آقا _
۱۲۴۰۴ ۱۳۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ بازرگانی خ صمدیه لباف پارسیان ۱۷_۸ توافقی آقا _
۱۲۴۰۳ ۱۳۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ خدماتی هشت بهشت غربی نو آوران و پارسیان تمام وقت _ خانم _
۱۲۴۰۲ ۱۳۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بازرگانی خ خواجه عمید پیرامید ۱۷_۸ اداره کار به بالا آقا _
۱۲۴۰۱ ۱۳۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ خدماتی فلکه کاه فرخی پارسیان ۱۶_۸:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۴۰۰ ۱۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بازرگانی خ حکیم شایگان ۱۹_۹ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۹۹ ۱۳۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بازرگانی شهرک سلامت پارسیان ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۳۹۸ ۱۳۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ خدماتی میدان نقش جهان طلوع توافقی توافقی خانم _
۱۲۳۹۷ ۱۲۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ خدماتی بلوار کشاورز تیمیار توافقی خانم خانم مالیاتی
۱۲۳۹۶ ۱۲۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ خدماتی خ کهندژ پارسیان ۱۴_۸:۳۰ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۹۵ ۱۲۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ بازرگانی خ احمد آباد آزاد / نوآوران

۱۳:۱۵_۸:۳۰

۲۱:۳۰_۱۶:۳۰

اداره کار خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۳۹۴ ۱۲۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ تولیدی شهرک صنعتی مورچه خورت پارسیان ۱۶_۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۹۳ ۱۲۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ بازرگانی عبد الرزاق پارسیان ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۹۲ ۱۲۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ تولیدی شهرک صنعتی کمشچه آرپا _ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۹۱ ۱۲۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تولیدی شهرک صنعتی محمود آباد امین و پارسیان ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۹۰ ۱۲۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ بازرگانی شهرک قدس پارسیان ۱۵_۸ اداره کار خانم مالیاتی
۱۲۳۸۹ ۱۲۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تولیدی تهران شهرک صنعتی رباط هلو ۱۷_۹ ۵/۰۰۰۰/۰۰۰ آقا _
۱۲۳۸۸ ۱۲۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ بازرگانی میدان تره بار آرپا ۱۷_۸ توافقی خانم کمک حسابدار
۱۲۳۸۷ ۱۲۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ بازرگانی چهار باغ عباسی پارسیان ۱۶_۸ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۳۸۶ ۱۲۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ بازرگانی شهرک صنعتی دولت آباد آرپا

۱۶:۳۰_۸:۳۰

۱۴_۸:۳۰

اداره کار به بالا خانم _
۱۲۳۸۵ ۱۲۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ تولیدی خ ولیعصر امین

۱۳:۳۰_۸

۱۸:۳۰_۸

اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۸۴ ۱۲۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تولیدی شهرک صنعتی علویجه پارسیان ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۸۳ ۱۲۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ بازرگانی فلکه دانشگاه امین ۱۷_۱۴ ۲/۰۰۰/۰۰۰ خانم _
۱۲۳۸۲ ۱۲۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ بازرگانی شهرک صنعتی سجزی نماد ایران ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۳۸۱ ۱۲۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ خدماتی خ باهنر پارسیان ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۸۰ ۱۲۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ خدماتی چهار باغ خواجو رابی ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۳۷۹ ۱۲۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ خدماتی چهار راه فلسطین پارسیان ۱۵_۷ اداره کار خانم _
۱۲۳۷۸ ۱۲۸۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ بازرگانی خ ساعد  پارسیان

۱۳:۳۰

۲۱_۱۶:۳۰

اداره کار آقا _
۱۲۳۷۷ ۱۲۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ بازرگانی شهرک سروش پارسیان ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۷۶ ۱۲۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ خدماتی خوراسگان آسان پاره وقت توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۷۵ ۱۲۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ بازرگانی پشت کارخانه قند پارسیان ۹_۱۴ اداره کار آقا _
۱۲۳۷۴ ۱۲۷۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ تولیدی حد فاصل فولاد شهر و فلاورجان _ ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۷۳ ۱۲۷۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ تولیدی شهرک صنعتی نجف آباد آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۳۷۲ ۱۲۷۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ بازرگانی میدان شهدا آرپا ۱۸_۹:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۳۷۱ ۱۲۷۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ بازرگانی میدان انقلاب آرپا ۱۸_۹ اداره کار خانم/آقا _
۱۲۳۷۰ ۱۲۷۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ بازرگانی روبروی شهرک آزمایش راهکاران سیستم ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۶۹ ۱۲۷۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ بازرگانی خانه اصفهان آرپا ۱۴:۳۰_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۶۸ ۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ خدماتی هشت بهشت غربی رایان ۱۶_۹ اداره کار خانم _
۱۲۳۶۷ ۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ _ حکیم نظامی آرپا ۱۶_۸ _ خانم _
۱۲۳۶۶ ۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ بازرگانی ۲ کیلو متر بالا تر از زندان نوسا ۱۷_۸ توافقی خانم _
۱۲۳۶۵ ۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ بازرگانی _ نوآوران _ _ خانم/ آقا _
۱۲۳۶۴ ۱۲۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ بازرگانی خ رباط پارسیان

۱۳_۸

۲۰_۱۶

توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۶۳ ۱۲۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ خدماتی خ زینبیه پارسیان ۱۷_۸ توافقی خانم _
۱۲۳۶۲ ۱۲۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ خدماتی خ وحید _ ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۳۶۱ ۱۲۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ بازرگانی کوچه هاتف امین پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۳۶۰ ۱۲۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ تولیدی بهارستان _ ۱۷_۸ _ خانم _
۱۲۳۵۹ ۱۲۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ خدماتی شاهپور جدید _ ۱۵_۸:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۳۵۸ ۱۲۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ پیمانکاری خ شیخ صدوق Erp ۱۶_۸ اداره کار به بالا آقا _
۱۲۳۵۷ ۱۲۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ خدماتی خ سعادت دآباد پیوست ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۳۵۶ ۱۲۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ تولیدی پیر بکران _ ۱۶_۷ اداره کار خانم مسئول دفتر
۱۲۳۵۵ ۱۲۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ بازرگانی خ حکیم نظامی پارسیان ۱۶_۸ توافقی خانم مالیاتی
۱۲۳۵۴ ۱۲۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ بازرگانی بوستان سعدی پارسیان ۱۷_۹ اداره کار خانم _
۱۲۳۵۳ ۱۲۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پیمانکاری خ توحید همکاران سیستم ۱۷:۳۰_۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۵۲ ۱۲۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ بازرگانی صنعتی دولت آباد امین ۱۷_۹ اداره کار خانم _
۱۲۳۵۱ ۱۲۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ خدماتی شاهپور جدید پارسیان توافقی توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۵۰ ۱۲۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ خدماتی خ هشت بهشت غربی _ ۱۶_۸:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۳۴۹ ۱۲۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ تولیدی دولت آباد پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۳۴۸ ۱۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ بازرگانی اتوبان فرودگاه پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۳۴۷ ۱۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ تولیدی امام خمینی پارسیان پاره وقت توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۴۶ ۱۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ _ صنعتی جی نوآوران ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم به همراه سرویس
۱۲۳۴۵ ۱۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ خدماتی فلکه ارتش _ ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۴۴ ۱۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ پیمانکاری خ فردوسی پارسیان ۱۷:۳۰_۹ _ خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۳۴۳ ۱۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تولیدی بوستان سعدی راهکاران ۱۶_۸ اداره کار به بالا خانم مالیاتی
۱۲۳۴۲ ۱۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ بازرگانی خ سجاد پارسیان ۱۳_۹ توافقی خانم _
۱۲۳۴۱ ۱۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ پیمانکاری خ آتشگاه آسا سیستم ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۴۰ ۱۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ پیمانکاری خ آتشگاه آسا سیستم ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۳۳۹ ۱۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تولیدی صنعتی جی سپیدار ۱۶_۸ اداره کار به بالا خانم _
۱۲۳۳۸ ۱۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تولیدی صنعتی محمود آباد امین ۱۶_۸ اداره کار به بالا خانم _
۱۲۳۳۷ ۱۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تولیدی خ امام خمینی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۳۶ ۱۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ بازرگانی خ هاتف پارسیان ۱۶_۹ ۲/۰۰۰/۰۰۰+ بیمه خانم/آقا _
۱۲۳۳۵ ۱۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تولیدی صنعتی مورچه خورت نوآوران ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۳۳۴ ۱۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تولیدی صنعتی کمشچه آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۳۳ ۱۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تولیدی خ جی شرقی پارسیان توافقی توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۳۲ ۱۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تولیدی خ حکیم الماس ۱۶-۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۳۱ ۱۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تولیدی صنعتی بزرگ الماس ۱۶_۸ _ خانم _
۱۲۳۳۰ ۱۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تولیدی صنعتی دولت آباد هلو _ توافقی خانم/آقا _
۱۲۳۲۹ ۱۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تولیدی صنعتی بزرگ سپیدار ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۳۲۸ ۱۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ بازرگانی صنعتی محمود آباد سینا ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۳۲۷ ۱۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ خدماتی خ وحید _ ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم/آقا _
۱۲۳۲۶ ۱۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ بازرگانی خ فردوسی پارسیان _ توافقی آقا _
۱۲۳۲۵ ۱۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ بازرگانی خ امام خمینی آرپا ۱۸_۸ _ آقا _
۱۲۳۲۴ ۱۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تولیدی صنعتی کمشچه _ ۱۷_۸ اداره کار آقا انباردار
۱۲۳۲۳ ۱۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ بازرگانی شاهپور جدید _ توافقی توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۳۲۲ ۱۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ بازرگانی شاهپور جدید _ ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۳۲۱ ۱۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ پیمانکاری خ پروین _ ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۳۲۰ ۱۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ بازرگانی خ ابوالحسن اصفهانی _ ۱۷:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم/ آقا حسابدار مالیاتی
۱۲۳۱۹ ۱۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تولیدی شهرک صنعتی جی _ ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۳۱۸ ۱۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ خدماتی شهرک صنعتی کمشچه انبار ۱۶_۸ اداره کار آقا انباردار
۱۲۳۱۷ ۱۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ بازرگانی خ شهیدان شرقی هوشیار ۱۴:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۱۶ ۱۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ بازرگانی سه راه صمدیه آرپا ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۳۱۵ ۱۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ بازرگانی خ تالار آسا سیستم ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۳۱۴ ۱۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ بازرگانی بلوار کشاورز _ ۱۴_۸ ۲/۵۰۰/۰۰۰به بالا خانم کمک حسابدار
۱۲۳۱۳ ۱۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ تولیدی میدان میوه و تره بار _ ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۳۱۲ ۱۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ تولیدی خ توحید میانی خوارزمی ۱۷:۳۰_۸ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۳۱۱ ۱۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ خدماتی خ آتشگاه _ ۱۷_۸:۳۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ خانم/ آقا _
۱۲۳۱۰ ۱۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ بازرگانی خ اشراق پارسیان ۱۶:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۳۰۹ ۱۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ تولیدی خ شهدا آرپا ۱۷_۹:۳۰ اداره کار به بالا خانم/ آقا _
۱۲۳۰۸ ۱۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ تولیدی خ حکیم شایگان ۱۷_۹ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۰۷ ۱۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ بازرگانی خ فردوسی سپیدار ۱۶:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۳۰۶ ۱۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ پیمانکاری خ آبشار اول نوآوران ۱۹:۳۰_۱۵:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۳۰۵ ۱۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ پیمانکاری دروازه تهران سپیدار ۱۶_۸ اداره کار به بالا خانم/ اقا _
۱۲۳۰۴ ۱۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ بازرگانی صنعتی سروش باران همکاران سیستم ۱۶:۳۰_۷:۳۰ اداره کار آقا سرویس دارد
۱۲۳۰۳ ۱۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تولیدی شاهین شهر پارسیان ۱۶_۸ توافقی آقا _
۱۲۳۰۲ ۱۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ خدماتی چهارراه هشت بهشت _ ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۳۰۱ ۱۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ بازرگانی خ صمدیه لباف کاوش ۱۶_۸ توافقی آقا _
۱۲۳۰۰ ۱۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ بازرگانی خ سپه مهندس آزاد ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۹۹ ۱۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ بازرگاتی خ آتشگاه پارسیان ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۲۹۸ ۱۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تولیدی صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۹۷ ۱۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ بازرگانی خ آتشگاه آرپا ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۲۹۶ ۱۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تولیدی صنعتی مورچه خورت آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم سرویس دارد
۱۲۲۹۵ ۱۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ خدماتی خ پرویت _ ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۲۹۴ ۱۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ خدماتی خ فردوسی پارسیان توافقی توافقی خانم/ آقا مشاور مالی
۱۲۲۹۳ ۱۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ بازرگانی خ مهرآباد امین ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۹۲ ۱۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ بازرگانی خورزوق آرپا ۱۷_۸ _ آقا _
۱۲۲۹۱ ۱۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ بازرگانی محمود آباد سپیدار ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۹۰ ۱۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ بازرگانی خورزوق آرپا ۱۷_۸ _ خانم/ آقا _
۱۲۲۸۹ ۱۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تولیدی خدماتی مورچه خورت کیا سیستم ۱۶_۸ توافقی آقا _
۱۲۲۸۸ ۱۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ خدماتی خ امام خمینی _ ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۸۷ ۱۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ بازرگانی خ آپادانا فرداد

۱۵_۸ الی 

۲۱_۱۵

اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۸۶ ۱۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ بازرگانی خانه اصفهان آرپا ۱۵_۸ اداره کار آقا کمک حسابدار
۱۲۲۸۵ ۱۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تولیدی بلوار کشاورز پارسیان ۱۴_۸ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۲۸۴ ۱۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تولیدی مورچه خورت آرپا ۱۴_۹ اداره کار آقا انباردار
۱۲۲۸۳ ۱۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تولیدی صنعتی جی آرپا ۱۶_۸ اداره کار آقا انباردار
۱۲۲۸۲ ۱۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ خدماتی خ هاتف پارسیان

۱۴_۹ الی 

۲۰:۳۰_۱۶_۳۰

اداره کار خانم _
۱۲۲۸۱ ۱۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تولیدی صنعتی جی پارسیان ۱۳_۸:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۲۸۰ ۱۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ بازرگانی صمدیه لباف پارسیان ۱۶_۱۰ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۲۷۹ ۱۱۷۱ ۹۹/۱۲/۲۰ بازرگانی خوراسگان هوشیار ۱۳_۹ ۱/۵۰۰/۰۰۰ خانم _
۱۲۲۷۸ ۱۱۷۰ ۹۹/۱۲/۲۰ تولیدی پیر بکران _ ۱۶_۷ اداره کار خانم _
۱۲۲۷۷ ۱۱۶۹ ۹۹/۱۲/۲۰ بازرگانی صنعتی جی نوآوران ۱۶:۳۰_۸ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۲۷۶ ۱۱۶۸ ۹۹/۱۲/۲۰ خدماتی شهرک سلامت پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۷۵ ۱۱۶۷ ۹۹/۱۲/۲۰ بازرگانی خ آپادانا فرارا ۲۰_۸ اداره کار خانم/ آقا حسابدار فروش
۱۲۲۷۴ ۱۱۶۶ ۹۹/۱۲/۲۰ تولیدی سه راه مبارکه همکاران سیستم ۱۶_۸ توافقی خانم _
۱۲۲۷۳ ۱۱۶۵ ۹۹/۱۲/۲۰ خدماتی صنعتی کمشچه آرپا ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۷۲ ۱۱۶۴ ۹۹/۱۲/۲۰ خدماتی چهار باغ خواجو _ ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۷۱ ۱۱۶۳ ۹۹/۱۲/۲۰ خدماتی خ چهار باغ _ ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا اداری
۱۲۲۷۰ ۱۱۶۲ ۹۹/۱۲/۲۰ خدماتی خ چهار باغ خواجو _ ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۲۶۹ ۱۱۶۱ ۹۹/۱۲/۲۰ تولیدی خ مهرداد ERP ۱۶:۳۰_۸ توافقی خانم/ آقا انباردار
۱۲۲۶۸ ۱۱۶۰ ۹۹/۱۲/۲۰ تولیدی خ مهرداد ERP ۱۶:۳۰_۸ توافقی خانم _
۱۲۲۶۷ ۱۱۵۹ ۹۹/۱۲/۱۷ بازرگانی امام خمینی پارسیان ۱۴:۳۰_۸:۳۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ آقا _
۱۲۲۶۶ ۱۱۵۸ ۹۹/۱۲/۱۷ خدماتی چهارباغ بالا _ _ _ خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۲۶۵ ۱۱۵۷ ۹۹/۱۲/۱۷ بازرگانی خ عبد ارزاق _ ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۶۴ ۱۱۵۶ ۹۹/۱۲/۱۷ تولیدی امام خمینی نو آوران ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۶۳ ۱۱۵۵ ۹۹/۱۲/۱۳ خدماتی خ چهار باغ خواجو آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا انباردار
۱۲۲۶۲ ۱۱۵۴ ۹۹/۱۲/۱۲ بازرگانی خ رکن ادوله پارسیان ۱۴:۳۰_۹:۳۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ خانم _
۱۲۲۶۱ ۱۱۵۳ ۹۹/۱۲/۱۲ خدماتی خ امام خمینی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۲۶۰ ۱۱۵۲ ۹۹/۱۲/۱۱ تولیدی خ زینبیه پارسیان پاره وقت توافقی آقا _
۱۲۲۵۹ ۱۱۵۱ ۹۹/۱۲/۱۰ تولیدی صنعتی رازی نوآوران ۱۶_۸ توافقی آقا _
۱۲۲۵۸ ۱۱۵۰ ۹۹/۱۲/۰۹ بازرگانی خ جی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۵۷ ۱۱۴۹ ۹۹/۱۲/۰۹ پیمانکاری میدان لاله آسا سیستم ۱۵_۸ تداره کار خانم _
۱۲۲۵۶ ۱۱۴۸ ۹۹/۱۲/۰۹ تولیدی صنعتی جی آسا سیستم ۱۴:۴۵_۷ اداره کار خانم/آقا _
۱۲۲۵۵ ۱۱۴۷ ۹۹/۱۲/۰۶ بازرگانی خ شمس آبادی پارسیان ۱۷_۹ اداره کار خانم _
۱۲۲۵۴ ۱۱۴۶ ۹۹/۱۲/۰۶ بازرگانی شاهپور جدید پارسیان ۱۶_۸ توافقی خانم _
۱۲۲۵۳ ۱۱۴۵ ۹۹/۱۲/۰۶ تولیدی صنعتی سجزی نوآوران ۱۶_۸ توافقی خانم مدیر مالی
۱۲۲۵۲ ۱۱۴۴ ۹۹/۱۲/۰۶ بازرگانی خ توحید آساسیستم ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۲۵۱ ۱۱۴۳ ۹۹/۱۲/۰۶ خدماتی صنعتی مورچه خورت _ ۱۵:۳۰_۷:۳۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ آقا _
۱۲۲۵۰ ۱۱۴۲ ۹۹/۱۱/۳۰ خدماتی خ ارتش _ ۱۷_۸ _ خانم کار آموزی
۱۲۲۴۹ ۱۱۴۱ ۹۹/۱۱/۳۰ بازرگانی اتوبان ذوب آهن تیز پرداز پاره وقت توافقی خانم/ آقا _
۱۲۲۴۸ ۱۱۴۰ ۹۹/۱۱/۳۰ خدماتی خ ابن سینا آسا سیستم ۱۳:۳۰_۷:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۲۴۷ ۱۱۳۹ ۹۹/۱۱/۲۹ بازرگانی شاهپور جدید آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۲۴۶ ۱۱۳۸ ۹۹/۱۱/۲۹ خدماتی شهرک صنعتی جی آرپا ۱۷_۸ توافقی خانم _
۱۲۲۴۵ ۱۱۳۷ ۹۹/۱۱/۲۹ بازرگانی پل تمدن _ ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۴۴ ۱۱۳۶ ۹۹/۱۱/۲۸ پیمانکاری حد فاصل پل رباط و پل چمران پارسیان ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۲۴۳ ۱۱۳۵ ۹۹/۱۱/۲۸ پیمانکاری بلوار کشاورزی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار به بالا خانم/ آقا _
۱۲۲۴۲ ۱۱۳۴ ۹۹/۱۱/۲۸ بازرگانی خ امام خمینی آرپا ۱۸_۸ _ آقا _
۱۲۲۴۱ ۱۱۳۳ ۹۹/۱۱/۲۸ خدماتی چهار راه هشت بهشت _ ۱۶_۸ _ آقا _
۱۲۲۴۰ ۱۱۳۲ ۹۹/۱۱/۲۷ بازرگانی خ فردوسی آرپا ۱۶_۹ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۲۳۹ ۱۱۳۱ ۹۹/۱۱/۲۶ خدماتی خ چهار باغ بالا آرپا ۱۷_۸ _ خانم/ آقا _
۱۲۲۳۸ ۱۱۳۰ ۹۹/۱۱/۲۶ بازرگانی خ فردوسی آرپا ۱۷_۸ _ خانم/ آقا _
۱۲۲۳۷ ۱۱۲۹ ۹۹/۱۱/۲۶ بازرگانی سه راه سیمین پارسیان ۱۷_۹ ۲/۰۰۰/۰۰۰ خانم _
۱۲۲۳۶ ۱۱۲۸ ۹۹/۱۱/۲۶ خدماتی سپاهان شهر پارسیان تمام وقت توافقی خانم _
۱۲۲۳۵ ۱۱۲۷ ۹۹/۱۱/۲۱ بازرگانی خ اشراق پارسیان ۱۶:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۲۳۴ ۱۱۲۶ ۹۹/۱۱/۲۱ خدماتی خ فردوسی طلوع ۱۷_۹ اداره کار خانم _
۱۲۲۳۳ ۱۱۲۵ ۹۹/۱۱/۲۱ تولیدی بهارستان نوآوران ۱۵:۳۰_۷ توافقی خانم _
۱۲۲۳۲ ۱۱۲۴ ۹۹/۱۱/۱۹ تولیدی صنعتی دولت آباد _ ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۳۱ ۱۱۲۳ ۹۹/۱۱/۱۹ بازرگانی صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸:۱۵ اداره کار خانم _
۱۲۲۳۰ ۱۱۲۲ ۹۹/۱۱/۱۹ خدماتی صنعتی دولت آباد _ ۱۳:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۲۲۹ ۱۱۲۱ ۹۹/۱۱/۱۹ تولیدی صنعتی دولت آباد erp ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۲۲۸ ۱۱۲۰ ۹۹/۱۱/۱۹ بازرگانی شهرضا _ توافقی توافقی خانم _
۱۲۲۲۷ ۱۱۱۹ ۹۹/۱۱/۱۹ بازرگانی خورزوق _ توافقی _ خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۲۲۶ ۱۱۱۸ ۹۹/۱۱/۱۶ خدماتی خ حمزه اصفهانی _ _ _ خانم _
۱۲۲۲۵ ۱۱۱۷ ۹۹/۱۱/۱۶ خدماتی صنعتی کمشچه آرپا ۱۶:۳۰_۸ اداره کار خانم/ اقا _
۱۲۲۲۴ ۱۱۱۶ ۹۹/۱۱/۱۶ بازرگانی خ صارمیه آرپا ۱۷_۹ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۲۳ ۱۱۱۵ ۹۹/۱۱/۱۶ تولیدی جاده شهرضا نوآوران ۱۸_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۲۲ ۱۱۱۴ ۹۹/۱۱/۱۴ بازرگانی میدان احمد آباد پارسیان ۱۴:۳۰_۹ ۲/۵۰۰/۰۰۰ خانم/ آقا _
۱۲۲۲۱ ۱۱۱۳ ۹۹/۱۱/۱۲ بازرگانی خ آپادانا فردان سیستم ۱۷_۸ اداره کار خانم/آقا _
۱۲۲۲۰ ۷۷۷۲ ۹۹/۱۱/۱۲ تولیدی صنعتی کمشچه آرپا ۱۶:۱۵_۸:۱۵ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۱۹ ۷۷۷۱ ۹۹/۱۱/۱۲ بازرگانی بلوار کشاورز _ توافقی توافقی  خانم _
۱۲۲۱۸ ۷۷۷۰ ۹۹/۱۱/۰۹ بازرگانی صنعتی دولت آباد ویژن ۱۷_۹ اداره کار خانم _
۱۲۲۱۷ ۷۷۶۹ ۹۹/۱۱/۰۹ خدماتی خ محتشم کاشانی آساسیستم ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۲۱۶ ۷۷۶۸ ۹۹/۱۱/۰۹ بازرگانی دروازه تهران _ ۱۶_۸:۳۰ توافقی خانم مالیاتی
۱۲۲۱۵ ۷۷۶۷ ۹۹/۱۱/۰۹ بازرگانی خ سپه _ _ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۲۱۴ ۷۷۶۶ ۹۹/۱۱/۰۹ تولیدی صنعتی جی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۱۳ ۷۷۶۵ ۹۹/۱۱/۰۶ تولیدی صنعتی سگزی نوآوران ۱۷_۸ ۳/۰۰۰/۰۰۰ آقا _
۱۲۲۱۲ ۷۷۶۴ ۹۹/۱۱/۰۵ تولیدی صنعتی دولت آباد پارسیان _ توافقی خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۲۱۱ ۷۷۶۳ ۹۹/۱۱/۰۵ بازرگانی صنعتی محمود آباد امین ۱۸_۷:۳۰ توافقی آقا _
۱۲۲۱۰ ۷۷۶۲ ۹۹/۱۱/۰۵ بازرگانی توحید میانی نوآوران پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۲۰۹ ۷۷۶۱ ۹۹/۱۱/۰۲ تولیدی صنعتی دولت آباد نوآوران ۱۴_۷ اداره کار آقا _
۱۲۲۰۸ ۷۷۶۰ ۹۹/۱۱/۰۲ بازرگانی مسجد سید پارسیان ۱۷_۹ توافقی خانم _
۱۲۲۰۷ ۷۷۵۹ ۹۹/۱۱/۰۲ تولیدی صنعتی کمشچه آرپا ۱۷_۸ توافقی آقا _
۱۲۲۰۶ ۷۷۵۸ ۹۹/۱۱/۰۲ بازرگانی شاهپور جدید آسا سیستم ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۰۵ ۷۷۵۷ ۹۹/۱۱/۰۲ پیمانکاری دروازه تهران سپیدار ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۲۰۴ ۷۷۵۶ ۹۹/۱۱/۰۱ تولیدی صنعتی سگزی نماد ۱۷_۷:۱۵ اداره کار خانم _
۱۲۲۰۳ ۷۷۸۵ ۹۹/۱۱/۰۱ تولیدی صنعتی سگزی نماد ۱۷_۷:۱۵ اداره کار خانم _
۱۲۲۰۲ ۷۷۸۴ ۹۹/۱۱/۰۱ تولیدی شهرک صنعتی محمود آباد امین پاره وقت توافقی خانم/ آقا _
۱۲۲۰۱ ۷۷۸۳ ۹۹/۱۰/۳۰ بازرگانی خ فردوسی پارسیان ۱۶:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۲۰۰ ۷۷۸۲ ۹۹/۱۰/۳۰ خدماتی میدان چهار باغ بالا _ ۱۴_۹ اداره کار +بیمه آقا _
۱۲۱۹۹ ۷۷۸۱ ۹۹/۱۰/۳۰ بازرگانی خ کهندژ پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۹۸ ۱۱۸۰ ۹۹/۱۰/۳۰ تولیدی شهرک صنعتی جی آرپا ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۹۷ ۱۱۷۹ ۹۹/۱۰/۳۰ خدماتی خ هشت بهشت غربی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار آقا _
۱۲۱۹۶ ۱۱۷۸ ۹۹/۱۰//۳۰ _ _ _ _ _ خانم/ آقا _
۱۲۱۹۵ ۱۱۷۷ ۹۹/۱۰/۳۰ بازرگانی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۳:۳۰_۸:۳۰ _ خانم _
۱۲۱۹۴ ۱۱۷۶ ۹۹/۱۰/۳۰ تولیدی دستگرد و برخوار پارسیان ۱۳:۳۰_۸:۳۰ _ خانم _
۱۲۱۹۳ ۱۱۷۵ ۹۹/۱۰/۳۰ تولیدی شهرک صنعتی علویجه نوآوران ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۹۲ ۱۱۷۴ ۹۹/۱۰/۳۰ بازرگانی میدان امام علی پارسیان پاره وقت اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۹۱ ۱۱۷۳ ۹۹/۱۰/۳۰ تولیدی شهرک صنعتی علویجه نوآوران ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۱۹۰ ۱۱۷۲ ۹۹/۱۰/۳۰ بازرگانی میدان نقش جهان پارسیان ۱۸_۹ _ خانم _
۱۲۱۸۹ ۱۱۷۱ ۹۹/۱۰/۳۰ بازرگانی فلاورجان _ ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۸۸ ۱۱۷۰ ۹۹/۱۰/۲۴ بازرگانی خ فلاطوری پارسیان ۱۷:۳۰_۸ اداره کار آقا _
۱۲۱۸۷ ۱۱۶۹ ۹۹/۱۰/۲۴ بازرگانی چهار راه نقاشی پارسیان پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۱۸۶ ۱۱۶۸ ۹۹/۱۰/۲۴ بازرگانی سه راه سیمین پارسیان پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۱۸۵ ۱۱۶۷ ۹۹/۱۰/۲۴ بازرگانی خ فردوسی پارسیان پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۱۸۴ ۱۱۶۶ ۹۹/۱۰/۲۴ بازرگانی بهارستان محک ۱۴_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۸۳ ۱۱۶۵ ۹۹/۱۰/۲۳ تولیدی خ امام خمینی پارسیان ۱۶:۴۵_۷:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۱۸۲ ۱۱۶۴ ۹۹/۱۰/۱۷ بازرگانی خ امام خمینی آرپا ۱۷_۷ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۸۱ ۱۱۶۳ ۹۹/۱۰/۱۶ تولیدی شهرک صنعتی جی نوآوران ۱۶:۳۰_۸ توافقی خانم _
۱۲۱۸۰ ۱۱۶۲ ۹۹/۱۰/۱۵ تولیدی جاده حبیب آباد نیکان ۱۶_۷:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۱۷۹ ۱۱۶۱ ۹۹/۱۰/۱۵ بازرگانی شاهپور جدید _ ۱۶_۸ _ آقا _
۱۲۱۷۸ ۱۱۶۰ ۹۹/۱۰/۱۴ پیمانکاری خ مشتاق اول امین ۱۵_۸:۳۰ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۱۷۷ ۱۱۵۹ ۹۹/۱۰/۱۴ تولیدی درچه آرپا ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۱۷۶ ۱۱۵۸ ۹۹/۱۰/۱۴ بازرگانی سروش پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۷۵ ۱۱۵۷ ۹۹/۱۰/۱۱ تولیدی خمینی شهر پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۷۴ ۱۱۵۶ ۹۹/۱۰/۱۰ تولیدی شهرک صنعتی بزرگ پارسیان ۱۶_۷ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۷۳ ۱۱۸۵ ۹۹/۱۰/۱۰ خدماتی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۷۲ ۱۱۸۴ ۹۹/۱۰/۰۹ بازرگانی دروازه دولت پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۷۱ ۱۱۸۳ ۹۹/۱۰/۰۸ خدماتی خ قائمیه پارسیان ۱۷_۸ توافقی آقا _
۱۲۱۷۰ ۱۱۸۲ ۹۹/۱۰/۰۸ بازرگانی خ نواب صفوی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۶۹ ۱۱۸۱ ۹۹/۱۰/۰۷ پیمانکاری دروازه تهران سپیدار _ اداره کار خانم
۱۲۱۶۸ ۱۱۸۰ ۹۹/۱۰/۰۷ تولیدی درچه آرپا ۱۷_۸:۳۰ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۶۷ ۱۱۷۹ ۹۹/۱۰/۰۷ بازرگانی سه راه سیمین _ پاره وقت توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۶۶ ۱۱۷۸ ۹۹/۱۰/۰۷ بازرگانی خ دشتستان آرپا ۱۶_۸ توافقی آقا صندوقدار
۱۲۱۶۵ ۱۱۷۷ ۹۹/۱۰/۰۷ بازرگانی خ احمد آباد کارا ۱۶_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۶۴ ۱۱۷۶ ۹۹/۱۰/۰۷ خدماتی خ حکیم نظامی _ پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۱۶۳ ۱۱۷۵ ۹۹/۱۰/۰۷ پیمانکاری اتوبان ذوب آهن نوآوران ۱۷_۸:۳۰ بالاتر از اداره کار خانم _
۱۲۱۶۲ ۱۱۷۴ ۹۹/۱۰/۰۳ بازرگانی خ شمس آبادی _ ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۶۱ ۱۱۷۳ ۹۹/۱۰/۰۳ بازرگانی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸:۱۵ اداره کار خانم _
۱۲۱۶۰ ۱۱۷۲ ۹۹/۱۰/۰۳ بازرگانی خ شریف واقفی پارسیان ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۱۵۹ ۱۱۷۱ ۹۹/۱۰/۰۳ تولیدی جاده انرژی اتمی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۵۸ ۱۱۷۰ ۹۹/۱۰/۰۲ بازرگانی خیابان صارمیه آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم/آقا _
۱۲۱۵۷ ۱۱۶۹ ۹۹/۱۰/۰۱ تولیدی شهرک صنعتی جی آرپا ۱۵:۳۰_۷:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۱۵۶ ۱۱۶۸ ۹۹/۱۰/۰۱ بازرگانی خ مسجد سید آرپا ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۱۵۵ ۱۱۶۷ ۹۹/۱۰/۰۱ پیمانکاری خ نظر میانی سپیدار ۱۶_۸ توافقی خانم مالیاتی
۱۲۱۵۴ ۱۱۶۶ ۹۹/۱۰/۰۱ تولیدی خ امام خمینی پارسیان پاره وقت _ آقا کار آموز حسابدار
۱۲۱۵۳ ۱۱۶۵ ۹۹/۱۰/۰۱ بازرگانی خ کاوه _ ۱۷_۸:۳۰ اداره کار آقا _
۱۲۱۵۲ ۱۱۶۴ ۹۹/۰۹/۲۷ تولیدی خ ولیعصر امین ۱۳:۳۰_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۵۱ ۱۱۶۳ ۹۹/۰۹/۲۷ بازرگانی خ آپادانا فردام ۲۰_۸ توافقی خانم/ آقا مدیر مالی
۱۲۱۵۰ ۱۱۶۲ ۹۹/۰۹/۲۶ بازرگانی خ آپادانا فردام ۲۰_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۴۹ ۱۱۶۱ ۹۹/۰۹/۲۶ تولیدی خ حکیم شایگان ۱۸_۹ اداره کار خانم _
۱۲۱۴۸ ۱۱۶۰ ۹۹/۰۹/۲۶ خدماتی چهار باغ بالا آرپا ۱۵_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۴۷ ۱۱۵۹ ۹۹/۰۹/۲۴ خدماتی خ شریعتی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار آقا _
۱۲۱۴۶ ۱۱۵۸ ۹۹/۰۹/۲۴ تولیدی صنعتی سجزی نوآوران ۱۸:۱۵_۸ اداره کار خانم/ آقا سرویس دارد
۱۲۱۴۵ ۱۱۵۷ ۹۹/۰۹/۲۲ پیمانکاری خ مهرداد _ ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۱۴۴ ۱۱۵۶ ۹۹/۰۹/۲۲ بازرگانی پالایشگاه/ بختیار دشت پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۴۳ ۱۱۵۵ ۹۹/۰۹/۲۲ بازرگانی بروجرد پارسیان _ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۴۲ ۱۱۵۴ ۹۹/۰۹/۲۲ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۴۱ ۱۱۵۳ ۹۹/۰۹/۱۷ تولیدی بازرگانی خ جی آسا ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۴۰ ۱۱۵۲ ۹۹/۰۹/۱۷ بازرگانی خ ارغوانیه _ پاره وقت توافقی خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۱۳۹ ۱۱۵۱ ۹۹/۰۹/۱۷ بازرگانی خ امام خمینی _ ۱۷_۸ اداره کار آقا _
۱۲۱۳۸ ۱۱۵۰ ۹۹/۰۹/۱۷ پیمانکاری خ حکیم نظامی _ ۱۵_۸ توافقی خانم _
۱۲۱۳۷ ۱۱۴۹ ۹۹/۰۹/۱۷ پیمانکاری خ فردوسی نو آوران ۱۵_۸:۳۰ توافقی خانم مدیر مالی
۱۲۱۳۶ ۱۱۴۸ ۹۹/۰۹/۱۲ بازرگانی دروازه شیراز پارسیان ۱۶:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۱۳۵ ۱۱۴۷ ۹۹/۰۹/۱۲ بازرگانی خ احمد آباد کارا ۱۶_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۳۴ ۱۱۴۶ ۹۹/۰۹/۱۱ پیمانکاری خ سپهسالار erp ۱۶_۸ توافقی خانم کمک حسابدار و لیسانس حسابداری
۱۲۱۳۳ ۱۱۴۵ ۹۹/۰۹/۱۱ پیمانکاری خ سپهسالار erp ۱۶_۸ توافقی خانم لیسانس حسابداری
۱۲۱۳۲ ۱۱۴۴ ۹۹/۰۹/۱۱ بازرگانی خ فردوسی نوآوران ۱۶:۳۰_۸:۱۵ _ خانم مالیاتی
۱۲۱۳۱ ۱۱۴۳ ۹۹/۰۹/۱۰ بازرگانی پل تمدن پارسیان ۱۸_۹ اداره کار خانم _
۱۲۱۳۰ ۱۱۴۲ ۹۹/۰۹/۰۸ بازرگانی سه راه ملک آرپا ۱۴_۸:۳۰ توافقی خانم _
۱۲۱۲۹ ۱۱۴۱ ۹۹/۰۹/۰۸ بازرگانی شهرک صنعتی سروش پارسیان ۱۷_۸ _ خانم _
۱۲۱۲۸ ۱۱۴۰ ۹۹/۰۹/۰۸ بازرگانی دروازه تهران پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۲۷ ۱۱۳۹ ۹۹/۰۹/۰۶ بازرگانی خ فرشادی _ ۱۷_۹ اداره کار خانم کمک حسابدار
۱۲۱۲۶ ۱۱۳۸ ۹۹/۰۹/۰۶ تولیدی شهرک علمی و تحقیقاتی _ ۱۳_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۲۵ ۱۱۳۷ ۹۹/۰۹/۰۶ تولیدی شهرک صنعتی مبارکه نوآوران ۱۷:۳۰_۸ توافقی آقا سرویس دارد
۱۲۱۲۴ ۱۱۳۶ ۹۹/۰۹/۰۶ تولیدی خ رحیم ارباب نوآوران ۱۷:۳۰_۸ توافقی آقا مالیاتی
۱۲۱۲۳ ۱۱۳۵ ۹۹/۰۹/۰۶ بازرگانی شاهپور قدیم پارسیان ۱۷_۸ اداره کار+بیمه خانم/ آقا _
۱۲۱۲۲ ۱۱۳۴ ۹۹/۰۹/۰۶ پیمانکاری دروازه تهران نوآوران ۱۶_۸ ۳/۵۰۰/۰۰۰ خانم _
۱۲۱۲۱ ۱۱۳۳ ۹۹/۰۹/۰۴ بازرگانی بلوار کشاورز آسا سیستم ۱۵_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۱۲۰ ۱۱۳۲ ۹۹/۰۹/۰۴ بازرگانی _ _ ۱۶_۸ ۳/۷۰۰/۰۰۰ آقا _
۱۲۱۱۹ ۱۱۳۱ ۹۹/۰۹/۰۴ بازرگانی _ هلو ۱۶_۸ ۳/۷۰۰/۰۰۰ آقا _
۱۲۱۱۸ ۱۱۳۰ ۹۹/۰۹/۰۴ بازرگانی خ کاوه پارسیان پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۱۱۷ ۱۱۲۹ ۹۹/۰۹/۰۴ خدماتی _ پارسیان توافقی توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۱۶ ۱۱۲۸ ۹۹/۰۹/۰۳ بازرگانی خ شیخ مفید هلو ۱۸_۹ اداره کار خانم _
۱۲۱۱۵ ۱۱۲۷ ۹۹/۰۹/۰۳ تولیدی خ ۵ رمضان پارسیان پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۱۱۴ ۱۱۲۶ ۹۹/۰۹/۰۳ تولیدی خ امام خمینی سپیدار ۱۷_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۱۳ ۱۱۲۵ ۹۹/۰۸/۲۹ خدماتی خ شریف واقفی سپیدار ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۱۲ ۱۱۲۴ ۹۹/۰۸/۲۹ تولیدی خ صمدیه پارسیان ۱۷_۹ اداره کار خانم _
۱۲۱۱۱ ۱۱۲۳ ۹۹/۰۸/۲۹ بازرگانی خ فردوسی پارسیان ۲۰_۱۶:۳۰ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۱۱۰ ۱۱۲۲ ۹۹/۰۸/۲۹ بازرگانی میدان نقش جهان کیمیا ۱۸_۱۰:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۱۰۹ ۱۱۲۱ ۹۹/۰۸/۲۸ بازرگانی خ هاتف مدیران سیستم ۱۶:۳۰_۸:۳۰ اداره کار آقا _
۱۲۱۰۸ ۱۱۲۰ ۹۹/۰۸/۲۸ تولیدی سپاهان شهر مدیران سیستم ۱۶_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۰۷ ۱۱۱۹ ۹۹/۰۸/۲۵ تولیدی خ هشت بهشت دشت توافقی توافقی خانم/آقا مالیاتی
۱۲۱۰۶ ۱۱۱۸ ۹۹/۰۸/۲۵ خدماتی خ سروش _ پاره وقت توافقی خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۱۰۵ ۱۱۱۷ ۹۹/۰۸/۲۵ بازرگانی خ امام خمینی_خ دانش پارسیان ۱۷_۸:۳۰ اداره کار + بیمه خانم/ آقا _
۱۲۱۰۴ ۱۱۱۶ ۹۹/۰۸/۲۵ بازرگانی _ پارسیان ۱۴:۳۰_۹ توافقی خانم _
۱۲۱۰۳ ۱۱۱۵ ۹۹/۰۸/۲۵ بازرگانی خ قائمیه آسا سیستم ۱۵_۸ اداره کار خانم _
۱۲۱۰۲ ۱۱۱۴ ۹۹/۰۸/۲۲ خدماتی شهرک صنعتی جی سپیدار ۱۶_۸:۳۰ اداره کار + بیمه خانم سرویس دارد
۱۲۱۰۱ ۱۱۱۳ ۹۹/۰۸/۲۱ خدماتی شهرک صنعتی دولت آباد _ ۱۶_۸ توافقی خانم/ آقا  مالیاتی
۱۲۱۰۰ ۱۱۱۲ ۹۹/۰۸/۲۰ تولیدی شهرک صنعتی جی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار آقا سرویس دارد
۱۲۰۹۹ ۱۱۱۱ ۹۹/۰۸/۲۰ تولیدی خ کهندژ آرپا ۱۶_۸ توافقی خانم _
۱۲۰۹۸ ۱۱۱۰ ۹۹/۰۸/۱۹ تولیدی خ شیخ مفید هلو ۱۶:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۰۹۷ ۱۱۰۹ ۹۹/۰۸/۱۹ بازرگانی خمینی شهر پارسیان ۱۷_۸:۳۰ توافقی خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۰۹۶ ۱۱۰۸ ۹۹/۰۸/۱۹ بازرگانی خ فردوسی پارسیان توافقی توافقی خانم/ آقا مالیاتی
۱۲۰۹۵ ۱۱۰۷ ۹۹/۰۸/۱۹ بازرگانی خ آتشگاه آرپا ۱۷_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۰۹۴ ۱۱۰۶ ۹۹/۰۸/۱۹ پیمانکاری فلاورجان پارسیان ۱۶_۸ اداره کار خانم/ آقا _
۱۲۰۹۳ ۱۱۰۵ ۹۹/۰۸/۱۹ تولیدی جلال آباد نجف آباد پارسیان ۱۳_۸ توافقی آقا _
۱۲۰۹۲ ۱۱۰۴ ۹۹/۰۸/۱۹ بازرگانی نقش جهان زمرد ۱۷_۹:۳۰ اداره کار آقا _
۱۲۰۹۱ ۱۱۰۳ ۹۹/۰۸/۱۸ تولیدی خ امام خمینی پارسیان توافقی توافقی آقا _
۱۲۰۹۰ ۱۱۰۲ ۹۹/۰۸/۱۸ بازرگانی خ امام خمینی پارسیان ۱۴_۸:۳۰ اداره کار خانم _
۱۲۰۸۹ ۱۱۰۱ ۹۹/۰۸/۱۸ تولیدی ساختمان ارگ جهان نما پارسیان ۱۶_۸ ۳،۰۰۰،۰۰۰ خانم _
۱۲۰۸۸ ۱۱۰۰ ۹۹/۰۸/۱۸ خدماتی خ شیخ مفید غربی نرم افزار بیمه ۱۵_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۰۸۷ ۱۰۹۹ ۹۹/۰۸/۱۸ تولیدی شاهپور جدید پارسیان توافقی توافقی خانم/ آقا _
۱۲۰۸۶ ۱۰۹۸ ۹۹/۰۸/۱۸ تولیدی شهرک صنعتی جی سپیدار ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم سرویس دارد
۱۲۰۸۵ ۱۰۹۷ ۹۹/۰۸/۱۸ بازرگانی خ سروش نوید ۱۷_۸ اداره کار به بالا آقا _
۱۲۰۸۴ ۱۰۹۶ ۹۹/۰۸/۱۸ خدماتی خ هشت بهشت غربی پارسیان پاره وقت توافقی خانم _
۱۲۰۸۳ ۱۰۹۵ ۹۹/۰۸/۱۸ تولیدی خ جی پارسیان ۱۶:۴۵_۷:۳۰ اداره کار + بیمه خانم _
۱۲۰۸۲ ۱۰۹۴ ۹۹/۰۸/۱۸ پیمانکاری خ مدرس _ _ توافقی آقا/خانم _
۱۲۰۸۱ ۱۰۹۳ ۹۹/۰۸/۱۱ تولیدی خ ولیعصر امین ۱۳:۳۰_۸ اداره کار + بیمه خانم _
۱۲۰۸۰ ۱۰۹۲ ۹۹/۰۸/۱۱ بازرگانی سه راه صمدیه آرپا پاره وقت توافقی خانم/ آقا _
۱۲۰۷۹ ۱۰۹۱ ۹۹/۰۸/۱۱ بازرگانی شهرک صنعتی سروش پارسیان ۱۷_۸ توافقی خانم

مدیر مالی

سرویس دارد

۱۲۰۷۸ ۱۰۹۰ ۹۹/۰۸/۱۱ بازرگانی شهرک بهارستان محک ۱۳_۸ توافقی خانم _
۱۲۰۷۷ ۱۰۸۹ ۹۹/۰۸/۱۱ تولیدی شهرک صنعتی اشتر جان _ ۱۷_۸ توافقی خانم

حسابدار ارشد

سرویس دارد

۱۲۰۷۶ ۱۰۸۸ ۹۹/۰۸/۱۱ تولیدی شهرک صنعتی اشتر جان _ ۱۷_۸ توافقی خانم مدیر مالی
۱۲۰۷۵ ۱۰۸۷ ۹۹/۰۸/۱۱ تولیدی شهرک صنعتی اشتر جان _ ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۰۷۴ ۱۰۸۶ ۹۹/۰۸/۱۰ خدماتی خ جی _ ۱۷_۸ اداره کار خانم _
۱۲۰۷۳ ۱۰۸۵ ۹۹/۰۸/۱۰ بازرگانی خ فرشادی _ ۱۶_۹ اداره کار خانم _
۱۲۰۷۲ ۱۰۸۴ ۹۹/۰۸/۱۰ تولیدی شهرک صنعتی سروش نرم افزار پارسیان ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم سرویس دارد
۱۲۰۷۱ ۱۰۸۳ ۹۹/۰۸/۱۰ تولیدی خ بسیج نرم افزار پارسیان ۱۵_۸ توافقی خانم/ آقا _
۱۲۰۷۰ ۱۰۸۲ ۹۹/۰۸/۰۳ خدماتی خ احمد آباد آسا سیستم

۱۴_۹:۳۰

۱۹:۳۰_۱۶:۳۰

اداره کار خانم/آقا _
۱۲۰۶۹ ۱۰۸۱ ۹۹/۰۸/۰۱ خدماتی خ امام خمینی _خ بسیج آسا سیستم ۱۷:۳۰_۸:۳۰ اداره کار + بیمه آقا _
۱۲۰۶۸ ۱۰۸۰ ۹۹/۰۸/۰۱ تولیدی خ توحید پارسیان ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم _
۱۲۰۶۷ ۱۰۷۹ ۹۹/۰۸/۰۱ بازرگانی خ فردوسی _

۱۳_۹

۲۰_۱۷

توافقی آقا _
۱۲۰۶۶ ۱۰۷۸ ۹۹/۰۸/۰۱ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم به همراه سرویس
۱۱۹۰۲ ۱۰۷۷ ۹۹/۰۷/۲۹ بازرگانی درچه الماس ۱۶:۳۰_۸ اداره کار+بیمه خانم _
۱۱۹۰۱ ۱۰۷۶ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی شاهپور جدید هلو ۱۶:۳۰_۸ اداره کار+  بیمه آقا
۱۱۹۰۰ ۱۰۷۵ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی درچه آرپا ۱۵:۳۰_۹ توافقی خانم/آقا
۱۱۸۹۹ ۱۰۷۴ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ بهشتی ۱۴_۸ توافقی خانم
۱۱۸۹۸ ۱۰۷۳ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی چهار راه تختی ۱۳:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم/اقا
۱۱۸۹۷ ۱۰۷۲ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی شهرک رازی پارسیان ۱۶_۸ توافقی+بیمه خانم/اقا به همراه سرویس
۱۱۸۹۶ ۱۰۷۱ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی خ لاله جنوبی ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم/اقا حسابدار فروش
۱۱۸۹۵ ۱۰۷۰ ۹۹/۰۴/۲۹ خدماتی سه راه ملک شهر پارسیان ۱۴_۸ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ خانم/اقا
۱۱۸۹۴ ۱۰۶۹ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی ورودی میدان میوه تره بار پارسیان ۱۶_۸ اداره کار آقا
۱۱۸۹۳ ۱۰۶۸ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی سه راه مبارکه آسا سیستم ۱۶_۸ خانم/اقا به همراه سرویس
۱۱۸۹۲ ۱۰۶۷ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ رکن الدوله آرپا ۱۷_۸ اداره کار + بیمه اقا/خانم
۱۱۸۹۱ ۱۰۶۶ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ شاهپور جدید سپیدار ۱۷_۸:۳۰ خانم هزینه رفت و آمد + نهار
۱۱۸۹۰ ۱۰۶۵ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ استاد همایی هلو ۱۷_۹ اداره کار + بیمه خانم
۱۱۸۸۹ ۱۰۶۴ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی زیار هلو ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم

دارای سابقه کار

به همراه سرویس

۱۱۸۸۸ ۱۰۶۳ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی شهرک صنعتی دولت اباد پارسیان ۱۶:۳۰_۸ توافقی خانم به همراه سرویس، مسلط به امور مالیاتی
۱۱۸۸۷ ۱۰۶۲ ۹۹/۰۴/۲۹ پیمانکاری حکیم نظامی پارسیان ۱۶_۸ توافقی خانم مسلط به امور مالباتی + سابقه کار
۱۱۸۸۶ ۱۰۶۱ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۳_۸ توافقی خانم/اقا
۱۱۸۸۵ ۱۰۶۰ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ زینبیه هلو ۱۶_۸ اداره کار + بیمه آقا
۱۱۸۸۴ ۱۰۵۹ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی شهرک صنعتی جی نوآوران ۱۵_۸ خانم/اقا
۱۱۸۸۳ ۱۰۵۸ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ فردوسی پارسیان ۱۴_۸:۳۰ توافقی خانم
۱۱۸۸۲ ۱۰۵۷ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی شهرک صنعتی مبارکه آسا سیستم ۱۶_۸ اداره کار خانم/اقا به همراه سرویس
۱۱۸۸۱ ۱۰۵۶ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی شهرک صنعتی مورچه خورت پارسیان ۱۸_۷:۳۰ توافقی اقا انباردار
۱۱۸۸۰ ۱۰۵۵ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ شریف واقفی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم
۱۱۸۷۹ ۱۰۵۴ ۹۹/۰۴/۲۹ تولیدی شهرک صنعتی مبارکه آسا سیستم ۱۶_۸ اداره کار + بیممه خانم مسلط به امور مالیاتی و حقوق دستمزد
۱۱۸۷۸ ۱۰۵۳ ۹۹/۰۴/۲۹ پیمانکاری خ بررگمهر نوآوران ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم
۱۱۸۷۷ ۱۰۵۲ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ طیب سپیدار ۱۷_۹ اداره کار + بیمه خانم
۱۱۸۷۶ ۱۰۵۱ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی ابتدای خ آتشگاه امین ۱۷_۸ اداره کار خانم
۱۱۸۷۵ ۱۰۵۰ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ عباس آباد پارسیان ۱۳_۸:۳۰ توافقی خانم
۱۱۸۷۴ ۱۰۴۹ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی شهرک صنعتی کوهپایه پارسیان ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم به همراه سرویس
۱۱۸۷۳ ۱۰۴۸ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ هشت بهشت غربی ۱۵_۸:۳۰ توافقی خانم/اقا مدیر فروش
۱۱۸۷۲ ۱۰۴۷ ۹۹/۰۴/۲۹ خدماتی فلاورجان توافقی توافقی خانم سرویس از فولادشهر
۱۱۸۷۱ ۱۰۴۶ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ صارمیه آرپا ۱۸_۹ اداره کار خانم
۱۱۸۷۰ ۱۰۴۵ ۹۹/۰۴/۲۹ بازرگانی خ هشت بهشت غربی پارسیان ۱۶_۸ اداره کار + بیمه خانم
۱۱۸۶۹ ۱۰۴۴ ۹۹/۰۳/۲۵ بازرگانی صارمیه آرپا ۱۴_۸ توافقی آقا کمک حسابدار
۱۱۸۶۸ ۱۰۴۳ ۹۹/۰۳/۲۵ خدماتی شاهپور جدید پارسیان ۱۶_۸ ۱٫۸۰۰ + بیمه خانم
۱۱۸۶۷ ۱۰۴۲ ۹۹/۰۳/۲۵ خدماتی خ فردوسی پارسیان پاره وقت توافقی خانم/اقا
۱۱۸۶۶ ۱۰۴۱ ۹۹/۰۳/۲۵ خدماتی خمینی شهر پارسیان ۱۴_۸ توافقی خانم
۱۱۸۶۵ ۱۰۴۰ ۹۹/۰۳/۲۵ بازرگانی خ امام خمینی کارآمد ۱۶_۸ اداره کار + بیمه خانم/اقا
۱۱۸۶۴ ۱۰۳۹ ۹۹/۰۳/۲۵ بازرگانی هرند پارسیان ۱۴_۸ توافقی + بیمه اقا/خانم
۱۱۸۶۳ ۱۰۳۸ ۹۹/۰۳/۲۵ بازرگانی شاهپور جدید امین ۱۸_۹ توافقی + بیمه خانم/اقا
۱۱۸۶۲ ۱۰۳۷ ۹۹/۰۳/۲۵ بازرگانی خ شریف واقفی سپیدار ۱۶:۳۰_۸ اداره کار + بیمه خانم/اقا
۱۱۸۶۱ ۱۰۳۶ ۹۹/۰۳/۲۱ بازرگانی خ رودکی نوآوران ۱۴:۳۰_۸ حقوق اداره کار + بیمه اقا/خانم
۱۱۸۶۰ ۱۰۳۵ ۹۹/۰۳/۱۸ بازرگانی خ حکیم شایگان ۱۸_۹ توافقی + بیمه خانم/اقا
۱۱۸۵۹ ۱۰۳۴ ۹۹/۰۳/۱۸ بازرگانی خ هشت بهشت غربی پارسیان ۱۵_۸:۳۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ + بیمه خانم
۱۱۸۵۸ ۱۰۳۳ ۹۹/۰۳/۱۸ بازرگانی شهرک صنعتی جی نورسا ۱۷:۱۵_۸ توافقی خانم/اقا سرویس دارد
۱۱۸۵۷ ۱۰۳۲ ۹۹/۰۳/۱۷ بازرگانی خ فردوسی سپیدار ۲۰_۱۷ توافقی آقا مسلط به ICDL
۱۱۸۵۶ ۱۰۳۱ ۹۹/۰۳/۱۷ بازرگانی خ امام خمینی پارسیان ۱۶_۸ توافقی آقا/خانم
۱۱۸۵۵ ۱۰۳۰ ۹۹/۰۳/۱۷ بازرگانی آتشگاه پارسیان ۱۵_۸ توافقی خانم
۱۱۸۵۴ ۱۰۲۹ ۹۹/۰۳/۱۷ بازرگانی شاهپور جدید ۱۷:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم آشنا به ICDL
۱۱۸۵۳ ۱۰۲۸ ۹۹/۰۳/۱۷ بازرگانی خ فردوسی سپیدار ۱۴:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم آشنا به ICDL
۱۱۸۵۲ ۱۰۲۷ ۹۹/۰۳/۱۷ خدماتی خ آل بویه ۱۳_۹ خانم/اقا
۱۱۸۵۱ ۱۰۲۶ ۹۹/۰۳/۱۷ خدماتی چهار راه نقاشی پاره وقت توافقی خانم
۱۱۸۵۰ ۱۰۲۵ ۹۹/۰۳/۱۳ خدماتی خ وحید سپیدار ۱۳_۹ اداره کار + بیمه خانم
۱۱۸۴۹ ۱۰۲۴ ۹۹/۰۳/۱۳ بازرگانی خ بعثت شایگان ۱۲:۳۰_۸:۳۰ توافقی خانم
۱۱۸۴۸ ۱۰۲۳ ۹۹/۰۳/۱۲ خدماتی خ شمس آبادی پارسیان ۱۶:۳۰_۸ توافقی خانم/آقا
۱۱۸۴۷ ۱۰۲۲ ۹۹/۰۳/۱۲ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد نوآوران ۱۶_۸ توافقی اقا/خانم
۱۱۸۴۶ ۱۰۲۱ ۹۹/۰۳/۱۲ تولیدی خ نشاط نوآوران ۱۴_۸ اداره کار خانم/اقا
۱۱۸۴۵ ۱۰۲۰ ۹۹/۰۳/۱۲ بازرگانی شهرک سگزی ۱۷_۸ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۸۴۴ ۱۰۱۹ ۹۹/۰۳/۱۲ تولیدی شهرک صنعتی رازی شهرضا سپیدار ۱۷_۸ بیشتر از حقوق اداره کار آقا/خانم سرویس دارد
۱۱۸۴۳ ۱۰۱۸ ۹۹/۰۳/۱۰ خدماتی خ فردوسی پارسیان توافقی توافقی خانم/اقا دارای سابقه مالیاتی
۱۱۸۴۲ ۱۰۱۷ ۹۹/۰۳/۱۰ بازرگانی خ رباط دوم پارسیان ۱۶:۳۰_۸:۳۰ ۱٫۸۰۰+بیمه خانم
۱۱۸۴۱ ۱۰۱۶ ۹۹/۰۳/۰۷ بازرگانی خ طالقانی پارسیان توافقی اداره کار خانم حسابدار فروش
۱۱۸۴۰ ۱۰۱۵ ۹۹/۰۳/۰۷ بازرگانی آپادانا فردان

۱۳_۸

۲۰_۱۶

اداره کار آقا/خانم حسابدار فروش
۱۱۸۳۹ ۱۰۱۴ ۹۹/۰۳/۰۶ بازرگانی خ امام خمینی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار آقا/خانم
۱۱۸۳۸ ۱۰۱۳ ۹۹/۰۳/۰۶ بازرگانی شهرک صنعتی جی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار آقا سرویس ندارد
۱۱۸۳۷ ۱۰۱۲ ۹۹/۰۳/۰۶ بازرگانی خ فردوسی پارسیان ۱۴_۱۰ خانم/آقا
۱۱۸۳۶ ۱۰۱۱ ۹۹/۰۳/۰۱ خدماتی مکان شرکت های مورد حسابرسی ۱۶_۸ اداره کار خانم/آقا لیسانس حسابداری
۱۱۸۳۵ ۱۰۱۰ ۹۹/۰۳/۰۱ بازرگانی شهرک صنعتی جی نوآوران ۱۶_۸ اداره کار خانم

با سابقه کار مالیاتی

سرویس دارد

۱۱۸۳۴ ۱۰۰۹ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خ بعثت ۱۶_۱۰ اداره کار خانم
۱۱۸۳۳ ۱۰۰۸ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم سرویس از ملک شهر
۱۱۸۳۲ ۱۰۰۷ ۹۹/۰۲/۳۱ خدماتی شهرک صنعتی جی پارسیان ۱۷_۸ خانم/آقا
۱۱۸۳۱ ۱۰۰۶ ۹۹/۰۲/۳۱ پیمانکاری شهرک امیرحمزه پارسیان

۱۷_۸:۳۰

توافقی

حقوق توافقی+بیمه خانم
۱۱۸۳۰ ۱۰۰۵ ۹۹/۰۲/۳۱ خدماتی خ کاوه ۱۳_۸:۳۰ ۲ یا ۳ روز در هفته خانم/آقا اشنایی با امور مالیاتی
۱۱۸۲۹ ۱۰۰۴ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خ امام خمینی فود سافت

۱۶_۸

۲۲:۳۰_۱۷

آقا
۱۱۸۲۸ ۱۰۰۳ ۹۹/۰۲/۳۱ تولیدی چابهار آرپا آقا
۱۱۸۲۷ ۱۰۰۲ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خواجو پارسیان ۱۳_۸:۳۰ توافقی خانم
۱۱۸۲۶ ۱۰۰۱ ۹۹/۰۲/۳۱ تولیدی خ زینبیه پارسیان یک روز در هفته توافقی خانم/آقا
۱۱۸۲۵ ۱۰۰۰ ۹۹/۰۲/۳۱ تولیدی خ شیخ صدوق شمالی پارسیان توافقی توافقی خانم/اقا مسلط به امور مالیاتی
۱۱۸۲۴ ۹۹۹ ۹۹/۰۲/۳۱ تولیدی شهرک صنعتی دولت اباد پارسیان ۱۷:۳۰_۸ خانم/آقا سابقه کار تولیدی
۱۱۸۲۳ ۹۹۸ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خ مشتاق x3 توافقی توافقی خانم/آقا
۱۱۸۲۲ ۹۹۷ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خمینی شهر آسا سیستم ۱۵_۸ اداره کار خانم
۱۱۸۲۱ ۹۹۶ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی درچه آرپا خانم/آقا
۱۱۸۲۰ ۹۹۵ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی شاهپور پارسیان ۱۸_۹ اداره کار+ بیمه آقا
۱۱۸۱۹ ۹۹۴ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خ خیام سازگار پاره وقت توافقی خانم/آقا
۱۱۸۱۸ ۹۹۳ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خ طالقانی پارسیان ۱۴_۹:۳۰ توافقی خانم
۱۱۸۱۷ ۹۹۲ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خ فردوسی آرپا

۱۵_۸

۲۰_۱۴

اداره کار خانم
۱۱۸۱۶ ۹۹۱ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی فلکه قائمیه آسا سیستم ۱۵_۸:۳۰ توافقی خانم
۱۱۸۱۵ ۹۹۰ ۹۹/۰۲/۳۱ تولیدی سه راه مبارکه آسا سیستم ۱۶_۸ اداره کار آقا/خانم سرویس دارد
۱۱۸۱۴ ۹۸۹ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی شهرک صنعتی دولت آباد ویژن ۱۶_۸ توافقی خانم/آقا مسلط به امور مالیاتی
۱۱۸۱۲ ۹۸۷ ۹۹/۰۲/۳۱ تولیدی شهرک صنعتی دولت اباد آرپا ۱۶:۳۰_۸ توافقی آقا

آشنا به امور مالیتی

سرویس از پل چمران

به همراه ناهار

۱۱۸۱۱ ۹۸۶ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی چهارراه وفایی ۱۴_۸ خانم
۱۱۸۱۰ ۹۸۵ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی رهنان هوشیار توافقی توافقی آقا/خانم
۱۱۸۰۹ ۹۸۴ ۹۹/۰۲/۳۱ خدماتی چهارراه گلزار سپیدار ۱۷_۸:۳۰ خانم سرویس دارد
۱۱۸۰۸ ۹۸۳ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی سه راه فرودگاه سپیدار ۱۷_۸:۳۰ خانم
۱۱۸۰۷ ۹۸۲ ۹۹/۰۲/۳۱ بازرگانی خ دانش سپیدار ۱۷_۸:۳۰ خانم
۱۱۸۰۶ ۹۸۱ ۹۹/۰۲/۳۱ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان پاره وقت آقا
۱۱۸۰۵ ۹۸۰ ۹۹/۰۲/۳۱ خدماتی توحید شمالی کاوش یک روز در هفته خانم/قا
۱۱۸۰۴ ۹۷۹ ۹۹/۰۲/۳۰ بازرگانی خ آپادانا دوم فردان

۱۳_۸

۲۰_۱۶

خانم/آقا
۱۱۸۰۳ ۹۷۸ ۹۹/۰۲/۳۰ تولیدی شهرک صنعتی دولت آباد امین ۱۷_۸ توافقی آقا سابقه کار مالیاتی
۱۱۸۰۲ ۹۷۷ ۹۹/۰۲/۳۰ خدماتی هشت بهشت غربی رایان ۱۷_۸ خانم
۱۱۸۰۱ ۹۷۶ ۹۹/۰۲/۳۰ بازرگانی شیخ صدوق جنوبی پارسیان چند روز در هفته خانم/آقا
۱۱۸۰۰ ۹۷۵ ۹۹/۰۲/۳۰ پیمانکاری چهارباغ بالا آسا سیستم ۱۷_۸ خانم/آقا سابقه کار در امور مالیاتی
۱۱۷۹۹ ۹۷۴ ۹۹/۰۲/۳۰ بازرگانی خ امام خمینی_خ بسیج آسا سیستم

۱۳_۸

۱۶:۳۰_۱۴

اداره کار+ بیمه آقا
۱۱۷۹۸ ۹۷۳ ۹۹/۰۲/۳۰ بازرگانی خ آتشگاه آرپا ۱۷_۸ بیمه + اداره کار+ اضافه کار آقا
۱۱۷۹۷ ۹۷۲ ۹۹/۰۲/۳۰ تولیدی شهرک صنعتی جی آرپا ۱۵:۳۰_۸:۳۰ اداره کار خانم سرویس دارد
۱۱۷۹۶ ۹۷۱ ۹۹/۰۲/۳۰ بازرگانی خ امام خمینی_ خ امام رضا پارسیان ۳ روز در هفته توافقی خانم
۱۱۷۹۵ ۹۷۰ ۹۹/۰۲/۳۰ بازرگانی خ بزرگمهر کارا ۱۷_۸ اداره کار + بیمه خانم
۱۱۷۹۴ ۹۶۹ ۹۹/۰۲/۳۰ بازرگانی خ امام خمینی پارسیان ۱۷_۸ اداره کار خانم
۱۱۷۹۳ ۹۶۸ ۹۹/۰۲/۰۷ خدماتی خ رباط دوم پارسیان/هلو ۸:۳۰-۱۶:۳۰ اداره کار خانم
۱۱۷۹۲ ۹۶۷ ۹۹/۰۲/۰۷ خدماتی خ سجاد ۸:۳۰-۱۶ توافقی خانم مسلط به آفیس
۱۱۷۹۱ ۹۶ ۹۹/۰۲/۰۷ بازرگانی خ ولیعصر امین ۸-۱۸:۳۰ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۷۹۰ ۹۶۵ ۹۹/۰۲/۰۷ تولیدی شهرک صنعتی جی پارسیان ۸-۱۷ اداره کار ترجیحا خانم سرویس دارد
۱۱۷۸۹ ۹۶۴ ۹۹/۰۲/۰۷ تولیدی شهرک صنعتی جی پارسیان ۸-۱۷ توافقی اقا/خانم باسابقه-سرویس دارد
۱۱۷۸۸ ۹۶۳ ۹۹/۰۲/۰۷ خدماتی خ احمدآباد پارسیان ۱۶-۲۰ توافقی اقا/خانم مسلط به امور مالیاتی و ارزش افزوده
۱۱۷۸۷ ۹۶۲ ۹۹/۰۲/۰۷ تولیدی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پارسیان اداره کار+بیمه اقا مدرک مرتبط-سن حداکثر ۳۰ سال
۱۱۷۸۶ ۹۶۱ ۹۹/۰۲/۰۶ بازرگانی خ فردوسی سپیدار ۹ الی ۱۳:۳۰-۱۶ الی ۱۹:۳۰ توافقی+بیمه خانم  مسلط به امور مالیاتی و آفیس
۱۱۷۸۵ ۹۶۰ ۹۹/۰۲/۰۶ بازرگانی شهرک صنعتی مورچه خورت پارسیان ۸-۱۷ اداره کار+بیمه اقا/خانم باسابقه-سرویس دارد
۱۱۷۸۴ ۹۵۹ ۹۹/۰۲/۰۶ بازرگانی خ آتشگاه پارسیان ۸:۳۰-۱۸ توافقی خانم مسلط به امور مالیاتی
۱۱۷۸۳ ۹۵۸ ۹۹/۰۲/۰۶ بازرگانی شهرک صنعتی محمودآباد امین ۸-۱۷ اداره کار به بالا خانم
۱۱۷۸۲ ۹۵۷ ۹۹/۰۲/۰۲ تولیدی شهرک صنعتی دولت‌آباد نوآوران ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم فعال
۱۱۷۸۱ ۹۵۶ ۹۹/۰۲/۰۲ تولیدی شهرک صنعتی سروش ۸-۱۴ توافقی خانم/آقا آشنایی با امور مالیاتی
۱۱۷۸۰ ۹۵۵ ۹۹/۰۲/۰۲ بازرگانی شاهپور جدید پارسیان ۹-۱۸ توافقی آقا با سابقه
۱۱۷۷۹ ۹۵۴ ۹۹/۰۱/۲۸ تولیدی شهرک صنعتی دولت اباد آرپا ۸-۱۴ اداره کار+بیمه آقا
۱۱۷۷۸ ۹۵۳ ۹۹/۰۱/۲۸ خدماتی خ آتشگاه امین ۹ الی ۱۳ – ۱۶ الی ۲۰ توافقی خانم
۱۱۷۷۷ ۹۵۲ ۹۹/۰۱/۲۷ تولیدی خ دشتستان آرپا ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ – ۱۴:۳۰ الی ۲۲:۳۰ اداره کار + بیمه آقا/خانم صندوق‌دار- ۲ نفر شیفتی
۱۱۷۷۶ ۹۵۱ ۹۹/۰۱/۲۷ تولیدی خ امام خمینی پارسیان ۸-۱۷ اداره کار + بیمه آقا جوان-فعال
۱۱۷۷۵ ۹۵۰ ۹۹/۰۱/۲۶ خدماتی خ پروین پارسیان ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰-۱۶:۳۰ الی ۲۱ توافقی خانم/اقا
۱۱۷۷۴ ۹۴۹ ۹۹/۰۱/۲۶ پیمانکاری و تولیدی دروازه تهران ۸-۱۷ اداره کار به بالا خانم ۴ سال سابقه
۱۱۷۷۳ ۹۴۸ ۹۹/۰۱/۲۶ تولیدی شهرک صنعتی محمودآباد آرپا ۸-۱۷ اداره کار+بیمه+مزایا خانم/اقا مسلط به سیستم حقوق و دستمزد و قوانین کار و بیمه-نهار و سرویس دارد
۱۱۷۷۲ ۹۴۷ ۹۹/۰۱/۲۶ تولیدی نوآوران بالای ۱۰ میلیون تومان خانم/اقا تحصیلات حسابداری-۷سال سابقه کار-مسلط به امور مالیاتی-دانش به‌روز-تجربه کافی
۱۱۷۷۱ ۹۴۶ ۹۹/۰۱/۲۶ خدماتی خ صارمیه آرپا ۹-۱۷ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۷۷۰ ۹۴۵ ۹۹/۰۱/۲۶ خدماتی خ مسجد سید آرپا ۹:۳۰-۲۰ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۷۶۹ ۹۴۴ ۹۹/۰۱/۲۵ خدماتی چهارراه گلزار آرپا ۱۷-۲۱ خانم/اقا صندوق‌دار
۱۱۷۶۸ ۹۴۳ ۹۹/۰۱/۲۵ بازرگانی خ امام خمینی سپیدار ۸-۱۷ اداره کار خانم
۱۱۷۶۷ ۹۴۲ ۹۹/۰۱/۲۵ تولیدی دولت آباد سپیدار اداره کار خانم سرویس دارد
۱۱۷۶۶ ۹۴۱ ۹۹/۰۱/۲۵ تولیدی شهرک صنعتی جی ۸-۱۷ اداره کار خانم بازرگانی فروش
۱۱۷۶۵ ۹۴۰ ۹۹/۰۱/۲۵ صادرات و واردات دروازه تهران پارسیان/هلو ۸-۱۷ اداره کار خانم پیمانکاری-بازرگانی-تولیدی-مالیاتی
۱۱۷۶۴ ۹۳۹ ۹۹/۰۱/۲۵ بازرگانی آرپا خانم/اقا تحصیلات حسابداری-روابط عمومی بالا-مسلط به office
۱۱۷۶۳ ۹۳۸ ۹۹/۰۱/۲۵ بازرگانی خ مهراباد نوآوران ۸-۱۷ اداره کار خانم/اقا مسلط به امور مالیاتی
۱۱۷۶۲ ۹۳۷ ۹۹/۰۱/۲۳ خدماتی خ همدانیان پارسیان تمام وقت اداره کار خانم
۱۱۷۶۱ ۹۳۶ ۹۹/۰۱/۲۳ تولیدی شهرک صنعتی دولت اباد بهکو ۷-۱۷ بیش از اداره کار+بیمه اقا انباردار-پنجشنبه تعطیل-مسلط به اکسل
۱۱۷۶۰ ۹۳۵ ۹۹/۰۱/۲۳ بازرگانی پل تمدن پارسیان ۸-۱۴ توافقی خانم/متاهل
۱۱۷۵۹ ۹۳۴ ۹۹/۰۱/۲۳ بازرگانی خ رباط دوم پارسیان/هلو ۸:۳۰-۱۶:۳۰ اداره کار خانم اشنایی با امور مالیاتی
۱۱۷۵۸ ۹۳۳ ۹۹/۰۱/۱۶ تولیدی ابتدای جاده حبیب آباد الماس ۹-۱۷ اداره کار + بیمه خانم/آقا سرویس دارد-لیسانس شیمی
۱۱۷۵۷ ۹۳۲ ۹۹/۰۱/۱۶ تولیدی شهرک صنعتی سجزی پارسیان ۸-۱۷ اداره کار + بیمه خانم/آقا ۳-۵ سال سابقه کاری-مسلط به مالیاتی
۱۱۷۵۶ ۹۳۱ ۹۹/۰۱/۱۶ تولیدی خ امام خمینی پارسیان ۸-۱۷ اداره کار + بیمه آقا مسلط به ارزش افزوده، لیست بیمه، انبار
۱۱۷۵۵ ۹۳۰ ۹۹/۰۱/۱۶ خدماتی سه‌راه فرودگاه کارا ۸-۱۶ بیمه دارد خانم سرویس دارد – لیسانس حسابداری
۱۱۷۵۴ ۹۲۹ ۹۹/۰۱/۱۶ خدماتی ۸-۱۷ اداره کار + هزینه رفت و آمد خانم مسلط به کار دفتری
۱۱۷۵۳ ۹۲۸ ۹۹/۰۱/۱۶ خدماتی خ پروین هوشیار ۸:۳۰-۱۵:۳۰ توافقی خانم/آقا
۱۱۷۵۲ ۹۲۷ ۹۹/۰۱/۱۶ تولیدی پل شیری امین ۸-۱۴:۳۰ اداره کار + بیمه خانم با سابقه
۱۱۷۵۱ ۹۲۶ ۹۹/۰۱/۱۶ خدماتی دولت آباد پارسیان ۸-۱۶ اداره کار + بیمه خانم/آقا سرویس ندارد
۱۱۷۵۰ ۹۲۵ ۹۹/۰۱/۱۶ خدماتی خ شیخ بهایی پارسیان ۹-۱۷ توافقی-بیمه ندارد خانم
۱۱۷۴۹ ۹۲۴ ۹۹/۰۱/۱۶ بازرگانی خ آپادانا دوم فردان

۸-۱۳

۱۶-۲۰

خانم
۱۱۷۴۸ ۹۲۳ ۹۹/۰۱/۱۶ تولیدی سه‌راه سیمین پارسیان ۸-۱۶ توافقی خانم/آقا ۲-۴ سال سابقه کار/مسلط به امور مالیاتی و بهای تمام شده
۱۱۷۴۷ ۹۲۲ ۹۹/۰۱/۱۶ پیمانکاری خ جی پارسیان ۸-۱۶ توافقی آقا/دونفر مسلط به امور مالی و مالیاتی
۱۱۷۴۶ ۹۲۱ ۹۹/۰۱/۱۶ خدماتی میدان امام کیمیا توافقی بیمه ندارد-حقوق توافقی آقا
۱۱۷۴۵ ۹۲۰ ۹۸/۱۲/۱۴ پیمانکاری خ پروین ۱۷-۲۱ حقوق توافقی-بیمه بعد از ۳ ماه خانم متاهل-مسلط به اکسل-امور اداره کار و حقوق و دستمزد
۱۱۷۴۴ ۹۱۹ ۹۸/۱۲/۱۴ تولیدی خ امام خمینی سپیدار ۸:۳۰-۱۵ اداره کار اقا
۱۱۷۴۳ ۹۱۸ ۹۸/۱۲/۱۳ خدماتی خ مصلی ۱۲-۱۶ توافقی خانم روابط عمومی بالا
۱۱۷۴۲ ۹۱۷ ۹۸/۱۲/۱۳ تولیدی دولت آباد سپیدار ۸-۱۷  اداره کار + بیمه خانم
۱۱۷۴۱ ۹۱۶ ۹۸/۱۲/۱۲ فروش خ دانش سپیدار ۸:۳۰-۱۷:۳۰  اداره کار + بیمه خانم
۱۱۷۴۰ ۹۱۵ ۹۸/۱۲/۱۱ بازرگانی قهدریجان هلو ۸-۱۶ توافقی خانم/اقا مسلط به امور مالیاتی
۱۱۷۳۹ ۹۱۴ ۹۸/۱۲/۱۱ فروش شهرک صنعتی کمشچه پارسیان ۸-۱۷ اداره کار + بیمه کاراموزی خانم سرویس دارد
۱۱۷۳۸ ۹۱۳ ۹۸/۱۲/۱۱ صادرات و واردات خ عباس اباد نواوران اداره کار + بیمه خانم
۱۱۷۳۷ ۹۱۲ ۹۸/۱۲/۱۱ فروش خ کاوه پارسیان ۸-۱۷ اداره کار + بیمه خانم/اقا سرویس دارد
۱۱۷۳۵ ۹۱۱ ۹۸/۱۲/۱۱ حسابرسی شیخ صدوق شمالی توافقی توافقی خانم/اقا
۱۱۷۳۴ ۹۱۰ ۹۸/۱۲/۱۱ تولیدی شهرک صنعتی امیرکبیر پارسیان ۸:۳۰-۱۷:۳۰ اداره کار + بیمه خانم/اقا مسلط به word و exel
۱۱۶۲۴ ۹۰۹ ۹۸/۰۹/۰۶ تولیدی شهرک صنعتی دولت اباد پارسیان ۹-۱۵ اداره کار+بیمه خانم سرویس دارد
۱۱۶۲۳ ۹۰۸ ۹۸/۰۹/۰۶ فروش شیخ بهایی پارسیان ۹-۱۳ توافقی خانم/اقا
۱۱۶۲۲ ۹۰۷ ۹۸/۰۹/۰۳ تولیدی شاپور جدید آرپا ۸-۱۶ توافقی اداره کار +بیمه
۱۱۶۲۱ ۹۰۶ ۹۸/۰۹/۰۳ تولیدی نبوی منش سپیدار ۸_۱۲ توافقی خانم
۱۱۶۲۰ ۹۰۵ ۹۸/۰۹/۰۳ تولیدی_فروش عباس اباد پارسیان ۸-۱۹ اداره کا+بیمه خانم
۱۱۶۱۹ ۹۰۴ ۹۸/۰۸/۲۵ تولیدی شهرک صنعتی سجزی پارسیان ۸-۱۷ اداره کار آقا
۱۱۶۱۸ ۹۰۳ ۹۸/۰۸/۲۵ پخش هشت بهشت پارسیان ۸-۱۷ اداره کار
۱۱۶۱۷ ۹۰۲ ۹۸/۰۸/۲۵ تولیدی شاپور چدید _ ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم مسلط به مباحث مالی مالیاتی
۱۱۶۱۶ ۹۰۱ ۹۸/۰۸/۲۵ تولیدی شهرک صنعتی جی شایان ۸-۱۷ اداره کار+بیمه آقا
۱۱۶۱۵ ۹۰۰ ۹۸/۰۸/۱۸ تولیدی بهارستان هلو ۸-۱۷ اداره کار+بیمه خانم ترجیحا ساکن بهارستان
۱۱۶۱۴ ۸۹۹ ۹۸/۰۸/۱۸ خدماتی میر _ ۸-۱۶ اداره کار +بیمه خانم
۱۱۶۱۳ ۸۹۸ ۹۸/۰۸/۱۸ فروش بهارستان پارسیان ۸-۱۳
۱۴-۱۸
اداره کار +بیمه خانم
۱۱۶۱۲ ۸۹۷ ۹۸/۰۸/۱۳ تولیدی شاپور جدید سپیدار ۸-۱۶ توافقی+بیمه خانم/اقا مسلط به حسابداری صنعتی
۱۱۶۱۱ ۸۹۶ ۹۸/۰۸/۱۳ خدماتی دانشگاه صنعتی پارسیان ۸-۱۳ اداره کار خانم دارای مدرک حسابداری
۱۱۶۱۰ ۸۹۵ ۹۸/۰۸/۱۲ بازرگانی میدان انقلاب مهران _ _ خانم کاراموز حسابداری
۱۱۶۰۹ ۸۹۴ ۹۸/۰۸/۰۸ فروش آتشگاه پارسیان ۹-۱۳
۱۶-۲۱
اداره کار+بیمه
۱۱۶۰۸ ۸۹۳ ۹۸/۰۸/۰۸ تولید جی _ ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خاتم
۱۱۶۰۷ ۸۹۲ ۹۸/۰۸/۰۸ فروش جی پارسیان ۸-۱۴ توافقی خانم/اقا
 ۱۱۶۰۶ ۸۹۱ ۹۸/۰۸/۰۶ فروش اتشگاه پارسیان ۹-۱۳
۱۶-۲۱
اداره کار به بالا+بیمه خانم /اقا  با فن بیان بالا
۱۱۶۰۵ ۸۹۰ ۹۸/۰۸/۰۴ پخش شهرک صنعتی جی آرپا ۸-۱۷ اداره کار +بیمه خانم
۱۱۶۰۴ ۸۸۹ ۹۸/۰۸/۰۱ فروش جی پارسیان ۸-۱۴ توافقی ترجیحا خانم
۱۱۶۰۳ ۸۸۸ ۹۸/۰۸/۰۱ پیمانکاری فردوسی پارسیان ۸-۱۷ اداره کار +بیمه
۱۱۶۰۲ ۸۸۷ ۹۸/۰۸/۰۱ تولیدی کهندژ پارسیان ۸-۱۷ اداره کار +بیمه
۱۱۶۰۱ ۸۸۶ ۹۸/۰۸/۰۱ جی توافقی خانم جهت صندق داری
۱۱۶۰۰ ۸۸۵ ۹۸/۰۸/۰۱ تولیدی دولت اباد پارسیان ۸-۱۷ اداره کار +بیمه خانم خانم
۱۱۵۹۹ ۸۸۴ ۹۸/۰۷/۲۹ پخش ارتش پارسیان ۸-۱۴ توافقی خانم
۱۱۵۹۸ ۸۸۳ ۹۸/۰۷/۲۹ پخش شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان توافقی توافقی خانم/آقا
  ۱۱۵۹۷ ۸۸۲ ۹۸/۰۷/۲۹ صنایع فولاد سه راه  درچه پارسیان توافقی توافقی خانم/اقا
۱۱۵۹۶ ۸۸۱ ۹۸/۰۷/۲۹ پخش _ پارسیان توافقی توافقی خانم/اقا
۱۱۵۹۵ ۸۸۰ ۹۸/۰۷/۲۴ تالار _ پارسیان توافقی اداره کار
+بیمه
۱۱۵۹۴ ۸۷۹ ۹۸/۰۷/۲۱ تولید دولت آباد پارسیان ۸-۱۶ ادراره کار به بالا خانم/آقا
۱۱۵۹۳ ۸۷۸ ۹۸/۰۷/۲۱ تولید مشتاق سوم _ ۸-۲۰ ۲۳۰۰+بیمه اقا
۱۱۵۹۱ ۸۷۷ ۹۸/۰۷/۲۱ بازرگانی میدان جمهوری پارسیان اداره کار خانم
۱۱۵۹۰ ۸۷۶ ۹۸/۰۷/۲۱ تولیدی منطقه صنعتی دولت اباد پارسیان پاره وقت اداره کار +بیمه
۱۱۵۸۹ ۸۷۵ ۹۸/۰۷/۲۱ تولیدی امام خمینی پارسیان توافقی توافقی خانم /اقا
۱۱۵۸۷ ۸۷۴ ۹۸/۰۷/۲۱ خدماتی میر پارسیان

۸-۱۳

۱۵-۱۸

توافقی خانم
۱۱۵۸۶ ۸۷۳ ۹۸/۰۷/۲۱ فروش فلکه احمد آباد پارسیان ۸-۱۶ اداره کار آقا
۱۱۵۸۵ ۸۷۲ ۹۸/۰۷/۲۱ پخش مسجد سید _ ۹-۱۴
۱۷-۲۰
اداره کار +بیمه  خانم/آقا
۱۱۵۸۴ ۸۷۱ ۹۸/۰۷/۲۱ کارخانه سنگ _ رایان فراز توافقی توافقی  آقا مسلط به حسابداری صنعتی
۱۱۵۸۳ ۸۷۰ ۹۸/۰۷/۲۱ خدماتی اردیبهشت پارسیان توافقی توافقی خانم /اقا
۱۱۵۸۲ ۸۶۹ ۹۸/۰۷/۲۱ پخش ارغوانیه پارسیان پاره وقت توافقی  خانم
۱۱۵۸۰ ۸۶۸ ۹۸/۰۷/۰۹ فروش اتیشگاه امین ۸-۱۸ اداره کار+بیمه  خانم صندقدار+حسا
۱۱۵۷۹ ۸۶۷ ۹۸/۰۷/۰۹ پیمانکاری شاپور جدید نواوران ۸-۱۸ اداره کار+بیمه  خانم /اقا مالیاتی
۱۱۵۷۸ ۸۶۶ ۹۸/۰۷/۰۹ فروش شاپور جدید سپیدار ۸-۱۸ اداره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۵۷۷ ۸۶۵ ۹۸/۰۷/۰۹ تولید فلکه تاکسی رانی کارا ۸-۱۶ اداره کار +بیمه  کمک حسابدار خانم
۱۱۵۷۶ ۸۶۴ ۹۸/۰۷/۰۹ صنعتی اشرف اصفهانی _ ۸-۱۳
۱۵-۱۹
توافقی  اقا فروشنده و حسابدار
۱۱۵۷۵ ۸۶۳ ۹۸/۰۷/۰۹ فروش ملک شهر پارسیان ۸-۱۴ توافقی خانم
۱۱۵۷۴ ۸۶۲ ۹۸/۰۷/۰۹ فروش  کاشانی تیزپرداز ۸-۱۶ توافقی اقا
۱۱۵۷۳ ۸۶۱ ۹۸/۰۷/۰۹ تولید امام خمینی پارسیان ۸-۱۸ اداره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۵۷۲ ۸۶۰ ۹۸/۰۷/۰۱ فروش _ پارسیان ۸-۱۶ اداره کار+بیمه  خانم
۱۱۵۷۱ ۸۵۹ ۹۸/۰۷/۰۱ فروش دولت اباد پارسیان ۸-۱۳ اداره کار +بیمه خانم/اقا
۱۱۵۶۸ ۸۵۸ ۹۸/۰۷/۰۱ خدماتی امام خمینی پارسیان پاره وقت اداه کار  آقا
۱۱۵۶۷ ۸۵۷ ۹۸/۰۷/۰۱ تولیدی امام خمینی سپیدار ۸-۱۶ اداره کار+بیمه  خانم منشی مسلط به حسابداری
۱۱۵۶۶ ۸۵۶ ۹۸/۰۷/۰۱ خدماتی دانشگاه صنعتی _ ۸-۱۸ اداره کار +بیمه  خانم/اقا
۱۱۵۶۵ ۸۵۵ ۹۸/۰۶/۲۸ خدماتی آتشگاه _ ۸-۱۶ اداره کار+بیمه  خانم
۱۱۵۶۴ ۸۵۴ ۹۸/۰۶/۲۸ _ شیخ صدوق شمالی _ ۸-۱۶ _ خانم جهت کاراموری حسابرسی
۱۱۵۶۳ ۸۵۳ ۹۸/۰۶/۲۷ فروش فرذوسی پیشرو ۸-۱۶ اداره کار خانم/اقا
۱۱۵۶۲ ۸۵۲ ۹۸/۰۶/۲۶ فروش زینبیه پارسیان ۸-۱۷ اداره کار+بیمه خانم/آقا
۱۱۵۶۱ ۸۵۱ ۹۸/۰۶/۲۶ تولید پل تمدن پارسیان توافقی توافقی آقا پاره وقت
۱۱۵۶۰ ۸۵۰ ۹۸/۰۶/۲۶ فروش شاهین شهر امین ۸-۱۷ اداه کار+بیمه خانم
۱۱۵۵۹ ۸۴۹ ۹۸/۰۶/۲۴ آزانس هواپیمایی نظر غربی نوآوران ۸-۱۸ اداره کار +بیمه  خانم
۱۱۵۵۸ ۸۴۸ ۹۸/۰۶/۲۴ فروش شهرک صنعتی دولت آباد پارسیان ۸-۱۶ اداره کار +بیمه  خانم/آقا
۱۱۵۵۷ ۸۴۷ ۹۸/۰۶/۲۴ خدماتی مرداویج نوآوران ۸-۱۶ اداره کار+بیمه  خانم
۱۱۵۶ ۸۴۶ ۹۸/۰۶/۲۴ صنعتی پل تمدن هلو ۸-۱۳ اداره کار+بیمه  خانم/اقا
۱۱۵۵۵ ۸۴۵ ۹۸/۰۶/۲۴ تولیدی وحید پارسیان ۹-۱۳ توافقی خانم
۱۱۵۵۴ ۸۴۴ ۹۸/۰۶/۲۴ بازرگانی سپه پارسیان ۹-۱۸ اداره کار+بیمه  خانم
۱۱۵۵۳ ۸۴۳ ۹۸/۰۶/۲۰ تولیدی میدان امام حسین تارا ۸-۱۷ اداره کار +بیمه  خانم /اقا
۱۱۵۵۲ ۸۴۲ ۹۸/۰۶/۲۰ فروش چهارراه نظر پارسیان /شایگان ۸-۱۷ اداره کار +بیمه  آقا دفتر دار و حسابدار
۱۱۵۵۱ ۸۴۱ ۹۸/۰۶/۱۲ پخش جی شرقی پارسیان ۸-۱۳
۱۵-۲۰
اداره کار+بیمه خانم
۱۱۵۵۰ ۸۴۰ ۹۸/۰۶/۱۲ پخش رباط اول کارا ۸-۱۷ اداره کار+توافی خانم/اقا
۱۱۵۴۹ ۸۳۹ ۹۸/۰۶/۱۲ خدماتی توحید نواوران ۸-۱۳
۱۶-۲۰
اداره کار +بیمه خانم مسلط به مباحث حسابداری
۱۱۵۴۸ ۸۳۸ ۹۸/۰۶/۱۲ حسابرسی رودکی _ ۸-۱۳ توافقی خانم آموزشکامل حسابرسی به عهده کارفرما
۱۱۵۴۷ ۸۳۷ ۹۸/۰۶/۱۲ خدماتی ترمینال کاوه پارسیان ۸-۱۴ توافقی خانم کمک حسابدار
۱۱۵۴۶ ۸۳۶ ۹۸/۰۶/۱۱ پیمانکاری آتشگاه پارسیان ۸-۱۷ اداره کار+بیمه  خانم/آقا
۱۱۵۴۵ ۸۳۵ ۹۸/۰۶/۱۰ پخش خ زینبیه آرپا ۱۶-۲۰ توافقی  خانم کمک حسابدار
۱۱۵۴۴ ۸۳۴ ۹۸/۰۶/۱۰ خدمات فنی مهندسی دانشگاه صنعتی پارسیان ۸-۱۳ اداره کار +بیمه خانم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی/کاردانی حسابداری
۱۱۵۴۳ ۸۳۳ ۹۸/۰۶/۱۰ خدماتی فولادشهر پارسیان ۹-۱۷ توافقی +بیمه  خانم /اقا
۱۱۵۴۲ ۸۳۲ ۹۸/۰۶/۱۰ فروش امام خمینی پارسیان ۸-۱۶ توافقی +بیمه  خانم
۱۱۵۴۱ ۸۳۱ ۹۸/۰۶/۱۰ پخش دارو جی ۸-۱۵ اداره کار +بیمه  آقا
۱۱۵۴۰ ۸۳۰ ۹۸/۰۶/۰۹ فروش اتشگاه تحلیلگر ۸-۱۶ اداره کار +بیمه  خانم /اقا
۱۱۵۳۹ ۸۲۹ ۹۸/۰۶/۰۹ صنعتی شهرک صنعتی اشترجان آرپا ۷-۱۵ اداره کار به بالا +بیمه  خانم /اقا نیروی کار مجرب
۱۱۵۳۷ ۸۲۸ ۹۸/۰۶/۰۹ فروش زینبیه آرپا ۸-۱۳
۱۴-۲۲
توافقی  خانم صندقدار مسلط به حسابداری
۱۱۵۳۶ ۸۲۷ ۹۸/۰۶/۰۶ پخش باهنر پارسیان  ۸-۱۶ اداره کار +بیمه  خانم
۱۱۵۳۵ ۸۲۶ ۹۸/۰۶/۰۶ فروش اتشگاه پارسیان  ۹-۱۳
۱۷-۱۰
اداره کار+بیمه  خانم/اقا
۱۱۵۳۴ ۸۲۵ ۹۸/۰۶/۰۶ تولیدی نظر غربی پارسیان  ۸-۱۶ اداره کار+بیمه  خانم
۱۱۵۳۳ ۸۲۴ ۹۸/۰۶/۰۵ پخش اتشگاه پارسیان ۸-۱۶ توافقی  خانم
۱۱۵۳۲ ۸۲۳ ۹۸/۰۶/۰۳ بازرگانی پل تمدن هلو  ۹-۱۷ اداره کار +بیمه  ترجیحا آقا
۱۱۵۳۱ ۸۲۲ ۹۸/۰۶/۰۳ تولیدی امام خمینی پارسیان  ۸-۱۶ توافقی  خانم
۱۱۵۳۰ ۸۲۱ ۹۸/۰۶/۰۲ _ رودکی _ ۸-۱۳ توافقی خانم  جهت کاراموزی حسابداری و حسابرسی
۱۱۵۲۹ ۸۲۰ ۹۸/۰۶/۰۲ تولیدی ملک شهر پارسیان  ۸-۱۴ توافقی  خانم 
۱۱۵۲۸ ۸۱۹ ۹۸/۰۶/۰۲ تولیدی میدان جمهوری پارسیان  ۹-۱۳ اداره کار+بیمه  خانم  مسلط به زبان انگلیسی
۱۱۵۲۷ ۸۱۸ ۹۸/۰۵/۳۰ تولیدی شهرک صنعتی جی  آرپا  ۸-۱۶ اداره کار+بیمه  خانم/اقا
۱۱۵۲۵ ۸۱۷ ۹۸/۰۵/۳۰ فروش احمد اباد  آسان  توافقی  توافقی خانم 
۱۱۵۲۴ ۸۱۶ ۹۸/۰۵/۳۰ فروش عبدالرزاق _ ۸-۱۸ اداره کار+بیمه  خانم 
۱۱۵۲۳ ۸۱۵ ۹۸/۰۵/۲۸ خدماتی دانشگاه صنعتی   ۸-۱۳  اداره کار   خانم  
۱۱۵۲۲ ۸۱۴ ۹۸/۰۵/۲۷ فروش نیکبخت پارسیان  توافقی  توافقی  آقا
۱۱۵۲۱ ۸۱۳ ۹۸/۰۵/۲۷ تولیدی جی  پارسیان ۸-۱۶ توافقی اقا
۱۱۵۲۰ ۸۲۱ ۹۸/۰۵/۲۷ _ پارسیان توافقی نوافقی+بیمه آشنا به امور مالیاتی،ارزش افزوده
۱۱۵۱۹ ۸۲۰ ۹۸/۰۵/۲۷ تولیدی شهرک صنعتی مبارکه  الماس ۸-۱۷ توافقی+بیمه خانم داراس سرویس+اموزش کار با نرم افزار مربوطه
۱۱۵۱۸ ۸۱۹ ۹۸/۰۵/۲۶ تولیدی برخوار پارسیان  توافقی  توافقی خانم/اقا
۱۱۵۱۷ ۸۱۸ ۹۸/۰۵/۲۶ تولیدی دستگرد  پارسیان ۸-۱۹ اداره کار +بیمه خانم حداقل ۳سال تجربه حسابداری
۱۱۵۱۶ ۸۱۷ ۹۸/۰۵/۲۶ خدماتی خاقانی  پارسیان  ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۵۱۵ ۸۱۶ ۹۸/۰۵/۲۶ فروش فردوسی پارسیان پاره وقت توافقی خانم/اقا
۱۱۵۱۴ ۸۱۵ ۹۸/۰۵/۲۶ فروش ۵رمضان پارسیان ۹-۱۴ توافقی خانم/اقا
۱۱۵۱۳ ۸۱۴ ۹۸/۰۵/۲۲ فروش شریف واقفی  پارسیان ۹-۱۳ توافقی خانم
۱۱۵۱۲ ۸۱۳ ۹۸/۰۵/۲۲ پخش شهرک صنعتی مبارکه پارسیان  ۸-۱۶ اداره کار +بیمه اقا
۱۱۵۱۱ ۸۱۲ ۹۸/۰۵/۱۵ _ چهارباغ  _ ۸-۱۷ ثابت+پورسانت+بیمه خانم /اقا فارق التحصیل رشته اقتصاد، مدریت، حسابداری
جهت کارمند اداری مسلط به حسابداری
۱۱۵۱۰ ۸۱۱ ۹۸/۰۵/۱۴ فروش بزرگمهر راهکاران  ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم مسول دفتر
۱۱۵۰۹ ۸۱۰ ۹۸/۰۵/۱۳ لوازم پزشکی شمس ابادی سپیدار ۹-۱۳
۱۶-۲۰
اداره کار خانم/اقا بیمه بعد از گذراندن دوره ازمایشی
۱۱۵۰۸ ۸۰۹ ۹۸/۰۵/۱۳ کارخانه تولیدی شهرک صنعتی جی ۸-۱۷ اداره کا+بیمه خانم متاهل-به صورت ۳ رو ز در هفته
۱۱۵۰۷ ۸۰۸ ۹۸/۰۵/۱۲ تولید و پخش خانه اصفهان  آسا ۸-۱۶
۸-۱۲
اداره کار+بیمه آقا باتجربه
۱۱۵۰۶ ۸۰۷ ۹۸/۰۵/۱۲ پخش مواد غذایی ملک شهر  پارسین  ۸-۱۶ اداره کار +بیمه خانم/اقا
۱۱۵۰۵ ۸۰۶ ۹۸/۰۵/۱۱ اهن الات پل تمدن  پارسیان  ۸-۱۳ توافقی خانم/ اقا
۱۱۵۰۴ ۸۰۵ ۹۸/۰۵/۱۱ بازرگانیپیمانکاری سه راه حکیم نظامی ۷:۳۰_۱۶ اداره کار+بیمه خانم/اقا همه روزه به جز پنج شنبه ها
۱۱۵۰۳ ۸۰۴ ۹۸/۰۵/۱۰ پخش پل تمدن  ۸-۱۷ ادره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۵۰۲ ۸۰۳ ۹۸/۰۵/۱۰ اداری شهرک صنعتی نجف اباد  ۸-۱۶ اداره کار +بیمه آقا
۱۱۵۰۱ ۸۰۲ ۹۸/۰۵/۱۰ کارخانه تولیدی شهرک صنعتی جی همکاران  ۸_۱۷ اداره کار+بیمه آقا دارای سرویس از ملک شهر زینبیه و پل تمدن
۱۱۵۰۰ ۸۰۱ ۹۸/۰۵/۰۹ تولیدی امام خمینی نوآوران  ۸-۱۷ اداره کار+بیمه خانم اشنا به قوانین مالیاتی و بیمه
۱۱۴۹۹ ۸۰۰ ۹۸/۰۵/۰۹ کارخانه تولیدی جاده حبیب اباد _ توافقی توافقی+بیمه آقا دارای مدرک تحصیلی حسابداری از دانشگاه دولتی
۱۱۴۹۸ ۷۹۹ ۹۸/۰۵/۰۹ هایپر ۲۴متری هوشیار ۸_۱۷ اداره کار خانم/اقا
۱۱۴۹۷ ۷۹۸ ۹۸/۰۵/۰۹ پخش خ کمال پارسیان ۹_۱۷ اداره کار+بیمه آقا
۱۱۴۹۶ ۷۹۷ ۹۸/۰۵/۰۷ هتل ابن سینا طلوع توافقی توافقی+بیمه خانم/اقا ترجیحا نیروی اقا
۱۱۴۹۵ ۷۹۶ ۹۸/۰۵/۰۷ فروش میدان شهدا پارسیان توافقی توافقی خانم/اقا
۱۱۴۹۴ ۷۹۵ ۹۸/۰۵/۰۷ موسسه فرهنگی پژوهشی شیخ صدوق پارسیان توافقی توافقی+بیمه خانم/اقا
۱۱۴۹۳
۷۹۴ ۹۸/۰۵/۰۶ بازرگانی اهن پل تمدن پارسیان  توافقی توافقی خانم/اقا
۱۱۴۹۲
۷۹۳
۹۸/۰۵/۰۶
فروش
ملک
هلو
توافقی توافقی+بیمه خانم  به صورت پاره وقت و تمام وقت
۱۱۴۹۱ ۷۹۲ ۹۸/۰۴/۲۶ صنایع سنگ منطقه صنعتی دولت آباد امین ۸-۱۸ اداره کار+بیمه آقا
۱۱۴۹۰ ۷۹۱ ۹۸/۰۴/۲۶ حسابرسی رودکی ۸-۱۳ توافقی خانم
۱۱۴۸۹ ۷۹۰ ۹۸/۰۴/۱۶ فروش پروین سپیدر ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم جهت مسءول فروش تلفنی
۱۱۴۸۸ ۷۸۹ ۹۸/۰۴/۱۵ پیمانکاری سه راه سیمین سپیدار توافقی توافقی+بییمه
۱۱۴۸۶ ۷۸۷ ۹۸/۰۴/۱۳ فروش فلسطین ازاد ۹-۱۲
۱۶-۲۱
۱۵۰۰ خانم
۱۱۴۸۵ ۷۸۶ ۹۸/۰۴/۱۲ تولیدی  جی پیرامیز ۸-۱۲
۳-۶
اداره کار+بیمه اقا جهت انبارداری و حسابداری
۱۱۴۸۴ ۷۸۵ ۹۸/۰۴/۱۱ فروش اپادانا دوم فردان ۸-۱۳
۸-۱۶
اداره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۴۸۳ ۷۸۴ ۹۸/۰۴/۱۱ تولیدی شهدا پارسیان توافقی توافقی آقا
۱۱۴۸۲ ۷۸۳ ۹۸/۰۴/۱۰  حسابرسی _ ۸-۱۸ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۴۸۱ ۷۸۲ ۹۸/۰۴/۰۹ فروش پارسیان توافقی توافقی خانم/اقا
۱۱۴۸۰ ۷۸۱ ۹۸/۰۴/۰۹ فروش میدان شهدا پارسیان توافقی توافقی خانم مسلط به امور مالیاتی
۱۱۴۷۹ ۷۸۰ ۹۸/۰۴/۰۸ فروش شاهین شهر هوشیار توافقی توافقی+اداره کار خانم/اقا
۱۱۴۷۸ ۷۷۹ ۹۸/۰۴/۰۷ بازرگانی هاتف رستاک ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۴۷۷ ۷۷۸ ۹۸/۰۴/۰۶ فروش ارگ جهان نما امین توافقی توافقی+بیمه خانم/اقا
۱۱۴۷۶ ۷۷۷ ۹۸/۰۴/۰۵ فروش شیخ مفید پارسیان ۹-۱۴ اداره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۴۷۵ ۷۷۶ ۹۸/۰۴/۰۴ تولیدی شهرک صنعتی جی پارسیان ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۴۷۴ ۷۷۵ ۹۸/۰۴/۳ فروش جی پارسیان ۸-۱۳
۱۶-۲۰
توافقی+بیمه خانم
۱۱۴۷۳ ۷۷۴ ۹۸/۰۴/۰۳ تولیدی جاده فرودگاه امین ۸-۱۳-۳۰ اداره کار+بیمه خانم دارای مدرک لیسانس حسابدای
۱۱۴۷۲ ۷۷۳ ۹۸/۰۴/۰۲ فروش ولیعصر امین ۸-۱۳ اداره کار+بیمه خانم دارای مدرک لیسانس حسابداری
۱۱۴۷۱ ۷۷۲ ۹۸/۰۴/۰۲ فروشگاه کوثر مرکز شهر هوشیار  ساعتی ۵۳۰۰تومان خانم یک هفته صبح یک هفته بعذ از ظهر به صورت تمام وقت
۱۱۴۷۰ ۷۷۱ ۹۸/۰۴/۰۲ عمده فروشی سهره وردی پارسیان ۸-۱۳
۱۶-۱۹
اداره کار+بیمه
۱۱۴۶۹ ۷۷۰ ۹۸/۰۴/۰۲ طلا فروشی میدان امام ته حساب ۹-۱۸ ۱۵۰۰ اقا نرم افزار مربوط به طلا سازی +اموزش
۱۱۴۶۸ ۷۶۹ ۹۸/۰۴/۰۱ بازرپانی توحید میانی پارسیان ۹-۱۸ اداره کار+بیمه خانم مجرد
۱۱۴۶۷ ۷۶۸ ۹۸/۰۴/۰۱ ساختمانی پل تمدن آرپا ۸-۱۸ اداره کار+بیمه آقا
۱۱۴۶۶ ۷۶۷ ۹۸/۰۴/۰۱ تالار پل تمدن شایگان توافقی توافقی خانم/اقا
۱۱۴۶۵ ۷۶۶ ۹۸/۰۴/۰۱ تولیدی امام خمینی پارسیان ۸-۱۸ اداره کار خانم/اقا
۱۱۴۶۴ ۷۶۵ ۹۸/۰۴/۰۱ خدماتی فلاورجان پارسیان ۸-۱۴  خانم/اقا کاراموزی ۲الی ۳ماه
۱۱۴۶۳ ۷۶۴ ۹۸/۰۴/۰۱ ادرای الامه امینی پارسیان ۸-۱۴ اداره کار+بیمه خانم
۱۱۴۶۲ ۷۶۳ ۹۸/۰۳/۲۷ صنعتی بهارستان پارسیان ۷-۱۶  اداره کار+بیمه خانم
۱۱۴۶۱ ۷۶۲ ۹۸/۰۳/۲۷ تالار پذیرایی خ هفتون شایگان ۱۷-۱۹ توافقی خانم
۱۱۴۶۰ ۷۶۱ ۹۸/۰۳/۲۶ بازرگانی امام رضا سنتی ۹-۱۲ ۶۰۰ خانم
۱۱۴۵۹ ۷۶۰ ۹۸/۰۳/۲۶ بازرگانی شهرک صنعتی  مبارکه الماس ۸-۱۷ اداره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۴۵۸ ۷۵۹ ۹۸/۰۳/۲۶  بازرگانی جی نوآوران ۸-۱۶ اداره کار+بیمه خانم/اقا
۱۱۴۵۷ ۷۵۸  ۹۸/۰۳/۲۳ حسابرسی شیخ صدوق شمالی _ به ازای هر ساعت ۲۵۰۰تومان خانم/اقا
۱۱۴۵۶ ۷۵۷ ۹۸/۰۳/۲۱ ساختمانی کهندژ پارسیان ۹-۱۷ اداره کار خانم /اقا
۱۱۴۵۵ ۷۵۶ ۹۸/۰۳/۱۲ بازرگانی بلوار کشاورز سپیدار ۹-۱۴ کاراموزی بدون حقوق وبیمه خانم/اقا ۲الی ۳ماه کاراموزی
۱۱۴۵۴ ۷۵۵ ۹۸/۰۳/۱۱ سنگ بری شهرک صنعتی محمود اباد امین ۸-۱۷ توافقی خانم/اقا سرویس دارد
۱۱۴۵۳ ۷۵۴ ۹۸/۰۳/۱۱ نمایندگی ایران خودرو بهارستان پارسیان ۸-۱۸ بیمه + توافقی خانم ترجیحا ساکن بهارستان -سپاهان شهر-دروازه شیراز
۱۱۴۵۲ ۷۵۳ ۹۸/۰۳/۰۹ فروش رکن الدوله آرپا ۸:۳۰_۱۳ توافقی خانم
۱۱۴۵۱ ۷۵۲  ۹۸/۰۳/۰۹ فروش شیخ مفید پارسیان  ۸_۱۵  توافقی خانم کمک حسابدار
۱۱۴۵۰ ۷۵۱ ۹۸/۰۳/۰۷ بازرگانی توحید میان ی  اسا ۸_۱۵ اداره کار +بیمه خانم /اقا
۱۱۴۴۹ ۷۵۰ ۹۸/۰۳/۰۷ تولیدی محمود اباد ارپا ۸-۱۶ اداره کار +بیمه خانم
۱۱۴۴۸ ۷۴۹ ۹۸/۰۳/۰۷ فروش ملک شهر پارسیان  ۹_۱۳
۵_۲۱
طبق اداره کار اقا
۱۱۴۴۷ ۷۴۸ ۹۸/۰۳/۰۷ پزشکی الامه امینی  پارسیان  ۸-۱۴:۳۰ اداره کار +بیمه خانم
۱۱۴۴۶ ۷۴۷ ۹۸/۰۳/۰۷ بازرگانی صائب سپیدار ۸_۱۷ اداره کار +بیمه خانم  حداقل ۱سال سابقه
۱۱۴۴۵ ۷۴۶ ۹۸/۰۳/۰۷ وحید پارسیان  ۹_۱۵ توافقی خانم
۱۱۴۴۴ ۷۴۵ ۹۸/۰۳/۰۷ حسابداری باهنر  مختلف ۸_۱۶:۳۰ اداره کار +بیمه خانم
۱۱۴۴۳ ۷۴۴  ۹۸/۰۳/۰۷ فروش میدان امام علی   مربوط به فعالیت  ۹_۱۸ ۱۵۰۰ آقا 
۱۱۴۴۲ ۷۴۳ ۹۸/۰۳/۰۷ _ جی  پارسیان  ۸_۱۸ اداره کار +بیمه خانم 
۱۱۴۴۱ ۷۴۲ ۹۸/۰۳/۰۷ تولیدی شهرک صنعتی سجزی پارسیان  ۸_۱۳
۱۴_۱۷
اداره کار +بیمه اقا مسلط به امور مالی مالیاتی
۱۱۴۴۰ ۷۴۱ ۹۸/۰۳/۰۷ فروش چهارباغ عباسی پارسیان  توافقی توافقی خانم /اقا مسلط به فتو شاپ
۱۱۴۳۹ ۷۴۰ ۹۸/۰۳/۰۷ فروش میدان شهدا پارسیان  ۹_۱۹ توافقی خانم /اقا
۱۱۴۳۸ ۷۳۹ ۹۸/۰۳/۰۷ برشکاری خ امام خمینی  پارسیان  ۸_۱۳ توافقی خانم  سه روز در هفته
۱۱۴۳۷ ۷۳۸ ۹۸/۰۳/۰۷ صنعتی شهرک صنعتی دولت اباد  پارسیان  ۸:۳۰ ۱۲۰۰+بیمه خانم  سرویس از سه راه ملک شهر
۱۱۴۳۶ ۷۳۷ ۹۸/۰۳/۰۷ فروش شریف واقفی  پارسیان  ۱۰_۱۴ توافقی خانم  مسلط به امور مالی مالیاتی
۱۱۴۳۵  ۷۳۶ ۹۸/۰۳/۰۶  فروش چهارباغ
سیتی سنتر 
هلو   ۹_۱۷ اداره کار +بیمه  خانم /اقا 
۱۱۴۳۴ ۷۳۵ ۹۸/۰۳/۰۵ فروش درواز تهران  پارسیان  توافقی ادار خانم ه کار +بیمه  خانم 
۱۱۴۳۳ ۷۳۴ ۹۸/۰۳/۰۵ تولیدی مبارکه  اسا ۷:۳۰_۱۷ اداره کار+بیمه  اقا  ۲سال سابقه کاری
۱۱۴۳۲ ۷۳۳ ۹۸/۰۳/۰۵ تولیدی نظر شرقی اسا همکاران  ۸_۱۷ اداره کار +بیمه  خانم /اقا 
۱۱۴۳۱ ۷۳۲ ۹۸/۰۳/۰۵ اموزشی روشن دشت ۸-۱۲ اداره کار+بیمه  خانم /اقا مسلط به امور اداری و دارای مدرک لیسانس
۱۱۴۳۰ ۷۳۱ ۹۸/۰۳/۰۵ تولیدی شهرک صنعتی جی  آرپا ۸-۱۷
۸۱۴
طبق اداره کار خانم /اقا  
۱۱۴۲۹ ۷۳۰
۹۸/۰۳/۰۵
پیمانکاری
زاینده رود
پارسیان
توافقی توافقی اقا/خانم 
 
۱۱۴۲۸ ۷۲۹ ۹۸/۰۳/۰۵ پیمانکاری  چهارراه ارتش پارسیان ۸_۱۶ ۱۲۰۰+بیمه  خانم /اقا  
۱۱۴۲۷ ۷۲۸ ۹۸/۰۳/۰۵ خدمات شیخ صدوق پارسیان تمام وقت توافقی خانم  
۱۱۴۲۶ ۷۲۷ ۹۸/۰۳/۰۵ خدماتی چهارراه فلسظین پارسیان ۸-۱۷ اداره کار+بیمه خانم /اقا  
۱۱۴۲۵ ۷۲۶ ۹۸/۰۳/۰۵ خدماتی میدان ارتش پارسیان ۸_۱۶ توافقی+بیمه خانم /اقا حسابدار/کاراموز  
۱۱۴۲۴ ۷۲۵ ۹۸/۰۳/۰۵ فروش چهارباغ پارسیان توافقی توافقی خانم /اقا  
۱۱۴۲۳ ۷۲۴ ۹۸/۰۳/۰۵ فروش میدان شهدا پارسیان ۹_۱۹ توافقی خانم /اقا  
۱۱۴۲۲ ۷۲۳ ۹۸/۰۳/۰۵ صنایع دستی دولت اباد پارسیان ۸-۱۵ ۱۲۰۰+بیمه خانم سرویس از سه راه ملک شهر  
۱۱۴۲۱ ۷۲۲ ۹۸/۰۳/۰۵ برشکاری امام خمینی پارسیان ۳ روز در هفته توافقی خانم  
۱۱۴۲۰ ۷۲۱ ۹۸/۰۳/۰۵ تولیدی خ امام خمینی پارسیان ۸-۱۳
۱۵-۲۱
توافقی خانم  
۱۱۴۱۹ ۷۲۰ ۹۸/۰۳/۰۵ بازرگانی ناژوان پارسیان توافقی توافقی خانم  
۱۱۴۱۸ ۷۱۹ ۹۸/۰۳/۰۵ تولید مشتاق سوم نوآوران ۸-۱۶ اداره کار +بیمه خانم سرویس ازبزرگمهر  
۱۱۴۱۷ ۷۱۸ ۹۸/۰۳/۰۵ فروش خ امام خمینی حسابداری دستی ۹-۱۳ ۶۰۰-ندارد خانم  
۱۱۴۱۶ ۷۱۷ ۹۸/۰۳/۰۵ فروش چهار باغ/سپاهانشهر هلو ۹_۱۷ اداره کار+بیمه خان م /اقا  
۱۱۴۱۵ ۷۱۶ ۹۸/۰۳/۰۵ پخش دولت اباد پارسیان ۸-۱۷ اداره کار +بیمه خانم  
۱۱۴۱۴ ۷۱۵ ۹۸/۰۳/۰۴ بازرگانی محتشم کاشانی پارسیان ۹-۱۷ توافقی+بیمه خانم  
۱۱۴۱۳ ۷۱۴ ۹۸/۰۳/۰۴ سنگ بری شهرک صنعتی محمود اباد امین ۸-۱۸ اداره کار+بیمه خانم/اقا  
۱۱۴۱۲ ۷۱۳ ۹۸/۰۳/۰۴ فروشگاه خ صارمیه ارپا ۹-۱۹ اداره کار +بیمه خانم  
۱۱۴۱۱ ۷۱۲ ۹۸/۰۳/۰۴ تولیدی جاده اصفهان شیراز نواوران ۷_۱۵ اداره کار+بیمه خانم  
۱۱۴۱۰ ۷۱۱ ۹۸/۰۳/۰۴ خدمات مالی شیخ صدوق پارسیان تمام وقت توافقی خانم  
۱۱۴۰۹ ۷۱۰ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش طالقانی امین تمام وقت اداره کار +بیمه اقا  
۱۱۴۰۸ ۷۰۹ ۹۸/۰۳/۰۴ تولید دولت اباد پارسیان ۸-۱۶ اداره کار+بیمه بعد از۲ماه خانم  
۱۱۴۰۷ ۷۰۸ ۹۸/۰۳/۰۴ چاپ خانه خ نشاط هلو ۹_۱۸ اداره کار +بیمه خانم  
۱۱۴۰۶ ۷۰۷ ۹۸/۰۳/۰۴ مشاور مالی مالیاتی خ توحید میانی نرم افزارهای مختلف ۸-۱۳
۱۶-۲۰
اداره کار +بیمه خانم/اقا  
۱۱۴۰۵ ۷۰۶ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش اپادانا دوم فردان ۸-۱۳
۱۶-۲۰
اداره کار+بیمه اقا  
۱۱۴۰۴ ۷۰۵ ۹۸/۰۳/۰۴ پیمانکاری شاهپور جدید پارسیان ۷:۳۰-۱۶:۳۰ ندارد اقا کاراموز  
۱۱۴۰۳ ۷۰۴ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش شهرک صنعتی محمود اباد پارسیان ۸-۱۸ اداره کار+بیمه خانم/اقا سرویس از خمینی شهر  
۱۱۴۰۲ ۷۰۳ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش دروازه تهران پارسیان توافقی اداره کار خانم  
۱۱۴۰۱ ۷۰۲ ۹۸/۰۳/۰۴ حسابرسی خ جی پارسیان/اکسل ۸-۱۸ اداره کار+بیمه خانم نیروی خانم زیر ۲۷سال+ناهار+سرویس  
۱۱۴۰۰ ۷۰۱ ۹۸/۰۳/۰۴ پخش خ امام خمینی پارسیان ۸-۱۴ اداره کار خانم  
۱۱۳۹۹ ۷۰۰ ۹۸/۰۳/۰۴ تولیدی دولت اباد پارسیان ۸-۱۴ توافقی+اداره کار خانم  
۱۱۳۹۸ ۶۰۹ ۹۸/۰۳/۰۴ نساجی شهر صنعتی جی ارپا ۸-۱۷
۸-۱۴
اداره کار خانم حسابدار و کمک حسابدار  
۱۱۳۹۷۰ ۶۰۸ ۹۸/۰۳//۰۴ تولیدی شهرکح صنعتی محمود اباد پارسیان روزی ۱ساعت اداره کار خانم  
۱۱۳۹۶ ۶۰۷ ۹۸/۰۳/۰۴ پیمانکاری برق زاینده رود پارسیان ۲روز در هفته توافقی خانم/اقا  
۱۱۳۹۵ ۶۰۵ ۹۸/۰۳/۰۴ تولید محمود اباد پارسیان ۱۳_۱۷ اداره کار خانم  
۱۱۳۹۴ ۶۰۴ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش خ برازنده پارسیان ۸-۱۴ توافقی اقا  
۱۱۳۹۳ ۶۰۳ ۹۸/۰۳/۰۴ تولیدی/پخش صفه کارا ۸-۱۷ اداره کار +بیمه اقا/خانم  
۱۱۳۹۲ ۶۰۲ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش طالقانی پارسیان ۸-۱۴ اداره کار +بیمه خانم/اقا  
۱۱۳۹۱ ۶۰۱ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش شریف واقفی پارسیان ۱۰-۱۴ توافقی خانم  
۱۱۳۹۰ ۶۰۰ ۹۸/۰۳/۰۴ خدماتی خ جی پارسیان ۹-۱۳ توافقی خانم  
۱۱۳۸۹ ۵۹۹ ۹۸/۰۳/۰۴ فروش خ گلستان پارسیان ۹-۱۳
۱۷-۲۱
اداره اقا  
۱۱۳۸۸ ۵۹۸ ۹۸/۰۳/۰۴  تولیدی خ جی پیرامید ۸-۱۳
۱۶-۲۰
اداره کار +بیمه خانم/اقا  
۱۱۳۸۴ ۵۹۷ ۹۸/۰۳/۰۴ پیش دبستانی روشن دشت مخصوص مدارس ۸-۱۲ اداره کار +بیمه خانم/اقا  
۱۱۳۸۳ ۵۹۶ ۹۸/۰۳/۰۴ بازرگانی چهارباغ بالا سپیدار ۸-۱۷ اداره کار +بیمه اقا مدرک فوق دیپلم یا لیسانس و کارت پایان خدمت  
۱۱۳۸۲ ۵۹۵ ۹۸/۰۳/۰۲ تولیدی خ امیر کبیر پارسیان ۸-۱۹ اداره کار +بیمه اقا/خانم  
۱۱۳۸۱ ۵۹۴ ۹۸/۰۳/۰۲ تولیدی سجزی پارسیان ۸-۱۳
۱۴-۱۷
حقوق بالا+بیمه خانم  
۱۱۳۸۰ ۵۹۳ ۹۸/۰۳/۰۲ بازرگانی جاده نجف اباد هلو ۸-۱۵ اداره کار +بیمه خانم/اقا    
۱۱۳۷۹ ۵۹۲ ۹۸/۰۳/۰۲ بازرگانی خ جی فلاح ۹-۱۸
۸-۱۷
اداره کار+ بیمه خانم/اقا    
۱۱۳۷۸ ۵۹۱ ۹۸/۰۳/۰۲ فروش خانه اصفهان ارپا ۸الی۱۷ توافقی خانم/ اقا    
۱۱۳۷۷ ۵۹۰ ۹۸/۰۳/۰۲ فروش ابن سینا ارپا ۸الی۱۷ توافقی خانم/اقا    
۱۱۳۷۶ ۵۸۹ ۹۸/۰۳/۰۲ فروش ابشار سوم پارسیان ۸-۱۴ اداره کار خانم/اقا    
۱۱۳۷۵ ۵۸۸ ۹۸/۰۳/۰۲ فروش خ فروغی شایگان ۹الی۱۳
۱۵-۱۹:۳۰
اداره کار وبیمه خانم    
۱۱۳۷۴ ۵۸۷ ۹۸/۰۳/۰۲ خ سجاد پارسیان ۹الی۱۶ حقوق بالا+بیمه /انم /اقا    
۱۱۳۷۳ ۵۸۶ ۹۸/۰۳/۰۲ بازرگانی خ فردوسی اسان ۹:۳۰-۱۳:۳۰
۱۷-۲۱
توافقی خانم    
۱۱۳۷۲ ۵۸۵ ۹۸/۰۳/۰۲ فروش رهنان پارسیان ۸:۳۰الی۱۳ توافقی خانم    
۱۱۳۷۱ ۵۸۴ ۹۸/۰۳/۰۲ فروش شاهپور جدید پارسیان ۹الی۱۷ اداره کار +بیمه خانم/اقا    
۱۱۳۷۰ ۵۸۳ ۹۸/۰۳/۰۲ بازرگانی امام خمینی پارسیان ۹-۱۳:۳۰ توافقی خانم/اقا    
۱۱۳۶۹ ۵۸۲ ۹۸/۰۳/۰۲ کشتار گاه مرغ امیر حمزه ارپا ۸-۳۰الی۱۷ توافقی خانم/اقا    
۱۱۳۶۸ ۵۸۱ ۹۸/۰۳/۰۲ شرکت بازرگانی شاهین شهر پارسیان ۸الی۱۷ توافقی+بیمه اقا    
۱۱۳۶۷ ۵۸۰ ۹۸/۰۳/۰۱ ه فروشگا
لوله اتصالات
خ جی  شرقی پارسیان ۸_۱۷
توافقی
اداره کار و بیمه خانم/اقا    
۱۱۳۶۶ ۵۷۹ ۹۸/۰۳/۰۱ ابتین سبز سپاهان فلکه دانشگاه صنعتی پارسیان ۸الی۱۵
۸الی۱۶
اداره کار و بیمه خانم/لقا    
۱۱۳۶۵ ۵۷۸ ۹۸/۰۳/۰۱ بیلان مهر باهنر ارسیان،نواوران،سپیدار و… ۸-۱۶:۳۰ اداره کار +بیمه  خانم/اقا کاراموز پویا و فعال
اموزش سایر نرم افزار ها با کار فرمت 
 
۱۱۳۶۴ ۵۷۷ ۹۸/۰۱/۰۶ چاپ دولت آباد آرپا ۸-۱۶/۳۰ اداره کار+بیمه آقا/خانم آموزش نرم افزار با کارفرما  
۱۱۳۶۳ ۵۷۶ ۹۸/۰۱/۰۶ بازرگانی خیابان جی نوآوران ۸-۱۶/۳۰ توافقی-بیمه خانم سابقه کاری مسلط به اکسل  
۱۱۳۶۲ ۵۷۵ ۹۸/۰۱/۰۵ حمل و نقل شاهپور جدیذ پارسیان ۸-۱۷ توافقی آقا    
۱۱۳۶۱ ۵۷۴ ۹۷/۱۲/۲۶ کالای خواب عسگریه پارسیان

۹-۱۳صبح

۱۶-۲۰عصر

اداره کار آقا    
۱۱۳۶۰ ۵۷۳ ۹۷/۱۲/۲۶ انبار عمومی جاده دولت آباد، خ تاکسیرانی پارسیان ۸-۱۳ اداره کار/بیمه ندارد خانم    
۱۱۳۵۹ ۵۷۲ ۹۷/۱۲/۲۶ حسابداری هشت بهشت غربی نوآوران/پارسیان ۸-۱۵ توافقی خانم آراسته/روابط عمومی بالا  
۱۱۳۵۸ ۵۷۱ ۹۷/۱۲/۲۶ کارگزاری بیمه