فرصت های شغلی (عمومی)

۳۱۹۵

فرصت های شغلی (عمومی)

ردیف تاریخ   متن آگهی۴۴۶۳۶۴۴۸۵۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۸توضیحات
۴۴۹۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

حسابدار

آقا

دروازه دولت

۰۹۱۳۲۱۷۶۱۳۰ ارسال رزومه

 
۴۴۹۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۰۰۴۴۰۲۵

۳۳۴۶۲۰۰۶

پیام در واتس آپ

 
۴۴۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

حسابدار

خانم

امام خمینی

۰۹۰۳۰۶۴۷۷۲۸ ارسال رزومه

۰۹۱۳۴۰۵۸۰۰۵

 
۴۴۹۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار نوآوران

محدوده هزار جریب

۳۶۶۹۳۳۰۲

 
۴۴۹۰۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

حسابدار

خانم

محدوده بلوار کشاورز

۰۹۱۳۴۳۵۳۰۹۴

 
۴۴۹۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

حسابدار

آقا

شاهین شهر

۰۹۱۳۱۰۴۹۶۵۱

 
۴۴۹۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

حسابدار

خانم/آقا

محدوده خیابان کاوه

۰۹۹۱۷۲۰۶۸۶۰

۰۳۱۳۴۵۲۰۱۷۳

 
۴۴۹۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۳۴۴۶۳۰

 
۴۴۹۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۶۴۵۴۹۷۸۷

۰۳۱۳۷۷۵۳۹۳۴

 
۴۴۹۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۹۶۵۶۰۶۳۶

 
۴۴۹۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۰۲۲۹۱۳۶۵

 
۴۴۹۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

۰۳۱۳۸۰۶۰ داخلی ۱۰

 
۴۴۹۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار رایورز

خیابان فردوسی

۰۹۱۳۳۰۳۳۶۵۲

 
۴۴۹۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم

خیابان بزرگمهر

۰۹۱۲۰۴۳۰۰۴۱

 
۴۴۸۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار راهکاران

۰۹۰۵۸۱۴۶۲۴۸

 
۴۴۸۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۸۵۷۳۲۴۱۸

 
۴۴۸۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

حسابدار

خانم/آقا

خیابان فردوسی

۰۹۱۳۳۰۳۳۶۵۲

 
۴۴۸۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

حسابدار

خانم

۰۹۱۲۰۴۳۰۰۴۱

 
۴۴۸۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

حسابدار

خانم

۳۳۶۸۶۱۸۰

۳۳۶۸۶۱۸۱

۰۹۳۳۶۶۱۲۰۱۱

 
۴۴۸۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

حسابدار

خانم

نرم افزار راهکاران

پل تمدن

۰۹۰۵۸۱۴۶۲۴۸

 
۴۴۸۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

حسابدار

خانم

محدوده چمران

۰۹۱۳۵۵۱۳۹۱۷

۳۴۵۹۴۳۶۲

 
۴۴۸۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

حسابدار

خانم

محدوده پروین

ساعت کار ۹-۱۶

۰۹۱۳۴۰۳۴۳۴۰

 
۴۴۸۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

آقا

دروازه دولت

۰۹۱۳۲۱۷۶۱۳۰ رزومه

 
۴۴۸۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

خانم

محدوده بلوار کشاورز

۰۹۱۳۴۳۵۳۰۹۴

 
۴۴۸۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۰۰۴۴۰۲۵ پیام

۳۳۴۶۲۰۰۶

 
۴۴۸۸۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

خانم/آقا

ساکن سپاهان شهر

۰۹۱۳۳۰۰۳۶۰۱

 
۴۴۸۸۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

خانم

سه راه درچه

۳۵۷۲۱۱۲۲

۰۹۱۳۶۰۷۴۵۴۵

 
۴۴۸۸۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار نوآوران

محدوده هزار جریب

۳۶۶۹۳۳۰۲

 
۴۴۸۸۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

خانم

امام خمینی

۰۹۰۳۰۶۴۷۷۲۸ ارسال رزومه

۳۱۳۱۵۷۰۳-۴

 
۴۴۸۸۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

حسابدار

خانم/آقا

محدوده خیابان کاوه

۰۹۹۱۷۲۰۶۸۶۰

۳۴۵۲۰۱۷۳

 
۴۴۸۸۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

حسابدار

خانم

خیابان بزرگمهر

۰۹۱۲۰۴۳۰۰۴۱

 
۴۴۸۸۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۰۱۲۰۷۱۰۵۴

 
۴۴۸۸۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

حسابدار

خانم

نرم افزار راهکاران

پل تمدن

۰۹۰۵۸۱۴۶۲۴۸

 
۴۴۸۸۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی امیر کبیر

۰۹۱۳۱۶۹۴۶۸۷

۳۱۳۱۴۴۴۰

 
۴۴۸۷۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

حسابدار

خانم

محدوده ملاصدرا

۰۹۹۱۳۱۳۴۹۹۳

 
۴۴۸۷۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۹۶۵۶۰۶۳۶

 
۴۴۸۷۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

حسابدار

خانم

محدوده خیابان آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۳۳۷۲۱۵۲۹

 
۴۴۸۷۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

حسابدار

خانم

محدوده بلوار کشاورز

۰۹۱۳۴۳۵۳۰۹۴

 
۴۴۸۷۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۳۱۸۱۳۰۱

 
۴۴۸۷۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

حسابدار

خانم/آقا

جاده اصفهان نایین

۰۹۹۱۹۷۲۰۷۰۲

 
۴۴۸۷۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کاری ۸-۱۷

محدوده تختی

۳۷۷۳۵۱۰۹

 
۴۴۸۷۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

حسابدار

خانم

محدوده خیابان جی

۰۹۱۳۱۰۹۵۲۵۹

 
۴۴۸۷۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حسابدار

خانم

محدوده انتهای آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۳۳۷۲۱۵۲۹

 
۴۴۸۷۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۳۱۸۱۳۰۱

 
۴۴۸۶۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کمک حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

پل زندان ۷۰۰ متر بعد از پل هوایی

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

 
۴۴۸۶۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حسابدار

خانم/اقا

محدوده حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۷۸۸۶

 
۴۴۸۶۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حسابدار

خان/آقا

۰۹۹۱۹۷۲۰۷۰۲

 
۴۴۸۶۲ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۸-۱۷

محدوده تختی

۳۷۷۳۵۱۰۹

 
۴۴۸۶۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حسابدار

خانم

محدوده خیابان جی

۰۹۱۳۱۰۹۵۲۵۹

 
۴۴۸۶۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

انباردار

خانم/اقا

۰۹۱۳۰۵۲۱۵۵۰

۰۳۱-۳۲۲۲۷۶۴۶-۷

 
۴۴۸۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حسابدار

خانم/آقا

محدوده خیابان کاوه

۰۳۱-۳۴۵۲۰۱۷۳

۰۹۹۱۷۲۰۶۸۶۰

 
۴۴۸۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسابدار

خانم

۰۹۱۲۰۸۰۹۸۴۵

 
۴۴۸۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسابدار

آقا

نرم افزار نوآوران

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۴۱۰۳۷۵۶

 
۴۴۸۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۲۵۹۵۳۳

 
۴۴۸۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۷۸۳۵۲۹۰۸

 
۴۴۸۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۲۰۲۰۰۴۰

 
۴۴۸۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۳۶۸۵۴۴۶۰

 
۴۴۸۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۹۱۹۵۴۹۱

 
۴۴۸۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

کمک حسابدار

خانم

محدوده خیابان امام خمینی

۰۳۱۳۳۲۴۶۶۲۴

۰۳۱۳۳۲۴۶۶۲۷

 
۴۴۸۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

کمک حسابدار

خانم

شهرک صنعتی سروش بادران

۰۹۹۱۲۷۰۹۶۶۳

 
۴۴۸۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

حسابدار

آقا

۰۹۱۳۴۱۰۳۷۵۶

۰۹۱۰۱۱۹۶۱۷۱

 
۴۴۸۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۷۸۳۵۲۹۰۸

 
۴۴۸۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۲۰۲۰۰۴۰

۰۹۱۳۳۱۸۱۳۰۱

 
۴۴۸۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۶۸۵۴۴۶۰

 
۴۴۸۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۰۱۰۹۹۶۰۳۷

 
۴۴۸۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

حسابدار

خانم/آقا

۰۳۱۳۳۹۳۲۳۲

 
۴۴۸۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۶۸۵۴۴۶۰

 
۴۴۸۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار آسا

سعادت آباد

۰۹۹۲۱۵۹۷۸۸۴

 
۴۴۸۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۰۱۰۹۹۶۰۳۷

 
۴۴۸۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

حسابدار

خانم/آقا

۳۳۹۳۲۲۳۳

 
۴۴۸۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

حسابدار

خانم/آقا

۳۸۲۳۲۲۵۱

۳۸۲۳۲۲۵۵

 
۴۴۸۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

حسابدار

آقا

منطقه صنعتی محمودآباد

۰۹۱۳۴۱۰۳۷۵۶

۰۹۱۰۱۱۹۶۱۷۱

 
۴۴۸۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

حسابدار

خانم/آقا

چهار راه صارمیه اول خیابان آتشگاه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

۰۳۱-۳۸۰۶۰ داخلی ۱۰

 
۴۴۸۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

خانم

محدوده خیابان جی

۰۹۱۳۱۰۹۵۲۵۹

 
۴۴۸۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

محدوده تختی

۳۷۷۳۵۱۰۹

 
۴۴۸۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۷۸۸۶

 
۴۴۸۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

کمک حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

پل زندان

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

 
۴۴۸۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده انتهای آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۳۳۷۲۱۵۲۹

 
۴۴۸۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مدیر مالی

خانم/ آقا

۰۹۱۳۲۰۶۰۶۵۴

 
۴۴۸۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۱۲۷۵۲۵

 
۴۴۸۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

خانم/آقا

چهار راه صارمیه

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۴

 
۴۴۸۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

محدوده شاهپور جدید

۰۹۱۲۰۵۸۵۵۸۶

 
۴۴۸۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

صندوقدار

خانم/ آقا

۰۹۳۷۰۸۸۲۶۹۷

 
۴۴۸۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۳۷۰۸۸۲۶۹۷

 
۴۴۸۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

انباردار

آقا

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۳۸۰۰۳۲۲

 
۴۴۸۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

صندوقدار

خانم

۳۲۳۳۷۷۶۳

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

 
۴۴۸۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

حسابدار

خانم/آقا

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۳۳۷۲۱۵۲۹

 
۴۴۸۲۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

حسابدار

خان/آقا

۰۹۱۳۴۱۲۷۵۲۵

 
۴۴۸۲۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

کمک حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

پل زندان ۷۰۰ متر بعد از پل هوایی زندان

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

 
۴۴۸۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

حسابدار

خانم/آقا

چهار راه صارمیه

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۴

 
۴۴۸۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

حسابدار

خانم/آقا

محدوده حببیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۷۸۸۶

 
۴۴۸۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده شاهپور جدید

۰۹۱۲۰۵۸۵۵۸۶

 
۴۴۸۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۳۱۵۱۴۲۰

 
۴۴۸۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

کمک حسابدار

خانم

محدوده امام خمینی

۳۳۲۴۶۶۲۴-۷

 
۴۴۸۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۰۴۶۰۴۳

۴۵۸۳۶۲۸۲

 
۴۴۸۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار سپیدار

خیابان امام خمینی نرسیده به خیابان شریف

۰۹۳۵۴۰۵۸۴۷۹

 
۴۴۸۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۰۰۵۵۰۵

 
۴۴۸۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۱۶۴۴۳۲

 
۴۴۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۳۰۲۵۴۴۷

 
۴۴۸۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی کمشچه

۰۹۱۳۹۱۹۵۴۹۱

 
۴۴۸۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی نجف آباد

۰۹۱۳۴۳۷۰۵۷۱

 
۴۴۸۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۷۸۳۵۲۹۰۸

 
۴۴۸۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

صندوقدار

خانم

۱۸-۲۴

محدوده کاوه پل چمران

۰۹۱۳۸۱۸۲۸۱۱

۳۴۵۹۳۱۸۰

 
۴۴۸۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

صندوقدار

خانم

۳۲۳۳۷۷۶۳

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

 
۴۴۸۰۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

صندوقدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰-۱۳

۱۵:۳۰-۲۱:۱۵

ورودی خورزوق جنب پمپ بنزین

۰۹۱۳۴۰۲۱۸۸۴

 
۴۴۸۰۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

صندوقدار

آقا

۳۶۲۹۰۶۶۵

۰۹۱۳۱۱۱۴۹۳۴

 
۴۴۸۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

سر حسابدار و مدیر مالی

خانم/آقا

۰۹۱۳۲۰۶۰۶۵۴

 
۴۴۸۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده شاهپور جدید

ساعت کار ۹-۱۷

۰۹۱۲۰۵۸۵۵۸۶

 
۴۴۸۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

حسابدار

خانم/آقا

چهر راه صارمیه

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۲

 
۴۴۸۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۸۱۳۸۰۸۲۲

 
۴۴۷۹۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۲۰۸۸۲۲۱

۰۳۱۴۵۸۳۸۰۶۷

 
۴۴۷۹۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

محدوده آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۰۳۱۳۶۳۰۶۶۳۲

 
۴۴۷۹۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۰۰۰۰۹۱۲

۳۳۶۹۰۲۱۷

 
۴۴۷۹۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

صندوقدار

خانم/آقا

خیابان شاهپور جدید

۰۹۱۳۵۳۴۰۷۹۰

 
۴۴۷۹۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

صندوقدار

آقا

۰۹۳۶۵۷۲۷۱۴۳

 
۴۴۷۹۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

صندوقدار

خانم

خیابان میر

۰۹۱۳۱۱۵۰۷۴۸

۳۶۶۱۶۱۶۴

 
۴۴۷۹۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

حسابدار

خانم

نرم افزار هماران سیستم

۰۹۳۰۸۸۹۷۴۳۸

 
۴۴۷۹۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

حسابدار

خانم/آقا

چهارراه صارمیه اول آتشگاه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

۰۳۱۳۸۰۶۰

 
۴۴۷۹۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

کمک حسابدار

خانم

محدوده خیابان هاتف

۰۹۱۳۰۱۹۰۳۰۱

۰۹۱۲۰۹۱۰۱۶۱

 
۴۴۷۹۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

کمک حسابدار

خانم/آقا

۳۶۲۰۴۵۲۰

۰۳۱۳۲۰۵۵

داخلی ۱۰۰۰

 
۴۴۷۸۹ ۱۴۰۰/۰/۶/۱۵

کمک حسابدار

خانم

شهرک صنعتی سروش بادران

۰۹۹۱۲۷۰۹۶۶۳

 
۴۴۷۸۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

کمک حسابدار

خانم

۳۵۵۸۳۳۵۱

۳۵۵۸۰۴۷۲

 
۴۴۷۸۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۰۶۶۴۲۱

 
۴۴۷۸۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۳۰۲۵۴۴۷

 
۴۴۷۸۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

محدوده پل وحید

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۳۷۸۶۹۲۱۲

 
۴۴۷۸۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۹۰۲۰۶

 
۴۴۷۸۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

 
۴۴۷۸۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۰۵۰۰۰۱۷

۳۴۵۹۸۳۰۲

 
۴۴۷۸۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

۳۲۳۳۴۰۲۰

داخلی ۲۰۲

 
۴۴۷۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۹۰۹۰۷۳۱۹۱

 
۴۴۷۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۸۱۳۸۰۸۲۲

 
۴۴۷۷۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۲۰۸۸۲۲۱

۰۳۱۴۵۸۳۸۰۶۷

 
۴۴۷۷۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۳۶۳۰۶۶۳۲

 
۴۴۷۷۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۰۰۰۰۹۱۲

۳۳۶۹۰۲۱۷

 
۴۴۷۷۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۴۱۱۴۳

 
۴۴۷۷۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

۰۳۱۳۸۲۶

 
۴۴۷۷۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۹۰۹۰۷۳۱۹۱

 
۴۴۷۷۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

۴۵۸۳۸۹۷۲

 
۴۴۷۷۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

۳۲۳۳۴۰۲۰ داخلی ۲۰۲

 
۴۴۷۶۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۰۵۰۰۰۱۷

۳۴۵۹۸۳۰۲

 
۴۴۷۶۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۶۵۶۸۶۲۱

 
۴۴۷۶۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۳۶۰۶۶۳۲

 
۴۴۷۶۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۲۰۸۸۲۲۱

 
۴۴۷۶۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۸۱۳۸۰۸۲۲

 
۴۴۷۶۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۰۰۰۰۹۱۲

۳۳۶۹۰۲۱۷

 
۴۴۷۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۰۸۰۰۸۷۵

۳۲۳۰۲۰۹۷

 
۴۴۷۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

حسابدار

خان/آقا

نرم افزار هلو

۰۹۲۰۳۶۸۵۰۰۷

 
۴۴۷۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۲۴۲۱۹۵۷

۳۶۹۰۱۵۱۶

 
۴۴۷۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۹۰۲۰۶

 
۴۴۷۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۱۸۲۰۷۲

 
۴۴۷۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

حسابدار

خانم

رم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۶۴۹۱۸۲

 
۴۴۷۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۹۰۲۰۶

 
۴۴۷۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

حسابدار

خانم

محدوده بازوگاه آتشگاه

۰۹۱۳۴۵۸۶۰۲۵

 
۴۴۷۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

کمک حسابدار

خانم/آقا

محدوده پل تمدن

۰۹۱۳۲۹۴۵۳۲۰

۳۵۵۸۳۲۳۷

 

 
۴۴۷۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

حسابدار

خانم/آقا

محدوده پل تمدن

۰۹۱۳۲۹۴۵۳۲۰

۳۵۵۸۳۲۳۷

 
۴۴۷۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

انباردار

خان/آقا

نرم افزارنوآوران

خسابان امام خمینی خیابان بسیج

ساعت کار ۸ الی ۱۸

۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶

۳۳۶۸۹۰۷۰-۷۴

 
۴۴۷۵۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

 
۴۴۷۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۴۷۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

حسابدار

خانم

۰۹۹۰۹۰۷۳۱۹۱

 
۴۴۷۴۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

حسابدار

خانم

۰۹۰۱۳۵۹۲۱۱۲

۳۳۸۰۸۰۴۲

 
۴۴۷۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

انباردار

خانم/آقا

۰۹۹۰۹۳۳۱۰۳۱

 
۴۴۷۴۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

حسابدار

خانم/آقا

اصفهان بهارستان قلعه شور

۰۹۳۶۹۷۴۸۷۶۲

 
۴۴۷۴۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

حسابدار

خانم

محمودآباد

۰۹۱۳۱۱۲۴۷۶۳

 
۴۴۷۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده شاهپور

۰۹۱۳۳۱۳۳۷۰۴

 
۴۴۷۴۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۵۹۲۱۱۲

۰۳۱-۳۳۸۰۸۰۴۲

 
۴۴۷۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

حسابدار

خانم

بازار بزرگ هندوها چهار راه دروازه اشرف نزدیک به میدان نقش جهان

۰۹۱۳۳۶۸۸۱۷۹

۰۳۱-۳۲۲۷۱۰۱

 
۴۴۷۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

انباردار

نرم افزار نوآوران

خیابان امام خمینیخیابان بسیج

ساعت کار ۸ الی ۱۸

۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶

۰۳۱-۳۳۶۸۹۰۷۰-۷۴

 
۴۴۷۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

حسابدار

آقا

۰۹۳۶۶۳۷۷۰۰۱

 
۴۴۷۴۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

صندوقدار

خانم

محدوده از پل چمران تا بیست و چهار مری و حومه

۰۹۱۳۱۰۲۹۰۰۲

۰۳۱-۳۵۵۹۸۹۰۰

 

 
۴۴۷۳۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

کمک حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار نوآوران

۰۳۱-۳۳۳۴۱۱۱۲-۳

 
۴۴۷۳۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خان/آقا

شهرک صنعتی محمودآباد

۰۹۱۳۴۳۰۵۳۴۵

 
۴۴۷۳۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار هلو

۰۹۱۳۰۱۰۶۲۰۷

۰۹۲۱۱۱۸۶۵۶۱

 
۴۴۷۳۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار هلو

۰۹۲۰۳۶۸۵۰۰۷

 
۴۴۷۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۳۷۳۵۹۷۹۳

 
۴۴۷۳۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم/آقا

مشتاق حمزه اصفهانی

۰۹۱۱۳۰۷۱۳۰۸

 
۴۴۷۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۱۸۲۰۷۲

 
۴۴۷۳۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم/آقا

موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

۳۱۳۱۲۰۱۱

۳۱۳۱۲۰۱۲

 
۴۴۷۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم

خیابان پروین

۰۹۱۳۶۸۰۰۰۳۶

 
۴۴۷۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم

بازار بزرگ نقش جهان

۰۹۱۳۳۶۸۸۱۷۹

۳۲۲۱۷۱۰۱

 
۴۴۷۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۳۳۱۴۲۶۱۰۹

 
۴۴۷۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

 
۴۴۷۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده شاهپور

ساعت کار ۱۰ الی ۱۸

۰۹۱۳۳۱۳۳۷۰۴

 
۴۴۷۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۱ الی ۱۷

محدوده نشاط

۰۹۰۲۵۵۵۸۰۶۱

۳۷۸۸۴۶۸۳

 
۴۴۷۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

انباردار

۰۹۹۰۹۳۳۱۰۳۱

 
۴۴۷۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

حسابدار

خانم

محمودآباد

۰۹۱۳۱۱۲۴۷۶۳

 
۴۴۷۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

کمک حسابدار

۰۹۱۳۴۲۱۶۸۰۱

 
۴۴۷۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده چهار راه تختی

ساعت کار ۸ الی ۱۷

۳۴۴۶۱۶۰۹

 
۴۴۷۲۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

حسابدار

خانم

۰۹۰۱۳۵۹۲۱۱۲

۳۳۸۰۸۰۴۲

 
۴۴۷۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

حسابدار

۰۹۳۶۶۳۷۷۰۰۱

 
۴۴۷۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

انباردار

آقا

شهرک صنعتی محمودآباد

۰۹۹۰۱۱۰۷۴۱۷

۳۳۸۰۰۳۲۲

 
۴۴۷۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کمک حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار نوآوران

۳۳۳۴۱۱۱۲-۳

 
۴۴۷۱۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

صندوقدار

۰۹۱۳۳۲۵۴۵۴۷

 
۴۴۷۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

حسابدار

۰۹۱۳۳۲۵۴۵۴۷

 
۴۴۷۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کمک حسابدار

خانم

محدوده خیابان هاتف

۰۹۱۳۰۱۹۰۳۰۱

۰۹۱۲۰۹۱۰۱۶۱

 
۴۴۷۱۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۲۱۶۲۸۵۳

 
۴۴۷۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۹۱۲۷۰۴۱۰۱

 
۴۴۷۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۹۱۲۷۰۴۱۰۱

 
۴۴۷۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

خانمنرم افزار نوآوران

شهرک صنعتی جی اصفهان

۰۹۱۳۱۰۴۲۰۳۸

 
۴۴۷۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار امین و پارسیان

۰۹۱۳۵۲۰۰۷۰۳

 
۴۴۷۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۱ الی ۱۷

محدوده نشاط

۰۹۰۲۵۵۵۸۰۶۱

۳۷۸۸۴۶۸۳

 
۴۴۷۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۱۶۸۰۱

 
۴۴۷۰۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

چهار راه تختی

ساعت کار ۸ الی ۱۷

۳۴۴۶۱۶۰۹

 
۴۴۷۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

نرم افزار پارسیان

محدوده شاهپور

ساعت کار ۱۰ الی ۱۸

۰۹۱۳۳۱۳۳۷۰۴

 
۴۴۷۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۰۱۳۵۹۲۱۱۲

۳۳۸۰۸۰۴۲

 
۴۴۷۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

خانم

محمودآباد

۰۹۱۳۱۱۲۴۷۶۳

 
۴۴۷۰۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

حسابدار

آقا

۰۹۳۶۶۳۷۷۰۰۱

 
۴۴۷۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

حسابدار

خانم

حوالی میدان جمهوری

۰۹۹۲۱۶۱۱۶۸۰

 
۴۴۷۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

حسابار

خانم

۰۹۱۳۲۱۸۲۰۷۲

 
۴۴۷۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

صندوقدار

محدوده نشاط

ساعت کار ۱۱ الی ۱۷

۰۹۰۲۵۵۵۸۰۶۱

۳۷۸۸۴۶۸۳

 
۴۴۶۹۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت ۱۰ الی ۱۸

۰۹۱۳۳۱۳۳۷۰۴

 
۴۴۶۹۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

حسابدار

زن

۰۹۱۳۹۱۴۷۱۵۰

۳۷۷۵۵۲۳۶

 
۴۴۶۹۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

کمک حسابدار

خانم/آقا

محمود آباد

۰۹۱۳۱۱۲۴۷۶۳

 
۴۴۶۹۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۰۱۳۵۹۲۱۱۲

۳۳۸۰۸۰۴۲

 
۴۴۶۹۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده چهار راه تختی

ساعت ۸ الی ۱۷

۳۴۴۶۱۶۰۹

 
۴۴۶۹۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

کمک حسابدار

نرم افزار نوآوران

ساعت کار ۹ الی ۱۵

۳۳۳۴۱۱۱۲-۳

 
۴۴۶۹۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۱۶۸۰۱

 
۴۴۶۹۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

کمک حسابدار

محدوده خیابان هاتف

خان/آقا

۰۹۱۳۰۱۹۰۳۰۱

۰۹۱۲۰۹۱۰۱۶۱

 
۴۴۶۹۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

کمک حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۰۹۷۱۳۵۶۶

۳۵۷۲۳۰۷۳

۳۵۷۲۳۰۷۷

 
۴۴۶۹۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

صندوقدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۴۲۵۸۷۲۰

۳۴۳۶۰۵۷۰

 
۴۴۶۹۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۹۱۴۷۱۵۰

۰۳۱۳۷۷۵۵۲۳۶

 
۴۴۶۸۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

حسابدار

شهرک صنعتی نجف آباد ۲

۰۹۲۱۵۹۱۰۵۸۳

 
۴۴۶۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۹۱۲۷۰۴۱۰۱

 
۴۴۶۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم

حوالی میدان جمهوری

۰۹۹۲۱۶۱۱۶۸۰

 
۴۴۶۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۱۰۸۵۵۱

 
۴۴۶۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی محمود آباد

۳۳۸۰۷۱۴۲

 
۴۴۶۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار همکاران سیستم

۰۳۱۳۸۱۰۵ داخلی ۴۶۶

 
۴۴۶۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۹۵۰۲۰۹۹۵

 
۴۴۶۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم/آقا

مشتاق حمزه اصفهانی

۰۹۱۱۳۰۷۱۳۰۸

 
۴۴۶۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی نجف آباد ۲

۰۹۲۱۵۹۱۰۵۸۳

 
۴۴۶۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۹۱۴۷۱۵۰

۳۷۷۵۵۲۳۶

 
۴۴۶۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۹۱۲۷۰۴۱۰۱

 
۴۴۶۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

صندوقدار

خانم

محدوده مشتاق

۰۹۹۲۲۵۸۸۳۶۶

۳۵۳۱۲۵۴۴

 
۴۴۶۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

حسابدار

شهرک مورچه خورت

۰۹۳۳۷۷۷۷۰۰۵

 
۴۴۶۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۱ الی ۱۷

محدوده نشاط

۰۹۰۲۵۵۵۸۰۶۱

۳۷۸۸۴۶۸۳

 
۴۴۶۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده شاهپور

ساعت کار ۱۰ الی ۱۸

۰۹۱۳۳۱۳۳۷۰۴

 
۴۴۶۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده چهار راه تختی

ساعت کار ۸ الی ۱۷

۳۴۴۶۱۶۰۹

 
۴۴۶۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۱۱۲۴۷۶۳

 
۴۴۶۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

حسابدار

خانم

شهرک بهارستان خیابان الفت

۰۹۱۳۳۰۰۰۰۷۴

۳۶۸۱۳۳۶۰

 
۴۴۶۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۳۲۵۴۵۴۷

 
۴۴۶۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی نجف آباد۲

۰۹۲۱۵۹۱۰۵۸۳

 

 
۴۴۶۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۱۷

 
۴۴۶۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۹۱۲۷۰۴۱۰۱

 
۴۴۶۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم/آقا

شهرک مورچه خورت

۰۹۳۳۷۷۷۷۰۰۵

 
۴۴۶۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۱۱ الی ۱۷

محدوده نشاط

۰۹۰۲۵۵۵۸۰۶۱

۳۷۱۸۴۶۸۳

 
۴۴۶۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار امین و پارسیان

۰۹۱۳۵۲۰۰۷۰۳

 
۴۴۶۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۶۹۴۶۲۱

 
۴۴۶۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

پل فلزی

۰۹۱۳۰۷۷۷۰۱۶

 

 
۴۴۶۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

محدوده شاهپور

ساعت کار ۱۰ الی ۱۸

۰۹۱۳۳۱۳۳۷۰۴

 
۴۴۶۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده چهارراه تختی

ساعت کار ۸ الی ۱۷

۳۴۴۶۱۶۰۹

 
۴۴۶۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

حسابدار

خانم

محدوده میدان جمهوری

۰۹۹۲۱۶۱۱۶۸۰

 
۴۴۶۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۱۰۸۵۵۱

 
۴۴۶۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۹۱۲۷۰۴۱۰۱

 
۴۴۶۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

حسابدار

خانم

۱۱-۱۷

محدوده نشاط

۰۹۰۲۵۵۵۸۰۶۱

۳۷۸۸۴۶۸۳

 
۴۴۶۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

انباردار

خانم/آقا

خیابان امام خمینی

۰۳۱۳۳۲۴۶۶۲۴

 
۴۴۶۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

حسابدار

آقا

پارسیان

۰۹۱۳۳۶۹۴۶۲۱

 
۴۴۶۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

حسابدار

خانم

پارسیان

محدوده چهار راه تختی

ساعت ۱۷-۸

۳۴۴۶۱۶۰۹

 
۴۴۶۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

حسابدار

خانم

سه راه درچه

۳۳۶۹۰۷۷۱

 
۴۴۶۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۶۹۴۶۲۱

 
۴۴۶۵۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

کمک حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۴۲۱۶۸۰۱

۰۳۱۳۳۲۶۶۰۱

 
۴۴۶۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۰۴۶۳۲۴

 
۴۴۶۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

حسابدار

خانم/آقا

خ کهندژ

۰۹۱۳۰۰۰۹۵۶۰

 
۴۴۶۴۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

حسابدار

آقا

۰۹۱۳۰۷۵۵۷۹۷

 
۴۴۶۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۰۹۹۰۰۲۷۱۱۹۷

 
۴۴۶۴۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۱۸۸۳۶۱

۰۳۱۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۴۶۴۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۶۲۳۵۴۲۴۷

۰۳۱۳۷۷۷۶۹۶۵

 
۴۴۶۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

کمک حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۴۲۱۶۸۰۱

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰۱

 
۴۴۶۴۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

محدوده پارک لاله

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

 
۴۴۶۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۰۴۶۳۲۴

 
۴۴۶۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

خ کهندژ

۰۹۱۳۰۷۵۵۷۹۷

 
۴۴۶۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

حسابداری

آقا

۰۹۱۳۰۷۵۵۷۹۷

 
۴۴۶۴۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۰۹۹۰۰۲۷۱۱۹۷

 
۴۴۶۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

خ امام خمینی

۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶

 
۴۴۶۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۱۰۸۵۵۱

 
۴۴۶۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم

خ بزرگمهر

۰۹۹۰۶۶۱۸۸۱۸

 
۴۴۶۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

چهار راه صارمیه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

 
۴۴۶۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم

محدوده پل وحید

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۰۳۱۳۷۸۶۹۲۱۲

 
۴۴۶۳۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ دانشگاه

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۶۳۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۰۱۸۱۰۵۹۶۷

 
۴۴۶۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

حسابدار

خانم

پل بزرگمهر

۰۹۹۱۲۷۰۹۶۶۳

 
۴۴۶۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۳۷۱۰۸۵۰۳۷

 
۴۴۶۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۹۰۲۰۶

۰۹۹۲۷۱۱۱۲۶۴

 
۴۴۶۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ آتشگاه

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۶۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۹۲۲۸۶۱۹۵۸

 
۴۴۶۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۰۴۶۰۴۳

۴۵۸۳۶۲۸۲

 
۴۴۶۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

خ امام خمینی

۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶

 
۴۴۶۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۵۴۴۹۵۰۰

 
۴۴۶۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

جهار راه صارمیه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

 
۴۴۶۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

خانم

محدوده پل وحید

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۰۳۱۳۷۸۶۹۲۱۲

 
۴۴۶۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حسابدار

آقا

شهر ابریشم

۰۹۹۲۱۹۶۶۸۵۵

 
۴۴۶۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

خ امام خمینی

۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶

 
۴۴۶۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۹۰۲۰۶

۰۹۹۲۷۱۱۱۲۶۴

 
۴۴۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۱۰۸۵۵۱

 
۴۴۶۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم

خ بزرگمهر

۰۹۹۰۶۶۱۸۸۱۸

 
۴۴۶۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۹۲۲۸۶۱۹۵۸

 
۴۴۶۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۵۴۴۹۵۰۰

 
۴۴۶۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار آرپا

چهار باغ عباسی

۰۹۱۳۰۰۰۳۰۰۸

 
۴۴۶۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

چهار راه صارمیه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

 
۴۴۶۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

حسابدار

خانم /آقا

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ دانشگاه

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۶۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

خ امام خمینی

۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶

 
۴۴۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۹۰۲۰۶

۰۹۹۲۷۱۱۱۲۶۴

 
۴۴۶۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

حسابدار

خانم

خ بزرگمهر

۰۹۹۰۶۶۱۸۸۱۸

۰۳۱۳۲۶۵۴۴۷۴

 
۴۴۶۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۵۴۴۹۵۰۰

 
۴۴۶۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار آرپا

چهر باغ عباسی

۰۹۱۳۰۰۰۳۰۰۸

 
۴۴۶۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

چهار راه صارمیه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

 
۴۴۶۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۶۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۹۲۲۸۶۱۹۵۸

 
۴۴۶۰۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۰۴۶۰۴۳

۴۵۸۳۶۲۸۲

 
۴۴۶۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار آرپا

چهار باغ عباسی

۰۹۱۳۰۰۰۳۰۰۸

۰۳۱۳۲۱۲۱۳۳۹

 
۴۴۶۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

نرم افزار پارسیان

اشتر جان

۰۹۱۳۵۴۴۹۵۰۰

 
۴۴۶۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۱۳۵۵۱۳۹۱۷

 
۴۴۶۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده چهار راه صارمیه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

 
۴۴۵۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ دانشگاه

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۵۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حسابدار

خان

۰۹۹۰۶۶۱۸۸۱۸

۰۳۱۳۲۶۵۴۴۷۴

خ بزرگمهر

 
۴۴۵۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده چهار راه صارمیه

۰۹۳۹۲۶۷۶۷۰۹

 
۴۴۵۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ آتشگاه

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۵۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۰۴۶۳۲۴

 
۴۴۵۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۰۰۰۹۵۶۰

 
۴۴۵۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۳۱۳۳۸۰۷۱۴۲

 
۴۴۵۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی امیر کبیر

۰۹۱۳۲۱۶۲۸۵۳

 
۴۴۵۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

ساعت کار تمام وقت

۰۹۹۰۰۲۷۱۱۹۷

 
۴۴۵۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پار سیان

۳ سال سابقه کار

۰۳۱۳۶۶۵۱۴۴۵

 
۴۴۵۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

سیتی سنتر سپاهان شهر

۰۹۰۲۳۳۳۰۶۰۸

 
۴۴۵۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

۰۹۱۳۰۱۸۱۸۹۵

 
۴۴۵۸۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک امیر کبیر

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۲۱۶۲۸۵۳

 
۴۴۵۸۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده ملک شهر

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۵۶

۰۳۱۳۵۶۶۲۲۱۱

 
۴۴۵۸۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۳ سال سابقه کار

۰۳۱۳۶۶۵۱۴۴۵

 
۴۴۵۸۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

حسابدار

آقا

۵ سال سابقه کار

سه راهی مبارکه

۰۹۰۵۲۹۰۶۱۲۰

۵۲۳۷۴۲۱۲

 
۴۴۵۸۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ دانشگاه

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۵۸۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

خانم

خ بزرگمهر

۰۹۹۰۶۶۱۸۸۱۸

۰۳۱۳۲۶۵۴۴۷۴

 
۴۴۵۸۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۳۱۳۳۸۰۷۱۴۲

 
۴۴۵۸۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۰۶۵۴۸۸

 
۴۴۵۷۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

۲ سال سابقه کار

دروازه شیراز

۰۹۹۲۱۵۹۷۸۸۴

 
۴۴۵۷۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی امیر دکبیر

۰۹۱۳۲۱۶۲۸۵۳

 
۴۴۵۷۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده ملک شهر

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۵۶

۰۳۱۳۵۶۶۲۲۱۱

 
۴۴۵۷۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۳ سال سابقه کار

۰۳۱۳۳۶۶۵۱۴۴۵

 
۴۴۵۷۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده ملک شهر

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۵۶

۰۳۱۳۵۶۶۲۲۱۱

 
۴۴۵۷۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی امیر کبیر

۰۹۱۳۲۱۶۲۸۵۳

 
۴۴۵۷۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

کمک حسابدار

خانم/ آقا

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۶۱۶۰۸

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰۱-۵

 
۴۴۵۷۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۳ سال سابقه کار

۰۳۱۳۶۶۵۱۴۴۵

 
۴۴۵۷۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

صندوقدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۵۱۱۴۶۴۲۵

۰۳۱۳۲۲۰۳۷۶۹

 
۴۴۵۷۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار سپیدار

ساعت کار تمام وقت

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۸۰۹۰۳۲۰

 
۴۴۵۶۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۰۰۰۸۶۷۲۴

 
۴۴۵۶۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

دروازه شیراز

۰۹۹۲۱۵۹۷۸۸۴

 
۴۴۵۶۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۱۸۸۳۸۵

 
۴۴۵۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

حسابدار

خانم/آقا

ساعت کار پاره وقت

شهرک امیر کبیر

۰۹۱۳۲۱۶۲۸۵۳

 
۴۴۵۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۰۶۵۴۸۸

 
۴۴۵۳۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

۲ سال سابقه کار

دروازه شیراز

۰۹۹۲۱۵۹۷۸۸۴

 
۴۴۵۳۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار سپیدار و پارسیان

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

سیتی سنتر سپاهان شهر

۰۹۰۲۳۳۳۰۶۰۸

 
۴۴۵۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۹۰۲۰۶

۰۹۹۲۷۱۱۱۲۶۴

 
۴۴۵۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ دانشگاه

۰۹۱۳۲۲۳۶۷۶۹

 
۴۴۵۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۰۳۱۳۲۳۳۷۷۶۳

 
۴۴۵۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی سروش بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۵۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۶۱۶۰۸

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰۱-۵

 
۴۴۵۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۰۳۱۳۲۳۳۷۷۶۳

 
۴۴۵۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۵۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

کمک حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۶۱۶۰۸

۰۳۱۳۳۲۳۶۳۰-۵

 
۴۴۵۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۶۹۰۳۰۴۴

 
۴۴۵۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۰۳۱۳۲۳۳۷۷۶۳

 
۴۴۵۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۵۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

کمک حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۶۱۶۰۸

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰-۵

 
۴۴۵۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی محمود آباد

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۶۹۰۳۰۴۴

 
۴۴۵۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۰۳۱۳۲۳۳۷۷۶۳

 
۴۴۵۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۶۱۶۰۸

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰۱-۵

 
۴۴۵۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی سروش بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۵۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

حسابدار

خانم

اسال سابقه کار

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۶۹۰۳۰۴۴

 
۴۴۵۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۸:۳۰ الی ۲۳:۳۰

خ شیخ صدوق شمالی

۰۹۰۳۵۵۵۸۴۸۲

 
۴۴۵۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

محدوده میدان استقلال اول محمود آباد

۰۹۱۳۱۱۷۱۵۵۴

۰۳۱۳۳۸۰۶۹۱۳

 
۴۴۵۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی سروش بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۵۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

کمک حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۶۱۶۰۸

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰۱-۵

 
۴۴۵۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۳۱۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۴۵۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

حسابدار

خانم

خ طالقانی

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۲۳۳۵۲۰۹

 
۴۴۵۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صندوقدار

خانم

میدان فروغی

۰۹۱۳۱۰۸۸۸۰۴

۰۳۱۳۶۹۰۸۸۰۴

 
۴۴۵۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صندوقدار

خانم

۰۹۳۵۱۱۴۶۴۲۵

۰۳۱۳۲۲۰۳۱۶۹

 
۴۴۵۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

حسابدار

خانم

حداقل ا سال سابقه کار

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۶۹۰۳۰۴۴

 
۴۴۵۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۳۱۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۴۵۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

صندوقدار

خانم/آقا

۱۸:۳۰ الی ۲۳:۳۰

میدان شیخ صدوق شمالی

۰۹۰۳۵۵۵۸۴۸۲

 
۴۴۵۰۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

صندوقدار

خانم

میدان فروغی

۰۹۱۳۱۰۸۸۸۰۴

۰۳۱۳۶۹۰۸۸۰۴

 
۴۴۵۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۵۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

کمک حسابدار

خانم

خیابان امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۶۱۶۰۸

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰۱-۵

 
۴۴۵۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۱۰۷۴۷۱

۰۳۱۳۶۹۰۳۰۴۴

 
۴۴۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

حسابدار

خانم

خیابان طالقانی

۰۹۱۳۴۰۸۶۵۶۹

۰۳۱۳۲۳۳۵۲۰۹

 
۴۴۴۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده ترمینال کاوه

۰۹۳۶۲۴۱۰۱۰۷

 
۴۴۴۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان ، سپیدار و هلو

میدان درچه

۰۹۱۳۳۸۹۶۲۵۴

 
۴۴۴۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۳۱۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۴۴۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۰۳۱۳۷۷۹۱۷۴۴-۵

 
۴۴۴۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

آقا

۰۹۱۳۲۱۵۳۶۲۸

 
۴۴۴۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۴۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۳۷۲۱۳۲۸

 
۴۴۴۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۷۵۷۹۹

۰۳۱۳۲۲۱۱۰۵۴

 
۴۴۴۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

حسابدار

خانم

خ طالقانی

۰۹۱۳۴۰۸۶۵۶۹

۰۳۱۳۲۳۳۵۲۰۹

 
۴۴۴۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده ترمینال کاوه

۰۹۳۶۲۴۱۰۱۰۷

 
۴۴۴۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۴۴۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۰۳۱۳۷۷۹۱۷۴۴-۵

 
۴۴۴۸۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۱۸۸۶۸۵۴

 
۴۴۴۸۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۳۷۲۱۳۲۸

 
۴۴۴۸۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۷۵۷۹۹

۰۳۱۳۲۲۱۱۰۵۴

 
۴۴۴۸۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

ابتدای خ امام خمینی

۰۹۱۳۳۸۸۴۲۴۷

۰۳۱۳۳۳۲۱۰۱۲

 
۴۴۴۸۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده ترمینال کاوه

۰۹۳۶۲۴۱۰۱۰۷

 
۴۴۴۸۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان، یدار و هلو

میدان درچه

۰۹۱۳۳۸۹۶۲۵۴

 
۴۴۴۸۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی سروش بادران

۰۹۱۳۰۳۳۱۶۶۹

 
۴۴۴۸۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۰۳۱۳۷۷۹۱۷۴۴-۵

 
۴۴۴۷۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

آقا

۰۹۱۳۲۱۵۳۶۲۸

 
۴۴۴۷۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۱۸۸۶۸۵۴

 
۴۴۴۷۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۳۷۲۱۳۲۸

 
۴۴۴۷۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

خنم

۰۹۱۳۶۷۵۷۹۹

۰۳۱۳۲۲۱۱۰۵۴

 
۴۴۴۷۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار نیمه وقت

ابتدای خیابان امام خمینی

۰۹۱۳۳۸۸۴۲۴۷

۰۳۱۳۳۳۲۱۰۱۲

 
۴۴۴۷۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده ترمینال کاوه

۰۹۳۶۲۴۱۰۱۰۷

 
۴۴۴۷۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان ،سپیدار و هلو

میدان درچه

۰۹۱۳۳۸۹۶۲۵۴

 
۴۴۴۷۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۴۰۰۳۰۰۹

 
۴۴۴۷۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

۰۳۱۳۴۴۵۴۱۴۱

۰۳۱۳۴۴۶۴۱۴۱

 
۴۴۴۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

آقا

۰۹۱۳۲۱۵۳۶۲۸

 
۴۴۴۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۱۸۸۶۸۵۴

 
۴۴۴۶۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۷۲۱۳۲۸

 
۴۴۴۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۶۷۵۷۹۹

۰۳۱۳۲۲۱۱۰۵۴

 
۴۴۴۶۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار نیمه وقت

ابتدای خ امام خمینی

۰۹۱۳۳۸۸۴۲۴۷

۰۳۱۳۳۳۲۱۰۱۲

 
۴۴۴۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده مدرس

۰۹۱۶۲۸۹۵۹۹۳۲

۰۳۱۳۴۴۷۱۵۱۱

 
۴۴۴۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

شنبه تا چهار شنبه ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰و پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

محدوده سه راه درچه

۰۹۱۳۲۱۷۴۴۷۱

۰۳۱۳۳۶۹۴۱۷۱

 
۴۴۴۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

کمک حسابدار

خانم/آقا

خیابان مسجد سید

۰۳۱۳۲۳۳۵۹۵۰

 
۴۴۴۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

حسابدار

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۰۳۱۳۶۹۰۱۵۱۸

 
۴۴۴۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۴۰۰۳۰۰۹

 
۴۴۴۶۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

محدوده ترمینال کاوه

۰۹۳۶۲۴۱۰۱۰۷

 
۴۴۴۵۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

حسابدار

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۳۶۲۴۷۲۰۲

 
۴۴۴۵۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۳۷۲۱۳۲۸

 
۴۴۴۵۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

کمک حسابدار

خانم/ آقا

مسجد سید

۰۳۱۳۲۳۳۵۹۵۰

 
۴۴۴۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

سرپرست حسابدار

خانم/ آقا

خ مسجد سید

۰۳۱۳۲۳۳۵۹۵۰

 
۴۴۴۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

صندوقدار 

خانم

پاره وقت

۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰

محدوده مدرس

۳۴۴۷۱۵۱۱

۰۹۱۶۲۸۹۵۹۳۲

 
۴۴۴۵۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

کمک حسابدار

کارآموز خانم یا آقا

مسلط به سیستم حسابداری پارسیان یا سپیدار یا امین یا هلو

م درچه

۰۹۱۳۳۸۹۶۲۵۴

 
۴۴۴۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار

اداره کار

۰۹۱۳۲۱۵۳۶۲۸

 
۴۴۴۵۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار

خانم

۲ نفر

خیابان هاتف

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

۰۹۳۰۵۳۲۷۷۶۰

۳۲۱۰۰۸۴۱

 
۴۴۴۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار

خانم

خمینی شهر انتهای خیابان ۱۷ شهریور

۰۹۱۳۳۲۸۳۳۴۵

۳۳۶۸۶۰۱۲

 
۴۴۴۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار 

خانم

پارسیان

نیمه وقت

ابتدای خیابان امام خمینی

۰۹۱۳۳۸۸۴۲۴۷

۳۳۳۲۱۰۱۲

 
۴۴۴۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار

خانم

پاره وقت

شهرک صنعتی محمود اباد

۰۹۱۳۸۸۹۶۷۴۰

۳۶۹۰۶۸۸۳

 
۴۴۴۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار 

خانم

نرم افزار پارسیان

پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۳۶۹۰۱۵۱۸

 
۴۴۴۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

کارآموز حسابداری

سرپرستت حسابداری

کمک حسابدار

دفتر مرکزی خیابان مسجد سید کوثر ۱۳ عاشق آباد شهرک صنعتی جی شهرک سالم پخت

۳۲۳۳۵۹۵۰

 
۴۲۴۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار

شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

حقوق توافقی

محدوده سه راه درچه

۰۹۱۳۲۱۷۴۴۷۱

۳۳۶۹۴۱۷۱

 
۴۲۴۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار

محدوده ترمینال کاوه

۰۹۳۶۲۴۱۰۱۰۷

 
۴۲۴۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار 

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

 
۴۲۴۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار 

خانم

حداقل ۱ سال سابقه کار

محدوده اتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۳۳۷۲۱۳۲۸

 
۴۲۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

حسابدار

خانم

نیمه وقت

نرم افزار پاریان

محدوده ببلوار کشاورز

۰۹۱۳۸۰۸۰۴۰۹

۰۳۱۳۶۲۴۷۲۰۲

 
۴۲۴۴۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

حسابدار

خانم

آشنا به حسابداری مالیاتی

محدوده پل وحید

۳۷۸۶۹۲۱۰-۱۲

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

 
۴۲۴۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

حسابدار

خانم

با حقوق ثابت

محدوده خیابان دکتر بهشتی

ساعت کار:۸ الی ۱۳:۳۰

۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۲۴۳۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

حسابدار

خانم

آشنا با حسابداری پیمانکاری

نرم افزار آسا

ساعت کار: ۸ الی ۱۶

۰۹۳۹۱۰۰۵۰۸۸

۳۳۲۲۸۸۴۱۰

 
۴۲۴۳۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

صندوقدار

خیابان پروین

۱۹۱۳۴۱۷۲۰۲۷

 
۴۲۴۳۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

حسابدار

محدوده خیابان میر

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

 
۴۲۴۳۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

حسابدار

خانم/آقا

پاره وقت

۰۹۰۱۶۱۹۲۱۴۴

 
۴۲۴۳۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی محمودآباد

پاره وقت

۰۹۱۳۸۸۹۶۷۴۰

۳۶۹۰۶۸۸۳

ارسال رزومه در واتس اپ

 
۴۲۴۳۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

 
۴۲۴۳۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار 

آقا

سابقه کاری و مدرک حسابداری

سن تا ۳۲ سال

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۱۰۵۴۳۷۲۶

 
۴۲۴۳۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۰۳۰۲۵۹۸

 
۴۲۴۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار

خانم

آشنا با حسابداری پیمانکاری

ترجیحا نرم افزار آسا

ساعت کار ۸ الی ۱۶

۰۹۳۹۱۰۰۵۰۸۸

۳۳۲۲۸۸۴۱۰

 
۴۲۴۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کمک حسابدار

خانم

حداقل ۱ سال سابقه کار

مسلط به سیستم حسابداری

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۳۳۷۲۱۳۲۸

 
۴۲۴۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار 

خانم/آقا

با سابقه کار بالا

محدوده دروازه شیراز

۳۶۷۰۱۳۸۳

داخلی ۸

 
۴۲۴۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار

خانم

حقوق ثابت

محدوده خیابان دکتر بهشتی

ساعت کار ۸ الی ۱۳:۳۰

۳۲۳۳۶۲۷۸

 
۴۲۴۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار

خانم

آشنا به حسابداری مالیاتی

محدوده پل وحید

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۳۷۸۶۹۲۱۰-۱۲

 
۴۲۴۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار 

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی محمودآباد

ارسال رزومه در واتس اپ

۰۹۱۳۸۸۹۶۷۴۰

۳۶۹۰۶۸۸۳

 
۴۲۴۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

انباردار

آقا

حداکثر سن ۳۵ سال

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۹۰۱۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۳۸۰۰۳۲۲

 
۴۲۴۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

حسابدار

خانم/آقا

ارسال رزومه در واتس اپ

۰۹۱۲۲۴۳۷۵۹۷

 
۴۲۴۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۹
حسابدار
خانم/آقامحدوده دروازه شیراز۳۶۷۰۱۳۸۳داخلی ۸
 
۴۲۴۲۲
۱۴۰۰/۰۳/۱۹
حسابدار
خانمخیابان آتشگاه دورهمی دورچه۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲۳۳۷۲۱۵۲۹
 
۴۲۴۲۱
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ حسابدار
خانمشهرک صنعتی جی۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹
 
۴۲۴۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

حسابدار

خانم

خیابان طالقانی

۰۹۱۳۴۰۸۶۵۶۹

۳۲۳۳۵۲۰۹

 
۴۲۴۱۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۹

حسابدار

خانم

محدوده پل وحید

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۳۷۸۶۹۲۱۰-۱۲

 
۴۲۴۱۸
۱۴۰۰/۰۳/۱۹

حسابدار

آقا

تمام وقت

۰۹۳۵۱۱۴۶۴۲۵

۳۲۲۰۳۱۶۹

 
۴۲۴۱۷
۱۴۰۰/۰۳/۱۹
صندوقدار
خانم۰۹۳۵۱۱۴۶۴۲۵۳۲۲۰۳۱۶۹
 
۴۲۴۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۳۶۹۰۱۵۱۸

 
۴۲۴۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۱۶۱۹۲۱۴۴

۴۲۴۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

کمک حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۱۳۴۲۱۶۸۰۱

۰۳۱۳۳۲۳۶۶۰۱

۴۲۴۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

۳ سال سابقه کار

محدوده شاهپور جدید

۰۹۰۱۷۹۲۹۰۷۰

۴۲۴۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

مدیر مالی

خانم/ آقا

۰۹۱۹۹۱۶۴۹۱۰

۳۸۵۵۲۸۲۸

۴۲۴۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

چهار باغ پایین

۰۹۱۳۳۰۰۰۱۹۵

۰۳۱۳۵۶۶۲۲۱۱

۴۲۴۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

دروازه شیراز

۰۳۱۳۶۷۰۱۳۸۳

۴۲۴۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم

خ آتشگاه

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۳۷۲۱۵۲۹

۴۲۴۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۴

۰۳۱۳۷۷۱۵۵۷۳

۴۲۴۰۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم

محدوده پل وحید

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۰۳۱۳۷۸۶۹۲۱۰

۴۲۴۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

انباردار

آقا

۰۹۹۰۱۱۰۷۴۱۷

۰۳۱۳۳۸۰۰۳۲۲

۴۲۴۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۸۹۱۳۶

۴۲۴۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ جی

۰۹۱۳۲۲۵۵۰۶۹

۴۲۴۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

دروازه شیراز

۰۳۱۳۷۰۱۳۸۳

۴۲۴۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

مدیر مالی

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۹۱۶۴۹۱۰

۴۲۴۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۴

۰۳۱۳۷۷۱۵۵۷۳

۴۲۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

خ آتشگاه ۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۳۷۲۱۵۲۹

۴۲۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

چهار باغ پایین

۰۹۱۳۳۰۰۰۱۹۵

۳۵۶۶۲۲۱۱

۴۲۳۹۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۶۹۰۰۷۲

۰۳۱۳۳۷۲۱۵۲۹

۴۲۳۹۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ جی

۰۹۱۳۲۲۵۵۰۶۹

۴۲۳۹۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۸۹۱۳۶

۰۳۱۳۵۵۵۱۰۴۰

۴۲۳۹۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۴

۰۳۱۳۷۷۱۵۵۷۳

۴۲۳۹۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

سلعت کار پاره وقت

۰۹۰۱۶۱۹۲۱۴۴۴۲۳۹۵

۴۲۳۹۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ا سال سابقه کار

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۲۰۸۵۵۵۳۹

۰۳۱۳۲۲۴۲۲۶۸

۴۲۳۹۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

دروازه شیراز

۰۳۱۳۶۷۰۱۳۸۳

۴۲۳۹۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۰۳۱۳۲۳۳۷۷۶۳

۴۲۳۹۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۱۶۱۹۲۱۴۴

۴۲۳۸۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۸۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰

شهرک صنعتی رازی

۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳

۰۳۱۳۹۰۵۴۱۳

۴۲۳۸۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۰۳۱۳۶۹۲۱۴۸۲

۴۲۳۸۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم

خ طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۰۳۱۳۲۳۵۵۶۶۵

۴۲۳۸۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده دروازه شیراز

۳۶۷۰۱۳۸۳

۴۲۳۸۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۴

۰۳۱۳۷۷۱۵۵۷۳

۴۲۳۸۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۰۷۱۴۲۷

۴۲۳۸۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

انباردار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۵۵۹۵۵۱۷

۴۲۳۸۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۰۳۱۳۲۳۳۷۷۶۳

۴۲۳۸۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۱۶۱۹۲۱۴۴

۴۲۳۷۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۷۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰

شهرک صنعتی رازی

۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳

۰۳۱۳۶۹۰۵۴۱۳

۴۲۳۷۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۰۳۱۳۶۹۲۱۴۸۲

۴۲۳۷۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

خ طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۰۳۱۳۲۳۵۵۶۶۵

۴۲۳۷۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده دروازه شیراز

۰۳۱۳۶۷۰۱۳۸۳

۴۲۳۷۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

۱ سالبقه کار

۰۹۱۰۰۲۱۲۹۰۴

۰۳۱۳۷۷۱۵۵۷۳

۴۲۳۷۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

خ میر داماد

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

۰۳۱۳۶۹۰۶۸۸۳

۴۲۳۷۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۰۳۱۳۲۳۳۷۷۶۳

۴۲۳۷۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

صندوقدار

خانم

خ  امام خمینی

۰۹۱۳۲۲۶۵۴۱۴

۰۳۱۳۶۹۰۶۰۲۱

۴۲۳۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۸۰۳۱۲۷۹

۰۳۱۳۶۲۸۵۳۴۸

۴۲۳۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

خ سپه

۰۹۱۳۳۲۵۷صندوقدار۳۳۷

۴۲۳۶۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۱۶۱۹۲۱۴۴

۴۲۳۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۸۸۲۲۱

۰۳۱۳۶۹۰۶۸۸۳

۴۲۳۶۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۰۷۱۴۲۷

۴۲۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۶۹۲۱۴۸۲

۴۲۳۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۱۶۱۹۲۱۴۴

۴۲۳۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۸۰۳۱۲۷۹

۳۶۲۸۵۳۴۸

۴۲۳۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم

خ طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۳۲۳۵۵۶۶۵

۴۲۳۶۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم

نرم افزار نو آوران

۳ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۳۶۳۰۱۵۶۴

۴۲۳۵۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

صندوقدار

خانم/ آقا

۰۹۳۵۱۱۴۶۴۲۵

۴۲۳۵۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۰۲۴۰۵۱۳۶

۳۵۷۲۰۳۳۰

۴۲۳۵۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم

محدوده خ میر داماد

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

۳۶۹۰۶۸۸۳

۴۲۳۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۰۷۱۴۲۷

۴۲۳۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۰۳۱۳۶۹۲۱۴۸۲

۴۲۳۵۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

خانم/آقا

ساعت کار پاره وقت

خ سپه

۰۹۱۳۳۲۵۷۳۳۷

۴۲۳۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

خانم

خ طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۳۲۳۵۵۶۶۵

۴۲۳۵۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

خ میر فندرسکی

۰۹۰۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۰۳۱۳۶۳۰۱۵۶۴

۴۲۳۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۸۸۲۲۱

۳۶۹۰۶۸۸۳

۴۲۳۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۸۰۳۱۲۷۹

۳۶۲۸۵۳۴۸-۵۰

۴۲۳۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حسابدار

آقا

۰۹۹۰۲۴۰۵۱۳۶

۳۵۷۲۱۳۳۰

۳۵۷۲۰۳۳۰

۴۲۳۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

کمک حسابدار

خانم/آقا

ساعت کار ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰

۰۹۱۰۹۱۸۰۰۰۸

۴۲۳۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

حسابدار

خانم/آقا

نرم ازار هلو

خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۸۰۳۱۲۷۹

۳۶۲۸۵۳۴۸-۵۰

۴۲۳۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۰۷۱۴۲۷

۴۲۳۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

حسابدار

آقا

۰۹۹۰۲۴۰۵۱۳۶

۳۵۷۲۱۳۳۰

۳۵۷۲۰۳۳۰

۴۲۳۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۸۰۳۱۲۷۹

۳۶۲۸۵۳۴۸

۴۲۳۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

آقا

خ جی

۰۹۱۳۲۲۵۵۰۶۹

۴۲۳۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۳۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

خ طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۰۳۱۳۲۳۵۵۶۶۵

۴۲۳۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ هشت بهشت

۰۹۱۳۳۲۵۲۲۰۹

۰۳۱۳۲۷۵۰۳۲۱

۴۲۳۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۶۹۲۱۴۸۲

۴۲۳۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

محدوده شهرک جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

۴۲۳۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

شاهین شهر

۴۵۶۴۷۷۱۲-۱۵

۴۲۳۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

حسابدار

آقا

خ عبد الرزاق

۴۵۶۴۷۷۱۲-۱۵

۴۲۳۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

میدان امام خمینی

۰۳۱۳۳۲۴۶۶۲۴-۷

۴۲۳۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ هشت بهشت

۰۹۱۳۳۲۵۲۲۰۹

۰۳۱۳۲۷۵۰۳۲۱

۴۲۳۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۰۳۱۳۶۹۲۱۴۸۲

۴۲۳۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

۴۲۳۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۲۳۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

میدان شهیدان غربی

۰۹۱۳۶۸۴۸۷۷۹

۴۲۳۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم

ایران خودرو

۰۳۱۳۶۵۴۱۰۰۶

۴۲۳۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

صندوقدار

خانم

محدوده تختی

۰۹۱۲۰۳۳۹۵۰۰

۴۲۳۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۸۰۳۱۲۷۹

۳۶۲۸۵۳۴۸-۵۰

۴۲۳۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۳۳۴۱۹۳۰۳۸

۴۲۳۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

انبار دار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

میدان امام خمینی

۰۳۱۳۳۲۲۴۶۶۲۴-۷

۴۲۳۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

۰۳۱۳۲۲۹۸۰۰۸

۰۳۱۳۲۲۵۸۰۰۸

۴۲۳۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده خ هشت بهشت

۰۹۱۳۳۲۵۲۲۰۹

۰۳۱۳۲۷۵۰۳۲۱

۴۲۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸/

حسابدار

آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ جی

۰۹۱۳۲۵۵۰۶۹

۴۲۳۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۳۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰

۰۹۱۰۹۱۸۰۰۰۸

۴۲۳۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

خ کافه میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

میدان شهیدان غربی

۰۹۱۳۶۸۴۸۷۷۹

۴۲۳۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۹۰۸۰۳۱۲۷۹

۰۳۱۳۶۲۸۵۳۴۸-۵۰

۴۲۳۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

آقا

خ عبدالرزاق

۰۳۱۴۵۶۴۷۷۱۲-۱۵

۴۲۳۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

حسابدار

خانم

شاهین شهر

۰۳۱۴۵۶۴۷۷۱۲-۱۵

۴۲۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم

باسابقه کار

محدوده پل وحید

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۴۲۳۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

شهرک صنعتی منتظریه

۰۹۳۵۰۶۰۱۷۶۴

۴۲۳۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

با سابقه کار

۰۹۱۳۰۷۸۷۰۷۷

۴۲۳۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

انبار دار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

میدان امام خمینی

۳۳۲۴۶۶۲۴-۷

۴۲۳۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

خ شیخ صدوق

۰۹۱۳۸۰۸۰۴۰۹

۰۳۱۳۶۲۲۵۰۱۱

۴۲۳۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۲۲۹۸۰۰۸

۴۲۳۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

نجف آباد

۰۹۱۳۲۳۰۵۹۸۹

۴۲۳۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۲۳۰۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

کافه خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

کمک حسابدر

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰

۰۹۱۰۹۱۸۰۰۰۸

۴۲۳۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۳۲۰۸۹۱۷

۴۲۳۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو و نوآوران

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۳۶۸۷۷۴۳

۴۲۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

میدان امام خمینی

۰۳۱۳۳۲۴۶۶۲۴-۷

۴۲۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

حسابدار

آقا

خ جی

۰۹۱۳۲۲۵۵۰۶۹

۴۲۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

کافه خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

شیخ صدوق

۰۹۱۳۸۰۸۰۴۰۹

۰۳۱۳۶۲۲۵۰۱۱

۴۲۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۲۳۰۵۹۸۹

نجف آباد

۴۲۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

۰۳۱۳۲۲۵۸۰۰۸

۰۳۱۳۲۲۹۸۰۰۸

۴۲۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

کافه خ میرفندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

۰۳۱۳۲۲۵۸۰۰۸

۰۳۱۳۲۲۹۸۰۰۸

۴۲۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ جی

۰۹۱۳۲۲۵۵۰۶۹

۴۲۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

خ رزمندگان

۰۹۱۳۰۸۰۱۸۹۴

۰۳۱۳۳۸۰۸۸۰۰

۴۲۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم

شهرک امیر کبیر

۰۹۱۳۴۶۰۲۰۶۰

۰۳۱۳۱۳۱۴۲۴۳

۴۲۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۱۹۲۰۱۳

۴۲۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۲۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

آقا

خ عبدالرزاق

۰۳۱۴۵۶۷۷۱۲-۱۵

۴۲۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حسابدار

خانم

خ عبد الرزاق

۰۳۱۴۵۶۴۷۷۱۲-۱۵

۴۲۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

خ ابوالحسن اصفهانی

۰۹۱۳۲۹۴۴۷۰۶

۴۲۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۲۸۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار هلو

کافه خ میر فندرسکی

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۷۳

۴۲۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

۰۳۱۳۲۲۵۸۰۰۸

۰۳۱۳۲۲۹۸۰۰۸

۴۲۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم

شهرک امیر کبیر

۰۹۱۳۴۶۰۲۰۶۰

۰۳۱۳۱۳۱۴۲۴۳

۴۲۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۷۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰

پل تمدن

۰۹۱۳۰۲۹۷۳۸۲

۴۲۷۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار آسا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۵۷۱۵۵۷۸

۰۳۱۳۷۷۳۷۱۸۸

۴۲۷۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۲۷۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

میدان پل زندان

۰۹۱۲۵۰۳۲۵۳۰

۰۳۱۳۷۸۸۷۴۷۱

۴۲۷۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

آقا

خ عبدالرزاق

۴۵۶۴۷۷۱۲-۱۵

۴۲۷۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

حسابدار

خانم

۴۵۶۴۷۷۱۲-۱۵

۴۲۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ جی

۰۹۱۳۲۲۵۵۰۶۹

۴۲۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

صندوقدار

خانم

مجموعه گردشگری باغ ارم

۰۹۳۳۱۳۳۸۹۶۳

۴۲۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

میدان پل زندان

۰۹۱۲۵۰۳۲۵۳۰

۰۳۱۳۷۸۸۷۴۷۱

۴۲۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۲۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار آسا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۵۷۱۵۵۷۸

۰۳۱۳۷۷۳۷۱۸۸

۴۲۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰

پل تمدن

۰۹۱۳۰۲۹۷۳۸۲

۴۲۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۲۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حسابدار

خانم

مجموعه گردشگری باغ ارم

۰۹۳۳۱۳۳۸۹۶۳

۴۲۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

میدان امام خمینی

۰۳۱۳۳۲۴۶۶۲۴

۴۲۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۹۲۰۵۰۱۲۶۸

۴۲۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

حسابدار

آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ جی

۰۹۱۳۲۲۵۵۰۶۹

۴۲۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

حسابدار

نرم افزار سپیدار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۸۶۵۰۸۵۵

۴۲۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸

۰۳۱۳۳۶۰۸۰۹۱

۴۲۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

محدوده محمود آباد

۰۹۱۳۴۳۵۵۵۳۵

۴۲۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم

پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۲۶۹۳۲۴۸

۰۳۱۳۳۸۵۴۵۶۵

۴۲۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۳۱۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۲۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده آتشگاه

۰۹۱۲۲۹۹۴۷۷۱

۴۲۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

امام خمینی

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۲۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۰۹۳۰۰۲۵

۴۵۸۳۸۶۴۵

۴۲۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۲ سال سابقه کار

محدوده خ پروین

۰۹۱۳۸۲۰۲۲۶۴

۴۲۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۳۶۳۰۶۶۳۲

۴۲۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

انبار دار

آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

میدان امام خمینی

۰۳۱۵۲۳۷۳۸۸۱

۴۲۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۲۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰

پل تمدن

۰۹۱۳۰۲۹۷۳۸۲

۴۲۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

میدان پل زندان

۰۹۱۲۵۰۳۲۵۳۰

۰۳۱۳۷۸۸۷۴۷۱

۴۲۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۲ سال سابقه کار

محدوده خ پروین

۰۹۱۳۸۲۰۲۲۶۴

۴۲۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

حسابدار

خانم

خ میر داماد

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

۰۳۱۳۶۹۰۶۸۸۳

۴۲۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۰۳۱۳۶۳۰۱۵۶۴

۴۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

صندوقدار

خانم

محدوده خ عسگریه

۰۹۹۰۲۴۲۸۳۵۷

۰۳۱۳۲۲۲۱۱۱۵

۴۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

میدان امام خمینی

۰۳۱۳۳۲۴۶۶۲۴

۴۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۲ سال سابقه کار

محدوده خ پروین

۰۹۱۳۸۲۰۲۲۶۴

۴۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۰۳۱۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۲۵۰۳۲۵۳۰

۰۳۱۳۷۸۸۷۴۷۱

۴۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

خانم

خ میر داماد

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

۰۳۱۳۶۹۰۶۸۸۳

۴۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۰۳۱۳۶۳۰۶۶۳۲

۴۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

کمک حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

۴۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۴۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸

۰۳۱۳۳۶۰۸۰۹۱

۴۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

محدوده محمودآباد

۰۹۱۳۴۳۵۵۵۳۵

۴۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۲۶۹۳۲۴۸

۰۳۱۳۳۸۵۴۵۶۵

۴۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۳۱۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده دشتستان

۰۹۱۲۲۹۹۴۷۷۱

۴۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۰۹۳۰۰۲۵

۴۵۸۳۸۶۴۵

۴۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۲ سال سابقه کار

محدوده خ پروین

۰۹۱۳۸۲۰۲۲۶۴

۴۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۳۶۳۰۶۶۳۲

۴۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم

محدوده کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۴۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۰۹۳۰۰۲۵

۴۵۸۳۸۶۴۵

۴۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۳۶۳۰۱۵۶۴

۴۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

محدوده محمودآباد

۰۹۱۳۴۳۵۵۵۳۵

۴۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۴۵۶۴۳۹۶۵-۷

۴۵۶۴۴۱۰۰

۴۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۳۲۱۶۰۸۹

۴۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۲ سال سابقه کار

محدوده خ پروین

۰۹۱۳۸۲۰۲۲۶۴

۴۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۰۹۱۳۳۲۸۸۰۶۰

۴۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

کمک حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

۴۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۰۲۶۷۸۸۳

۴۵۸۴۷۳۰۳

۴۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۳۷۷۹۱۷۴۴

۴۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

کمک حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

۴۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم

محدوده خ کاوه

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار نوآوران

۲ سال سابقه کار

محدوده خ پروین

۰۹۱۳۸۲۰۲۲۶۴

۴۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۴۵۶۴۳۹۶۵-۷

۴۵۶۴۴۱۰۰

۴۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۰۴۰۸۱۳

۳۳۸۰۹۷۱۹

۴۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۱۸۸۲۳۲۸

۴۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۰۲۶۷۸۸۳

۴۵۸۴۷۳۰۳

۴۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۳۶۳۰۱۵۶۴

۴۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۳۷۷۹۱۷۴۴

۴۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۳۱۴۵۶۴۳۹۶۵-۷

۰۳۱۴۵۶۴۴۱۰۰

۴۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۰۲۶۷۸۸۳

۰۳۱۴۵۸۴۷۳۰۳

۴۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۳۲۱۶۰۸۹

۴۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۳۱۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده دشتستان

۰۹۱۲۲۹۹۴۷۷۱

۴۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۲ سال سابقه کار

خ پروین

۰۹۱۳۸۲۰۲۲۶۴

۴۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۵ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۳۰۰۰۰۴۹۵

۰۳۱۳۶۳۰۱۵۶۴

۴۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۲۶۹۳۲۴۸

۰۳۱۳۳۸۵۴۵۶۵

۴۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۰۳۱۳۷۷۹۱۷۴۴

۴۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۲۲۹۹۴۷۷۱

۴۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۵ کیلومتر بالاتر از حرم زینبیه

۰۹۱۳۳۲۸۸۰۶۰

۴۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۰۴۰۸۱۳

۴۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۵ سال سابقه کار

آبشار دوم

۰۹۱۱۳۰۰۰۴۹۵

۳۶۳۰۱۵۶۴

۴۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸

۳۳۶۰۸۰۹۱

۴۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۰۲۶۷۸۸۳

۴۵۸۴۷۳۰۳

۴۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۲۶۹۳۲۴۸

۰۳۱۳۳۸۵۴۵۶۵

۴۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حسابدار

خانم

بلوار کشاورز

۰۹۱۳۱۱۰۷۵۰۰

۳۷۷۹۱۷۴۴

۴۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۳۰۴۰۸۱۳

۳۳۸۰۹۷۱۹

۴۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸

۳۳۶۰۸۰۹۱

۴۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

شهرک صنعتی امیر کبیر

۰۹۱۲۶۵۰۲۰۳۶

۳۳۸۶۷۹۷۱

۴۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۴۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۲۶۹۳۲۴۸

۳۳۸۵۴۵۶۵

۴۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

کمک حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

۴۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۲۲۹۹۴۷۷۱

۴۱۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۵ کیلومتر بالاتر از حرم زینبیه

۰۹۱۳۳۲۸۸۰۶۰

۴۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۱۰۹۷۳۷۰

۴۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۳۱۳۵۳۸۶

۳۶۹۰۱۷۱۲

۴۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸

۳۳۶۰۸۰۹۱

۴۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

۳۵۶۶۲۲۱۱

۴۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/آقا

۵ کیلومتر بالاتر از حرم زینبیه

۰۹۱۳۳۲۸۸۰۶۰

۴۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

کمک حسابدار

خانم

ساعت کارنیمه وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

۴۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۴۵۶۵۳۹۶۵-۷

۴۵۶۴۴۱۰۰

۴۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۲۲۹۹۴۷۷۱

۴۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۷۲۴۱۹

۴۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۳۱۳۵۳۸۶

۳۶۹۰۱۷۱۲

۴۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۲۶۹۳۲۴۸

۳۳۸۵۴۵۶۵

۴۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸

۳۳۶۰۸۰۹۱

۴۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

۳۵۶۶۲۲۱۱

۴۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۵ کیلومتر بالا تر از زینبیه

۰۱۳۳۲۸۸۰۶۰

۴۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

کمک حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۴۵۸۳۸۹۷۲

۴۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۴۵۶۴۴۱۰۰

۴۵۶۴۳۹۶۵-۷

۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۲۲۹۹۴۷۷۱

۴۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۳۱۳۵۳۸۶

۳۶۹۰۱۷۱۲

۴۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۲۶۹۳۲۴۸

۳۳۸۵۴۵۶۵

۴۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۴۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی امیر کبیر

۰۹۱۲۶۵۰۲۰۳۶

۳۳۸۶۷۹۷۱

۴۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۳۷۸۵۲۴۶۶۲

۳۴۵۲۶۰۷۲

۴۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۷۰۷۴۹۱

۴۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۶۵۸۳۲۹۹

۴۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۴۵۴۴۱۰۰

۴۵۶۴۳۹۶۵-۷

۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

حسابدار

آقا

۵ سال سابقه کار

۳۲۶۵۹۰۴۵

۴۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۳۱۳۵۷۲۴۴۱۹

۴۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۴۵۶۴۳۹۶۵-۷

۴۵۶۴۴۱۰۰

۴۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۳۲۲۳۱۵۴۸

۴۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم

۰۳۱۳۶۵۴۱۰۰۶

۴۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

فلکه ارتش

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۴۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

شهرک صنعتی امیر کبیر

۰۹۱۲۶۵۰۲۰۳۶

۰۳۱۳۳۸۶۷۹۷۱

۴۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم

نرم افزار نو آوران

۳ سال سابقه کار

دروازه تهران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۴۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۰۹۲۱۵۷۱۸۸۵۹

۴۰۹۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

انباردار

آقا

۰۹۱۳۸۸۸۰۳۷۹

۴۰۹۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۵۲۲۷۳

۴۰۹۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۷۸۰۱۱۸۰۳

۴۰۹۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۰۹۹۲۶۴۳۵۷۴۳

۴۰۹۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی کمشچه

۰۹۹۰۵۸۹۲۹۰۰

۴۰۹۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

آقا

نرم افزار سپیدار

۳ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۳۰۸۱۱۵۰

۴۰۹۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

صندوقدار

خانم

۲ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۰۹۱۳۱۱۴۴۲۹۰

۴۰۹۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

آقا

۰۳۱۳۸۲۳۲۲۵۱-۵

۴۰۹۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۵ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰

۰۹۳۸۸۸۸۰۴۵۱

۴۰۹۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دهق

۰۹۱۳۱۰۸۰۴۱۴

۴۰۸۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۵۲۲۷۳

۴۰۸۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۷۰۴۱۸۰۷

۴۰۸۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حسابدار

آقا

نرم افزار هلو و نوآوران

ساعت کار تمام وقت

۳ سال سابقه کار

خ مشتاق دوم

۰۹۱۳۳۱۴۱۴۶۳

۰۹۱۳۳۶۸۷۷۴۳

۴۰۸۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

حسابدار

آقا

نرم افزار سپیدار

۳ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۳۰۸۱۱۵۰

۴۰۸۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

صندوقدار

خانم

۲ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۰۹۱۳۱۱۴۴۲۹۰

۴۰۸۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

حسابدار

آقا

۰۳۱۳۸۲۳۲۲۵۱-۵

۴۰۸۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۵ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰

۰۹۳۸۸۸۸۰۴۵۱

۴۰۸۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک دهق

۰۹۱۳۱۰۸۰۴۱۴

۴۰۸۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۵۲۲۷۳

۴۰۸۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

حسابدار

خانه/ آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۷۰۴۱۸۰۷

۴۰۷۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

حسابدار

آقا

نرم افزار هلو و نوآوران

ساعت کار تمام وقت

۳ سال سابقه کار

خ مشتاق دوم

۰۹۱۳۳۱۴۱۴۶۳

۰۹۱۳۳۶۸۷۷۴۳

۴۰۷۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۵ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰

۰۹۳۸۸۸۸۰۴۵۱

۴۰۷۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۴ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

اشتر جان

۰۹۱۳۴۸۴۹۸۳۱

۴۰۷۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

۴ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

خ امام خمینی

۰۹۳۵۴۰۵۸۴۷۹

۴۰۷۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۵۲۲۷۳

۴۰۷۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

صندوقدار

خانم

نرم افزار آرپا

۲ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۰۹۱۳۱۱۴۴۲۹۰

۴۰۷۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

حسابدار

آقا

نرم افزار سپیدار

۳ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۳۰۸۱۱۵۰

۴۰۷۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۵۵۴۵۸۷۷

۴۰۷۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۹۹۰۵۸۹۲۹۰۰

۴۰۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۹۹۰۵۸۹۲۹۰۰

۴۰۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دهق

۰۹۱۳۱۰۸۰۴۱۴

۴۰۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار ۰۹۱۳۷۰۴۱۸۰۷

۴۰۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۵۲۲۷۳

۴۰۹۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

آقا

نرم افزار هلو و نوآوران

ساعت کار تمام وقت

۳ سال سابقه کار

خ مشتاق دوم

۰۹۱۳۳۶۸۷۷۴۳

۰۹۱۳۳۱۴۱۴۶۳

۴۰۹۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

شهرک صنعتی کمشچه

۰۹۹۱۳۷۹۸۹۳۱

۴۰۹۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

اتوبان کاوه

۰۹۲۱۵۷۱۸۸۵۹

۴۰۹۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۲۱۵۹۱۶۱

۴۰۹۲ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۴۰۹۱ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

بعد از شهرک ولیعصر

۰۹۱۳۷۸۲۸۸۲۴

۳۹۹۰۷۸۲۸

۴۰۹۰ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰

خمینی شهر

۰۹۱۳۲۰۴۵۲۹۴

۳۷۹۰۴۳۰۷

۴۰۸۹ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۳۹۹۰۴۷۵۹

۴۰۸۸ ۹۹/۱۲/۲۰

کمک حسابدار

آقا

۰۹۱۳۹۳۴۸۴۹۴

۴۰۸۷ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم

خ میر

۳۶۶۲۴۴۴۶

۴۰۸۶ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۴۰۸۵ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

میدان ملک شهر

۰۹۱۲۰۶۸۰۹۷۰

۴۰۸۴ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم/آقا

محدوده درجه

۰۹۱۳۳۱۷۱۹۹۲

۴۰۸۳ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم

میدان خ جابر انصاری

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۳۳

۳۴۴۳۹۴۴۷

۴۰۸۲ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۲۲۶۹۰۵۲

۰۳۱۴۵۶۴۳۱۶۱

۴۰۸۱ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۵۶۸۰۵

۳۶۹۰۱۲۸۰

۴۰۸۰ ۹۹/۱۲/۲۰

حسابدار

آقا

نرم افزار نوآوران

۰۹۳۸۹۲۷۲۱۹۷

۴۰۷۹ ۹۹/۱۲/۱۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰

میدان بزرگمهر

۰۹۱۳۸۳۹۳۵۶۶

۰۳۱۹۱۰۰۳۵۶۶

۴۰۷۸ ۹۹/۱۲/۱۸

حسابدار

خانم

خ امام خمینی

۰۹۳۳۲۲۳۰۴۳۸

۴۰۷۷ ۹۹/۱۲/۱۸

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی امیر کبیر

۰۹۱۶۲۳۲۷۳۸۰

۴۰۷۶ ۹۹/۱۲/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۴۰۷۵ ۹۹/۱۲/۱۸

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۹۰۷۸۶۱۸۷۸

۴۵۸۳۹۳۲۷

۴۰۷۴ ۹۹/۱۲/۱۸

حسابدار

آقا

اول اتوبان ذوب آهن

۰۹۱۳۱۶۶۷۵۲۳

۴۰۷۳ ۹۹/۱۲/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۱۱۰۴۱۵۳

۰۳۱۳۳۶۸۶۴۴۰-۲

۴۰۷۲ ۹۹۱۲/۱۷

حسابدار

خانم

شهرک صنعتید دولت آباد

۰۹۹۰۷۸۶۱۸۷۸

۴۵۸۳۹۳۲۷

۴۰۷۱ ۹۹/۱۲/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۰۱۰۰۵۰۰

۴۰۷۰ ۹۹/۱۲/۱۷

حسابدار۴۰۷۲

۹۹/۱۲/۱۷خانم/ آقا

اول اتوبان ذوب آهن

۰۹۱۳۱۶۶۷۵۲۳

۴۰۶۹ ۹۹/۱۲/۱۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۱۱۰۴۱۵۳

۰۳۱۳۳۳۶۸۶۴۴۰

۴۰۶۸ ۹۹/۱۲/۱۴

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

میدان آپادانا دوم

۰۹۱۳۲۰۵۲۰۰۵

۴۰۶۷ ۹۹/۱۲/۱۴

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰

شهرک صنعتی خمینی شهر

۳۶۹۰۴۳۰۷

۴۰۶۶ ۹۹/۱۲/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۴۰۶۵ ۹۹/۱۲/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۰۰۴۴۰۲۵

۴۰۶۴ ۹۹/۱۲/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۰۱۰۰۵۰۰

۴۰۶۳ ۹۹/۱۲/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

شهرک صنعتی بزرگ

۰۹۱۳۰۰۴۴۰۲۵

۴۰۶۲ ۹۹/۱۲/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

۳ سال سابقه کار

ساعت کاار تمام وقت

خ امام خمینی

۹۱۰۰۳۰۰۰

۴۰۶۱ ۹۹/۱۲/۱۳

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۲۳۳۳۴۰۲۰

۴۰۶۰ ۹۹/۱۲/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۳۵۲۶۰

۴۰۵۹ ۹۹/۱۲/۱۳

صندوقدار

خانم

خ عسگریه

۰۹۹۰۲۴۲۸۳۵۷

۳۲۲۲۱۱۱۵

صندوقدار
۴۰۵۸ ۹۹/۱۲/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۰۰۴۴۰۲۵

۴۰۵۷ ۹۹/۱۲/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۰۱۰۰۵۰۰۰

۴۰۵۶ ۹۹/۱۲/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۴:۰۰

شهرک صنعتی بزرگ

۰۹۱۳۰۰۴۴۰۲۵

۴۰۵۵ ۹۹/۱۲/۱۲

حسابدار

ساعت کار نیمه وقت

میدان آپادانادوم

۰۹۱۳۲۰۵۲۰۰۵

۴۰۵۴ ۹۹/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۴۰۵۳ ۹۹/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

اداره کار

محدوده درچه

۰۹۱۳۳۱۷۱۹۹۳

۴۰۵۲ ۹۹/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۴۰۵۱ ۹۹/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۴:۰۰

شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

۰۹۱۳۰۰۴۴۰۲۵

۴۰۵۰ ۹۹/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

خ جابر انصاری

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۳۳

۳۴۴۳۹۴۴۷

۴۰۴۹ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰

صنعتی خمینی شهر

۰۹۱۳۲۰۴۵۲۹۴

۳۶۹۰۴۳۰۷

۴۰۴۸ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۴۰۴۷ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۲۳۳۴۴۰۲۰

۴۰۴۶ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۴۰۴۵ ۹۹/۱۲/۱۱

صندوقدار

خانم

خ عسگریه

۰۹۹۰۲۴۲۸۳۵۷

۳۲۲۲۱۱۱۵

۴۰۴۴ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده درچه

۰۹۱۳۳۱۷۱۹۹۳

۴۰۴۳ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۴۰۴۲ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم

خ جابر انصاری

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۳۳

۳۴۴۳۹۴۴۷

۴۰۴۱ ۹۹/۱۲/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۴۰۴۰ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰

شهرک صنعتی خمینی شهر

۰۹۱۳۲۰۴۵۲۹۴

۳۶۹۰۴۳۰۷

۴۰۳۹ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۴۰۳۸ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۲۳۳۴۴۰۲۰

۴۰۳۷ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۴۰۳۶ ۹۹/۱۲/۰۷

صندوقدار

خانم

خ عسگریه

۰۹۹۰۲۴۲۸۳۵۷

۳۲۲۲۱۱۱۵

۴۰۳۵ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده درچه

۰۹۱۳۳۱۷۱۹۹۳

۴۰۳۴ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۴۰۳۳ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

خانم

خ جابر انصاری

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۳۳

۳۴۴۳۹۴۴۷

۴۰۳۲ ۹۹/۱۲/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۴۰۳۱ ۹۹/۱۲/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۳۱۹۵۰۱۵۹۶۸

۴۰۳۰ ۹۹/۱۲/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۷۲۸۵۳۳۲

۴۰۲۹ ۹۹/۱۲/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده چهار را صارمیه

۰۹۰۲۷۴۴۱۹۸۴

۴۰۲۸ ۹۹/۱۲/۰۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۲۳۳۳۴۰۲۰

۴۰۲۷ ۹۹/۱۲/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۴۰۲۳ ۹۹/۱۲/۰۶

صندوقدار

خانم

محدوده خ عسگریه

۰۹۹۰۲۴۲۸۳۵۷

۳۲۲۲۱۱۱۵

۴۰۲۲ ۹۹/۱۲/۰۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۳۳۳۸۰۰۹۰

۴۰۲۱ ۹۹/۱۲/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۴۰۲۰ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی مبارکه

۰۹۱۰۳۵۵۵۹۶۴

۴۰۱۹ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۴۰۱۸ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۴۰۱۷ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

خانم

خ جابر انصاری

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۳۳

۳۴۴۳۹۴۴۷

۴۰۱۶ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۳۳۳۸۰۰۹۰

۴۰۱۵ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده درچه

۰۹۱۳۳۱۷۱۹۹۳

۴۰۱۴ ۹۹/۱۲/۰۵

کمک حسابدار

آقا

۰۹۱۳۹۳۷۸۴۹۴

۴۰۱۳ ۹۹/۱۲/۰۵

صندوقدار

خانم

محدوده خ عسگریه

۰۹۹۰۲۴۲۸۳۵۷

۳۲۳۲۱۱۱۵

۴۰۱۲ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۴۰۱۱ ۹۹/۱۲/۰۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۲۳۳۴۴۰۲۰

۴۰۱۰ ۹۹/۱۲/۰۴

حسابدار

خانم

خ جابر انصاری

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۳۳

۳۴۴۳۹۴۴۷

۴۰۰۹ ۹۹/۱۲/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۴۰۰۸ ۹۹/۱۲/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۴۰۰۷ ۹۹/۱۲/۰۴

حسابدار

 

آقا

شهرک صنعتی مبارکه

۰۹۱۰۳۵۵۵۹۶۴

۴۰۰۶ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۹۰۶۰۶۱۵۲۳

۴۰۰۵ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۴۰۰۴ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۷۸۲۸۸۲۴

۳۹۹۰۷۸۲۸

۴۰۰۳ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۳۹۹۰۴۷۵۹

۴۰۰۲ ۹۹/۱۲/۰۳

کمک حسابدار

آقا

۰۹۱۳۹۳۷۸۴۹۴

۴۰۰۱ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

خ میر

۳۶۶۲۴۴۴۶

۴۰۰۰ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۹۹۹ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

میدان ملک شهر

۰۹۱۲۰۶۸۰۹۷۰

۳۹۹۸ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده درچه

۰۹۱۳۳۱۷۱۹۹۳

۳۹۹۷ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم

خ جابر انصاری

۰۹۱۳۳۰۲۵۱۳۳

۳۴۴۳۹۴۴۷

۳۹۹۶ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

آقا

۱ سال سابه دکار

۰۹۱۳۲۲۶۹۰۵۲

۰۳۱۴۵۶۴۳۱۶۱

۳۹۹۵ ۹۹/۱۲/۰۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۵۶۸۰۵

۳۶۹۰۱۲۸۰

۳۹۹۴ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده فردوسی

۰۹۱۹۹۱۹۲۹۵۲

۳۹۹۳ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰

۰۹۱۳۲۰۴۵۲۹۴

۳۷۹۰۴۳۰۷

۳۹۹۲ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۲۰۶۸۰۹۷۰

۳۹۹۱ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم

محدوده خ میر

۳۶۶۲۴۴۴۶

۳۹۹۰ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۳۹۹۰۴۷۵۹

۳۹۸۹ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

محدوده خ آتشگاه

۰۹۱۳۷۸۶۹۵۱۷

۳۹۸۸ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم

محدوده شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۹۵۰۱۶۴۷۹

۳۹۸۷ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۷۸۲۸۸۲۴

۳۹۹۰۷۸۲۸

۳۹۸۶ ۹۹/۱۱/۳۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۵۶۸۰۵

۳۶۹۰۱۲۸۰

۳۹۸۵ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

۰۹۱۳۲۰۵۲۰۰۵

۳۹۸۴ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم

محدوده خ مفید

۳۶۶۲۴۴۴۶

۳۹۸۳ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۲۲۶۹۰۵۲

۰۳۱۴۵۶۴۳۱۶۱

۳۹۸۲ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۶۸۴۸۴۵۵۸

۳۹۹۰۴۷۵۹

۳۹۸۱ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده خ آتشگاه

۰۹۱۳۷۸۶۹۵۱۷

۳۹۸۰ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم

محدوده شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۹۵۰۱۶۴۷۹

۳۹۷۹ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

۳۶۶۲۴۴۴۶

۳۹۷۸ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۷۸۲۸۸۲۴

۳۹۹۰۷۸۲۸

۳۹۷۷ ۹۹/۱۱/۲۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۵۶۸۰۵

۳۶۹۰۱۲۸۰

۳۹۷۶ ۹۹/۱۱/۲۸

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۸:۳۰ الی ۲۳:۳۰

۰۹۱۳۳۶۸۱۷۰۶

۳۹۷۵ ۹۹/۱۱/۲۸

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۷۴ ۹۹/۱۱/۲۸

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۰۵۵۱۹۵۷۹۷

۳۹۷۳ ۹۹/۱۱/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۹۷۲ ۹۹/۱۱/۲۸

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۵۶۸۰۵

۳۶۹۰۱۲۸۰

۳۹۷۱ ۹۹/۱۱/۲۸

حسابدار

آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۲۲۶۹۰۵۲

۰۳۱۴۵۶۴۳۱۶

۳۹۷۰ ۹۹/۱۱/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده خ آتشگاه

۰۹۱۳۷۸۶۹۵۱۷

۳۹۶۹ ۹۹/۱۱/۲۸

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۹۵۰۱۶۴۷۹

۳۹۶۸ ۹۹/۱۱/۲۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۳۰۴۶۰۴۳

۰۳۱۴۵۱۱۴

۳۹۶۷ ۹۹/۱۱/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۱۵ الی ۱۶:۴۵

شهرک صنعتی کمشچه

۰۳۱۹۵۰۱۵۹۶۸

۳۹۶۶ ۹۹/۱۱/۲۷

صندوقدار

خانم

محدوده جابر انصاری

۰۹۳۸۸۶۴۸۸۴۶

۰۳۱۳۴۳۱۹۰۸۵

۳۹۶۵ ۹۹/۱۱/۲۷

صندوقدار

آقا

ساعت کار ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰

۰۹۳۶۵۷۲۷۱۴۳

۳۹۶۴ ۹۹/۱۱/۲۷

انباردار

خانم/آقا

۰۹۱۳۴۴۹۱۰۰۴

۳۹۶۳ ۹۹/۱۱/۲۷

حسابدار

آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۱۳۲۲۶۹۰۵۲

۰۳۱۴۵۶۴۳۱۶۱

۳۹۶۲ ۹۹/۱۱/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۹۶۱ ۹۹/۱۱/۲۷

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۵۶۸۰۵

۳۶۹۰۱۲۸۰

۳۹۶۰ ۹۹/۱۱/۲۷

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۵۹ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم

۲ سال  سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۳۰۴۶۰۴۳

۳۹۵۸ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم

نرم افزار سپیدار

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۶۰۹۱۶۶۴

۳۹۵۷ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم

محدوده سه راه آتشگاه

۰۹۱۳۱۱۷۷۴۲۱

۳۳۷۲۵۳۸۱

۳۹۵۶ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۹۰۶۰۶۱۵۲۳

۳۹۵۵ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۲۳۳۳۴۰۲۰

۳۹۵۴ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۳۹۵۳ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم

محدوده هشت بهشت

۰۹۱۳۳۱۸۴۱۳۰

۳۹۵۲ ۹۹/۱۱/۲۶

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۵۱ ۹۹/۱۱/۲۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۲۵۶۸۰۵

۳۶۹۰۱۲۸۰

۳۹۵۰ ۹۹/۱۱/۲۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۰۰۳۶۸۶۵۹

۰۹۳۶۸۲۶۸۶۴۶

۳۹۴۹ ۹۹/۱۱/۲۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۳۰۴۶۰۴۳

۳۹۴۸ ۹۹/۱۱/۲۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۰۵۲۰۰۵

۳۹۴۷ ۹۹/۱۱/۲۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

محدوده خ آتشگاه

۰۹۹۰۰۹۹۴۹۷۰

۳۹۴۶ ۹۹/۱۱/۲۵

حسابدار

خانم

نرم افزار سپیدار

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۶۰۹۱۶۶۴

۳۹۴۵ ۹۹/۱۱/۲۱

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۴۴ ۹۹/۱۱/۲۱

صندوقدار

آقا

ساعت کار ۱۷: الی ۲۴:۰۰

۰۹۳۶۵۷۲۷۱۴۳

۳۹۴۳ ۹۹/۱۱/۲۱

انباردار

آقا

محدوده حکیم نظامی

۰۹۱۳۱۶۶۶۸۱۶

۰۹۱۳۶۴۲۸۷۲۶

۳۹۴۲ ۹۹/۱۱/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

انتهای خ آتشگاه

۰۹۱۳۱۰۰۰۰۶۰

۳۹۴۱ ۹۹/۱۱/۲۱

مدیر مالی

خانم/ آقا

انتهای خ آتشگاه

۰۹۱۳۱۰۰۰۰۶۰

۳۹۴۰ ۹۹/۱۱/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار سپیدار

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۶۰۹۱۶۶۴

۳۹۳۹ ۹۹/۱۱/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار سپیدار

ساعت کار تمام وقت

۰۳۱۳۲۲۰۹۸۱۰

۳۹۳۸ ۹۹/۱۱/۲۰

حسابدار

خانم

۳۲۳۱۸۰۶۰

۳۹۶۷ ۹۹/۱۱/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

۲ سال سابقه کار

۰۹۹۰۰۹۹۴۹۷۰

۳۹۳۶ ۹۹/۱۱/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

انتهای خ آتشگاه

۰۹۱۳۱۰۰۰۰۶۰

۳۹۳۵ ۹۹/۱۱/۲۰

انباردار

آقا

شهرک صنعتی محمودآباد

۰۹۱۰۲۶۱۹۰۱۲

۳۹۳۴ ۹۹/۱۱/۲۰

انباردار

آقا

محدوده حکیم نظامی

۰۹۱۳۱۶۶۶۸۱۶

۰۹۱۳۶۴۲۸۷۲۶

۳۹۳۳ ۹۹/۱۱/۲۰

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۳۲ ۹۹/۱۱/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۰۲۵۵۱۴۱

۳۹۳۱ ۹۹/۱۱/۱۹

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۰۰۰۰۶۰

انتهای خ آتشگاه

۳۹۳۰ ۹۹/۱۱/۱۹

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۲۳۳۳۴۰۲۰

۳۹۲۹ ۹۹/۱۱/۱۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۳۹۲۸ ۹۹/۱۱/۱۹

انباردار

آقا

شهرک صنعتی محمودآباد

۰۹۱۰۹۶۱۹۰۱۲

۳۹۲۷ ۹۹/۱۱/۱۹

صندوقدار

آقا

ساعت کار ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰

۰۹۳۶۵۷۲۷۱۴۳

۳۹۲۶ ۹۹/۱۱/۱۹

انباردار

آقا

ساعت کار تمام وقت

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۲۵ ۹۹/۱۱/۱۹

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۳۳۸۰۲۱۲۶

۳۳۸۰۲۴۲۷

۳۹۲۴ ۹۹/۱۱/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۳۲۶۴۱۶۵

۳۶۲۱۰۰۱۲

۳۹۲۳ ۹۹/۱۱/۱۶

حسابدار

خانم

سپیدار

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۶۰۹۱۶۶۴

۳۹۲۲ ۹۹/۱۱/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار سپیدار

ساعت کار تمام وقت

۰۳۱۳۲۲۰۹۸۱۰

۳۹۲۱ ۹۹/۱۱/۱۶

حسابدار

خانم

خ هشت بهشت

۰۹۱۳۳۱۸۴۱۳۰

۳۹۲۰ ۹۹/۱۱/۱۶

صندوقدار

آقا

ساعت کار ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰

۰۹۳۶۵۷۲۷۱۴۳

۳۹۱۹ ۹۹/۱۱/۱۶

انباردار

آقا

ساعت کار تمام وقت

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۱۸ ۹۹/۱۱/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

محدوده حبیب آباد

۰۹۱۳۳۰۲۰۶۶۵

۳۹۱۷ ۹۹/۱۱/۱۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۰۱۴۷۸

۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۹۱۶ ۹۹/۱۱/۱۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۳۲۶۴۸۶۵

۳۶۲۱۰۰۱۳

۳۹۱۵ ۹۹/۱۱/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی

۰۹۳۶۶۲۵۶۹۱۰

۰۳۱۳۳۶۸۷۰۰۰

۳۹۱۴ ۹۹/۱۱/۱۴

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

زرین شهر

۰۹۱۹۶۹۵۰۲۹۱

۳۹۱۳ ۹۹/۱۱/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۱۱۶۴۸۱

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۹۱۲ ۹۹/۱۱/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۳۷۸۶۷۴۷۱

۳۷۸۶۷۵۶۲

۳۹۱۱ ۹۹/۱۱/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۰۱۴۷۸

۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۹۱۰ ۹۹/۱۱/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۱

۳۳۲۰۴۸۰۳-۴

۳۹۰۹ ۹۹/۱۱/۱۴

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۰۶۷۸۵۳

۳۹۰۸ ۹۹/۱۱/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

محدوده جاده حبیب آباد

۰۹۱۳۳۰۲۰۶۶۵

۳۹۰۷ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۹۰۶ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

سه راه درچه

۰۹۱۳۲۱۷۴۴۷۱

۰۳۱۳۳۷۷۰۳۳۸

۳۹۰۵ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم

محدوده هشت بهشت

۰۹۱۳۳۱۸۴۱۳۰

۳۹۰۴ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۸۶۳۹۲

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۹۰۳ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم

میدان ملک شهر

۰۹۱۳۷۲۶۶۷۶۵

۳۹۹۰۷۵۴۹

۳۹۰۲ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳۳۸۱۳۰۵۶

۳۹۰۱ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۳۶۶۲۵۶۹۱۰

۰۳۱۳۳۶۸۷۰۰۰

۳۹۰۰ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم

محدوده شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

۳۸۹۹ ۹۹/۱۱/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۳۷۸۶۷۵۶۲

۳۷۸۶۷۴۷۱

۳۸۹۸ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۰۱۴۷۸

۳۶۹۰۲۶۶۹

۳۸۹۷ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۳۶۶۲۵۶۹۱۰

۳۱۳۳۶۸۷۰۰۰

۳۸۹۶ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم

میدان ملک شهر

۰۹۱۳۷۲۶۶۷۶۵

۳۹۹۰۷۵۴۹

۳۸۹۵ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۸۶۳۹۲

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۸۹۴ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳۳۸۱۳۰۵۶

۳۸۹۳ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

۳۸۹۲ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۳۷۸۶۷۵۶۲

۳۷۸۶۷۴۷۱

۳۸۹۱ ۹۹/۱۱/۱۲

انباردار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۱۹۹۴۵۵

۳۸۹۰ ۹۹/۱۱/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۱۹۹۴۵۵

۳۸۸۹ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۲ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

خمینی شهر

۰۹۱۳۸۲۵۱۲۳۲

۳۸۸۸ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

محدوده یبمارستان آیت اله کاشانی

۰۹۱۰۹۹۰۵۸۰۰

۳۸۸۷ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم

منطقه صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۰۳۵۵۱۴۱

۳۸۸۶ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۳۶۶۲۵۶۹۱۰

۰۳۱۳۳۶۸۷۰۰۰

۳۸۸۵ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۸۶۳۹۲

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۸۸۴ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳۳۸۱۳۰۵۶

۳۸۸۳ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۳۷۸۶۷۵۶۲

۳۷۸۶۷۴۷۱

۳۸۸۲ ۹۹/۱۱/۰۹

حسابدار

خانم

۱ الی ۵ سال سابقه کار

محدوده بلوار کشاورز

۰۹۳۶۹۱۳۷۱۵۸

۰۳۱۳۷۷۷۵۵۹۴

۳۸۸۱ ۹۹/۱۱/۰۸

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۰۷۷۳۱۶

۰۳۱۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۸۸۰ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار نیمه وقت

محدوده خیابان صارمیه

۳۲۱۳۶۴۲۷۲

۳۸۷۹ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۹۱۲۵۸

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۸۷۸ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۰۳۱۳۲۳۵۵۶۶۵

۳۸۷۷ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

۳۸۷۶ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۸۶۳۹۲

۳۵۳۹۳۱۳۲

۳۸۷۵ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

خ کاوه

۰۹۱۳۷۸۲۸۸۲۴

۳۸۷۴ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۸۷۳ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۸۷۲ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۸۶۳۹۲

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۸۷۱ ۹۹/۱۱/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی محمود آباد

۳۳۸۰۲۴۲۶-۷

۳۸۷۰ ۹۹/۱۱/۰۷

حسابدار

آقا

۰۳۱۳۸۲۳۲۲۵۱-۵

۳۸۶۹ ۹۹/۱۱/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

محدوده بیمارستان کاشانی

۰۹۱۰۹۹۰۵۸۰۰

۳۸۶۸ ۹۹/۱۱/۰۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۳۲۰۵۶۰۲

۳۸۶۷ ۹۹/۱۱/۰۷

حسابدار

خانم

۲ الی ۳ سال سابقه کار

خ عبدالرزاق

۳۲۱۲۱۴۸۶۶

۳۸۶۶ ۹۹/۱۱/۰۷

صندوقدار

خانم

خ فلاطوری

۰۹۱۳۱۰۷۷۳۱۶

۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۸۶۵ ۹۹/۱۱/۰۷

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۰۸۹۷۶۵

۳۸۶۴ ۹۹/۱۱/۰۷

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۸۶۳۹۲

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۸۶۳ ۹۹/۱۱/۰۷

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۳۳۸۰۲۴۲۶-۷

۳۸۶۲ ۹۹/۱۱/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار آسا سیستم

۳ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۸۶۱ ۹۹/۱۱/۰۶

انبار دار

آقا

خ بزرگمهر

۰۹۱۳۳۱۵۴۰۸۷

۳۲۶۷۲۴۸۸

۳۸۶۰ ۹۹/۱۱/۰۶

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۰۸۹۷۶۵

۳۸۵۹ ۹۹/۱۱/۰۶

انباردار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۱۶۶۸۸۶۲

۳۸۵۸ ۹۹/۱۱/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

خ کاوه

۰۹۱۳۷۸۲۸۸۲۴

۳۸۵۷ ۹۹/۱۱/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۰۳۱۳۲۳۵۵۶۶۵

۳۸۵۶ ۹۹/۱۱/۰۵

انباردار

آقا

خ بزرگمهر

۰۹۱۳۳۱۵۴۰۸۷

۳۲۶۷۲۴۸۸

۳۸۵۵ ۹۹/۱۱/۰۵

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۰۷۷۳۱۶

۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۸۵۴ ۹۹/۱۱/۰۵

انباردار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۱۶۶۸۸۶۲

۳۸۵۳ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۸۵۲ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم

محدوده شهرک جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۰۳۱۹۵۰۱۶۴۷۹

۳۸۵۱ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۰۳۱۳۲۳۵۵۶۶۵

۳۸۵۰ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۸۶۳۹۲

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۸۴۹ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار نیمه وقت

محدوده صارمیه

۳۲۳۶۴۲۷۲

۳۸۴۸ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۹۱۲۵۸

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۸۴۷ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

خ کاوه

۰۹۱۳۷۸۲۸۸۲۴

۳۸۴۶ ۹۹/۱۱/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۸۴۵ ۹۹/۱۱/۰۲

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۶۷۴۹۷۵

۳۸۴۴ ۹۹/۱۱/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار نو آوران

۳۳۸۱۳۰۵۶

۳۸۴۳ ۹۹/۱۱/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

پل تمدن

۰۹۱۳۴۴۴۴۱۳۹

۳۱۹۰۹۰۲۹۰

۳۸۴۲ ۹۹/۱۱/۰۲

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۸۴۱ ۹۹/۱۱/۰۲

حسابدار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۱۹۹۴۵۵

۳۸۴۰ ۹۹/۱۱/۰۲

انباردار

آقا

۰۹۱۳۳۶۶۶۳۹۳

۳۸۳۹ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

۰۹۳۹۳۵۶۷۰۰۶

۳۸۰۶۸۸۳

۳۸۳۸ ۹۹/۱۱/۰۱

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۸۳۷ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳۳۸۱۳۰۵۶

۳۸۳۶ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۸۳۵ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

۰۹۳۹۳۵۶۷۰۰۶

۳۸۳۴ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۸۳۳ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۹۱۲۵۸

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۸۳۲ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۸۳۱ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

پل تمدن

۰۹۱۳۴۴۴۴۱۳۹

۰۳۱۹۱۰۹۰۲۹۰

۳۸۳۰ ۹۹/۱۱/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۶۱۱۴۹۲۰۷

۳۸۲۹ ۹۹/۱۰/۳۰

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۲۳۳۷۷۶۳

۳۸۲۸ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم

نرم افزار نوآوران

۳۳۸۱۳۰۵۶

۳۸۲۷ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۸۲۶ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۳۰۹۶۷

۳۹۹۰۲۱۹۴

۳۸۲۵ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

۰۹۳۹۳۵۶۷۰۰۶

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۸۲۴ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۸۲۳ ۹۹/۱۰۳۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۲۹۱۲۵۸

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۸۲۲ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۸۲۱ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

پل تمدن

۰۹۱۳۴۴۴۴۱۳۹

۰۳۱۹۱۰۹۰۲۹۰

۳۸۲۰ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۸۱۹ ۹۹/۱۰/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۶۱۱۴۹۲۰۷

۳۸۱۸ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم/ آقا

میدان ملک شهر

۰۹۱۳۷۲۶۶۷۶۵

۳۸۱۷ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۸۱۶ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۸۱۵ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام تمام وقت

۰۹۱۳۳۷۷۷۷۱۵

۳۳۴۵۷۹۳۵-۶

۳۸۱۴ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۱۳۰۹۶۷

۳۹۹۰۲۱۹۴

۳۸۱۳ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۲۱۳۱۹۸۰۱۹

۴۵۸۳۸۸۴۰

۳۸۱۲ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۳۸۱۱ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۸۱۰ ۹۹/۱۰/۲۴

حسابدار

خانم/ آقا

خ آتشگاه

۰۹۱۳۰۷۴۵۱۶۳

۳۸۰۹ ۹۹/۱۰/۲۳

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۸۰۸ ۹۹/۱۰/۲۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۸۰۷ ۹۹/۱۰/۲۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۳۰۹۶۷

۳۹۹۰۲۱۹۴

۳۸۰۶ ۹۹/۱۰/۲۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

میدان چمران

۰۹۱۳۳۷۷۷۷۱۵

۳۳۴۵۷۹۳۵-۶

۳۸۰۵ ۹۹/۱۰/۲۳

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۱۲۸۷۳۴

۳۸۰۴ ۹۹/۱۰/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۸۰۳ ۹۹/۱۰/۲۳

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۸۰۲ ۹۹/۱۰/۲۳

حسابدار

خانم / آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۸۰۱ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۸۰۰ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

میدان چمران

۰۹۱۳۳۷۷۷۷۱۵

۳۳۴۵۷۹۳۵-۶

۳۷۹۹ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۲۰۰۰۶۸

۳۷۹۸ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم

محدوده احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۷۹۷ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۹۶ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۹۵ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار نیمه وقت

خ بعثت

۰۹۱۳۲۱۱۹۰۲۲

۳۴۶۲۲۷۷۰

۳۷۹۴ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۲۱۳۱۹۸۰۱۹

۴۵۸۳۸۸۴۰

۳۷۹۳ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

پل رباط

۰۹۱۳۱۱۵۰۹۰۱

۳۷۹۲ ۹۹/۱۰/۲۲

انباردار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۱۹۹۴۵۵

۳۷۹۱ ۹۹/۱۰/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۱۳۱۱۹۹۴۵۵

۳۷۹۰ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۴۴۰۲۰

۳۷۸۹ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۳۷۸۸ ۹۹/۱۰/۲۱

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۲۳۳۷۷۶۳

۳۷۸۷ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۸۶ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم

خ احمد آباد

۳۲۲۶۵۴۱۶

۳۷۸۵ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۲۰۰۰۶۸

۳۷۸۴ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۸۳ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

پل رباط

۰۹۱۳۱۱۵۰۹۰۱

۳۷۸۲ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۷۸۱ ۹۹/۱۰/۲۱

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ بعثت

۰۹۱۳۲۱۱۹۰۲۲

۳۷۸۰ ۹۹/۱۰/۲۱

انباردار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

نرم افزار آسا سیستم

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۳۷۷۹ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۵ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۴۴۲۲۶۴۳

۳۷۷۸ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

خانم

خ پروین

۰۹۱۳۷۳۹۴۷۰۰

۳۷۷۷ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

۳ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۴۳۷۰۵۷۱

۳۷۷۶ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

۴ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

خ امام خمینی

۰۹۳۵۴۰۵۸۴۷۹

۳۷۷۵ ۹۹/۱۰/۱۸

صندوقدار

خانم

خ فلاطوری

۰۹۱۳۱۰۷۷۳۱۶

۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۷۷۴ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

پل رباط

۰۹۱۳۷۷۵۰۹۰۱

۳۷۷۳ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۷۷۲ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۷۱ ۹۹/۱۰/۱۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۲۰۰۰۶۸

۳۷۷۰ ۹۹/۱۰/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۳۹۴۹۳۷۶

۰۹۱۳۲۰۸۷۰۹۱

۳۷۶۹ ۹۹/۱۰/۱۷

صندوقدا

خانم/آقا

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰

۰۹۳۸۶۶۶۷۳۸۳

۳۹۹۰۴۷۹۵

۳۷۶۸ ۹۹/۱۰/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۶۷ ۹۹/۱۰/۱۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۷۶۶ ۹۹/۱۰/۱۷

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

خ آتشگاه

۰۹۱۳۴۰۲۱۶۶۲

۳۷۶۵ ۹۹/۱۰/۱۷

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۱۱۵۰۹۰۱

۳۷۶۴ ۹۹/۱۰/۱۷

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۸۲۰۸۱۶۷

۳۳۳۸۷۷۹۱-۹۳

۳۷۶۳ ۹۹/۱۰/۱۶

صندوقدار

خانم

خ فلاطوری

۰۹۱۳۱۰۷۷۳۱۶

۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۷۶۲ ۹۹/۱۰/۱۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۸۲۰۸۱۶۷

۳۳۳۸۷۷۹۱

۳۷۶۱ ۹۹/۱۰/۱۶

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

پل رباط

۰۹۱۳۱۱۵۰۹۰۱

۳۷۶۰ ۹۹/۱۰/۱۶

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

خ آتشگاه

۰۹۱۳۴۰۲۱۶۶۲

۳۷۵۹ ۹۹/۱۰/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

محمود آباد

۰۹۲۱۷۷۳۹۱۰۵

۳۷۵۸ ۹۹/۱۰/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۵۷ ۹۹/۱۰/۱۶

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۷۵۶ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۵۷۰۴۰۷۰

۳۷۵۵ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۵۴ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۳۴۰۲۰

۳۷۵۳ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

محدوده حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۶۷۷۵

۳۵۴۹۳۰۵۴

۳۷۵۲ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی جی

۰۹۲۲۲۵۳۰۷۹۱

۳۷۵۱ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۷۵۰ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

محمود آباد

۰۹۲۱۷۷۳۹۱۰۵

۳۷۴۹ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

آقا

ساعت کار پاره وقت

خ آتشگاه

۰۹۱۳۴۰۲۱۶۶۲

۳۷۴۸ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۸۲۰۸۱۶۷

۳۳۳۸۷۷۷۹۱-۹۳

۳۷۴۷ ۹۹/۱۰/۱۵

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

پل رباط

۰۹۱۳۱۱۵۰۹۰۱

۳۷۴۶ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۸۲۰۸۱۶۷

۳۳۳۸۷۷۹۱

۳۷۴۵ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

پل رباط

۰۹۱۳۱۱۵۰۹۰۱

۳۷۴۴ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۳۹۷۰۹۱۳۹۹

۳۷۴۳ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۴۲ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

محدوده حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۶۷۷۵

۳۵۴۹۳۰۵۴

۳۷۴۱ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

آقا

ساعت کار پاره وقت

نرم افزار پارسیان

خ آتشگاه

۰۹۱۳۴۰۲۱۶۶۲

۳۷۴۰ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۱۳۷۹۵۳۷

۰۳۱۵۲۴۰۶۴۲۲

۳۷۳۹ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۷۳۸ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم/ آقا

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی جی

۰۹۲۲۲۵۳۰۷۹۱

۳۷۳۷ ۹۹/۱۰/۱۴

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۵۷۰۴۰۷۰

۳۳۶۴۴۴۵۹

۳۷۳۶ ۹۹/۱۰//۱۴

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۲۸۳۵۰۹۴۹

۳۲۳۷۰۶۱۲

۳۷۳۵ ۹۹/۱۰/۱۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

چهار باغ بالا

۰۹۱۹۷۳۸۷۶۹۶

۳۷۳۴ ۹۹/۱۰/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۵ سال سابقه کار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۴۴۲۲۶۴۳

۳۷۳۳ ۹۹/۱۰/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۳۸۰۱۶۲۹۱۶

۳۷۳۲ ۹۹/۱۰/۱۳

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۶۰۰۰۳۶۹۶

۰۹۱۳۰۹۰۹۴۰۰

۳۷۳۱ ۹۹/۱۰/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۳۴۰۵۳۰۶۹

۳۷۳۰ ۹۹/۱۰/۱۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۴۰۵۳۰۶۹

۳۷۲۹ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۵۷۰۴۰۷۰

۳۳۶۴۴۴۵۹

۳۷۲۸ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۶۷۷۵

۳۵۴۹۳۰۵۴

۳۷۲۷ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۲۶ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۱۳۷۹۵۳۷

۰۳۱۵۲۴۰۶۴۲۲

۳۷۲۵ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۲۴ ۹۹/۱۰/۱۱

انباردار

آقا

۰۹۰۱۸۱۰۸۲۲۵

۳۷۲۳ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۲۲ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۸۲۰۸۱۶۷

۳۳۳۸۷۷۹۱

۳۷۲۱ ۹۹/۱۰/۱۱

حسابدار

آفا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۱۱۵۰۹۰۱

۳۷۲۰ ۹۹/۱۰/۱۰

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۶۸۴۳۳۲۳

۳۲۲۳۵۲۶۰

۳۷۱۹ ۹۹/۱۰/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۱۸ ۹۹/۱۰/۱۰

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۱۷ ۹۹/۱۰/۱۰

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۸۲۰۸۱۶۷

۳۳۳۸۷۷۹۱-۹۳

۳۷۱۶ ۹۹/۱۰/۱۰

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

محدوده حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۶۷۷۵

۳۵۴۹۳۰۵۴

۳۷۱۵ ۹۹/۱۰/۱۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۱۳۷۹۵۳۷

۰۳۱۵۲۴۰۶۴۲۲

۳۷۱۴ ۹۹/۱۰/۱۰

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

۳۷۱۳ ۹۹/۱۰/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده بهارستان

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۱۲ ۹۹/۱۰/۱۰

انباردار

آقا

۰۹۰۱۸۱۰۸۲۲۵

۳۷۱۱ ۹۹/۱۰/۰۹

انباردار

آقا

۰۹۳۹۴۴۲۲۳۲۵

۳۷۷۷۸۷۵۶

۳۷۱۰ ۹۹/۱۰/۰۹

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

۳۷۰۹ ۹۹/۱۰/۰۹

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۰۸ ۹۹/۱۰/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

محدوده بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۰۷ ۹۹/۱۰/۰۹

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۶۷۷۵

۳۵۴۹۳۰۵۴

۳۷۰۶ ۹۹/۱۰/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

پاره وقت

۰۹۱۳۱۳۷۹۵۳۷

۰۳۱۵۲۴۰۶۴۲۲

۳۷۰۵ ۹۹/۱۰/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲۳۷۰۶

۳۷۰۴ ۹۹/۱۰/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

سه راه درچه

۰۹۱۳۲۱۷۴۴۷۱

۰۳۱۳۳۷۷۰۳۳۸

۳۷۰۳ ۹۹/۱۰/۰۹

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۷۰۲ ۹۹/۱۰/۰۹

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۷۰۱ ۹۹/۱۰/۰۸

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۷۰۰ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

محدوده حبیب آباد

۰۹۱۳۲۶۹۶۷۷۵

۳۵۴۹۳۰۵۴

۳۶۹۵ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۷۹۴ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۹۳ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۹۲ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

سه راه درچه

۰۹۱۳۲۱۷۴۴۷۱

۰۳۱۳۳۷۷۰۳۳۸

۳۷۹۱ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۱۳۷۹۵۳۷

۰۳۱۵۲۴۰۶۴۲۲

۳۷۹۰ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۷۸۹ ۹۹/۱۰/۰۸

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

۳۷۸۸ ۹۹/۱۰/۰۸

انباردار

آقا

۰۹۳۹۴۴۲۲۳۲۵

۳۷۷۷۸۷۵۶

۳۷۸۷ ۹۹/۱۰/۰۸

حسابدار

خانم

۲ الی ۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۰۱۴۷۸

۳۶۹۰۲۶۶۹

۳۷۸۶ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم

۲ الی ۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۰۱۴۷۸

۳۶۹۰۲۶۶۹

۳۷۸۵ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم

سه راه درچه

۰۹۱۳۲۱۷۴۴۷۱

۰۳۱۳۳۷۷۰۳۲۸

۳۷۸۴ ۹۹/۱۰/۰۷

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

۳۷۸۳ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده کهندژ

۰۹۰۳۷۰۶۷۹۷۷

۳۷۸۲ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۷۸۱ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۱۳۷۹۵۳۷

۰۳۱۵۲۴۰۶۴۲۲

۳۷۸۰ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم

۳۴۴۷۵۷۳۴

۳۷۷۹ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۷۸ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲

۳۷۷۷ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۴۹

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۷۷۶ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۷۵ ۹۹/۱۰/۰۷

انباردار

آقا

۰۹۳۹۴۴۲۲۳۲۵

۳۷۷۷۸۷۵۶

۳۷۷۴ ۹۹/۱۰/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۳۳۴۱۹۳۰۳۸

۳۷۷۳ ۹۹/۱۰/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۵۵۴۵۸۷۷

۰۹۱۳۲۱۸۲۰۷۲

۳۷۷۲ ۹۹/۱۰/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۹۱۳۸۷۶۸۷۵

۳۷۷۱ ۹۹/۱۰/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۳۱۳۳۸۰۷۱۴۲

۳۷۷۰ ۹۹/۱۰/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۰۳۹۸۴۵۱۲

۳۷۶۹ ۹۹/۱۰/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۹۸۸۶۷۰۲۰

۳۷۶۸ ۹۹/۱۰/۰۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۳۰۴۶۰۴۳

۳۷۶۷ ۹۹/۱۰/۰۳

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۷۶۶ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۶۵ ۹۹/۱۰/۰۳

کمک حسابدار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۷۶۴ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم

محدوده خمینی شهر

۰۹۱۳۵۷۰۴۰۷۰

۰۳۱۳۳۶۴۴۴۵۹

۳۷۶۳ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۳۰۶۱۷۴۹

۰۳۱۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۷۶۲ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۷۶۱ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۶۰ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۰۳۱۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۷۵۹ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم / آقا

نرم افزار نوآوران

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۳۳۴۶۹۷۹

۳۷۵۸ ۹۹/۱۰/۰۳

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۰۳۱۳۷۸۸۵۰۷۴

۳۷۵۷ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم

۰۳۱۳۴۴۷۵۷۳۴

۳۷۵۶ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم

محدوده پل چمران

۰۹۱۳۴۱۳۲۷۷۵

۰۳۱۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۷۵۵ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

شهرک صنعتی بزرگ

۰۹۹۲۰۶۶۴۰۷۰

۳۷۵۴ ۹۹/۱۰/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۵۳ ۹۹/۱۰/۰۲

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۷۵۲ ۹۹/۱۰/۰۲

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۷۵۱ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۷۵۰ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

محدوده بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۴۹ ۹۹/۱۰/۰۲

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۷۴۸ ۹۹/۱۰/۰۲

صندوقدار

خانم

۱ سال سابقه کار

محدوده آتشگاه

۰۳۱۹۵۰۲۹۰۹۹

۳۷۴۷ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۴۶ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۷۴۵ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم

محدوده پل چمران

۰۹۱۳۴۱۳۲۷۷۵

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۷۴۴ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۴۳ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۷۴۲ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم

۳۴۴۷۵۷۳۴

۳۷۴۱ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۳۳۴۶۹۷۹

۳۷۴۰ ۹۹/۱۰/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده کهندژ

۰۹۰۳۷۰۶۷۹۷۷

۳۷۳۹ ۹۹/۱۰/۰۲

کمک حسابدار

خانم

۰۹۱۳۳۱۵۲۱۴۶

۳۷۸۸۵۰۷۴

۳۷۳۸ ۹۹/۱۰/۰۱

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۷۳۷ ۹۹/۱۰/۰۱

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۷۳۶ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۷۳۵ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

محدوده بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۳۴ ۹۹/۱۰/۰۱

کمک حسابدار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۷۳۳ ۹۹/۱۰/۰۱

صندوقدار

خانم/ آقا

خ رودکی

۰۹۱۳۱۰۸۸۱۷۴

۳۷۳۲ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم

۲ الی ۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۰۱۴۷۸

۳۶۹۰۲۶۶۹

۳۷۳۱ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۳۳۴۶۹۷۹

۳۷۳۰ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم

محدوده خمینی شهر

۰۹۱۳۵۷۰۴۰۷۰

۳۳۶۴۴۴۵۹

۳۷۲۹ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم

۳۴۴۷۵۷۳۴

۳۷۲۸ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده کهندژ

۰۹۰۳۷۰۶۷۹۷۷

۳۷۲۷ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم

محدوده پل چمران

۰۹۱۳۴۱۳۲۷۷۵

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۷۲۶ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۷۲۵ ۹۹/۰۱۰/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۲۴ ۹۹/۱۰/۰۱

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۲۳ ۹۹/۱۰/۰۱

انباردار

آقا

فلکه ارتش

۰۹۳۹۴۴۲۲۳۲۵

۳۷۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰

انباردار

آقا

ساعت کار۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۷۲۱ ۹۹/۰۹/۳۰

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۷۲۰ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۷۱۹ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

محدوده بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۱۸ ۹۹/۰۹/۳۰

کمک حسابدار

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۷۱۷ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

خانم

۲ الی ۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۲۰۰۱۴۷۸

۳۶۹۰۲۶۶۹

۳۷۱۶ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

خانم

محدوده پل چمران

۰۹۱۳۴۱۳۲۷۷۵

۳۵۳۹۳۱۳۴

۳۷۱۵ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۷۱۴ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۷۱۳ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۷۱۲ ۹۹/۰۹/۳۰

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۳۳۴۶۹۷۹

۳۷۱۱ ۹۹/۰۹/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۲۱۰۵۹۸۷۳

۳۷۱۰ ۹۹/۰۹/۲۹

حسابدار

آقا

۳۲۷۴۳۱۹۰

۳۷۰۹ ۹۹/۰۹/۲۹

حسابدار

خانم

خ شیخ مفید

۰۹۳۹۹۰۱۱۶۱۳

۳۷۰۸ ۹۹/۰۹/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار سپیدار

۰۹۱۳۶۰۹۱۶۶۴

۳۷۰۷ ۹۹/۰۹/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۲۴۳۹۳۰

۳۷۰۶ ۹۹/۰۹/۲۹

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۷۰۵ ۹۹/۰۹/۲۹

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۷۰۴ ۹۹/۰۹/۲۹

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

محدوده شهرک صنعتی اشتر جان

۳۷۰۳ ۹۹/۰۹/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

محدوده بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۰۲ ۹۹/۰۹/۲۹

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۷۰۱ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

خانم/  آقا

ساعت کار  ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰

محدوده بهارستان

۰۹۱۹۰۴۴۹۰۲۰

۳۷۰۰ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

خانم

محدوده پل چمران

۰۹۱۳۴۱۳۲۷۷۵

۳۲۳۹۳۱۳۴

۳۶۹۹ ۹۹/۰۹/۲۷

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۹۸ ۹۹/۰۹/۲۷

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۶۹۷ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

۳ سال سابقه کار

محدوده شهرک صنعتی اشترجان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۶۹۶ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

سه راه حکیم نظامی

۰۹۱۳۸۰۸۲۲۰۹

۳۶۹۵ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

خانم

محدوده خ هشت بهشت

۰۹۱۳۳۱۸۴۱۳۰

۳۶۹۴ ۹۹/۰۹/۲۷

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۶۹۳ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۶۹۲ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۶۹۱ ۹۹/۰۹/۲۷

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۶۹۰ ۹۹/۰۹/۲۶

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۶۸۹ ۹۹/۰۹/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نو آوران

سه راه حکیم نظامی

۰۹۱۳۸۰۸۲۲۰۹

۳۶۸۷ ۹۹/۰۹/۲۶

صندوقدار

خانم

خ فلاطوری

۰۹۱۳۱۰۷۷۳۱۶

۳۵۶۶۲۲۱۱

۳۶۸۶ ۹۹/۰۹/۲۶

حسابدار

خانم

محدوده هشت بهشت

۰۹۱۳۳۱۸۴۱۳۰

۳۶۸۵ ۹۹/۰۹/۲۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۶۸۴ ۹۹/۰۹/۲۵

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۸۳ ۹۹/۰۹/۲۵

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۶۸۲ ۹۹/۰۹/۲۵

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۶۸۱ ۹۹/۰۹/۲۵

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۸۰ ۹۹/۰۹/۲۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۷۹ ۹۹/۰۹/۲۵

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۶۷۸ ۹۹/۰۹/۲۵

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۰۳۰۹۲۸

۳۵۵۷۱۸۴۲

۳۶۷۷ ۹۹/۰۹/۲۵

حسابدار

آقا

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۱۳۲۷۲۲۳۴۳

۳۶۷۶ ۹۹/۰۹/۲۵

کمک حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۶۲

۳۶۷۵ ۹۹/۰۹/۲۵

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۱۶۰

۳۶۷۴ ۹۹/۰۹/۲۵

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

خ آبشار سوم

۰۹۱۳۶۵۶۳۹۲۲

۳۶۳۴۳۳۹۱

۳۶۷۳ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۶۷۲ ۹۹/۰۹/۲۳

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۷۱ ۹۹/۰۹/۲۳

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۶۷۰ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

۳ سال سابقه کار

محدوده صنعتی اشترجان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۶۶۹ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۶۸ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۶۷ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

آقا

نرم افزار نوآوران

۱ سال سابقه کار

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۳۳۴۶۹۷۹

۳۶۶۶ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

ساعت کار نیمه وقت

۰۳۱۳۲۳۶۴۲۷۲

۳۶۶۵ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

آقا

محدوده عبدالرزاق

۰۹۱۳۱۰۷۲۷۸۸

۳۲۲۳۶۰۹۶

۳۶۶۴ ۹۹/۰۹/۲۳

کمک حسابدار

خانم

محدوده چهار باغ عباسی

۰۹۱۶۲۸۷۹۰۶۹

۳۲۲۳۰۷۹۵

۳۶۶۳ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۶۶۲ ۹۹/۰۹/۲۳

حسابدار

خانم/ آقا

خ توحید

۰۳۱۹۵۰۲۴۰۱۰

۳۶۶۱ ۹۹/۰۹/۲۳

انباردار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۱۶۰

۳۶۶۰ ۹۹/۰۹/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

خ برازنده

۰۹۱۲۰۶۰۲۹۸۹

۳۶۵۹ ۹۹/۰۹/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۲۱۸۲۰۷۲

۳۶۵۸ ۹۹/۰۹/۲۲

حسابدار

خانم

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۱۳۸۷۶۸۷۵

۳۶۵۷ ۹۹/۰۹/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار سپیدار

۰۹۱۳۳۰۰۳۷۹۳

۳۶۵۶ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۰۹۳۶۹۱۲۰۳۲۶

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۶۸۵ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۰۲

۳۶۸۴ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۵۰۹۷۵

۳۶۸۳ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

محدوده دروازه دولت

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۳۶۸۲ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۷۱۲۷۵۱۵۸

۳۶۸۱ ۹۹/۰۹/۱۸

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۸۰ ۹۹/۰۹/۱۸

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۶۷۹ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۳۶۷۸ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۷۷ ۹۹/۰۹/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۷۶ ۹۹/۰۹/۱۷

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۷۵ ۹۹/۰۹/۱۷

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۶۷۴ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۶۷۳ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۷۲ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۷۱ ۹۹/۰۹/۱۷

صندوقدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۶۲۸۰۷۲۸

۳۳۳۶۹۸۷۱

۳۶۷۰ ۹۹/۰۹/۱۷

انباردار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۰۳۹۸۴۵۱۲

۳۶۶۹ ۹۹/۰۹/۱۷

خانم

باسابقه کار

۰۹۱۳۹۲۸۹۳۰۳

۰۳۱۳۴۵۴۱۱۰۹

۳۶۶۸ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۳۲۲۶۹۰۵۲

۳۶۶۷ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۱۳۵۷۰۴۰۷۰

۳۳۶۴۴۴۵۹

۳۶۶۶ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۰۹۳۶۹۱۲۰۳۲۶

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۶۶۵ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۴:۳۰

محدوده دروازه دولت

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۳۶۶۴ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۶۶۳ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۷۱۲۷۵۱۵۸

۳۶۶۲ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۲۸۹۶۳۷۳

۳۸۵۵۳۶۵۰

۳۶۶۱ ۹۹/۰۹/۱۷

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مبارکه

۰۹۱۰۳۵۵۵۹۶۴

۳۶۶۰ ۹۹/۰۹/۱۶

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۲۹۴۰۲۹۱

۳۶۵۹ ۹۹/۰۹/۱۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۶۵۸ ۹۹/۰۹/۱۶

آنباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۵۷ ۹۹/۰۹/۱۶

صندوقدار

خانم

محدوده خورزوق

۰۹۱۳۱۰۱۴۱۷۶

۳۶۵۶ ۹۹/۰۹/۱۶

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

محدوده شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۶۵۵ ۹۹/۰۹/۱۶

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۵۴ ۹۹/۰۹/۱۶

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۵۳ ۹۹/۰۹/۱۶

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۶۵۲ ۹۹/۰۹/۱۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۰۹۳۶۹۱۲۰۳۲۶

۳۶۹۰۶۸۸۳

۳۶۵۱ ۹۹/۰۹/۱۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۳۲۸۹۶۳۷۳

۳۸۵۵۳۶۵۰

۳۶۵۰ ۹۹/۰۹/۱۵

حسابدار

خانم

باسابقه کار

۰۹۱۹۸۸۶۷۰۲۰

۳۶۴۹ ۹۹/۰۹/۱۵

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

۰۹۱۲۰۶۰۲۹۸۹

۳۶۴۸ ۹۹/۰۹/۱۵

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۹۶۲۸۷۶۶۱

۳۶۴۷ ۹۹/۰۹/۱۳

صندوقدار

خانم/ آقا

خ شیخ صدوق جنوبی

۰۹۰۵۱۸۱۰۲۹۰

۳۶۴۶ ۹۹/۰۹/۱۳

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰

محدوده خ سجاد

۰۹۱۰۵۹۶۱۲۲۵

۳۹۹۰۲۷۴۹

۳۶۴۵ ۹۹/۰۹/۱۳

صندوقدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۶۲۸۰۷۲۸

۳۶۴۴ ۹۹/۰۹/۱۳

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۱۰۳۴۵۸۳

۰۳۱۴۵۶۴۳۲۵۳

۳۶۴۳ ۹۹/۰۹/۱۲

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۹۲۸۹۳۰۳

۰۳۱۴۵۴۱۱۰۹۰

۳۶۴۲ ۹۹/۰۹/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

۰۹۱۲۸۸۸۱۹۴۰

۳۶۴۱ ۹۹/۰۹/۱۲

کارآموز حسابداری

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۲ سال سابقه کار

۰۹۹۱۳۲۰۳۰۹۰

۳۶۴۰ ۹۹/۰۹/۱۲

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار نوآوران

۵ سال سابقه کار

۰۹۳۷۷۷۶۶۶۹۸

۳۶۳۹ ۹۹/۰۹/۱۲

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

ساعت کار پاره وقت

شهرک علمی تحقیقاتی

۰۹۱۳۰۸۱۷۷۲۰

۳۶۳۸ ۹۹/۰۹/۱۲

صندوقدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

دروازه تهران

۰۹۱۳۶۲۸۰۷۲۸

۳۳۳۶۹۸۷۱

۳۶۳۷ ۹۹/۰۹/۱۲

حسابدار

آقا

۰۹۱۳۴۳۵۵۵۳۵

۳۳۸۰۷۸۲۲

۳۶۳۶ ۹۹/۰۹/۱۱

حسابدار

خانم

باسابقه کار

۰۹۱۳۹۲۸۹۳۰۳

۰۳۱۴۵۴۱۱۰۹۰

۳۶۳۵ ۹۹/۰۹/۱۱

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۶۳۴ ۹۹/۰۹/۱۱

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۱۰۳۴۵۸۳

۰۳۱۴۵۶۴۳۲۵۳

۳۶۳۳ ۹۹/۰۹/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۲۲۴۹۵۴۸۲

۳۶۳۲ ۹۹/۰۹/۱۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۰۳۱۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۶۳۱ ۹۹/۰۹/۱۰

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۳۰ ۹۹/۰۹/۱۰

صندوقدار

خانم

اتوبان فرودگاه

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰الی ۲۲:۰۰

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۶۲۹ ۹۹/۰۹/۱۰

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشترجان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۶۲۸ ۹۹/۰۹/۱۰

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۲۷ ۹۹/۰۹/۱۰

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۲۶ ۹۹/۰۹/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۶۳۰۶۰۶۳

۰۳۱۳۷۷۳۷۰۴۳

۳۶۲۵ ۹۹/۰۹/۱۰

صندوقدار

خانم

محدوده خ سجاد

۰۹۱۰۵۹۶۱۲۲۵

۳۹۹۰۲۷۴۹

۳۶۲۴ ۹۹/۰۹/۱۰

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۳۱۰۳۴۵۸۳

۰۳۱۴۵۶۴۳۲۵۳

۳۶۲۳ ۹۹/۰۹/۰۹

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۲۹۴۰۲۹۱

۳۶۲۲ ۹۹/۰۹/۰۹

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۶۲۱ ۹۹/۰۹/۰۹

انبار دار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۲۰ ۹۹/۰۹/۰۹

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

محدوده شهرک صنعتی اشتر جان

۰۹۱۳۳۳۵۹۳۱۸

۰۹۱۳۸۰۳۹۳۱۴

۳۶۱۹ ۹۹/۰۹/۰۹

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۱۸ ۹۹/۰۹/۰۹

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۱۷ ۹۹/۰۹/۰۹

صندوقدار

خانم/ آقا

محدوده شمس آبادی

۰۹۱۴۹۸۸۹۱۷۲

۳۶۱۶ ۹۹/۰۹/۰۹

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۶۳۰۶۰۶۳

۰۳۱۳۷۷۳۷۰۴۳

۳۶۱۵ ۹۹/۰۹/۰۹

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۶۱۴ ۹۹/۰۹/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۳۳۶۶۷۳۹۶

۳۶۱۳ ۹۹/۰۹/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۳۱۹۵۰۱۵۹۶۸

۳۶۱۲ ۹۹/۰۹/۰۸

حسابدار

نرم افزار نوآوران و پارسیان

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۳۱۲۶۴۴۱۹

۳۶۱۱ ۹۹/۰۹/۰۸

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

ساعت کار پاره وقت

شهرک علمی تحقیقاتی

۰۹۱۳۰۸۱۷۷۲۰

۳۶۱۰ ۹۹/۰۹/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۳۳۴۱۹۳۰۳۸

۳۶۰۹ ۹۹/۰۹/۰۶

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۰۸ ۹۹/۰۹/۰۶

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۶۰۷ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۶۰۶ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۰۵ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۰۴ ۹۹/۰۹/۰۶

صندوقدار

محدوده شمس آبادی

۰۹۱۴۹۸۸۹۱۷۲

۳۶۰۳ ۹۹/۰۹/۰۶

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۶۰۲ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۲۲۴۹۵۴۸۲

۳۶۰۱ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۶۰۰ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۶۳۰۶۰۶۳

۰۳۱۳۷۷۳۷۰۴۳

۳۵۹۹ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۵۴۶۴

۳۵۹۸ ۹۹/۰۹/۰۶

کمک حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۹۷ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۹۷ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۴۴۶۶۶۰۱

۳۵۹۶ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۵۹۵ ۹۹/۰۹/۰۵

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۲۹۴۰۲۹۱

۳۵۹۴ ۹۹/۰۹/۰۵

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۵۹۳ ۹۹/۰۹/۰۵

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۵۹۲ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۵۹۱ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۵۹۰ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۵۸۹ ۹۹/۰۹/۰۵

صندوقدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۵۸۸ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۲۲۴۹۵۴۸۲

۳۵۸۷ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۵۸۶ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۵۸۵ ۹۹/۰۹/۰۵

کمک حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۸۴ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۸۳ ۹۹/۰۹/۰۴

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۵۸۲ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۵۸۱ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۵۸۰ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۵۷۹ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

خانم

چهار باغ خوجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۵۷۸ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

محدوده شمس آبادی

۰۹۱۴۹۸۸۹۱۷۲

۳۵۷۷ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۵۷۶ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۱۷۷

۳۵۷۵ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۵۷۴ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

دروازه تهران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۵۷۳ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

آقا

۲سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۵۷۲ ۹۹/۰۹/۰۴

انباردار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۰۹۱۰۶۵۲

۳۵۷۱ ۹۹/۰۹/۰۴

انباردار

خانم/آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۵۷۰ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۵۶۹ ۹۹/۰۹/۰۳

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۵۶۸ ۹۹/۰۹/۰۳

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۵۶۷ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۵۶۶ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۵۶۵ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۵۶۴ ۹۹/۰۹/۰۳

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۵۶۳ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۲۸۳۴۷-۸

۳۵۶۲ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۵۶۱ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

آقا

۳ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۰۶۹۶۰۹

۳۵۶۰ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۵۰۹۷۶

۳۵۵۹ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۵۵۸ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

فلکه ارتش

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۲۵۷ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۲۵۶ ۹۹/۰۹/۰۲

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۲۵۵ ۹۹/۰۹/۰۲

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۲۵۴ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۲۵۳ ۹۹/۰۹/۰۲

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۲۵۲ ۹۹/۰۹/۰۲

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۲۵۱ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

آقا

۳ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۰۶۹۶۰۹

۳۲۵۰ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۵۰۹۷۶

۳۲۴۹ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۲۴۸ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۲۴۷ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۲۴۶ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۲۴۵ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

محدوده دروازه تهران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۲۴۴ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۲۴۳ ۹۹/۰۹/۰۲

کمک حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۴۲ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۴۱ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار نو آوران

ساعت کار تمام وقت

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۴۰۲۳۰۷۳۲

۳۲۴۰ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۳۳۶۶۷۳۹۶

۳۲۳۹ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۳۱۹۵۰۱۵۹۶۸

۳۲۳۸ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

ساعت کار۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

محدوده احمد آباد

۰۹۱۳۸۱۴۴۵۳۷

۳۲۳۷ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۳۳۴۱۹۳۰۳۸

۳۲۳۶ ۹۹/۰۸/۲۹

انبار دار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۲۳۵ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۲۳۴ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۲۳۳ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۲۳۲ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۲۳۱ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۵۰۹۷۶

۳۲۳۰ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۲۲۹ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۲۸۳۴۷-۸

۳۲۲۸ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۲۲۷ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

دروازه شیراز

۰۹۱۳۷۵۰۵۰۳۹

۳۶۶۱۹۰۶۹

۳۲۲۶ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۲۲۵ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۲۲۴ ۹۹/۰۸/۲۹

کمک حسابدار

خانم

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۱۹۴۶۱۰۰

۳۹۹۰۷۴۳۷

۳۲۲۳ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

نرم افزار پارسیان

فلکه ارتش

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۲۲۲ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۲۲۱ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۲۴۰۲۰

۳۲۲۰ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی -خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۲۱۹ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۲۱۸ ۹۹/۰۸/۲۸

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۲۱۷ ۹۹/۰۸۲۸

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۲۱۶ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۲۱۵ ۹۹/۰۸/۲۸

کمک حسابدار

خانم

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۱۹۴۶۱۰۰

۳۹۹۰۷۴۳۷

۳۲۱۴ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۲۱۳ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۲۸۳۴۷-۸

۳۲۱۲ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

خ امام خمینی

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۲۱۱ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰

دروازه شیراز

۰۹۱۳۷۵۰۵۰۳۹

۳۶۶۱۹۰۶۹

۳۲۱۰ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۲۰۹ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

فلکه ارتش

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۲۰۸ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

دروازه تهران

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۲۰۷ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۲۰۶ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۲۰۵ ۹۹/۰۸/۲۸

انباردار

خانم/ آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۲۰۴ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۲۰۳ ۹۹/۰۸/۲۸

کمک حسابدار

خانم

محدوده خیابان فیض

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۰۲ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

محدوده خیابان فیض

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۰۱ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۲۰۰ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی – خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۹۹ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۹۸ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۹۷ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۱۹۶ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

آقا

خ شیخ صدوق

۰۹۱۳۰۳۳۳۱۲۳

۳۱۹۵ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۱۹۴ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۷۸

۳۱۹۳ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۱۹۲ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

دروازه شیراز

۰۹۱۳۷۵۰۵۰۳۹

۳۶۶۱۹۰۶۹

۳۱۹۱ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۱۹۰ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۱

۳۶۹۰۷۰۷۵

۳۱۸۹ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۸۷ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۱۸۶ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۸۵ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

ساعت کارپاره وقت

خ امام خمینی _خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۸۴ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۸۳ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۱۸۲ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۱

۳۶۹۰۷۰۷۵

۳۱۸۱ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

خ توحید

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۱۸۰ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۱۷۹ ۹۹/۰۸/۲۶

کمک حسابدار

دروازه تهران

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۱۷۸ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۱۷۷ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم/آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۷۶ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۷۶۴۹۳۴

۳۱۷۵ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۷۴ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی _خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۷۳ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲۰

۳۱۷۲ ۹۹/۰۸/۲۵

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۷۱ ۹۹/۰۸/۲۵

صندوقدار

خانم

خوراسگان

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۱۷۰ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۱

۳۶۹۰۷۰۷۵

۳۱۶۹ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۶۸ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۱۶۷ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۱۶۶ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۱۶۵ ۹۹/۰۸/۲۵

کمک حسابدار

خانم/ آقا

دروازه تهران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۱۶۴ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

خ صارمیه

۰۳۱۳۲۳۶۴۲۷۲

۳۱۶۳ ۹۹/۰۸/۲۵

حیسابدار

خانم

فلکه دانشگاه

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۱۶۲ ۹۹/۰۸/۲۲

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۶۱ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۶۰ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۵۹ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

۲سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۵۸ ۹۹/۰۸/۲۲

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۱۵۷ ۹۹/۰۸/۲۲

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۵۶ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

خ صارمیه

۰۳۱۳۲۳۶۴۲۷۲

۳۱۵۵ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۵۴ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

خ بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۵۳ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

۳۳۳۷۴۹۲۵

۳۱۵۲ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم نرم افزار هلو

ساعتت کار پاره وقت

خمینی شهر

۰۹۱۳۳۱۲۳۲۹۳

۳۳۵۱۷۷۳۴

۳۱۵۱ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۱۵۰ ۹۹/۰۸/۲۱

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۲۹۴۰۲۹۱

۳۱۴۹ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۴۸ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

خ امام خمینی، خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۴۷ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۴۶ ۹۹/۰۸/۲۱

انباردار

آقا

ساعت کار۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۱۴۵ ۹۹/۰۸/۲۱

صندوقدار

خانم

خ چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۴۴ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۴۳ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

خ بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۴۲ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۴۱ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

ساعت کار پاره وقت

خمینی شهر

۰۹۱۳۳۱۲۳۲۹۳

۳۳۵۱۷۷۳۴

۳۱۴۰ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

۳۳۳۷۴۹۲۵

۳۱۳۹ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۱۳۸ ۹۹/۰۸/۲۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۳۷ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۳۶ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۳۵ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۳۴ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۳۳ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۳۲ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خمینی شهر

۰۹۱۳۳۱۲۳۲۹۳

۳۳۵۱۷۷۳۴

۳۱۳۱ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

۳۳۳۷۴۹۲۵

۳۱۳۰ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی و خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۲۹ ۹۹/۰۸/۲۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

میدان انقلاب

۰۹۱۲۰۸۶۵۲۵۷

۳۱۲۸ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ امام خمینی ،خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۲۷ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۲۶ ۹۹/۰۸/۱۹

صندوقدار

خانم

خ چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۲۵ ۹۹/۰۸/۱۹

صندوقدار

خانم

۰۹۱۲۰۸۶۵۲۵۷

۳۹۹۰۴۷۸۹

۳۱۲۴ ۹۹/۰۸/۱۹

انباردار

آقا

ساعت کار۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۱۲۳ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم/آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۲۲ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۱۲۱ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۹۱۹۸۲۱۸۳۶

۳۳۲۱۹۳۸۵

۳۱۲۰ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۱۹ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۱۸ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۱۱۷ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

خ بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۱۶ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

آقا

با سابقه کار

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۲۲۷۵۱۵۸

۳۱۱۵ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۱۴ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۹۱۹۸۲۱۸۳۶

۳۳۲۱۹۳۸۵

۳۱۱۳ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۱۲ ۹۹/۰۸/۱۸

صندوقدار

خانم

ساعت کار۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۱۱ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۱۰ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کارنیمه وقت

خ امام خمینی،خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۰۹ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۰۸ ۹۹/۰۸/۱۱

صندوقدار

خانم

اتوبان فرودگاه

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

۰۹۱۳۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۰۷ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۰۶ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۰۵ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۱۰۴ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۰۳ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۱۰۲ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۴۶۶۱۲۳

۳۲۲۴۷۹۷۶

۳۱۰۱ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۱۰۰ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۹۹ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۴۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۹۸ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۰۹۷ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۹۶ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۰۱۹۳

۳۰۹۵ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم /آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۳۲۶۶۳۰

۳۰۹۴ ۹۹/۰۸/۱۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۹۹۰۴۹۷۳

۳۰۹۳ ۹۹/۰۸/۱۰

صندوقدار

خانم

۳۶۶۹۲۸۷۰

۰۹۹۰۲۳۵۰۷۹۷

۳۰۹۲ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۹۱ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۹۰ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۸۹ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۸۸ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۸۷ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۸۶ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۸۵ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۸۴ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۴۶۱

۳۰۸۳ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۰۸۲ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۸۱ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۸۰ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۷۹ ۹۹/۰۸/۰۸

صندوقدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۷۸ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۷۷ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۰۷۶ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۷۵ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۷۴ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۰۷۳ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۷۲ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

میدان امام

۰۹۱۳۱۱۸۱۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۷۱ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۷۰ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۶۹ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۶۸ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۶۷ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۴۴۶۶۶۰۱

۰۳۱۳۱۷۰۲۵۰

۳۰۶۶ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۶۵ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۲سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۶۴ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۶۳ ۹۹/۰۸/۰۷

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۶۲ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۱۹۳۷۲۵

۳۰۶۱ ۹۹/۰۸/۰۷

صندوقدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۱۹۳۷۲۵

۳۰۶۰ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۵۹ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۵۸ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۵۷ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۵۶ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۰۵۵ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۵۴ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

میدان امام

۰۹۱۳۱۱۸۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۵۳ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۵۲ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۵۱ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۵۰ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم/آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۴۹ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

خ چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۴۸ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۴۷ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۴۶ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۴۵ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۵۱۱۳۵۷۵۲

۳۵۷۲۲۹۴۰

۳۰۴۴ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۴۳ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

میدان امام

۰۹۱۳۱۱۸۱۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۴۲ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۴۱ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

خانم/آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۴۰ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۳۹ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۰۳۸ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

خ چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۳۷ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۳۶ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۲۳۳۷۷۶۳

۳۰۳۵ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم/آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

خ شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۳۴ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم /آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۳۳ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۳۲ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۰۳۱ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

با سابقه کار

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴

چهار راه جهاد

۰۹۱۳۲۱۷۶۸۱۵

۳۰۳۰ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

خ شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۲۹ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

باسابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۲۸ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

باسابقه کار

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۲۷ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۴۶۰۲۰۶۰

۳۶۹۰۲۰۲۱

۳۰۲۶ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۹۹۰۳۷۹۷

۳۰۲۵ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۲۴ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۲۳ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۱۳۱۱۸۱۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۲۲ ۹۹/۰۸/۰۱

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

محدوده شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۲۱ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۲۰ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۱۹ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۰۹۱۳۲۱۷۶۸۱۵

چهار راه جهاد

۳۰۱۸ ۹۹/۰۸/۰۱

صندوقدار

خانم

۳۲۳۳۷۷۶۳

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۰۱۷ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

۰۹۱۲۸۳۵۰۹۴۹

۳۲۳۷۰۶۱۲

۳۰۱۶ ۹۹/۰۸/۰۱

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۱۵ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۱۴ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۱۳ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

۰۹۳۵۱۱۳۵۷۵۲

۳۵۷۲۲۹۴۰

۳۰۱۲ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۴۶۰۲۰۶۰

۳۶۹۰۲۰۲۱

۳۰۱۱ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

خ فردوسی

۰۹۳۷۳۳۸۱۵۰۹

۳۲۲۲۱۸۹۹

۳۰۱۰ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۰۹ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۹۹۰۷۳۹۷

۳۰۰۸ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۵۵۵۱۰۱۳

۳۶۹۰۴۳۰۷

۳۰۰۷ ۹۹/۰۸/۰۱

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۱۸۵۶۱۳۶۴

۳۰۰۶ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان و هلو

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۷۹۶۱۷۷۲

۳۲۶۰۶۴۰۹

۳۰۰۵ ۹۹/۰۷/۲۹

صندوقدار

خانم/آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۰۴ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۵۵۵۱۰۱۳

۳۶۹۰۴۳۰۷

۳۰۰۳ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۳۸۲۱

۳۰۰۲ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

۰۹۳۵۱۱۳۵۷۵۲

۳۵۷۲۲۹۴۰

۳۰۰۱ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۰۰ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۲۹۹۹ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

۰۹۰۳۳۲۰۳۴۶۲

۳۶۹۰۱۲۱۷

۲۹۹۸ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

با سابقه کار

خ فردوسی

۰۹۳۷۳۳۸۱۵۰۹

۳۲۲۲۱۸۹۹

۲۹۹۷ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۲۹۹۶ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان و هلو

۰۹۱۳۷۹۶۱۷۷۲

۳۲۶۰۶۴۰۹

۲۹۹۵ ۹۹/۰۷/۲۹

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۱۸۵۶۱۳۶۴

۲۹۹۴ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۹۲۱۵۵۸۲۶۱

۲۹۹۳ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۰۱۴۵۹۳۰۳۸

۲۹۹۲ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

۱  سال سابقه کار

۰۹۱۳۵۶۸۸۷۸۱

۲۹۹۱ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۳۱۹۵۰۱۵۹۶۸

۲۹۹۰ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۴۴۶۶۶۰۲

۳۱۳۱۷۰۲۵۰

۲۹۸۹ ۹۹/۰۷/۲۹

صندوقدار

خانم/آقا

۳۵۵۵۸۶۶۱

۲۹۸۸ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

چهار راه جهاد

۰۹۱۳۲۱۷۶۸۱۵

۲۹۸۷ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۲۹۸۶ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۲۹۸۵ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم

دارای سابقه کار

مسلط به قوانین امور مالیاتی و حقوق دستمزد

۰۹۱۳۳۱۵۳۳۳۵

۳۲۲۰۸۳۵۴

۲۹۸۴ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم/اقا

اشنا به نرم افزار اسا سیستم

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه

محدوده کاوه

۹۱۳۸۱۹۸۳۵۳

۲۹۸۳ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار انبار

اقا

دارای ۸ سال سابقه کار

مسلط به نرم افزار اسا سیستم و اکسل

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۹۸۲ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به کامپیوتر

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

شهرک صنعتی بختیار دشت محمود آباد

۰۹۱۳۱۲۹۷۳۶۶

۲۹۸۱ ۹۹/۰۴/۱۹

کاراموز حسابدار

اقا

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به:

۰۹۳۹۷۴۴۷۱۵۷

۳۶۶۳۵۹۶

۲۹۸۰ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

اقا/خانم

دارای سابقه کارمصاحبه حضوری از ساعت ۱۱ الی ۱۶

روزهای شنبهف یکشنبهف دوشنبه

شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

ارسال رزومه به ادرس:

estekhdam93@gmail.com

۰۹۰۱۸۱۰۵۹۵۸

۲۹۷۹ ۹۹/۰۳/۲۱

حسابدار

خانم/اقا

تحصیلات لیسانس

سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۷۸ ۹۹/۰۳/۲۱

حسابدار

خانم

با سابقه

محدوده کهندژ

۰۳۱۳۷۳۸۳۲۷۰

۲۹۷۷ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا/خانم

دارای مدرک کارشناسی

۸ الی ۱۷

اشنا به دفاتر رسمی و امور مالیاتی

سن:۲۸ الی ۳۵ سال

حقوق توافقی +بیمه

e.eitra@yahoo.com

۰۹۱۳۲۲۳۸۳۶۵

۲۹۷۶ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

۸ الی ۱۶

با بیمه و سرویس رفت و برگشت از پل بزرگمهر

۱ سال سابقه کار

مسلط به نرم افزار نواوران

اطلاعات تماس:

e.eitra@yahoo.com

۰۹۱۳۲۲۳۸۳۶۵

۲۹۷۵ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا/خانم

تحصیلات مرتبط

حداگثر ۳۲ ساله

اطلاعات تماس:

matris.ir35040

اطلاعات تماس:

۳۵۰۴۰

داخلی ۱۰

۲۹۷۴ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا/خانم

دارای کاردانی یا کارشناسی حسابداری

حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با حسابداری و حسابرسی

اشنا با امور مالیاتی و ارزش افزوده

حداکثر ۴۰ ساله

اطلاعات تماس:

estekhdam@farhadytradng.ir

۲۹۷۳ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم/اقا

اژانس هواپیمایی

۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶

۲۹۷۲ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

اشنا به نرم افزار مالی و crm

۰۹۱۳۰۸۷۹۶۳۵

۲۹۷۱ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار انبار

خانم

۳ سال سابقه کار

محدوده شهرک صنعتی جی

ارسال رزومه به ایمیل:

kalaykhaneh@gmail.com

۲۹۷۰ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

با شابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۶۹ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

۳ نفر خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

مسلط به پشتیبانی

برنامه های وب سایت و دیکام

حقوق اداره کار، بیمه، حق مسئولیت، پورسانت فروش، هزینه ایاب و ذهاب

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

شهرک صنعتی دولت آباد۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۵_۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۶۸ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

با سابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۶۷ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم/اقا

اشنا به اسا سیستم

ارسال رزومه:

estekhdam.alu@gmail.com

۲۹۶۶ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۶۵ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

۲ روز در هفته

۲ ساعت

۰۹۱۳۶۸۳۸۰۸۷

۳۲۲۳۷۵۴۹

۲۹۶۴ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۸۸۵۵۷

۲۹۶۳ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم/اقا

با سرویس از بهارستان و سپاهان شهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

/۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۶۲ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۶۱ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار اسا سیستم

۵ سال سابقه کار

محدوده خ بسیج

۰۹۹۱۳۷۹۸۰۸۳

۳۹۹۰۷۶۵۹

۲۹۶۰ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

مسلط ه نرم افزار

محدوده فلکه شهدا

۳۴۴۶۱۶۰۹

۲۹۵۹ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

دارای سابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۵_۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۵۸ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

با سابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۵۷ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

پاره وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۵۶ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

۲ روز در هفته

۲ ساعت

۰۹۱۳۶۸۳۸۰۸۷

۳۲۲۲۳۷۵۴۹

۲۹۵۵ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

اقا/خانم

با سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۵۴ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به نرم افزار اسا سیستم

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۳۳۸۶۲۰۳۶

۲۹۵۳ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور حسابداری شرکت ها

دارای سابقه کار شرکتی

تسلط کامل به پارسیان

دروازه تهران

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۱۱۸۳۲۰۵

۲۹۵۲ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار آسا سیستم

۵ سال سابقه کار

محدوده خ بسیج

۰۹۹۱۳۷۹۸۰۸۳

۳۹۹۰۷۶۵۹

۲۹۵۱ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۵۰ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

اشنا به نرم افزار نوآوران

۳ الی ۴ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲

داخلی ۳

۲۹۴۹ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

حداقل ۱ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشترجان

۳۷۶۰۸۷۰۱_۵

داخلی ۱۱۳

۲۹۴۸ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه کار

حقوق اداره کار

بیمه + مزایا

ساعت تماس ۱۰ الی ۱۶

یک مجموعه غذایی

۰۹۱۹۴۵۵۶۵۰۰

۳۵۱۳۳

داخلی ۷

۲۹۴۷ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم/اقا

با سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارسال رزومه از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۵۵۳۹۵

۲۹۴۶ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۹۴۵ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۴۴ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۴۳ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور حسابداری شرکت ها

دارای سابقه ار شرکتی

تسلط کامل به پارسیان

دروازه تهران

ارسال رزومه در واتس اپ:

۰۹۱۳۱۱۸۳۲۰۵

۲۹۴۲ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

کاردانی یا کارشناسی حسابداری

اشنا به ارزش افزوده، انبار، حقوق دستمزد و مباحث مالیاتی

۲ سال سابقه کار

خ بزرگمهر

۰۹۱۳۱۰۷۷۸۵۰

۲۹۴۱ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

۸ الی ۱۶

با بیمه و سرویس رفت و برگشت از پل بزرگمهر

۱ سال سابقه کار

مسلط به نرم افزار نواوران

اطلاعات تماس:

e.letra.yahoo.com

۰۹۱۳۲۲۳۸۳۶۵

۲۹۴۰ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

اشنا به دفاتر رسمی و امور مالیاتی

شرایط سنی ۲۸ تا ۳۵ سال

دارای سابقه کار

حقوق توافقی +  بیمه

ساعت کار ۸ الی ۱۷

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۵۷۲۳۹۵۶

۲۹۳۹ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

۸ الی ۱۵

مسلط به نرم افزار های پیشرفته و بهای تمام شده

مسلط به امور مالیاتی

حداقل ۲ سال سابقه کار

حقوق اداره کار + پشت لیستی

دریافتی در ماه ۳ میلیون تومان

۰۹۰۲۱۱۸۸۹۱۸

۲۹۳۸ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

ساعت تماس ۹ الی۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۷۱۶۴

۲۹۳۷ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

۰۹۲۱۹۶۷۰۹۷۶

۲۹۳۶ ۹۹/۰۳/۱۷

انباردار

اقا

با سابقه انبارداری

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۹۳۵ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار اسا سیستم

۵ سال سابقه کار

محدوده خ بسیج

۰۹۹۱۳۷۹۸۰۸۳

۳۹۹۰۷۶۵۹

۲۹۳۴ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۳۳ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابار

خانم/اقا

لیسانس حسابداری

مسلط به اسا سیستم

۶ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۳

۳۳۸۶۲۰۳۶

۲۹۳۲ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

مسلط به نرم افزار نوآوران

۳ الی ۴ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲

داخلی ۳

۲۹۳۱ ۹۹/۰۳/۱۷

انباردار

اقا

با سابقه کار مرتبط

حقوق توافقی

مجموعه مواد غذایی

ارسال رزومه و حقوق درخواستی به واتس اپ:

۰۹۱۳۷۱۰۵۱۴۹

۲۹۳۰ ۹۹/۰۳/۱۳

انباردار

آقا

دارای سابقه کار انبارداری

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۹۲۹ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۹۲۸ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور حسابداری شرکت ها

دارای سابقه کارشرکتی

تسلط کامل به پارسیان

دروازه تهران

ارسال رز.مه در واتس اپ:

۰۹۱۳۱۱۸۳۲۰۵

۲۹۲۷ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۲۶ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

اشنایی کامل با نرم افزار آسا سیستم

حداقل ۶ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۳۳۸۶۲۰۳۶

۲۹۲۵ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

دارای مدرک کارشناسی

۱ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشترجان

۵_۳۷۶۰۸۷۰۱

داخلی ۱۱۳

۲۹۲۴ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۲۳ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۲۲ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

مسلط به نرم افزار نوآوران

۳ الی ۴ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲

داخلی ۳

۲۹۲۱ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

ترجیحا ساکن نجف اباد و حومه

۰۹۱۳۱۱۷۲۸۰۴

۴۲۳۲۳۳۴۲

۲۹۲۰ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

محدوده خ باهنر

اطلاعات تماس:

idepardazanactiv.co@gmail.com

۰۳۱۳۳۳۷۱۴۰۰

۲۹۱۹ ۹۹/۰۳/۱۲

کارشناس حسابداری یا مدیریت

خانم/اقا

اشنا به نرم افزار نوآوران

اشنا به حسابداری انبار

حداقل ۲ سال سابقه کار

حقوق بالاتر از اداره کار + بیمه + مزایا

ساعت کار ۸ الی ۱۷

شهرک مورچه خورت

۰۹۱۰۷۵۱۷۵۸۸

۲۹۱۸ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

اقا/خانم

اشنا به دفاتر رسمی و امور مالیاتی

مدرک کارشناسی

دارای سابقه کار

شرایط سنی از ۲۸ تا ۳۵

حقوق توافقی + بیمه

ساعت کار ۸ الی ۱۷

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۵۷۲۳۹۵۶

۲۹۱۷ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا/خانم

تحصیلات لیسانس

سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۱۶ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۱۵ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

ترجیحا ساکن نجف اباد و حومه

۰۹۱۳۱۱۷۲۸۰۴

۴۲۳۲۳۳۴۲

۲۹۱۴ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۸۸۵۵۷

۲۹۱۳ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا

تمام وقت

مسلط به نرم افزار پارسیان

حقوق اداره کار + بیمه

خیابان سروش

۰۹۱۳۴۰۲۱۶۶۲

۲۹۱۲ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا

مسلط به نرم فزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۱۱ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

اشنا به امور حسابداری و اینترنت

روابط عمومی بالا

تایم صبح و عصر

خ امام خمینی

۰۹۱۳۵۶۵۱۶۰۰

۰۳۱۵۲۴۰۲۰۴۳

۲۹۱۰ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

اشنا به امور مالیاتی و دفاتر رسمی

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۵۷۲۳۹۵۶

۲۹۰۹ ۹۹/۰۳/۱۰

کارشناس حسابداری یا مدیریت

خانم/اقا

اشنا به نرم افزار نوآوران

اشنا به حسابداری انبار

حداقل ۲ سال سابقه کار

حقوق بالاتر از اداره کار + بیمه + مزایا

ساعت کاری ۸ الی ۱۷

شهرک مورچه خورت

۰۹۱۰۷۵۱۷۵۸۸

۲۹۰۸ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

محدوده خ باهنر

اطلاعات تماس:

idepardazanactiv.co@gmail.com

۲۹۰۷ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس:

Sepahanlifter.com

۲۹۰۶ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا

کارشناسی

محدوده سنی ۳۰ الی ۳۵ سال

۲ سال سابقه کار

اشنا بانرم افزار حسابداری و انبار

ترجیحا ساکن نجف اباد

حقوق توافقی

۰۳۱۴۲۶۹۴۰۰۱

۲۹۰۵ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۹۰۴ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

اشنا به نرم افزار پارسیان و اکسل

به همراه سرویس

جاده فرودگاه

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۲۰۳۵۱۶۴

۳۵۷۲۲۱۳۹

۲۹۰۳ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

حقوق اداره کار

بیمه

۰۹۱۳۸۹۳۹۴۵۹

۳۴۳۹۷۶۷۹

۲۹۰۲ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

دارای ۵ سال سابقه کار

توضیحات بیشتر در واتس اپ:

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۳۶۶۱۵۷۵۹

۲۹۰۱ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

با سابقه

مسلط به نرم افزار پارسیان

حقوق ثابت ۲ میلیون تومان

ساعت کاری ۸ الی ۱۴

خانه اصفهان

۰۹۱۳۱۶۵۳۶۲۷

۰۳۱۳۴۲۱۸۰۵۸

۲۹۰۰ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

پاره وقت

گل فروشی

محدوده کهندژآتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۲۸۹۹ ۹۹/۰۳/۰۷

انباردار

۳ سال سابقه کار

حداکثر ۳۵ سال

۰۹۱۳۴۶۱۶۸۹۲

۳۷۸۶۰۶۸۸

 ۲۸۹۸ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۸۹۷ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

اقا/خانم

دارای لیسانس

به همراه سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۸۹۶ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم

آشنا به نرم افزار پارسیان و اکسل

به همراه سرویس

جاده فرودگاه

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۲۰۳۵۱۶۴

۳۵۷۲۲۱۳۹

۲۸۹۵ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۷۸۵۵۷

۲۸۹۴ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به نرم افزار سپیدار

محدوده خ امام خمینی

۰۹۰۲۶۶۶۱۰۵۵

۲۸۹۳ ۹۹/۰۳/۰۷

خانم

مسلط به امور حسابداری

محدوده فلکه سهروردی

۰۹۱۳۵۵۵۴۵۲۰

۳۷۸۶۰۱۴۷

۲۸۹۲ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

مسلط و کارآمد

محدوده سنی ۳۵ سال

شرکت صنایع ریخته گری اصفهان

ارسال رزومه به ادرس زیر:

ici_company.com

۲۸۹۱ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

اقا

لیسانس

مسلط به امور مالیاتی

اشنا به نرم افزارهلو

محدوده شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۹۰ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

حقوق و مزایای اداره کار

محدوده مرداویج

۰۹۱۳۸۷۰۰۰۹۵

۳۹۹۰۳۷۶۴

۲۸۸۹ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/آقا

پاره وقت

جاده فرودگاه

برای دریافت اطلاعات بیشتر باشماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷

۲۸۸۸ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

با سابقه کار

تمام وقت

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۶۹۶۷۰۵۴

۳۳۲۰۸۴۳۰

۲۸۸۷ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

پاره وقت

گل فروشی

محدوده کهندژآتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۲۸۸۶ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

با مدرک کارشناسی مرتبط

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

۵ سال سابقه کار مرتبط

حداکثر ۳۵ ساله

محل سکونت شاهین شهر یا شمال اصفهان

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

ارسال رزومه به تلگرام یا واتس اپ:

۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۹۵۰۱۴۲۷۵

۲۸۸۵ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

اقا

کارشناسی

محدوده سنی ۳۰ الی ۳۵ سال

۳ سال سابقه کار

اشنا با نرم افزار حسابداری و انبار

ترجیحا ساکن نجف اباد

حقوق توافقی

۰۳۱۴۲۶۹۴۰۰۱

۲۸۸۴ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

با سابقه

مسلط به نرم افزار نواوران

حقوق ثابت ۲ میلیون

ساعت کاری ۸ الی ۱۴

خانه اصفهان

۰۹۱۳۱۶۵۳۶۲۷

۰۳۱۳۴۲۱۸۰۵۸

۲۸۸۳ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

حقوق اداره کار

بیمه

۰۹۱۳۸۹۳۹۴۵۹

۳۴۳۹۷۶۷۹

۲۸۸۲ ۹۹/۰۳/۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

ساعت کار ۸ الی ۱۷ و پنجشنبه ها تعطیل

۸۹_۹۱۰۰۴۵۸۸

داخلی ۱۰۶

۲۸۸۱ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

سپاهان شهر

۰۹۱۳۴۲۰۸۰۷۳

۳۶۵۱۶۵۱۱

۲۸۸۰ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

حقوق و مزایای اداره کار

محدوده مرداویج

۰۹۱۳۸۷۰۰۰۹۵

۳۹۹۰۳۷۶۴

۲۸۷۹ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

تمام وقت

محدوده خ مدرس

۰۹۱۳۵۶۶۷۲۴۰

۳۴۴۶۹۲۱۰

۲۸۷۸ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

دارای ۵ سال سابقه کار

توضیحات بیشتر در واتس اپ:

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۳۶۶۱۵۷۵۹

۲۸۷۷ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه در واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۷۸۵۵۷

۲۸۷۶ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

با سابقه کار

تمام وقت

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۶۹۶۷۰۵۴

۳۳۲۰۸۴۳۰

۲۸۷۵ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

حقوق و مزایای اداره کار

محدوده مرداویج

۰۹۱۳۸۷۰۰۰۹۵

۳۹۹۰۳۷۶۴

۲۸۷۴ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

اقا

اشنا به مسائل مالیاتی

اشنا به نرم افزار هلو

شهرک صنعتی جی

۰۳۱۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۷۳ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

حقوق اداره کار

بیمه

۰۹۱۳۸۹۳۹۴۵۹

۳۴۳۹۷۶۷۹

۲۸۷۲ ۹۹/۰۳/۰۱

منشی و حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۳۱۷۳۶۱۷

۳۳۸۷۴۴۴۰

۲۸۷۱ ۹۹/۰۳/۰۱

کارشناس ارشد حسابداری

خانم

دارای بیش از ۵ سال سابقه کار

ارسال رزومه در واتس اپ:

۰۹۱۳۴۴۴۳۱۷۵

۳۶۶۲۰۹۷۵

تماس با:

۰۹۱۳۳۳۹۲۸۶۸

۲۸۷۰ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم/آقا

حداقل لیسانس

دارای ۳ سال سابقه کار

ساعت تماس ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۰۹۳۶۷۴۷۷۶۲۵

۲۸۶۹ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

محدوده خ باهنر

اطلاعات تماس:

ideapardazanactive.co@gmail.com

۰۳۱۳۳۳۷۱۴۰۰

۲۸۶۸ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم/آقا

کارشناس حسابداری

اطلاعات تماس:

info@sepahanlifter.com

۲۸۶۷ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

تمام وقت

محدوده خیابان مدرس

۰۹۱۳۵۶۶۷۲۴۰

۳۴۴۶۹۲۱۰

۲۸۶۷ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار و منشی

خانم

آشنا به نرم افزار پارسیان

پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۳۱۷۳۶۱۷

۳۳۸۷۴۴۴۰

۲۸۶۶ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

حقوق ۲ میلیون تومان

ساعت کاری ۸ الی ۱۴

خانه اصفهان

۰۹۱۳۱۶۵۳۶۲۷

۰۳۱۳۴۲۱۸۰۵۸

۲۸۶۵ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

اقا

اشنا به مسائل مالیاتی

ترجیحا آشنا به نرم افزار هلو

شهرک صنعتی جی

۰۳۱۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۶۴ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

با سابقه کار

تمام وقت

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۶۹۶۷۰۵۴

۳۳۲۰۸۴۳۰

۲۸۶۳ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

شرکت تولیدی بازرگانی

با سابقه کار

مسلط به نرم افزار نوآوران

ساعت کار ۸ الی ۱۷ و پنج شنبه ها تعطیل

۸۹_۹۱۰۰۴۵۸۸

داخی ۱۰۶

۲۸۶۲ ۹۹/۰۲/۳۰

کارشناس حسابداری یا مدیریت

خانم

مدرک کارشناسی حسابداری یا مدیریت

با سابقه کار

روابط عمومی بالا

مسلط به نرم افزارهای مالی، حقوق و دستمزد، منابع انسانی و بیمه

مسلط به OFFICE و ICDL

شهرک صنعتی دولت اباد

اطلاعات تماس:

Maliedari98@yahoo.com

۲۸۶۱ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/اقا

پاره وقت

جاده فرودگاه

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷

۲۸۶۰ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

اشنا به امور مالیاتی

محدوده میرزا کوچک خان

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۰۳۱۳۳۳۷۴۳۰۰

۲۸۵۹ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

۴۰ سال به بالا

با سابقه کار

پاره وقت

محدوده چهارباغ بالا،مجتمع پارک

۰۹۱۳۲۱۱۰۰۱۷

۲۸۵۸ ۹۹/۰۲/۳۰

انباردار

اقا

حداکثر ۴۰ ساله

با سابقه کار

تسلط به افیس

حقوق اداره کار + بیمه

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۲۰۲۵۰۵۱۷

۲۸۵۷ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/اقا

حقوق توافقی+ بیمه

با سابقه کاری

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۸۵۶ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

پاره وقت

ساعت کاری ۹ الی ۱۳

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۱۵۱۷۹۶

۴۵۸۳۸۴۷۵

۲۸۵۵ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

اقا/خانم

با تجربه

محدوده خیابان امام خمینی

۰۹۳۹۷۴۴۷۱۵۷

۳۶۶۱۳۵۹۶

۲۸۵۴ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

حداقل ۵ سال سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۳۶۶۱۵۷۵۹

۲۸۵۳ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار و منشی

خانم

پاره وقت

اشنا به نرم افزار پارسیان

شاهپور جدید

۰۹۱۳۳۱۷۳۶۱۷

۳۳۸۷۴۴۴۰

۲۸۵۲ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

کارشناس ارشد حسابداری

۵ سال سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۴۴۴۳۱۷۵

تماس:

۰۹۱۳۳۳۹۲۸۶۸

۳۶۶۲۰۹۷۵

۲۸۵۱ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

مسلط به قوانین مالیاتی،اظهارنامه مالیاتی،دفاتر نویسی و…

خیابان طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۳۲۳۵۵۶۶۵

۲۸۵۰ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

اقا

مسلط به مسائل مالیاتی

اشنا به نرم افزار هلو

شهرک صنعتی جی

۰۳۱۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۴۹ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

پاره وقت

گل فروشی

محدوده کهندژ آتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۲۸۴۸ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

اشنا به نرم افزار پارسیان

جاده فرودگاه

۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷

۲۸۴۷ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

با مدرک کارشناسی مرتبط

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

۵ سال سابقه کار مرتبط

حداکثر ۳۵ ساله

محل سکونت شاهین شهر یا شمال اصفهان

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۹۵۰۱۴۲۷۵

۲۸۴۶ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

آقا

با سابقه کار ۳ ساله

پخش مواد غذایی

محدوده خیابان امام خمینی

۰۹۱۳۹۳۷۸۴۹۴

۲۸۴۵ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار نوآوران و آفیس

مسلط به اصول حسابداری

حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری

حداکثر سن ۳۵ سال

۳ سال سابقه کاری

ارسال رزومه به  fazil1532@yahoo.com

۲۸۴۴ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

توانایی کار با ورد و اکسل

مسلط به سیستم حقوق و دستمزد، بیمه، امور مالیاتی و گزارشات فصلی

حداقل ۳ سال سابقه کار

روابط عمومی بالا

حقوق توافقی+بیمه

۳۶۶۳۰۲۲۹

۳۶۶۲۲۸۸۱

۲۸۴۳ ۹۹/۰۲/۰۶

کارشناس حسابداری مالی

خانم

در زمینه حسابداری مالی

ترجیحا اشنا به حسابداری در شرکت های پیمانکاری

سابقه کار حداکثر ۵ سال

مسلط به کلیه برنامه های مربوط به حسابداری

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۹۰۵۶۳۹۰۲۷

۲۸۴۲ ۹۹/۰۲/۰۶

کمک حسابدار

اقا

یک سال سابقه کار

حداکثر سن ۳۰ سال

داخلی ۲  ۳۳۹۳۲۲۳۳

۲۸۴۱ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

اقا

جوان و با تجربه

ترمینال کاوه

۰۹۱۳۶۹۱۷۲۶۴

۲۸۴۰ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری، ورد و اکسل

محدوده شاهپور جدید

۳۳۸۶۲۹۸۶

۰۹۱۳۱۱۹۴۴۲۴

۲۸۳۹ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

ترجیحا یک سال سابقه کار

ساکن بهارستان

محدوده شهرک صنعتی سگزی

ارسال رزومه به

۰۹۰۲۳۲۶۳۴۷۲

۲۸۳۸ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

اقا

حداقل ۶ سال سابقه اشنایی کامل با نرم افزار آساسیستم

محدوده شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۸۳۷ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

جهت کار در شرکت اهن و فولاد

محدوده فلکه جوان اتوبان اقابابایی

۳۵۶۶۷۰۴۱

۲۸۳۶ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

حقوق و مزایای عالی

محدوده چهارراه گلزار

۳۲۲۹۲۵۴۲

۰۹۱۳۷۰۰۰۹۱۱

۲۸۳۵ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به حسابداری

متعهد

۳۶۶۱۵۷۵۹

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۲۸۳۴ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به امور مالیاتی، دفاتر نویسی، اظهارنامه، گزارشات مالی و بودجه

با سابقه

۳۶۹۰۱۴۸۰

۰۹۱۶۴۲۱۱۷۱۴

۲۸۳۳ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

با سابقه کار و متعهد

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۱۳۸۳۷۸۵۵۷

۲۸۳۲ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به ورد و اکسل

حقوق و مزایای اداره کار

ساعت کاری ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

محدوده خ امام خمینی

۳۳۲۴۶۶۲۴

۲۸۳۱ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

جهت کار در شرکت تولیدی

۲ سال سابقه کاری

محدوده خ فردوسی

ارسال رزومه به تلگرام

۰۹۱۳۰۵۲۱۵۵۰

۳۲۲۲۷۶۴۶

۲۸۳۰ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

مدرک کارشناسی یا بالاتر (مرتبط)

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

حداکثر سن ۳۵ سال

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

ارسال رزومه به تلگرام

۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۲۸۲۹ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

مدرک کارشناسی یا بالاتر(مرتبط)

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

۵ سال سابقه کار مرتبط

حداکثر سن ۳۵ سال

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

ارسال رزومه به تلگرام ۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۲۸۲۸ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

جهت کار در شرکت تولیدی

۲ سال سابقه کاری

محدوده خ فردوسی

ارسال رزومه به تلگرام ۰۹۱۳۰۵۲۱۵۵۰

۳۲۲۲۷۶۴۶

۲۸۲۷ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

۲ سال سابقه کاری

محدوده شهرک صنعتی شمال اصفهان(شهرک صنعتی بزرگ)

ارسال رزومه به iacc.pg@gmail.com

۲۸۲۶ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری

مسلط به آفیس

با سابقه

تمام وقت

همراه با بیمه و مزایا

۳۳۸۷۶۳۷۴

۳۳۸۷۶۳۷۳

۲۸۲۵ ۹۹/۰۲/۰۲

کارشناس حسابداری

خانم/اقا

دارای سابقه کار مرتبط در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری یا مدیریت صنعتی

ارسال رزومه به hrm@golnoor.com

۲۸۲۴ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان و امور مالیاتی

لیسانس حسابداری و بالاتر

دارای سابقه کار با نرم افزار پارسیان

دارای مدرک ICDL

روابط عمومی بالا و مسئولیت پذیر

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

حقوق اداره کار

محدوده سه راه سیمین

رزومه خود را در قسمت استخدامی سایت زیر ارسال فرمایید

www.ayeghesharghesfahan.com

۲۸۲۳ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به ورد و اکسل

حقوق ومزایای اداره کار

ساعت کاری ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

محدوده خ امام خمینی

۳۳۲۴۶۶۲۷

۳۳۲۴۶۶۲۴

۲۸۲۲ ۹۹/۰۲/۰۲

صندوق دار

خانم

تمام وقت و نیمه وقت

محدوده کهندژ

۳۷۶۵۰۶۰۸

۰۹۲۱۳۴۶۸۴۰۰

۲۸۲۱ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار نوآوران

لیسانس حسابداری

۳ سال سابقه کار

محدوده شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲  داخلی ۳

۲۸۲۰ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

فارغ التحصیل دانشگاه دولتی

۰۹۱۳۲۳۱۴۳۳۶

۲۸۱۹ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار نوآوران و آفیس

مسلط به اصول حسابداری

حداقل مدرک کارشناسی حسابداری

حداکثر سن ۳۵ سال

۳ سال سابقه کاری

ارسال رزومه به fazil1532@yahoo.com

۲۸۱۸ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

شرکت اهن و فولاد

۳۵۶۶۷۰۴۱

۲۸۱۷ ۹۹/۰۲/۰۱

کارشناس مالی صنعتی

خانم/اقا

حداقل کارشناسی

۵ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی

ارسال رزومه به estekhdam97@gmail.com

۲۸۱۶ ۹۹/۰۲/۰۱

مدیر مالی

خانم/اقا

حداقل کارشناسی

۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی

ارسال رزومه به estekhdam97@gmail.com

۲۸۱۵ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/اقا

لیسانس

۵ سال سابقه کاری

جهت تکمیل فرم گزینش مدارک را به ادرس خ خواجه عمید، کوچه ۳۱، پ ۳۸ تحویل نمایید.

۲۸۱۴ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به نرم افزار پیرامید

۰۹۳۷۱۰۱۴۰۴۴

۲۸۱۳ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

اقا

اشنایی با نرم افزار

اشنایی با امور مالیاتی

ساعت کاری ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

سرویس و نهار دارد

محدوده شهرک صنعتی سجزی

۰۹۳۶۵۰۳۳۳۰۸

۲۸۱۲ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/اقا

اشنایی کامل به دفاتر دولتی

۳۳۸۰۱۶۶۷

۲۸۱۱ ۹۹/۰۱/۳۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار نوآوران

لیسانس حسابداری

۳ سال سابقه کار

محدوده شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲  داخلی ۳

۲۸۱۰ ۹۹/۰۱/۳۰

مدیر مالی و حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور مالیاتی، مالی، گزارشات مالی

۵ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی نجف آباد

ارسال رزومه به hrm@fartest.ir

۲۸۰۹ ۹۹/۰۱/۳۰

کارشناس حسابداری

خانم/اقا

دارای سابقه کار مرتبط در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری یا مدیریت صنعتی

ارسال رزومه به hrm@golnoor.com

۲۸۰۸ ۹۹/۰۱/۲۷

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری

مسلط به Office

روابط عمومی بالا

حداکثر سن ۳۰

۰۹۳۶۸۵۸۶۲۰۴

۲۸۰۷ ۹۹/۰۱/۲۶

حسابدار

خانم/اقا

مدرک کارشناسی حسابداری

مسلط به نرم افزار پارسیان

سابقه کار در شرکت‌های پخش

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۱۳۵۷۵۳۲۰۰

۲۸۰۶ ۹۹/۰۱/۲۶

مدیرمالی و حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور مالیاتی، مالی، گزارشات مالی

۵ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی نجف اباد

ارسال رزومه به

hrm@fartest.ir

۲۸۰۵ ۹۹/۰۱/۲۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری

مسلط به Office

ساعت کاری تمام وقت

با سابقه

۳۳۸۷۶۳۷۴

۲۸۰۴ ۹۹/۰۱/۲۶

مدیرمالی و حسابدار

خانم/اقا

آشنا به حسابداری پیمانکاری و بازرگانی و تولیدی

مسلط به ICDL

تمام وقت

حقوق توافقی+بیمه

۲ سال سابقه

محدوده خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۳۵۴۰۵۸۴۷۹

۲۸۰۳ ۹۹/۰۱/۲۶

رئیس حسابداری

خانم/اقا

مدرک کارشناسی حسابداری

مسلط به نرم افزارهای حسابداری

اشنایی با فروش مویرگی،حقوق و دستمزد

۳ سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به

sfi.employ@gmail.com

۲۸۰۲ ۹۹/۰۱/۲۶

سرپرست حسابداری

خانم/اقا

مدرک کارشناسی حسابداری و بالاتر

مسلط به نرم افزارهای حسابداری

اشنایی با فروش مویرگی،حقوق و دستمزد و انبار

۵ سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به

sfi.employ@gmail.com

۲۸۰۱ ۹۹/۰۱/۲۶

کمک حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزارهای حسابداری

اشنایی با امورمالیاتی، ثبت دفاتر، ارزش ازوده

حداکثر سن ۳۰ سال

محدوده شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

ارسال رزومه به

fmestekhdam@phj-co.com

۲۸۰۰ ۹۹/۰۱/۲۶

حسابدارمالی و مالیاتی

خانم/اقا

حقوق طبق توانمندی شروع از اداره کار+بیمه

سرویس رفت و برگشت

۰۳۱۳۳۴۶۰۵۱۶

۰۹۱۳۰۱۵۵۰۰۴

۲۷۹۹ ۹۹/۰۱/۲۵

حسابدار

خانم

تسلط کامل به نرم افزار پارسیان

تسلط کامل به امور مالیاتی و بیمه

ساعت کاری سه روز در هفته فقط صبح ها

دارای سابقه کار مرتبط

۰۹۱۳۵۶۵۳۸۳۲

۲۷۹۸ ۹۹/۰۱/۲۵

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری و office

ساعت کاری تمام وقت

با سابقه

۳۳۸۷۶۳۷۴

۲۷۹۷ ۹۹/۰۱/۱۹

حسابدار مالی و مالیاتی

خانم/آقا

حقوق طبق توانمندی شروع از اداره کار + بیمه

سرویس رفت و برگشت دارد

۰۳۱۳۳۴۶۰۵۱۶

۰۹۱۳۰۱۵۵۰۰۴

۲۷۹۶ ۹۹/۰۱/۱۹

حسابدار انبار

خانم

۳ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی جی

تماس با داخلی ۲۰۲  ۰۳۱۳۷۳۷

۲۷۹۵ ۹۹/۰۱/۱۹

حسابدار

خانم

مسلط به پارسیان و انجام امور مالیاتی

محدوده دولت آباد

۰۳۱۴۵۸۳۹۰۸۶

۲۷۹۴ ۹۹/۰۱/۱۹

کارشناس حسابداری

خانم/آقا

مدرک کارشناسی حسابداری

۲سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به ایمیل sfi.employ@gmail.com

۲۷۹۳ ۹۹/۰۱/۱۹

رئیس حیابداری

خانم/آقا

مدرک کارشناسی حسابداری و بالاتر

۵ سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به ایمیل sfi.employ@gmail.com

۲۷۹۲ ۹۹/۰۱/۱۹

مدیرمالی و حسابدار

خانم/آقا

آشنا به حسابداری پیمانکاری و بازرگانی و تولیدی

مسلط به ICDL

تمام وقت

حقوق توافقی + بیمه

۲ سال سابقه

محدوده خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس‌اپ  ۰۹۳۵۴۰۵۸۴۷۹

۲۷۹۱ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

جهت کار در امور مالیاتی رسمی

با سابقه کار

محدوده فلکه دانشگاه صنعتی

پیام در واتس‌اپ ۰۹۱۳۱۰۰۰۳۸۷

۲۷۹۰ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

شرکت بازرگانی

حقوق اداره کار

بیمه دارد

محدوده شهرک صنعتی محموداباد

ساعت تماس ۸ الی ۱۷

۳۳۸۰۱۴۸۳

۲۷۸۹ ۹۸/۱۲/۱۲

صندوقدار

اقا

۲۵ الی ۳۵ سال

تمام وقت ساعت ۱۱:۳۰ الی ۲۴:۳۰

بیمه دارد

محدوده شیخ بهایی

۰۹۳۹۳۶۵۶۱۶۵

۲۷۸۸ ۹۸/۱۲/۱۲

صندوقدار

خانم

جهت کار در فست فود

نیمه وقت

۳۲۲۰۲۶۴۷

۲۷۸۷ ۹۸/۱۲/۱۲

انباردار

اقا

۱۰ نفر

مدرک حداقل کارشناسی

۳۳۶۳۶۰۰۸

۲۷۸۶ ۹۸/۱۲/۱۲

کمک انباردار

اقا

۲۰ نفر

مدرک حداقل دیپلم

۳۳۶۳۶۰۰۸

۲۷۸۵ ۹۸/۱۲/۱۲

صندوقدار

خانم

۳۰ نفر

مدرک حداقل کاردانی

۳۳۶۳۶۰۰۸

۲۷۸۴ ۹۸/۱۲/۱۲

انباردار

خانم/اقا

۲ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی سه راه مبارکه

ارسال رزومه در واتس‌اپ ۰۹۳۹۱۷۲۳۶۷۲

۲۷۸۳ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

با سابقه در شرکت های پیمانی و صنعتی

مدرک لیسانس یا بالاتر

سن بین ۲۳ الی ۳۰ سال

حقوق اداره کار

بیمه دار

ارسال رزومه به aliramazani8041@gmail.com

۲۷۸۲ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

روابط عمومی بالا

محدوده سپاهان شهر

ساعت تماس ۹ الی ۱۴

۰۹۱۳۸۱۹۹۴۷۲

۲۷۸۱ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به امور حسابداری

حقوق اداره کار

بیمه دارد

۳۲۷۳۷۰۴۲

۲۷۸۰ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه کار مفید

ساعت تماس ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۳۶۶۱۳۵۹۶

۲۷۷۹ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم مسلط به پارسیان

حقوق توافقی

محدوده خانه اصفهان

۳۲۳۷۰۶۲۱

۲۷۷۸ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به پارسیان

۳۳۸۰۸۳۵۷

۰۹۱۳۵۶۸۰۰۶۳

۲۷۷۷ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

شرکت بازرگانی

ساعت تماس ۸:۳۰ الی ۱۹

۳۶۶۹۹۲۵۷

۰۹۱۳۸۱۵۰۸۶۸

۲۷۷۶ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
مسلط به حقوق دستمزد و office
۳۶۹۰۴۲۸۳
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷
۲۷۷۵ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
اشنا به نرم افزار سپیدار
ساعت کاری ۸:۳۰-۱۷
۳۲۳۵۵۵۷۰
۲۷۷۴ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
مسلط به فتوشاپ
محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
۰۹۱۳۱۸۸۲۶۴۳
۲۷۷۳ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
اداره کار +سابقه بیمه
ساعت کاری:۸:۳۰-۱۷
ارسال رزومه :۰۹۲۱۶۶۱۸۵۷۶
۲۷۷۲ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم/اقا
دارای مدرک کارشناسی
مسلط به قوانین مالی مالیاتی
اشنا به قوانین حقوق دستمزد
مسلط به نرم افزار امین
۰۳۱۹۵۰۱۱۴۱۶
۲۷۷۱ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار/خانم
به صورت پاره وقت
محدوده خیام
۰۹۱۳۱۶۶۲۳۰۲
۰۳۱۳۲۳۵۹۲۹۰
۲۷۷۰ ۹۷/۱۲/۱۲ کارمند ترجیحا خانم مسلط به سیستم حسابداری و فروش جهت کار در دفتر فروش قهوه و تجهیزات
محدوده آتشگاه
۰۹۰۲۸۶۱۴۴۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۹ ۹۷/۱۲/۱۲ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۸ ۹۷/۱۲/۱۲ نیازمند حسابدار با تجربه کاری
به مدت ۳ یا ۴ روز کاری
با حقوق توافقی
۰۹۰۳۹۲۰۰۸۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۷ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم تسلط کامل به حسابداری، حداقل مدرک لیسانس
دارای سابقه کار مفید
آشنا به حسابداری صنعتی
آشنا به امور خزانه داری
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۶ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزار پارسیان
تسلط به حسابداری انبار و نرم افزار های مرتبط
۰۹۳۹۹۶۶۷۱۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۵ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم دارا بودن مدرک حسابداری، آشنا به نرم افزار پارسیان
مسلط به آفیس، آشنا به حسابداری پیمانکاری
۰۳۱۳۶۶۵۱۲۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۴ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت جهت قنادی ناپلئون
۰۹۱۳۸۷۶۶۴۰۰
۰۳۱۳۵۸۱۹۶۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۳ ۹۷/۱۲/۱۲ استخدام حسابدار آقا
تمام وقت محل کار شهرک صنعتی کمشچه
۰۹۱۰۱۷۷۷۵۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۲ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم برای شرکت بازرگانی دارای لیسانس حسابداری حداقل ۱ سال سابقه کار
حقوق و بیمه
۳۲۵۰۵۱۶۸
۰۹۱۳۱۲۵۴۵۸۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۱ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار مسلط به امور منشی گری، با حداقل ۳ سال سابقه کار ساکن اصفهان
۰۳۱۳۳۹۳۲۱۲۱
داخلی ۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۰ ۹۷/۱۲/۱۲ استخدام حسابدار آقا
تمام وقت محل کار شهرک صنعتی کمشچه
۰۹۱۰۱۷۷۷۵۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۹ ۹۷/۱۲/۱۲ کمک حسابدار خانم با روابط عمومی بالا مسلط به پارسیان، تمام وقت
حقوق اداره کار
۳۵۵۵۶۱۷۷
۰۹۹۱۶۰۳۴۴۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۸ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم برای شرکت بازرگانی دارای لیسانس حسابداری حداقل ۱ سال سابقه کار
حقوق و بیمه
۳۲۵۰۵۱۶۸
۰۹۱۳۱۲۵۴۵۸۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۷ ۹۷/۱۲/۱۲ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۶ ۹۷/۱۲/۱۲ نیروی حسابدار با مدرک کارشناسی محدوده بابلدشت
۰۹۰۵۳۲۴۹۰۳۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۵ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار با سابقه کار
محدوده شهرک صنعتی جی
۰۳۱۳۵۷۲۴۰۴۶
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۴ ۹۷/۱۲/۱۲ سرپرست مالی خانم آشنا به حسابداری و امور مالیاتی با ۱۰ سال سابقه
ارسال رزومه به
۰۹۰۱۹۴۱۹۹۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۳ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم یا آقا تمام وقت حداکثر ۳۵ سال آشنا به ورد و اکسل
و پارسیان
منطقه صنعتی دولت آباد
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۲ ۹۷/۱۲/۱۲ کارآموز حسابدار خانم تمام وقت، شهرک صنعتی کمشچه
حقوق ثابت و سرویس
۰۹۱۳۲۱۶۹۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۱ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار خانم با سابقه کار محدوده ولیعصر
۳۳۴۵۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۰ ۹۷/۱۲/۰۹ کارمند ترجیحا خانم مسلط به سیستم حسابداری و فروش جهت کار در دفتر فروش قهوه و تجهیزات
محدوده آتشگاه
۰۹۰۲۸۶۱۴۴۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۹ ۹۷/۱۲/۰۹ کارمند خانم جهت فروش و حسابداری
در کلینیک ساختمانی محدوده پروین
۰۳۱۳۲۳۰۲۲۷۵
۰۹۱۳۲۲۲۲۸۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۸ ۹۷/۱۲/۰۹ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۷ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار جهت شرکت اعلام حریق
۰۹۱۲۰۴۳۴۶۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۶ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار با سابقه کار
محدوده شهرک صنعتی جی
۰۳۱۳۵۷۲۴۰۴۶
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۵ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان با سابقه کار و روابط عمومی بالا
محدوده خ امام خمینی
۰۳۱۳۹۹۰۵۷۳۶
۰۹۱۳۰۰۰۲۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۴ ۹۷/۱۲/۰۹ تعدادی خانم جهت حسابداری
۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷
۰۳۱۳۶۹۰۱۵۱۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۳ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار خانم تسلط کامل به حسابداری، حداقل مدرک لیسانس
دارای سابقه کار مفید
آشنا به حسابداری صنعتی
آشنا به امور خزانه داری
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۲ ۹۷/۱۲/۰۹ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۱ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزار پارسیان
تسلط به حسابداری انبار و نرم افزار های مرتبط
۰۹۳۹۹۶۶۷۱۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۰ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار آقا یا خانم جهت فروشگاه فروشگاه لوازم یدکی
فقط افراد با سابقه تماس بگیرن
محدوده پل فلزی ۰۹۱۳۱۰۹۹۹۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۹ ۹۷/۱۲/۰۹ استخدام حسابدار خانم با سابقه
و مسلط به نرم افزار پارسیان
محدوده‌ آتشگاه
۰۹۰۳۸۱۲۵۹۰۰
۳۳۶۹۰۴۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۸ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند کمک‌ حسابدار و امور دفتری
به صورت تمام وقت، محل کار شهرک صنعتی جی
ساعت تماس ۹ الی ۱۲ ظهر
۰۹۱۳۲۶۶۹۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۷ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند حسابدار با تجربه کاری
به مدت ۳ یا ۴ روز کاری
با حقوق توافقی
۰۹۰۳۹۲۰۰۸۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۶ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند نیروی حسابدار
۰۹۱۳۱۱۹۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۵ ۹۷/۱۲/۰۹ تعدادی خانم جهت حسابداری
۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷
۰۳۱۳۶۹۰۱۵۱۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۴ ۹۷/۱۲/۰۹ استخدام نیروی حسابدار خانم
۴ باغ بالا ۴ راه نظر جنب تالار بورس بن بست داریوش مجتمع سپیدار واحد ۱
شرکت صفاهان
مراجعه فقط ۹ الی ۱۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۳ ۹۷/۱۲/۰۹ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۲ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند کمک‌ حسابدار و امور دفتری
به صورت تمام وقت، محل کار شهرک صنعتی جی
ساعت تماس ۹ الی ۱۲ ظهر
۰۹۱۳۲۶۶۹۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۱ ۹۷/۱۲/۰۹ کمک حسابدار خانم /آقا به صورت تمام وقت در شرکت پیمان کاری
مسلط به ورد و اکسل
مکان شاهپور جدید، خ مشیرالدوله
۰۹۱۳۸۳۳۰۰۹۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۰ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان با سابقه کار و روابط عمومی بالا
خ امام خمینی
تماس در ساعت اداری
۰۹۱۳۰۰۰۲۰۰۸
۳۹۹۰۵۷۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۹ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار با سابقه کار
در شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵
۳۵۷۲۴۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۸ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار خانم با سابقه
و مسلط به نرم افزار پارسیان
محدوده‌ آتشگاه
۰۹۰۳۸۱۲۵۹۰۰
۳۳۶۹۰۴۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۷ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان با سابقه کار و روابط عمومی بالا
محدوده خ امام خمینی
۰۳۱۳۹۹۰۵۷۳۶
۰۹۱۳۰۰۰۲۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۶ ۹۷/۱۲/۰۵ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۵ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزار پارسیان
تسلط به حسابداری انبار و نرم افزار های مرتبط
۰۹۳۹۹۶۶۷۱۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۴ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار با سابقه کار
در شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵
۳۵۷۲۴۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۳ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار جهت شرکت اعلام حریق
۰۹۱۲۰۴۳۴۶۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۲ ۹۷/۱۲/۰۵ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۱ ۹۷/۱۲/۰۵ کارمند خانم جهت فروش و حسابداری
در کلینیک ساختمانی محدوده پروین
۰۳۱۳۲۳۰۲۲۷۵
۰۹۱۳۲۲۲۲۸۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۰ ۹۷/۱۲/۰۵ کارمند خانم جهت فروش و حسابداری
در کلینیک ساختمانی محدوده پروین
۰۳۱۳۲۳۰۲۲۷۵
۰۹۱۳۲۲۲۲۸۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۹ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم با سابقه کار محدوده ولیعصر
۳۳۴۵۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۸ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار نیمه وقت در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی
۰۹۳۹۱۱۸۵۴۱۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۷ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده قائمیه
۳۷۸۰۱۳۶۸
۰۹۱۳۲۰۴۹۴۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۶ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار با سابقه کار
محدوده شهرک صنعتی جی
۰۳۱۳۵۷۲۴۰۴۶
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۵ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار با حداقل ۵سال سابقه کار
و حسابدار جهت حقوق و دستمزد
با ۳ سال سابقه کار
جهت شرکت پیمانکاری
۰۳۱۳۳۳۸۴۹۶۹
۰۳۱۳۳۳۷۴۹۲۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۴ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم با مدرک تحصیلی لیسانس، جهت یک شرکت معتبر
محدوده خ امام خمینی
ساعت تماس ۱۴الی ۱۶
۰۹۱۳۸۱۱۴۴۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۳ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۲ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۱ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم ترجیحا مسلط به نرم افزار هلو و سپیدار حقوق و مزایا اداره کار و بیمه
محدوده فلکه جوان
۳۵۶۶۷۹۵۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۰ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم جهت شرکت ساختمانی شیخ صدوق
ساعت تماس ۱۵ الی ۱۷
۰۹۱۳۳۰۳۲۰۴۹
۳۶۶۵۰۶۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۹ ۹۷/۱۲/۰۱ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۸ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با مدرک تحصیلی لیسانس، جهت یک شرکت معتبر
محدوده خ امام خمینی
ساعت تماس ۱۴الی ۱۶
۰۹۱۳۸۱۱۴۴۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۷ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار با حداقل ۵سال سابقه کار
و حسابدار جهت حقوق و دستمزد
با ۳ سال سابقه کار
جهت شرکت پیمانکاری
۰۳۱۳۳۳۸۴۹۶۹
۰۳۱۳۳۳۷۴۹۲۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۶ ۹۷/۱۲/۰۱ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۵ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار نیمه وقت در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی
۰۹۳۹۱۱۸۵۴۱۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۴ ۹۷/۱۲/۰۱ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۳ ۹۷/۱۲/۰۱ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۲ ۹۷/۱۲/۰۱ کمک حسابدار خانم با مدرک تحصیلی مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۱ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با تجربه تمام وقت با روابط عمومی بالا
حقوق ۷۰۰ تا ۱ میلیون
محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۵۹۴۵۴۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۰ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا جهت شرکت تولیدی، محدوده شهرک صنعتی جی
شماره تلگرام جهت ارسال رزومه
۰۹۲۲۴۵۸۴۲۸۲
۳۵۷۲۳۴۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۹ ۹۷/۱۲/۰۱ استخدام حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده قائمیه
۳۷۸۰۱۳۶۸
۰۹۱۳۲۰۴۹۴۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۸ ۹۷/۱۲/۰۱ کمک حسابدار خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به نرم افزار پارسیان تمام وقت
محدوده پل تمدن
۰۹۱۳۳۱۷۲۱۶۰
۳۶۳۰۲۵۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۷ ۹۷/۱۲/۰۱ استخدام نیروی حسابدار
آشنا به نرم افزار پارسیان
حقوق توافقی
۰۹۱۳۱۱۹۶۳۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۶ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۸۵۹۷۰۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۵ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی محدوده خ کاوه
۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰
۳۳۴۵۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۴ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار جهت همکاری
۰۳۱۳۲۲۰۵۱۹۰
۰۹۳۳۲۷۴۲۸۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۳ ۹۷/۱۱/۲۷ کارشناس حسابداری خانم
۰۳۱۳۵۷۲۰۹۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۲ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۱ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم حقوق اداره کار
مسلط به نوآوران حداقل دارای دو سال سابقه کار
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۰ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد ارزش افزوده
۰۹۱۳۳۹۴۱۹۴۲
۰۳۱۹۵۰۲۴۹۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۹ ۹۷/۱۱/۲۷ تعدادی نیروی حسابدار با تجربه خانم و آقا
۰۳۱۳۳۴۵۸۷۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۸ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۸۵۹۷۰۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۷ ۹۷/۱۱/۲۷ کمک حسابدار خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به نرم افزار پارسیان تمام وقت
محدوده پل تمدن
۰۹۱۳۳۱۷۲۱۶۰
۳۶۳۰۲۵۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۶ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم مجرب جهت شرکت صنایع دستی
۰۹۰۵۷۸۰۶۱۲۲
۹۵۰۵۰۱۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۵ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا جهت شرکت تولیدی، محدوده شهرک صنعتی جی
شماره تلگرام جهت ارسال رزومه
۰۹۲۲۴۵۸۴۲۸۲
۳۵۷۲۳۴۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۴ ۹۷/۱۱/۲۷ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۳ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم جهت امور حسابداری ،اظهارنامه ،و گزارشات فصلی و ارزش افزوده ،لیست حقوق و بیمه ،جهت شرکت ساختمان
۲ روز در هفته ۹ الی ۱۴
خ هزار جریب
۳۶۶۹۲۶۸۲
۰۹۳۰۷۹۷۳۵۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۲ ۹۷/۱۱/۲۷ به تعدادی نیروی حسابدار با تجربه خانم و آقا نیازمندیم
۳۳۴۵۸۷۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۱ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار مجرب آقا یا خانم
۳۳۴۵۸۷۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۰ ۹۷/۱۱/۲۷ کمک حسابدار خانم با مدرک تحصیلی مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۹ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم محدوده خ جی
۳۵۲۴۲۳۴۴
۰۹۱۶۲۳۷۷۳۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۸ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار آقا یا خانم جهت فروشگاه فروشگاه لوازم یدکی
فقط افراد با سابقه تماس بگیرن
محدوده پل فلزی ۰۹۱۳۱۰۹۹۹۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۷ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار با حداقل‌ ۲ سال سابقه کار
مسلط به امور مالیاتی ارسال رزومه
۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۶ ۹۷/۱۱/۲۷ صندوق دار خانم تمام وقت ترجیحا محدوده دروازه تهران و چهارراه وفایی
۳۳۳۲۲۸۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۵ ۹۷/۱۱/۲۷ صندوق دار خانم ، جهت کار در فروشگاه مواد غذایی، محدوده خ زینبیه
۰۹۱۳۸۰۰۶۲۳۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۴ ۹۷/۱۱/۲۷ خانم آشنا به امور حسابداری، ورد، اکسل، خ بسیج
حقوق اداره کار و بیمه
۳۳۲۴۶۴۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۳ ۹۷/۱۱/۲۴ صندوق دار خانم ، جهت کار در فروشگاه مواد غذایی، محدوده خ زینبیه
۰۹۱۳۸۰۰۶۲۳۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۲ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم جهت کار در فروشگاه مواد غذایی واقع در صارمیه، حقوق اداره کار و بیمه
ساعت کاری ۸_۱۷
ارسال رزومه به شماره تلگرام ۰۹۱۳۳۰۸۹۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۱ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار آقا یا خانم جهت فروشگاه فروشگاه لوازم یدکی
فقط افراد با سابقه تماس بگیرن
محدوده پل فلزی ۰۹۱۳۱۰۹۹۹۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۰ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۹ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم، حداقل کارشناسی و رشته حسابداری و مدیریت مالی
حداقل ۱ سال، تسلط بر اکسل، با حوصله و دقت، مسلط به برنامه حسابداری پارسیان و انبار داری
۰۳۱۳۲۶۶۱۰۷۵
۰۳۱۳۲۶۶۱۰۷۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۸ ۹۷/۱۱/۲۴ کارشناس حسابداری، ۲ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار آسا، حقوق و مزایای اداره کار و بیمه
خ بسیج ک ۱۰۰
۳۳۶۸۷۳۷۹
۰۹۱۳۰۸۸۷۶۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۷ ۹۷/۱۱/۲۴ استخدام حسابدار خانم با تجربه کار
ساعت کاری ۹ الی ۱۳:۳۰
۰۹۱۳۵۹۵۹۴۴۰
۳۲۲۳۴۹۲۴
س. ت ۱۷الی ۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۶ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده امیر کبیر
۰۹۳۸۶۷۲۴۸۷۲
۳۳۸۶۲۰۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۵ ۹۷/۱۱/۲۴ عاملیت سایپا یدک، حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان تمام وقت خ امام خمینی
۳۳۶۸۶۷۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۴ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با سابقه آشنا به امور مالیاتی
۳۲۶۶۵۵۸۵
۹۵۰۲۵۹۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۳ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان، به صورت نیمه وقت س کاری ۹ الی ۱۴
محدوده لاله
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳
۳۴۴۵۰۸۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۲ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۸۵۹۷۰۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۱ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مجرب جهت شرکت صنایع دستی
۰۹۰۵۷۸۰۶۱۲۲
۹۵۰۵۰۱۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۰ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا، جهت استخدام در شرکت تولیدی محدوده شهرک صنعتی جی
شماره تلگرام جهت ارسال رزومه
۰۹۲۲۴۵۸۴۲۸۲
۳۵۷۲۳۴۲۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۹ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده امیر کبیر
۰۹۳۸۶۷۲۴۸۷۲
۳۳۸۶۲۰۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۸ ۹۷/۱۱/۲۴ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۷ ۹۷/۱۱/۲۴ استخدام حسابدار خانم با تجربه کار
ساعت کاری ۹ الی ۱۳:۳۰
۰۹۱۳۵۹۵۹۴۴۰
۳۲۲۳۴۹۲۴
س. ت ۱۷الی ۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۶ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با سابقه کار در زمینه حسابداری صنعتی و آشنا به امور مالیاتی
۳۵۷۲۴۰۵۰
۰۹۳۵۱۰۷۵۵۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۵ ۹۷/۱۱/۲۴ کارشناس حسابداری، ۲ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار آسا، حقوق و مزایای اداره کار و بیمه
خ بسیج ک ۱۰۰
۳۳۶۸۷۳۷۹
۰۹۱۳۰۸۸۷۶۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۴ ۹۷/۱۱/۲۴ صندوق دار ترجیحا خانم
جهت فست فود شیفت بعد از ظهر
۱۷الی ۲۴ محدوده سپاهان شهر
۳۶۵۰۶۰۰۱
۰۹۱۳۹۷۴۵۰۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۳ ۹۷/۱۱/۲۴ صندوق دار خانم تمام وقت ترجیحا محدوده دروازه تهران و چهارراه وفایی
۳۳۳۲۲۸۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۲ ۹۷/۱۱/۰۳ خانم مسلط به حسابداری پارسیان
مسلط به فتوشاپ و اینترنت
باسابقه، تماس ۱۰الی ۱۳
۳۲۳۷۳۲۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۱ ۹۷/۱۱/۰۳ نیروی خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد
و حسابداری پیمان کاری خ طیب
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۰ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار با لیسانس حسابداری زیر ۲۵ سال جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۹ ۹۷/۱۱/۰۳ آقا جوان ۲۱_۲۶سال، آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور. امور دفتری
تمام وقت حقوق مکفی +بیمه
محدوده خ امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۸ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار انبار جهت یک شرکت تولیدی، حقوق توافقی +بیمه و اضافه کاری
۰۹۱۳۵۷۰۲۸۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۷ ۹۷/۱۱/۰۳ لیسانس حسابداری خانم آشنا به ICDL
۰۹۱۳۱۱۴۰۱۲۸
۰۳۱۳۲۳۴۷۱۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۶ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۵ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم الزاما مسلط به نرم افزار کارا، جهت شرکت آب معدنی سپیدان
مراجعه حضوری ۹_۱۴
خ امام خمینی، بسیج
۰۳۱۳۳۶۸۷۵۰۲
۰۹۱۳۶۰۹۹۷۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۴ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم مسلط به حسابداری و ماده ۱۶۹ دارایی ممیز بازنشسته اداره دارایی
۳۲۶۴۶۴۲۸
۰۹۱۳۸۱۰۸۹۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۳ ۹۷/۱۱/۰۳ کارشناس حسابداری مسلط به انبار خانم جهت شرکت تولیدی
۰۳۱۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۲ ۹۷/۱۱/۰۳ نیروی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان با سابقه کار
محدوده شاهپور جدید
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۱ ۹۷/۱۱/۰۳ تعدادی حسابدار، ساعت کاری ۹_۱۷
۰۳۱۳۶۶۲۸۹۳۲
۰۹۱۰۹۸۸۹۸۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۰ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۲ نوبت صبح و عصر
۰۹۱۳۳۱۸۹۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۹ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار با تجربه آقا و خانم
۰۳۱۳۶۲۴۸۹۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۸ ۹۷/۱۱/۰۳ نیرو آشنا به حسابداری
۰۹۱۳۸۲۰۵۰۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۷ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم با سابقه کار، با تجربه، منظم حداقل ۵ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار سپیدار و بهای تمام شده، مسلط به امور مالیاتی
۰۹۳۳۶۳۵۹۷۴۱
تلگرام و واتساپ
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۶ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار، آمادگی حضور در پروژه های خارج از محل شرکت
جهت همکاری با شرکت آرمان حساب اسپادانا
۰۳۱۳۴۰۰۸
داخلی ۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۵ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار انبار جهت یک شرکت تولیدی، حقوق توافقی +بیمه و اضافه کاری
۰۹۱۳۵۷۰۲۸۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۴ ۹۷/۱۱/۰۳ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه حداقل ۲ تا ۳ سال سابقه کار
حقوق ۱۳۰۰ با بیمه
شهرک صنعت محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۳ ۹۷/۱۱/۰۳ کمک حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی کمشچه
۹۵۰۱۱۸۵۸
۰۹۱۳۹۳۳۴۶۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۲ ۹۷/۱۰/۲۹ دو نفر حسابدار خانم لیسانس حسابداری با سابقه کار مرتبط ۲ سال جهت شرکت متو پاس
۳۷۷۱۹۴۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۱ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم الزاما مسلط به نرم افزار کارا، جهت شرکت آب معدنی سپیدان
مراجعه حضوری ۹_۱۴
خ امام خمینی، بسیج
۰۳۱۳۳۶۸۷۵۰۲
۰۹۱۳۶۰۹۹۷۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۰ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم مسلط به حسابداری و ماده ۱۶۹ دارایی ممیز بازنشسته اداره دارایی
۳۲۶۴۶۴۲۸
۰۹۱۳۸۱۰۸۹۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۹ ۹۷/۱۰/۲۹ استخدام حسابدار با حقوق توافقی
۰۹۱۳۸۱۰۱۴۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۸ ۹۷/۱۰/۲۹ استخدام حسابدار آقا یا خانم نیمه وقت آشنا به پارسیان
محدوده شیخ مفید
۳۶۶۴۲۸۶۶
۰۹۱۳۳۱۵۰۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۷ ۹۷/۱۰/۲۹ نیروی خانم آشنا به امور حسابداری
و اداری ترجیحا با سابقه
۰۳۱۳۶۶۷۳۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۶ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار پارسیان نیمه وقت ۸_۱۳
بلوار ارغوانیه
۰۹۱۳۳۲۸۵۷۸۲
۰۳۱۳۵۲۹۴۸۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۵ ۹۷/۱۰/۲۹ کارشناس حسابداری مسلط به انبار خانم جهت شرکت تولیدی
۰۳۱۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۴ ۹۷/۱۰/۲۹ تعدادی حسابدار، ساعت کاری ۹_۱۷
۰۳۱۳۶۶۲۸۹۳۲
۰۹۱۰۹۸۸۹۸۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۳ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۲ نوبت صبح و عصر
۰۹۱۳۳۱۸۹۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۲ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار، با تجربه، منظم حداقل ۵ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار سپیدار و بهای تمام شده، مسلط به امور مالیاتی
۰۹۳۳۶۳۵۹۷۴۱
تلگرام و واتساپ
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۱ ۹۷/۱۰/۲۹ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه حداقل ۲ تا ۳ سال سابقه کار
حقوق ۱۳۰۰ با بیمه
شهرک صنعت محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۰ ۹۷/۱۰/۲۹ نیروی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان با سابقه کار
محدوده شاهپور جدید
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۹ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم تمام وقت با ۲ سال سابقه کار
حقوق مزایا اداره کار
ساعت تماس ۸_۱۷
۳۳۸۷۶۶۶۰
محدوده خ امام خمینی
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۸ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۷ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۶ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده پروین
۰۹۰۲۱۵۷۷۷۸۰
۳۵۵۵۶۸۴۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۵ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار نیمه وقت خانم جهت کار در شهرک صنعتی کمشچه نیازمندیم
۹۵۰۱۱۸۵۸
۰۹۱۳۹۳۳۴۶۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۴ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار پاره وقت شاهپور جدید
۰۹۱۳۵۷۶۸۴۳۶
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۳ ۹۷/۱۰/۲۹ استخدام حسابدار با حقوق توافقی
۰۹۱۳۸۱۰۱۴۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۲ ۹۷/۱۰/۲۹ نیروی خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد
و حسابداری پیمان کاری خ طیب
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۱ ۹۷/۱۰/۲۹ صندوق دار آقا جهت فست‌فود با روابط عمومی بالا تمام وقت /پاره وقت
۰۹۹۰۴۰۰۱۷۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۰ ۹۷/۱۰/۲۹ خانم مسلط به امور حسابداری، ورد و اکسل، خ بسیج
حقوق اداره کار +بیمه
۳۳۲۴۶۴۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۹ ۹۷/۱۰/۲۵ استخدام حسابدار آقا یا خانم نیمه وقت آشنا به پارسیان
محدوده شیخ مفید
۳۶۶۴۲۸۶۶
۰۹۱۳۳۱۵۰۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۸ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۷ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده پروین
۰۹۰۲۱۵۷۷۷۸۰
۳۵۵۵۶۸۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۶ ۹۷/۱۰/۲۵ نیروی خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد
و حسابداری پیمان کاری خ طیب
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۵ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با تجربه حسابداری و مالیاتی در آژانس هواپیمایی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۴ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با سابقه کار، با تجربه، منظم حداقل ۵ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار سپیدار و بهای تمام شده، مسلط به امور مالیاتی
۰۹۳۳۶۳۵۹۷۴۱
تلگرام و واتساپ
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۳ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۲ نوبت صبح و عصر
۰۹۱۳۳۱۸۹۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۲ ۹۷/۱۰/۲۵ نیروی با سابقه خانم مسلط به حقوق و دستمزد و حسابداری پیمانکاری
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۱ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۰۹۰۲۱۵۷۷۷۸۰
۳۵۵۵۶۸۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم الزاما مسلط به نرم افزار کارا، جهت شرکت آب معدنی سپیدان
مراجعه حضوری ۹_۱۴
خ امام خمینی، بسیج
۰۳۱۳۳۶۸۷۵۰۲
۰۹۱۳۶۰۹۹۷۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۹ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار مسلط به امور حسابداری و حسابرسی
محدوده حکیم نظامی
۰۹۱۲۷۰۰۳۶۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۸ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم بدون سابقه کار
۰۹۱۳۶۰۲۴۴۹۸
۰۳۱۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۷ ۹۷/۱۰/۲۵ صندوقدار خانم جهت کار در رستوران
محدوده شاهپور جدید
ساعت کاری ۱۱_۱۶
۳۳۸۶۳۰۴۹
۰۹۱۳۳۸۴۵۶۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۶ ۹۷/۱۰/۲۵ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا
تمام وقت و نیمه وقت
محدوده توحید
۰۹۹۰۴۰۰۱۷۱۰
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۵ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار با لیسانس حسابداری زیر ۲۵ سال جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۴ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با سابقه کار تمام وقت
۳۲۶۸۳۶۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۳ ۹۷/۱۰/۲۵ دو نفر حسابدار خانم لیسانس حسابداری با سابقه کار مرتبط ۲ سال جهت شرکت متو پاس
۳۷۷۱۹۴۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۲ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار تمام وقت خانم
۰۳۱۳۳۸۷۶۶۶۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۱ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم جهت همکاری
۰۹۱۳۸۹۰۰۷۸۸
۰۳۱۳۲۲۸۳۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۰ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم بدون سابقه کار
۰۹۱۳۶۰۲۴۴۹۸
۰۳۱۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۹ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار پاره وقت مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۰۰۹۰۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۸ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم مجرد با حقوق ۱۵۰۰ تومان و ساعت کار ۸_۱۳ و ۱۶_۲۱
در هایپر گوشت رباط سوم
۰۹۱۳۱۱۸۶۷۱۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۷ ۹۷/۱۰/۲۳ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه با حداقل با ۳ سال سابقه کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۶ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان، نیمه وقت محدوده ارغوانیه
روشن دشت
۳۶۹۰۲۵۱۵
۰۹۱۳۸۸۹۳۲۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۵ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با ۲ سال سابقه کار
حقوق و مزایای اداره کار ۸_۱۷
خ امام خمینی
۳۳۸۷۶۶۶۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۴ ۹۷/۱۰/۲۳ استخدام حسابدار آقا یا خانم نیمه وقت آشنا به پارسیان
محدوده شیخ مفید
۳۶۶۴۲۸۶۶
۰۹۱۳۳۱۵۰۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۳ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار با سابقه خانم جهت گروه صنعتی پارت پلیمر
۳۳۶۸۶۴۵۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۲ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با ۳ سال سابقه کار مسلط به نرم افزار آسا ساعت تماس
۱۴_۱۶بجز پنجشنبه
۳۳۳۵۶۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۱ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با ۳ سال سابقه کار مسلط به نرم افزار آسا
ساعت کار ۸ _۱۷
۰۹۱۳۳۰۹۲۷۱۳
۳۳۳۵۶۱۴۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۰ ۹۷/۱۰/۲۳ نیاز به لیسانس حسابداری جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۰۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۹ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا
تمام وقت و نیمه وقت
محدوده توحید
۰۹۹۰۴۰۰۱۷۱۰
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۸ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار با لیسانس حسابداری زیر ۲۵ سال جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۷ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با سابقه کار تمام وقت
۳۲۶۸۳۶۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۶ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۵ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوقدار خانم جهت کار در رستوران
محدوده شاهپور جدید
ساعت کاری ۱۱_۱۶
۳۳۸۶۳۰۴۹
۰۹۱۳۳۸۴۵۶۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۴ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم ساعت کار ۹_۱۶
میدان امام علی خ ولی عصر
۰۹۱۳۸۹۰۰۷۸۸
۳۲۲۸۳۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۳ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۲ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار جهت شرکت پخش لوازم بهداشتی
۰۹۹۱۳۳۳۴۵۱۶@BazarHesabdari
۲۵۷۱ ۹۷/۱۰/۱۷ شرکت آریان لیان پخش نمایندگی انحصاری لوازم آرایشی بهداشتی
حسابدار آقا وخانم ۲سال سابقه
۰۳۱-۳۵۵۸۲۵۶۵
ارسال رزومه
cv@appldc.ir
@BazarHesabdari
۲۵۷۰ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم جهت شرکت لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر
۰۹۱۳۶۸۶۸۲۶۹
۳۲۵۰۵۷۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۹ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار آقا و خانم محدوده بزرگمهر
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱
۳۲۷۲۴۸۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۸ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار تمام وقت خانم با سابقه کار
۰۳۱۳۲۶۸۳۶۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۷ ۹۷/۱۰/۱۷ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۶ ۹۷/۱۰/۱۷ آقا جوان ۲۱_۲۶سال، آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور. امور دفتری
تمام وقت حقوق مکفی +بیمه
محدوده خ امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۵ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار آقا و خانم محدوده بزرگمهر
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱
۳۲۷۲۴۸۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۴ ۹۷/۱۰/۱۷ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در سوپر مارکت محدوده عبدالرزاق
۳۴۷۱۹۴۰۰
۰۹۰۱۲۳۱۱۰۰۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۳ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار به صورت تمام وقت
لیسانس یا فوق لیسانس
۲ سال سابقه کار حسابداری، تسلط کامل به برنامه های ماکروسافت آفیس، تسلط کامل به فتوشاپ
۰۹۱۳۳۶۶۷۸۲۱تلگرام و واتس آپ@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۲ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم با تجربه حسابداری
و مالیاتی در آژانس هواپیمایی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۱ ۹۷/۱۰/۱۷ شرکت پخش مواد غذایی به حسابدار با حقوق ثابت بیمه، پورسانت
۰۹۱۳۵۴۵۴۱۲۹
۳۴۵۲۷۷۴۰
۰۹۱۳۵۴۵۴۱۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۰ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار امین جهت حسابداری در سنگبری
۰۹۱۳۰۳۸۶۷۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۹ ۹۷/۱۰/۱۷ نیرو آشنا به حسابداری جهت ثبت فاکتور و امور دفتری
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۸ ۹۷/۱۰/۱۷ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۷ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم نیمه وقت از ۸الی ۱۳ به جز پنج شنبه ها مسلط به امور بازرگانی دولت آباد
۰۹۰۲۳۱۹۰۵۷۷
۴۵۸۳۸۴۶۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۶ ۹۷/۱۰/۱۷ کارشناس حسابداری مسلط به انبار، خانم جهت واحد تولیدی
۰۳۱۳۶۶۱۹۷۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۵ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۴ ۹۷/۱۰/۱۷ کارمند خانم آشنا به حسابداری جهت شرکت معتبر بازرگانی
۰۳۱۳۱۳۱۵۱۲۱
۰۹۱۳۴۰۲۲۶۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۳ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار لیسانس یا فوق لیسانس جهت شرکت مهندسی
۳۶۶۳۰۵۲۴
۰۹۱۲۹۷۵۰۵۵۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۲ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار به صورت تمام وقت
لیسانس یا فوق لیسانس
۲ سال سابقه کار حسابداری، تسلط کامل به برنامه های ماکروسافت آفیس، تسلط کامل به فتوشاپ
۰۹۱۳۳۶۶۷۸۲۱تلگرام و واتس آپ@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۱ ۹۷/۱۰/۱۵ نیازمند کارشناس حسابداری
۰۹۱۲۶۸۴۹۹۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۰ ۹۷/۱۰/۱۵ کارمند خانم آشنا به حسابداری جهت شرکت معتبر بازرگانی
۰۳۱۳۱۳۱۵۱۲۱
۰۹۱۳۴۰۲۲۶۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۹ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۸ ۹۷/۱۰/۱۵ نیروی حسابدار با ۱۰ سال، سابقه کار مسلط به نرم افزار نوآوران و امور مالی و دارایی با حقوق بالا شهرک صنعتی جی
سرویس فقط چمران
۰۳۵۷۲۰۷۰۰داخلی ۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۷ ۹۷/۱۰/۱۵ تعدادی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰
۳۲۲۱۷۷۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۶ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و سابقه کار محدوده آتشگاه
۳۷۷۱۶۷۶۳
۰۹۱۳۲۱۳۹۰۴۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۵ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار آقا مسلط به پارسیان حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۴ ۹۷/۱۰/۱۵ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۳ ۹۷/۱۰/۱۵ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۲ ۹۷/۱۰/۱۵ کمک حسابدار، محدوده ارغوانیه
۳۵۳۱۸۸۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۱ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۰ ۹۷/۱۰/۱۵ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۹ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان، نیمه وقت محدوده ارغوانیه
روشن دشت
۳۶۹۰۲۵۱۵
۰۹۱۳۸۸۹۳۲۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۸ ۹۷/۱۰/۱۵ آقا جوان ۲۱_۲۶سال، آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور. امور دفتری
تمام وقت حقوق مکفی +بیمه
محدوده خ امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۷ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم با ۳ سال سابقه کار مسلط به نرم افزار آسا ساعت تماس
۱۴_۱۶بجز پنجشنبه
۳۳۳۵۶۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۶ ۹۷/۱۰/۱۵ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۵ ۹۷/۱۰/۱۵ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در سوپر مارکت محدوده عبدالرزاق
۳۴۷۱۹۴۰۰
۰۹۰۱۲۳۱۱۰۰۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۴ ۹۷/۱۰/۱۵ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه با حداقل با ۳ سال سابقه کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۳ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار جهت همکاری
۰۳۱۹۵۰۱۳۹۵۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۲ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار خانم آشنا به امور حسابداری تمام وقت با پوشش مناسب بیمه
و حقوق توافقی
۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۱ ۹۷/۱۰/۱۱ آقا ۲۰ تا ۲۶ سال آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور و امور دفتری
تمام وقت خ امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۰ ۹۷/۱۰/۱۱ صندوق دار خانم شیفت عصر
۱۸ الی ۲۳ شب، محدوده پل آذر
۳۲۳۶۸۶۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۹ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار امین جهت حسابداری در سنگبری
۰۹۱۳۰۳۸۶۷۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۸ ۹۷/۱۰/۱۱ نیروی خانم آشنا به امور حسابداری و اداری ترجیحا با سابقه
۳۶۶۷۲۴۹۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۷ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۶ ۹۷/۱۰/۱۱ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۵ ۹۷/۱۰/۱۱ صندوق دار خانم جهت فست فود از ۱۷:۳۰_۲۳:۳۰
سیتی سنتر سپاهان شهر
۳۶۵۵۰۴۵۵
۰۹۱۳۱۱۶۱۲۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۴ ۹۷/۱۰/۱۱ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه با حداقل با ۳ سال سابقه کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۳ ۹۷/۱۰/۱۱ خانم حسابدار آشنا به امور حسابداری و اداری ترجیحا با سابقه
۳۶۶۷۲۴۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۲ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۱ ۹۷/۱۰/۱۱ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۰ ۹۷/۱۰/۱۱ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت یا تمام وقت
۳۲۳۵۶۶۷۹
۰۹۱۳۵۶۸۵۳۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۹ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار آقا جهت شرکت بازرگانی
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۸ ۹۷/۱۰/۱۰ صندوق دار خانم جهت فست فود از ۱۷:۳۰_۲۳:۳۰
سیتی سنتر سپاهان شهر
۳۶۵۵۰۴۵۵
۰۹۱۳۱۱۶۱۲۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۷ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۶ ۹۷/۱۰/۱۰ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۵ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار آقا مسلط به نرم افزار پارسیان با حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۴ ۹۷/۱۰/۱۰ سرپرست مالی خانم آشنا به حسابداری و امور مالیاتی با ۱۰ سال سابقه کار
۰۹۰۱۹۴۱۹۹۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۳ ۹۷/۱۰/۱۰ تعدادی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰
۳۲۲۱۷۷۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۲ ۹۷/۱۰/۱۰ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه حداقل ۲ تا ۳ سال سابقه کار
حقوق ۱۳۰۰ با بیمه
شهرک صنعت محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۱ ۹۷/۱۰/۱۰ نیاز به لیسانس حسابداری جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۰۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۰ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم آشنا به برنامه حسابداری آزاد محدوده عبدالرزاق
۳۴۴۹۷۰۸۵
۰۹۱۱۷۲۰۱۳۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۹ ۹۷/۱۰/۱۰ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۸ ۹۷/۱۰/۱۰ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۷ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم با مدرک لیسانس با سابقه کار نیمه وقت محدوده آتشگاه
با حقوق ۸۰۰
۰۹۰۳۵۳۰۰۷۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۶ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و سابقه کار ساکن محدوده آتشگاه
۰۹۱۳۲۱۳۹۰۴۷
۳۷۷۱۶۷۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۵ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و سابقه کار ساکن محدوده آتشگاه
۰۹۱۳۲۱۳۹۰۴۷
۳۷۷۱۶۷۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۴ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم با مدرک لیسانس با سابقه کار نیمه وقت محدوده آتشگاه
با حقوق ۸۰۰
۰۹۰۳۵۳۰۰۷۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۳ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۲ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۱ ۹۷/۱۰/۱۰ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۰ ۹۷/۱۰/۱۰ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت یا تمام وقت
۳۲۳۵۶۶۷۹
۰۹۱۳۵۶۸۵۳۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۹ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۸ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم محدوده صمدیه لباف
س کار ۹ الی ۱۴
تماس ۸الی ۱۴
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۷ ۹۷/۱۰/۱۰ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۶ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۵ ۹۷/۱۰/۰۸ نیروی حسابدار خانم
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۴ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۳ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۲ ۹۷/۱۰/۰۸ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۱ ۹۷/۱۰/۰۸ صندوق دار خانم جهت فست فود از ۱۷:۳۰_۲۳:۳۰
سیتی سنتر سپاهان شهر
۳۶۵۵۰۴۵۵
۰۹۱۳۱۱۶۱۲۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۰ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان با حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۹ ۹۷/۱۰/۰۸ فروشگاه پرده معتبر نیازمند
دو نفر نیروی حسابدار خانم مجرب
۰۹۱۳۲۸۸۱۰۷۹
۳۲۶۵۰۱۶۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۸ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا جوان با تجربه مسلط به پارسیان، حداکثر ۲۶ سال با روابط عمومی بالا، جهت حسابداری و امور دفتری، تمام وقت با حقوق اداره کار
محدوده امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۷ ۹۷/۱۰/۰۸ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۶ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم محدوده صمدیه لباف
س کار ۹ الی ۱۴
تماس ۸الی ۱۴
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۵ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا در شرکت یک و یک آشنا به سیستم حسابداری شرکت های پخش
۳۵۵۸۵۴۴۴
۳۵۵۸۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۴ ۹۷/۱۰/۰۸ شرکت ارمغان سلامت، نیازمند حسابدار فوق دیپلم به بالا خانم
محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
۰۹۱۳۳۰۳۳۳۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۳ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری با حداقل ۵ سال سابقه کار
خانم جهت امور دفتری با حداقل ۵ سال سابقه کار
۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲
۳۶۶۱۵۷۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۲ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم جهت همکاری
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۱ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا جهت شرکت بازرگانی
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۰ ۹۷/۱۰/۰۸ خانم جوان مسلط به نرم افزار حسابداری امین کار در کارخانه سنگبری ساکن شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۹ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۸ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم با سابقه جهت فروشگاه پخش لوازم آشپزخانه امیر
۳۴۴۹۵۸۸۷
۰۹۱۳۸۱۹۰۶۹۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۷ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان با حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۶ ۹۷/۱۰/۰۵ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۵ ۹۷/۱۰/۰۵ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۴ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار خانم با تجربه مسلط به پارسیان و اکسل
نیمه وقت در رستوران در بلوار کشاورز
۰۹۱۳۸۲۷۴۱۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۳ ۹۷/۱۰/۰۵ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۲ ۹۷/۱۰/۰۵ صندوقدار خانم جهت کارواش
۰۹۱۳۳۸۸۳۷۴۷
۳۷۷۵۸۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۱ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۰ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا با ۳ سال سابقه کار جهت کار در شرکت بازرگانی
ارسال رزومه از طریق تلگرام و واتس آپ
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۹ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۸ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۷ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار خانم
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۶ ۹۷/۱۰/۰۵ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۵ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا جوان با تجربه مسلط به پارسیان، حداکثر ۲۶ سال با روابط عمومی بالا، جهت حسابداری و امور دفتری، تمام وقت با حقوق اداره کار
محدوده امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۴ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۳ ۹۷/۱۰/۰۵ خانم جوان مسلط به نرم افزار حسابداری امین کار در کارخانه سنگبری ساکن شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۲ ۹۷/۱۰/۰۵ نیازمند حسابدار متعهد به نرم افزار
پارسیان محدوده اشکاوند
۰۹۱۲۳۱۹۷۳۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۱ ۹۷/۱۰/۰۵ فروشگاه پرده معتبر نیازمند
دو نفر نیروی حسابدار خانم مجرب
۰۹۱۳۲۸۸۱۰۷۹
۳۲۶۵۰۱۶۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۰ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت ارمغان سلامت، نیازمند حسابدار فوق دیپلم به بالا خانم
محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
۰۹۱۳۳۰۳۳۳۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۹ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم جهت همکاری
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۸ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۷ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم جهت کار حسابداری
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۶ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۵ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم جهت کار در شرکت ساخت ادوات دامپروری
۳۳۸۰۴۶۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۴ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۳ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم با سابقه جهت رستوران
۳۶۲۷۳۴۳۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۲ ۹۷/۱۰/۰۴ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۱ ۹۷/۱۰/۰۴ خانم جوان مسلط به نرم افزار حسابداری امین کار در کارخانه سنگبری ساکن شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۰ ۹۷/۱۰/۰۴ فروشگاه پرده معتبر نیازمند
دو نفر نیروی حسابدار خانم مجرب
۰۹۱۳۲۸۸۱۰۷۹
۳۲۶۵۰۱۶۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۹ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۸ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم محدوده صمدیه لباف
س کار ۹ الی ۱۴
تماس ۸الی ۱۴
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۷ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت پخش یک ویک حسابدار مجرب با یکسال سابقه
۳۵۵۸۵۴۴۴
۳۵۵۸۵۴۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۶ ۹۷/۱۰/۰۴ صندوقدار خانم جهت کارواش
۰۹۱۳۳۸۸۳۷۴۷
۳۷۷۵۸۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۵ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم با تجربه مسلط به پارسیان و اکسل
نیمه وقت در رستوران در بلوار کشاورز
۰۹۱۳۸۲۷۴۱۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۴ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا با ۳ سال سابقه کار جهت کار در شرکت بازرگانی
ارسال رزومه از طریق تلگرام و واتس آپ
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۳ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۲ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۱ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار متعهد مسلط به پارسیان
۰۹۱۲۳۱۹۷۳۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۰ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا جهت شرکت بازرگانی
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۹ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده خ پروین
۳۵۵۷۳۲۷۷
۰۹۱۳۸۰۸۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۸ ۹۷/۰۹/۲۸ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت
ساعت کار ۹ الی ۱۴
محدوده لاله، حقوق ۵۰۰ تومان
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۷ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار تمام وقت آقا مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۸۱۰۷۰۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۶ ۹۷/۰۹/۲۸ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۵ ۹۷/۰۹/۲۸ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۴ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار حداقل ۱ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار نوآوران یا آسا سیستم
تماس ۱۸_۲۰
۰۹۱۳۲۶۶۸۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۳ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار مسلط به برنامه ته حساب ساعت کاری ۸_۱۸
محدوده میدان امام
۳۲۲۳۶۱۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۲ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم ۲ سال سابقه کار آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۴۸۱۴
۰۹۱۳۳۱۷۹۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۱ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار آسا با سابقه منطقه صنعتی اشترجان
۰۹۱۳۲۱۹۹۷۷۲
۳۷۶۰۷۴۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۰ ۹۷/۰۹/۲۸ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۹ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۸ ۹۷/۰۹/۲۸ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۷ ۹۷/۰۹/۲۸ کارمند آقا و خانم حسابدار
۳۲۳۵۱۹۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۶ ۹۷/۰۹/۲۸ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۵ ۹۷/۰۹/۲۸ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۴ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم با ۵ سال سابقه کار شهرک صنعتی جی
۰۹۳۹۳۱۱۹۳۱۸
۳۵۷۲۰۱۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۳ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۲ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۱ ۹۷/۰۹/۲۸ استخدام حسابدار خانم و آقا مسلط به پارسیان در یک شرکت خصوصی تمام وقت
۳۶۶۰۵۰۷۲_۱
۰۹۳۳۷۲۰۰۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۰ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۹ ۹۷/۰۹/۲۷ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۸ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار تمام وقت آقا مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۸۱۰۷۰۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۷ ۹۷/۰۹/۲۷ کارمند آقا و خانم حسابدار
۳۲۳۵۱۹۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۶ ۹۷/۰۹/۲۷ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۵ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۴ ۹۷/۰۹/۲۷ شرکت تولیدی صنعتی اشترجان
رییس حسابداری اقا۴۵ساله سه سال سابقه مسلط به همکاران سیستم
۰۳۱-۳۷۶۰۸۷۰۱
@BazsrHesabdari
۲۴۱۳ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده خ پروین
۳۵۵۷۳۲۷۷
۰۹۱۳۸۰۸۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۲ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار حداقل ۱ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار نوآوران یا آسا سیستم
تماس ۱۸_۲۰
۰۹۱۳۲۶۶۸۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۱ ۹۷/۰۹/۲۷ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۰ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم با ۵ سال سابقه کار شهرک صنعتی جی
۰۹۳۹۳۱۱۹۳۱۸
۳۵۷۲۰۱۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۹ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آقا مسلط به سپیدار با حداقل ۵سال سابقه کار
۰۹۱۳۲۳۴۷۷۱۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۸ ۹۷/۰۹/۲۷ استخدام در شرکت تولیدی بازرگانی
کمک حسابدار خانم
حقوق عالی و بیمه
۳۴۴۳۲۶۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۷ ۹۷/۰۹/۲۷ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۶ ۹۷/۰۹/۲۷ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۵ ۹۷/۰۹/۲۷ استخدام حسابدار خانم و آقا مسلط به پارسیان در یک شرکت خصوصی تمام وقت
۳۶۶۰۵۰۷۲_۱
۰۹۳۳۷۲۰۰۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۴ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار مسلط به برنامه ته حساب ساعت کاری ۸_۱۸
محدوده میدان امام
۳۲۲۳۶۱۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۳ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۲ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۱ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۰ ۹۷/۰۹/۲۷ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت
ساعت کار ۹ الی ۱۴
محدوده لاله، حقوق ۵۰۰ تومان
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۹ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آقا مسلط به نرم افزار پارسیان، تمام وقت
۰۹۱۳۸۱۰۷۰۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۸ ۹۷/۰۹/۲۵ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۷ ۹۷/۰۹/۲۵ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۶ ۹۷/۰۹/۲۵ حسابدار لیسانس یا فوق لیسانس جهت شرکت مهندسی
۳۶۶۳۰۵۲۴
۰۹۱۲۹۷۵۰۵۵۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۵ ۹۷/۰۹/۲۵ حسابدار مسلط به برنامه ته حساب ساعت کاری ۸_۱۸
محدوده میدان امام
۳۲۲۳۶۱۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۴ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۳ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار لیسانس به بالا به صورت تمام وقت با ۳ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار پخش
۰۹۱۳۸۹۳۵۴۳۰
۳۳۳۹۲۳۹۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۲ ۹۷/۰۹/۲۴ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۱ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آقا در شرکت معتبر تولید و تامین و تهیه قطعات و خدمات خودرو
۰۹۱۳۲۳۸۴۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۰ ۹۷/۰۹/۲۴ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۹ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار پاره وقت جهت کار در محدوده شاهپور جدید
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۸ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار پاره وقت خانم جهت همکاری
۰۹۱۳۷۱۶۵۰۱۴
۳۳۸۷۷۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۷ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار با سابقه جهت شرکت تولیدی لوله و اتصالات
۰۹۱۶۲۴۲۰۸۰۰
۳۳۲۷۲۹۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۶ ۹۷/۰۹/۲۴ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۵ ۹۷/۰۹/۲۴ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۴ ۹۷/۰۹/۲۴ نیازمند نیروی لیسانس حسابداری با سابقه کار جهت کار در پرده سرا محدوده خ بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۰۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۳ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم جهت کار در منزل حقوق توافقی محدوده پروین
۰۹۱۳۵۶۱۳۰۰۴
۳۵۵۹۷۱۴۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۲ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم با حقوق ۱میلیون
۰۹۱۳۱۱۹۸۶۸۳
۳۶۵۹۲۰۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۱ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم پاره وقت محدوده خ امام خمینی
۳۳۸۷۷۰۴۵
۰۹۱۳۷۱۶۵۰۱۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۰ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۹ ۹۷/۰۹/۲۴ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۸ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار پاره وقت شاهپور جدید
۰۹۱۳۵۷۶۸۴۳۶
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲
ارسال رزومه و مشخصات به واتس آپ@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۷ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۶ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۵ ۹۷/۰۹/۲۴ کمک حسابدار تمام وقت جهت شرکت پخش خ امام خمینی بابوکان بعد فلکه حمزه
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۴ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر محدوده خ فردوسی نیمه وقت، بدون بیمه
۳۲۲۴۰۶۰۲
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۳ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۲ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آقا جهت امور دفتری با سابقه کار در زمینه حسابرسی و انبارداري پخش مسلط به پارسیان
۲۴ الی ۲۸ سال ترجیحا متاهل در شرکت پخش روشنایی
تمام وقت، حقوق حداقل ۱/۱۰۰
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۸۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۱ ۹۷/۰۹/۲۱ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۰ ۹۷/۰۹/۲۱ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۹ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۸ ۹۷/۰۹/۲۱ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۷ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار آسا
با سابقه اشتر جان
۰۹۱۳۲۱۹۹۷۷۲
۳۷۶۰۷۴۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۶ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم ۲ سال سابقه کار آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۴۸۱۴
۰۹۱۳۳۱۷۹۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۵ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار و کمک حسابدار
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۴ ۹۷/۰۹/۲۱ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۳ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۲ ۹۷/۰۹/۲۱ نیروی حسابدار خانم جهت کار در حسابداری و دفتری
محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۳۰۸۹۳۲۲
۰۳۱۴۵۸۳۷۰۴۸@mohaseban.org
۲۳۶۱ ۹۷/۰۹/۲۱ تعدادی حسابدار خانم آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۷۷۲۸
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۰ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۹ ۹۷/۰۹/۲۱ کمک حسابدار تمام وقت جهت شرکت پخش خ امام خمینی بابوکان بعد فلکه حمزه
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۸ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۷ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم پاره وقت
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۷۱۶۵۰۱۴
۳۳۸۷۷۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۶ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار پاره وقت شاهپور جدید
۰۹۱۳۵۷۶۸۴۳۶
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲ارسال رزومه@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۵ ۹۷/۰۹/۲۱ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۴ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۳ ۹۷/۰۹/۱۹ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۲ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آقا
۰۹۱۳۲۳۸۴۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۱ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار لیسانس به بالا به صورت تمام وقت با ۳ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار پخش
۰۹۱۳۸۹۳۵۴۳۰
۳۳۳۹۲۳۹۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۰ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار و کمک حسابدار
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۹ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۸ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم با ۲ سال سابقه کار
آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۴۸۱۴
۰۹۱۳۳۱۷۹۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۷ ۹۷/۰۹/۱۹ استخدام حسابدار و کمک حسابدار
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۶ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۵ ۹۷/۰۹/۱۹ تعدادی حسابدار خانم آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۷۷۲۸
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۴ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آقا جهت امور دفتری با سابقه کار در زمینه حسابرسی و انبارداري پخش مسلط به پارسیان
۲۴ الی ۲۸ سال ترجیحا متاهل در شرکت پخش روشنایی
تمام وقت، حقوق حداقل ۱/۱۰۰
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۸۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۳ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۲ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم آشنا به بهای تمام شده جهت کار در شرکت تولیدی انتهای آتشگاه با سرویس
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۱ ۹۷/۰۹/۱۹ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۰ ۹۷/۰۹/۱۹ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۹ ۹۷/۰۹/۱۹ استخدام حسابدار مسلط به امور دفتری حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۸ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۷ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم آشنا به بهای تمام شده جهت کار در شرکت تولیدی انتهای آتشگاه با سرویس
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۶ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر محدوده خ فردوسی نیمه وقت، بدون بیمه
۳۲۲۴۰۶۰۲
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۵ ۹۷/۰۹/۱۹ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت‌های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹
حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳
۳۲۲۴۰۶۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۴ ۹۷/۰۹/۱۹ نیروی حسابدار خانم جهت کار در حسابداری و دفتری
محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۳۰۸۹۳۲۲
۰۳۱۴۵۸۳۷۰۴۸@mohaseban.org
۲۳۳۳ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳
۳۲۲۴۰۶۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۲ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۱ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا حداقل لیسانس
با سابقه کار آشنا به امور مالیاتی
۳۴۴۱۵۱۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۰ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار با سابقه
۳۳۳۲۴۸۲۴
۰۹۱۳۶۹۳۲۳۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۹ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۸ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا
۰۹۱۳۲۳۸۴۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۷ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار پاره وقت جهت شرکت فنی مهندسی
۰۹۱۳۰۷۸۴۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۶ ۹۷/۰۹/۱۸ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۵ ۹۷/۰۹/۱۸ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۴ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم با حقوق ۱میلیون
۰۹۱۳۱۱۹۸۶۸۳
۳۶۵۹۲۰۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۳ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار به صورت پاره وقت جهت شرکت فنی مهندسی
تماس ۸/۳۰الی ۱۴
۰۹۱۳۰۷۸۴۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۲ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم جهت کار در کارگاه تولید لوازم برقی محدوده خ فردوسی با حداقل ۲سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۰۹۱۳۳۶۷۴۵۳۰
۳۵۲۹۳۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۱ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا در کارگاه طلاسازی
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۳۶۱۳۹۸۲۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۰ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم آشنا به بهای تمام شده جهت کار در شرکت تولیدی انتهای آتشگاه با سرویس
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۹ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۸ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم ترجیحا زیر ۳۰ سال محدوده شاهپور جدید
۳۷۶۴۵۷۲۵ تماس ۹ صبح الی ۱۶
۰۹۱۳۶۹۹۲۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۷ ۹۷/۰۹/۱۸ کمک حسابدار تمام وقت جهت شرکت پخش خ امام خمینی بابوکان بعد فلکه حمزه
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۶ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا جهت امور دفتری با سابقه کار در زمینه حسابرسی و انبارداري پخش مسلط به پارسیان
۲۴ الی ۲۸ سال ترجیحا متاهل در شرکت پخش روشنایی
تمام وقت، حقوق حداقل ۱/۱۰۰
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۸۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۵ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم
۰۹۱۳۴۰۰۲۶۶۹
۴۵۸۳۸۱۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۴ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم محدوده شریعتی
با تجربه پیمان کاری
تماس۸_۱۷
۰۹۹۰۱۶۴۸۳۳۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۳ ۹۷/۰۹/۱۸