کارگاه آموزشی آشنایی با بیمه تامین اجتماعی

کارگاه آموزشی آشنایی با بیمه تامین اجتماعی

یکی از مشکلات عمده جامعه ما در روابط کار، بی اطلاعی افراد نسبت به حقوق خود است که این امر خواسته یا ناخواسته باعث تضییع حقوق کارگر یا کارفرما می شود. كارفرمايان علاوه بر الزام به رعايت قانون كار در استخدام و پرداخت حقوق نيروي انساني، در زمينه رفاه، سلامت و بازنشستگي نيروي كار بايد مفاد قانون تأمين اجتماعي را رعايت كنند؛ مواردي مانند بيمه، حوادث و بيماري‌ها، بيكاري، بارداري، غرامت دستمزد، ازكارافتادگي، بازنشستگي، مرگ، كمك‌هاي ازدواج ، عائله‌مندي و...

قانون تأمين اجتماعي الزامات و مسئوليت‌هاي متعدد و گوناگوني را براي كارفرمايان به وجود مي‌آورد كه نداشتن آگاهي و شناخت كافي از آنها مي‌تواند تبعات حقوقي و كيفري و زيان مالي براي كارفرمايان به همراه داشته باشد.

موسسه حسابداری محاسبان در این دوره سعي دارد استفاده کنندگان این دوره را با كليات و ابعاد مختلف حقوقي و الزامات قانون تأمين اجتماعي، قوانين و مقررات ناظر بر رابطه كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي، مزاياي تأمين اجتماعي براي كارفرمايان و تعهدات متقابل كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي به صورت کاربردی و با طرح مسائل و مشکلات واقعی اتفاق افتاده در شرکت ها آشنا كند.

محتوای دوره :(مخاطبان چه می آموزند؟)


کلیات قوانین کار و حقوق کارگر / کارمند
مشمولین قانون تامین اجتماعی، انواع بیمه شدگان (اجباری ، اختیاری ، مشاغل و ....)
تشکیل پرونده کارگاه در سازمان تامین اجتماعی (گرفتن کد کارگاهی)
تشکیل پرونده کارگر / کارمند در سازمان تامین اجتماعی
عناوین حقوق و مزایای مشمول کسورات تامین اجتماعی و نحوه پرداخت و کنترل لیستهای ارسالی کارفرما
نحوه محاسبه سهم بیمه کارفرما و کسر حق بیمه ی بیمه شده
معافیت‌های پرداخت بیمه
مزایای مشمول بیمه شدگان تامین اجتماعی
قراردادهای غیر کارگری مشمول کسورات تامین اجتماعی
حق بیمه مشمول قراردادهای غیر کارگری
جرایم عدم پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه و تخلفات و مقررات کیفری
مفاصا حساب تامین اجتماعی و شرایط اخذ آن
کلیات بیمه تامین اجتماعی قراردادها و جرایم آن

این دوره برای چه کسانی مفید می باشد:

حسابداران/مدیران مالی/کارفرمایان

مزایای شرکت در دوره :

1- آشنایی با چگونگي اخذ كد كارگاهي و تحت پوشش قرار دادن كاركنان
2-آشنایی با راهكارهاي وصل حق بيمه از كارفرمايان در قانون تأمين اجتماعي
3-آشنایی با چگونگي ايجاد بدهي براي كارفرمايان
4- آشنایی با چگونگي تقسيط بدهي كارفرمايان
5- آشنایی با چگونگي بخشودگي جرائم كارفرمايان
6- آشنایي با پيمان‌ها در قوانين و مقررات تأمين اجتماعي
7- آشنایی با حادثه در كارگاه و مسئوليت‌هاي كارفرمايان در اين زمينه
8- آشنایی با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان و مسئوليت‌هاي كارفرمايان در اين زمينه
9- آشنایی با چگونگي برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري
10- آشنایی با چگونگي بررسي شكايات كارفرمايان در هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر
11- آشنایی با چگونگي تحت پوشش قرار گرفتن كارفرمايان به عنوان بيمه‌شده

ابزار کار:

قانون تامین اجتماعی
تابلو
ماژیک

طول مدت دوره:

4 جلسه 2 ساعتی آموزشی

رزرو کارگاه آموزشی آشنایی با بیمه تامین اجتماعی

لطفا کلیه موارد را با دقتی شایسته، پر کنید.
  • کاربر گرامی جهت فرستادن مرسوله های پستی موسسه محاسبان پر کردن این بخش الزامی است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .