کارگاه پژوهش محور،آشنایی با استانداردهای حسابداری

کارگاه پژوهش محور،آشنایی با استانداردهای حسابداری

ارتقاء مهارت حسابداران جهت تهیه صورت های مالی

این کارگاه به صورت کاملا کاربردی برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

محتوای دوره :(مخاطبان چه می آموزند؟)


مفاهیم نظری گزارشگری مالی
اهداف گزارشگری مالی
واحد گزارشگر
عناصر صورتهای مالی
ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره 2: صورت جریان وجوه نقد
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره 3: درآمدهای عملیاتی
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره‌ 4: ذخایر و بدهی های احتمالی
آشنایی با استاندارد حسابداری 5: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره‌ 6: گزارش عملکرد مالی
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره‌ 8:موجودی مواد و کالا
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره‌ 11:دارایی های ثابت مشهود
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره‌ 13: حسابداری مخارج تامین مالی
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره 14 : نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره‌ 17: دارایی های نامشهود
آشنایی با استاندارد حسابداری شماره 27: طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي

این دوره برای چه کسانی مفید می باشد:

کلیه مدیران و کارشناسان مالی-حسابداران

مزایای شرکت در دوره :

1-تسلط بر استاندارد های پرکاربرد حسابداری
2- تسلط بر ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی
3- تسلط بر ارائه اطلاعات در مورد عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان

ابزار کار:

کتاب استانداردهای حسابداری
کامپیوتر
تابلو
ماژیک

طول مدت دوره:

12 جلسه 2 ساعتی آموزشی

رزرو کارگاه پژوهش محورآشنایی با استانداردهای حسابداری

لطفا کلیه موارد را با دقتی شایسته، پر کنید.
  • کاربر گرامی جهت فرستادن مرسوله های پستی موسسه محاسبان پر کردن این بخش الزامی است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .