راس گیری چک

راس گیری چک

 راس گیری چک

راس گیری چک

کاربرد راس گیری چک:

۱-برای زمانی که می خواهیم وجه فاکتوری را به صورت نقدی  بگیریم اما به دلیل اینکه مشتری با کمبود نقدینگی روبه رو است با مشتری قرار می گذاریم که وجه فاکتور را به صورت مدت دار به ما  پرداخت کند.(مثلا ۴۵ روزه به ما پرداخت نماید.)

۲-دیگری زمانی که چک /چک هایی را اصطلاحا قبل از سررسید تبدیل به پول نقد می کنیم.یعنی چک /چکها را می فروشیم.مثلا یک یا چند چک با تاریخ سررسید آینده داریم و آنها را به یک بازاری می دهیم و پول نقد دریافت می کنیم.در این حالت درصدی از پول را به عنوان اسکونت کسر می کنیم.

راس گیری چک چیست؟
 راس گیری چک روش محاسبه سررسید واقعی تعدادی چک با مبالغ مختلف و در تاریخ های مختلف می باشد.

 

اکنون با دو مثال  به شرح روش  محاسبه راس گیری می پردازیم.

مثال ۱:طبق فاکتور زیر قرار شده است آقای ابراهیمی مبلغ فاکتور را  ۴۵ روزه از تاریخ فاکتور   با پرداخت چک تسویه کند.

 

                                                                                      مشخصات فروشنده                                                     تاریخ:۹۵/۰۲/۲۰
نام شخص: شرکت پیمان   گستر   شماره تلفن:‌ ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱
نشاني: تهران
مشخصات خريدار
نام شخص:آقاي ابراهیمی شماره تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱
آدرس: خيابان قزوين
کد کالا شرح كالا يا خدمات تعداد واحد اندازگیری مبلغ واحد
(ریال)
جمغ کل
(ریال)
تخفیف جمع کل بعد از تخفیف جمع مالیات و عوارض جمع کل بعلاوه مالیات و عوارض
۱۰۰۰۱ چیپس  چاکلز ۵۰۰ عدد ۵۵۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰ ۰ ۲۷۵۰۰۰۰ ۲۴۷۵۰۰ ۲۹۹۷۵۰۰
۱۰۰۰۲ اسنک چاکلز ۵۰۰ عدد ۵۲۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۳۷۰۰۰ ۲۸۳۴۰۰۰
۵۳۵۰۰۰۰ ۰ ۵۳۵۰۰۰۰ ۴۸۴۵۰۰ ۵۸۳۱۵۰۰


چک های پرداخت شده توسط آقای ابراهیمی به شرح زیر می باشد.

 

نام بانک تاریخ سررسید سریال چک صاحب حساب شماره حساب مبلغ(ریال)
ملت ۹۵/۰۲/۲۱ ۲۲۰۱۲۰۰ سعید ابراهیمی ۱۰۱۲۲۵۵۴۵۷۸ ۸۳۱,۵۰۰
صادرات ۹۵/۰۳/۲۵ ۴۴۱۰۱۱ شرکت الوند ۰۱۰۱۴۵۷۸۸۲۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
ملت ۹۵/۰۳/۳۱ ۲۲۰۱۲۰۱ سعید ابراهیمی ۱۰۱۲۲۵۵۴۵۷۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰
ملت ۹۵/۰۴/۰۴ ۲۲۰۱۲۰۳ سعید ابراهیمی ۱۰۱۲۲۵۵۴۵۷۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰

 

حل: حال می خواهیم محاسبه کنیم که آیا آقای ابراهیمی ۴۵ روزه تسویه کرده است یا خیر.
ابتدا تاریخ فاکتور را تاریخ مبنا محاسبه قرار می دهیم.و با توجه به جدول زیر راس چک ها را محاسبه می نماییم.

 

شماره چک تاریخ سررسید تعداد روز از تاریخ مبنا مبلغ(ریال) مبلغ چک*تعداد روز
۲۲۰۱۲۰۰ ۹۵/۰۲/۲۱ ۲ ۸۳۱,۵۰۰ ۱٫۶۶۳٫۰۰۰
۴۴۱۰۱۱ ۹۵/۰۳/۲۵ ۳۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۲۰۱ ۹۵/۰۳/۳۱ ۴۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۲۰۳ ۹۵/۰۴/۰۴ ۴۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع: ۲۰۳٫۶۶۳٫۰۰۰

جمع محاسبه شده از حدول   = راس گیری چک

                                                                           جمع کل چک ها

                                                                           

۲۰۳۶۶۳۰۰۰    =   ۳۵روز
                                            ۵٫۸۳۱٫۵۰۰                                                              

با توجه به محاسبات انجام شده مشخص می شود که آقای ابراهیمی ۳۳ روز بدهی خود را تسویه کرده است.یعنی نسبت به ۴۵ روز ,۱۰ روز زودتر تسویه انجام شده است.

مثال ۲:فرض  کنید چک هایی دریافتی از آقای ابراهیمی را به دلیل کمبود نقدینگی در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۰ در بازار می فروشیم و پول آن را نقدا دریافت می کنیم.یعنی چک های دریافتی را به یک بازاری می فروشیم و پول نقد دریافت می نماییم.اگر درصد اسکونت بازار ۳درصد به ازای هر ۳۰روز باشد.مطلوبست مبلغ نقد دریافتی بابت نقد کردن چکها

ابتدا  تاریخ چکهایی که  در بازار می فروشیم را مبنا قرار می دهیم و مدت هر چک را تا تاریخ سررسید چک محاسبه می نماییم.مبلغ هر چک را در درصد اسکونت ضرب کرده ,مبلغ اسکونت به ازای هر ماه محاسبه می گردد.در مرحله بعد برای اینکه اسکونت هر چک مشخص شود مبلغ اسکونت را در مدت  روز چک  ضرب و تقسیم بر ۳۰ می نماییم.تا مبلغ اسکونت هر چک محاسبه گردد.
برای درک بیشتر محاسبات مثال بالا را در جدول زیر انجام می دهیم.

 

تاریخ مبنا:تاریخ فروش چک در بازار ۹۵/۰۲/۲۰

 

شماره چک تاریخ سررسید تعداد روز از تاریخ مبنا مبلغ چک (ریال) (مبلغ چک درصد اسکونت)  (تعداد روز /۳۰ )
۲۲۰۱۲۰۰ ۹۵/۰۲/۲۱ ۲ ۸۳۱,۵۰۰ ۱٫۶۶۳
۴۴۱۰۱۱ ۹۵/۰۳/۲۵ ۳۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
۲۲۰۱۲۰۱ ۹۵/۰۳/۳۱ ۴۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
۲۲۰۱۲۰۳ ۹۵/۰۴/۰۴ ۴۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
جمع اسکونت : ۲۰۳٫۶۶۳

 

                                                  تاریخ روز از تاریخ مبنا  =  (درصد اسکونت *  مبلغ چک) = مبلغ اسکونت هر چک

                                                               ۳۰

 

با توجه به محاسبات انجام شده ,مبلغ ۲۰۲,۸۳۲ ریال از جمع چک ها کسر و مابقی به صورت نقد دریافت می گردد.

گردآورنده: سرکار خانم مریم احمدی