همکاری با محاسبان

استخدام مدرس حسابداری

استخدام مدرس حسابداری

همکاری با محاسبان

بازدید کننده گرامی لطفا با دقت فراوان نسبت به پر کردن فرم اقدام نمایید
 • مشخصات فردی

 • در صورت ش ش اختصاصی لطفا ذکر کنید.
 • لطفا شماره تماس خود را به دقتی شایسته وارد نمایید، پیگیریهای بعدی از این طریق انجام می گردد.
 • لطفا ایمیل خود را با دقتی شایسته وارد نمایید زیرا پس از ارسال اطلاعات،اطلاعات برای شما ایمیل خواهد شد.
 • اطلاعات تحصیلی

  همه مقاطع ذکر گردد
 • لطفا دقیقا مطابق نمونه تکمیل شود: مدرک تحصیلی.... رشته....
 • سوابق شغلی

  لطفا با دقتی شایسته تکمیل گردد
 • لطفا دقیقا مطابق نمونه تکمیل شود : نام محل کار... عنوان شغل .... مدت همکاری... آخرین حقوق دریافتی... علت قطع همکاری...
 • شرایط کاری

 • میزان آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و قوانین مالیاتی و زبانهای خارجه

 • نحوه آشنایی با موسسه

 • ارسال فایل

 • در صورتی که از قبل رزومه ای تهیه نموده اید می توانید آن را در این بخش پیوست کنید.
 • تایید اطلاعات

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.