تعریف هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

حسابداری مالی و حسابداری صنعتی (هزینه بر مبنای کیفیت)

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری صنعتی، نوعی مدل جدید هزینه‌یابی است که در آن تمرکز بر هزینه‌های غیرمستقیم سازمانی است که بر خلاف روش‌های مرسوم که بیشتر روی هزینه‌های مستقیم متمرکز می‌شود.

این روش با بررسی فعالیت‌هایی که به طور مستقیم در فرایند عملیاتی دخالت دارند، به ارائه اطلاعات دقیق بهای تمام شده می‌پردازد و در نهایت با تکیه بر تجزیه و تحلیلِ هزینه‌های صرف شده در هر فعالیتی، به رشد و سودآوری سازمان کمک می‌کند.

پایه و اساس هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، عبارت است از مفهوم مصرف فعالیت‌ها توسط محصولات، خدمات و مصرف منابع توسط فعالیت‌ها.

مزایای استفاده ازهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت:

امکان وجود کنترل هزینه‌ها

ارزیابی صحیح‌تر از عملیات مالی

تصمیم‌گیری در خصوص برون‌سپاری فعالیت‌ها

شناسایی فعالیت‌های هزینه‌زا و فاقد ارزش یا کم ارزش

کنترل عملیات و برنامه‌ریزی کارآتر، صحیح‌تر و دقیق‌تر مدیریتی

تعیین بهای تمام شده و قیمت‌گذاری محصولات به طور منطقی‌تر و دقیق‌تر

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت‌هایی مطلوب است که:

هزینه سربار بالایی دارند.

جریان تولید در آنها پیچیده و غیرمعمول است.

از ماشین‌آلات پیشرفته و خودکار در تولید استفاده می‌کنند.

تولیدات گوناگون و متنوعی دارند، یا خدمات مختلفی ارائه می‌دهند