اطلاعیه مهم برای کارفرمایان و کارگران

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ویروس کرونا چه لطمه‌ای به کسب و کار جامعه وارد کرد؟

اطلاعیه مهم برای کارفرمایان و کارگران

جهت حمایت دولتی از کارفرمایان و کارگران بیکار شده بدلیل شیوع بیماری کرونا، تمامی کارگران بیکار شده لازم است در سامانه:

bimehbikari

جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری (به مدت ۳ ماه از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹) ثبت نام کنند تا فارغ از تشویقات قانونی، حداقل حقوق ماهیانه قانون کار در زمان موصوف دریافت نمایند.

  • ضمنا در مدت مذکور کارفرمایان نیز از پرداخت حقوق کارگران و حق بیمه آن‌ها معافند.