استارت دوره ۴۴۰ امین کارگاه عملی حسابداری

استارت دوره ۴۴۰ امین کارگاه عملی حسابداری

امروز هجدهم خرداد ماه سال هزار و سیصد و نود و نه بر آن بودیم که به پاس همراهی شما ۴۴۰امین دوره کارگاه عملی حسابداری را در موسسه محاسبان با حضور استاد سمیه قندهاری برگزار کنیم.

این دوره در تاریخ هجدهم خردادماه در تایم ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

#ما_برای_پیشرفت_شما_اینجاییم!