استارت دوره ۴۲۷ امین کارگاه تئوری حسابداری

استارت دوره ۴۲۷ امین کارگاه تئوری حسابداری

امروز نوزدهم خرداد ماه سال هزار و سیصد و نود و نه بر آن بودیم که به پاس همراهی شما ۴۲۷امین دوره کارگاه تئوری حسابداری را در موسسه محاسبان با حضور استاد فرشته حاجیان برگزار کنیم.

این دوره در تاریخ نوزدهم خردادماه در تایم ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ آغاز و تا پایان مرداد ماه ادامه دارد. 

#ما_برای_پیشرفت_شما_اینجاییم!