چه زمانی برگ مالیاتی قطعی می‌شود؟

چه زمانی برگ مالیاتی قطعی می‌شود؟

 • توافق با مدیر گروه مالیاتی
 • عدم اعتراض به برگ تشخیص
 • صدور رای تجدید نظر
 • قبول رای بدوی

برگ قطعی مالیات

 • قبول یا اعتراض مودی نسبت به رای تجدید نظر مانع صدور برگ قطعی نیست.
 • مهلت پرداخت ۱۰ روز
 • عدم پرداخت منجر به صدور برگ اجرائیات می گردد.
 • یک ماه فرصت پرداخت مالیات قطعی پس از ابلاغ برگ اجرائیات می باشد.

اگر شما به هر دلیلی به اقدامات اجرایی اداره امور مالیاتی معترض هستید، اعتراضتان تحت ماده ۲۱۶ به سازمان امور مالیاتی ارائه دهید.

هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م

 • درصورت اعتراض به عملیات اجرائی اداره امور مالیاتی می توان به هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م اعتراض نمود.
 • این هیات می تواند عملیات اجرائی را متوقف، تغییر و یا اقدام به ابطال برگ قطعی مالیات نماید.

شورای عالی مالیاتی

 • فرصت اعتراض به شورای عالی مالیاتی یکماه پس از ابلاغ رای هیات تجدید نظر می باشد.
 • اعتراض به شورا مانع از صدور برگ قطعی نخواهد بود.
 • می توان تضمین را در اختیار اداره امور مالیاتلازمی قرار داد تا اقدامات اجرائی تا زمان صدور رای شورا متوقف شود.
 • شورا نمی تواند به ماهیت پرونده ورود نماید.

چه زمانی می‌توانیم به شورای عالی مالیاتی مراجعه کنیم؟زمانی که ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای تجدید نظر، این اقدام را انجام دهیم.

 نکته: علی رغم اسم پرآوازه شورای عالی مالیاتی، شورا حق ورود به ماهیت پرونده را ندارد.

هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

 • مهلت اعتراض به این هیات نا محدود است.
 • تا زمانی که به سایر مراجع دادرسی می توان اعتراض کرد نمی توان به این هیات اعتراض نمود.
 • هیات مرکب از ۳ نفر به انتخاب وزیر امور اقتصاد است
 • آدرس اینترنتی:  Dad.mefa.ir

  دیوان عدالت اداری

 • مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم ۳ ماه و برای افراد خارج از ایران ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف می باشد.
 • دیوان عدالت اداری مستقل ترین مرجع رسیدگی است.