استارت ۴۲۸ امین دوره حسابداری مقدماتی

امروز دوم تیر ماه سال هزار و سیصد و نود و نه بر آن بودیم که به پاس همراهی شما ۴۲۸امین دوره کارگاه تئوری حسابداری را در موسسه محاسبان با حضور استاد نفیسه رفیعی برگزار کنیم.

این دوره در تاریخ دوم تیرماه در تایم ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵ آغاز شد!

#ما_برای_پیشرفت_شما_اینجاییم!