استارت ۴۴۱ امین دوره عملی حسابداری

  

 

استارت ۴۴۱ امین دوره عملی حسابداری

امروز هفتم تیر ماه سال هزار و سیصد و نود و نه بر آن بودیم که به پاس همراهی شما ۴۴۱ امین دوره کارگاه عملی حسابداری را در موسسه محاسبان با حضور استاد فرشته حاجیان برگزار کنیم.

این دوره در تاریخ هفتم تیر ماه در تایم ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

#ما_برای_پیشرفت_شما_اینجاییم!