برگزاری آزمون پایانی ۴۳۳ امین کارگاه عملی حسابداری

  برگزاری آزمون پایانی ۴۳۳ امین کارگاه عملی حسابداری

برگزاری آزمون پایانی 433 امین کارگاه عملی حسابداری برگزاری آزمون پایانی ۴۳۳ امین کارگاه عملی حسابداری

امروز نهم تیر ماه سال هزار و سیصد و نود و نه بر آن بودیم که به پاس همراهی شما ۴۳۳ امین آزمون پایانی کارگاه عملی حسابداری را در موسسه محاسبان با حضور استاد فرشته حاجیان برگزار کنیم.

این دوره در تاریخ هجدهم دی ماه سال نود و هشت در تایم ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰آغاز و در نهم تیرماه سال هزار و سیصد و نود و نه به پایان رسید #ما_برای_پیشرفت_شما_اینجاییم!