اعلام نتایج آزمون ۴۴۴ دوره تئوری (مقدماتی) استاد عموزیدی