کاربر گرامی:

جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید.

نحوه برخورد با رئیس عصبانی

 

۱۳۹۷-۰۵-۲۳

نحوه برخورد با رئیس عصبانی!

کاربر گرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. نحوه برخورد با رئیس عصبانی  
۱۳۹۷-۰۴-۲۳
هوش مالی چیست؟

هوش مالی چیست؟

کاربر گرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. هوش مالی چیست؟
۱۳۹۷-۰۴-۱۷
دوره های حسابداری

چرا حرفه حسابداری؟

کاربر گرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. چرا حرفه حسابداری؟
۱۳۹۷-۰۴-۱۲

طریقه استفاده از هوش هیجانی در محیط کار

کاربر گرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. طریقه استفاده از هوش هیجانی در محیط کار