ویژگیهای یک حسابدار موفق

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید.

خمیر مایه حرفه حسابداری

۱۳۹۶-۰۲-۰۶
ویژگیهای یک حسابدار موفق

خمیرمایه حرفه حسابداری

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. خمیر مایه حرفه حسابداری
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
خلق یک سال شگفت انگیز به سبک دکتر سلیمی

خلق یک سال شگفت انگیز به سبک دکتر علیرضا سلیمی از آلمان

خلق یک سال شگفت انگیز به سبک دکتر علیرضاسلیمی موسسه کهکشان موفقیت  باهمکاری موسسه حسابداری محاسبان -سال نو، حال نو، عادت های نو -عادت ها و […]
۱۳۹۵-۱۲-۱۷
مصمم در مصاحبه، با کسب مهارت های اجتماعی

مصمم در مصاحبه، با کسب مهارت های اجتماعی

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. مصمم در مصاحبه،با کسب مهارت های اجتماعی  
۱۳۹۵-۱۱-۰۶
تهیه رزومه حسابداری

مراحل تهیه پیش غذای کارفرما

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. مراحل تهیه پیش غذای کارفرما