پاسخ سوالات

جواب سوالات حسابداری مقدماتی(شماره۱)

دفتر روزنامه عمومی موسسه ایمان
تاریخ شرح بدهکار بستانکار
۱ ۲

بانک

اثاثه

 سرمایه

بابت سرمایه گذاری اولیه

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ ۲

 

پیش پرداخت اجاره

سپرده رهنی

 بانک

بابت پرداخت اجاره ۳ ماهه دفتر موسسه و رهن آن

۶۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۳ ۲

صندوق

   بانک

بابت واریز از بانک به صندوق

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴ ۲

ملزومات

    صندوق

بابت خرید نقدی ملزومات

۱۰۰٫۰۰۰

 

۱۰۰٫۰۰۰

۵ ۲

خرید کالا

هزینه حمل کالای خریداری شده

  حساب پرداختنی

     صندوق

خرید کالا با شرط (ن/۳۰-۲/۵)و پرداخت هزینه حمل آن

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

 

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

۶ ۲

خرید کالا

    صندوق

بابت خرید کالا به صورت نقد

۱٫۴۴۰٫۰۰۰

 

۱٫۴۴۰٫۰۰۰

۷ ۲

اسناد دریافتنی

      فروش کالا

بابت فروش کالا به کاوه و دریافت چک ۲۰ روزه

۹۰۰٫۰۰۰

 

۹۰۰٫۰۰۰

۸ ۲

هزینه آگهی

  صندوق

بابت پرداخت نقدی هزینه درج آگهی

۲۰۰٫۰۰۰

 

۲۰۰٫۰۰۰

۹ ۲

حساب دریافتنی

   فروش کالا

بابت فروش کالابه صادقی با شرط (ن/۳۰-۱/۱۰)

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

 

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

تاریخ شرح بدهکار بستتانکار
۱۰ ۲

برگشت از فروش و تخفیفات

                                      حساب دریافتنی

بابت برگشت کالای فروش رفته

۲۰۰٫۰۰۰

 

۲۰۰٫۰۰۰

۱۱ ۲

اثاثه

                                    اسناد پرداختنی

                                    حساب پرداختنی

بابت خرید رایانه

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ ۲

بانک

تخفیفات نقدیفروش

                                    حساب دریافتنی

بابت دریافت وجه کالای فروخته شده به صادقی

۲٫۱۷۸٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰

 

 

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳ ۲

بانک

                                 پیش دریافت فروش

بابت دریافت وجه از فروشگاه امید و سفارش کالا

۸۰۰٫۰۰۰

 

۸۰۰٫۰۰۰

۱۴ ۲

حساب پرداختنی

                                     بانک

بابت پرداخت وجه کالای خریداری شده از سعادت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵ ۲

برداشت

                                     خرید کالا

بابت برداشت کالا توسط مالک

۲۰۰٫۰۰۰

 

۲۰۰٫۰۰۰

۲۷ ۲

هزینه تلفن

                                  صندوق

بابت پرداخت نقدی قبض تلفن

۴۰٫۰۰۰

 

۴۰٫۰۰۰

۲۹ ۲

هزینه حقوق

                                     بانک

بابت پرداخت حقوق کارمند موسسه

۵۰۰٫۰۰۰

 

۵۰۰٫۰۰۰

گردآورنده: سرکار خانم اعظم عباسی

۱۳۹۵-۰۳-۲۷
پاسخ سوالات

جواب سوالات حسابداری مقدماتی (شماره ۱)

جواب سوالات حسابداری مقدماتی(شماره۱) دفتر روزنامه عمومی موسسه ایمان تاریخ شرح بدهکار بستانکار ۱ ۲ بانک اثاثه  سرمایه بابت سرمایه گذاری اولیه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰     […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۹
سوالات حسابداری

نمونه سوالات حسابداری مقدماتی(شماره ۱)

نمونه سوال حسابداری مقدماتی(شماره ۱) رویدادهای زیر را در دفتر روزنامه عمومی موسسه ایمان ثبت کنید.   ۲/۱)واریز مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری بانک ملت  و […]