فرهنگ مالیاتی

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید.

فرهنگ مالياتي و ارتقاء آن از طريق نگرش سيستمي.

۱۳۹۵-۰۹-۱۵
فرهنگ مالیاتی

فرهنگ مالياتي و ارتقاء آن از طريق نگرش سيستمي

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. فرهنگ مالياتي و ارتقاء آن از طريق نگرش سيستمي.
۱۳۹۵-۰۸-۰۳
سامانه فروشگاهی

نقش سامانه‌هاي فروش در شفاف‌سازي اقتصادي و مالياتي

با توجه به شرايط كنوني و اهميت بسيار زياد افزايش درآمدهاي غيرنفتي براي كشورمان، چاره اي جز تاكيد بر پاكيزه ترين درآمد در دسترس، يعني ماليات، […]
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
کدفروشی

پيامدهاي کد فروشي و فروش فاکتورهاي صوري در اقتصاد ايران

امروزه فعاليت هاي اقتصادي به اشکال مختلف وبا ابعادگوناگون در جامعه صورت مي گيرد،طبيعتاً همه اين فعاليت ها مطلوب وسازگاربا اقتصاد ملي نيست وبيش از آنکه […]
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
مزایای تشخیص مالیات

مزاياي تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي مؤديان

دستيابي به شفافيت اقتصادي، ضامن سلامت اقتصادي و اجتماعي جامعه و لازمه اجراي عدالت است. ايجاد شفافيت اقتصادي مستلزم مقابله با فساد است و چنانچه شفافيت […]