قوانین کار و تامین اجتماعی

کابر گرامی:

جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید.

نحوه محاسبه عیدی وپاداش سال۹۸

۱۳۹۷-۱۲-۱۴
حداقل و حداکثر حقوق در سال ۹۸

حداقل و حداکثر عیدی و پاداش سال۹۸

کابر گرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. نحوه محاسبه عیدی وپاداش سال۹۸
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

کاربر گرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج  
۱۳۹۷-۰۸-۱۵
اطلاعاتی راجع به فسخ قرارداد کاری

هرآنچه که باید در رابطه با فسخ قرارداد کاری دانست

کاربرگرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. هرانچه که باید در رابطه با فسخ قرارداد کاری دانست
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
قوانین مرخصی زایمان

مرخصی زایمان و قوانین مربوط به آن را بیشتر بشناسید

  کاربر گرامی: جهت استفاده از مطلب فوق کلیک کنید. مرخصی زایمان و قوانین مربوط به آن را بیشنر بشناسید