دوره ها و کارگاه ها

تئوری  مالیات بر ارزش افزوده اولین بار توسط آقای فونزیمنس و درسال ۱۹۲۱ توسط ادامس و موریس لوره طراحی شد. ایران در سال ۱۳۶۶ با نرخ ۱۰درصد و در سال ۱۳۸۱ با نرخ ۷درصد مالیاتش به مجلس راه پیدا کرد سپس در سال ۱۳۶۶ لایحه را دولت از مجلس پس گرفت و در نهایت سال ۱۳۸۷ همان لایحه با نرخ ۳ درصد به مجلس رفت.

اصل مبدا و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده:

اصل مبدا: ارزش افزوده بر کالا و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند اعمال می‌شود.

اصل مقصد: ارزش افزوده بر کالا و خدماتی که در کشور مصرف می‌شوند اعمال می شود.

در نتیجه واردات مشمول و صادرات معاف هستند.

در سال های گذشته ابتدا مالیات را می‌گرفتند سپس برای مالیات دریافت شده قاعده و قانونی طراحی می‌کردند اما امروزه در ارزش افزودهابتدا تئوری را طراحی کرده سپس به وصول مالیات می‌پردازند.

۱۳۹۹-۰۳-۰۶
اموزش حسابداری

مبانی نظری و محاسباتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

تئوری  مالیات بر ارزش افزوده اولین بار توسط آقای فونزیمنس و درسال ۱۹۲۱ توسط ادامس و موریس لوره طراحی شد. ایران در سال ۱۳۶۶ با نرخ […]
۱۳۹۸-۰۹-۱۰
آموزش حسابداری2

دوره استانداردهای حسابداری

کارگاه کاربردی استاندارد های حسابداری ایران ( جدیدترین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران مصوب و تجدید نظر شده ۱۳۹۷ لازم اجرا  ۱/۱/۱۳۹۸) استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای […]
۱۳۹۸-۰۶-۲۱
کارگاه حسابداری حرفه ای

استانداردهای حسابداری

  بخش اول :آشنایی با دانش حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی ریشه یابی استانداردهای حسابداری و چالش های آینده بخش دوم :استانداردهای  با کاربری عمومی قسمت […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
دوره عالی تربیت مشاور مالی

دوره عالی تربیت مشاور مالیاتی

ما برای پیشرفت شما اینجاییم…   برای اولین بار درکشورمؤسسه حسابداری محاسبان آفاق اسپادانا برگزار می کند : ظرفیت ثبت نام محدود است!! **اهداف ومزایای شرکت […]