ارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل

همایش کاربردی نحوه تنظیم وارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل

سرفصل های همایش:

  • ارسال اظهارنامه مشاغل بند الف،ب وج ماده۹۵
  • نحوه محاسبه معافیت ها در مشارکت های مدنی مشاغل
  • تاثیر مالیاتی تعداد شرکاء در کاهش مالیات
  • خوداظهاری آری یا نه؟
  • شرایط قبول خود اظهاری در مشاغل بند ج
  • بخشودگی و معافیت های مالیاتی مشاغل
  • جرائم مالیاتی مشاغل

 

همراه با جلسه پرسش وپاسخ

ظرفیت محدود

ویژه خرداد ماه

۱۳۹۵-۰۳-۱۲
ارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل

همایش کاربردی نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل

همایش کاربردی نحوه تنظیم وارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل سرفصل های همایش: ارسال اظهارنامه مشاغل بند الف،ب وج ماده۹۵ نحوه محاسبه معافیت ها در مشارکت های مدنی […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۴
مالیات های مستقیم

همایش تخصصی اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم

همایش تخصصی اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم سرفصل های همایش: ۱٫مروری بر مهمترین مواد قانون قانون مالیاتهای مستقیم ۲٫چگونگی رسیدگی به دفاتر و اسناد ومدارک […]