اطلاعیه های مهم

۱۳۹۹-۰۱-۳۱
ساعات کار قانونی اداره کار

جدول ساعات کار قانونی اداره کار

۱۳۹۹-۰۱-۲۷
حداقل حقوق کارگران در سال 1399

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹

حداقل حقوق کارگران در سطوح مختلف در سال ۱۳۹۹ با توجه به برگزاری جلسه شورای عالی کار و اعلام دو روش برای افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ […]
۱۳۹۹-۰۱-۲۴
همایش بررسی مشکلات کارگر و کارفرما

تکلیف کارگران در شرایط فعلی جامعه چیست؟

بیمه بیکاری در کرونا با توجه به اوضاع کنونی و شیوع ویروس کرونا، قانون چه برخوردی با این شرایط دارد؟دولت چه حمایت هایی باید از کارگران […]
۱۳۹۹-۰۱-۲۴
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

اطلاعیه مهم برای کارفرمایان و کارگران

ویروس کرونا چه لطمه‌ای به کسب و کار جامعه وارد کرد؟ اطلاعیه مهم برای کارفرمایان و کارگران جهت حمایت دولتی از کارفرمایان و کارگران بیکار شده […]