اطلاعیه های مهم

صورت معاملات فصلي زمينه ساز انضباط مالي

معمالات فصلی

ترديدي در جايگاه ونقش اساسي ماليات در اقتصادهاي پيشرفته وجود ندارد. براي دستيابي به اهداف مذکور هر کشوري بايد ساختارها، نهادها، قوانين وارتباطات لازم را داشته باشد.

در اينجا نقش نظام مالياتي ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي قانون است و نقش موديان انجام تکاليف قانوني است. ارائه اطلاعات لازم از جانب موديان اولين بخش وعنصر اصلي نظام مالياتي است.نوعي از اين اطلاعات صورت معاملات فصلي است. صورت معاملات فصلي چيست؟ چه کساني بايد آنرا ارسال کنند و اصولاً چرا بايد ارسال شود؟

صورت معاملات فصلي سندي مهم درنظام اقتصادي کشور است.اطلاعات مندرج در صورت معاملات فصلي زمينه ساز شفافيت اقتصادي وتامين کننده عدالت مالياتي است.اصولاًنظام مالياتي براي تحقق اهداف ومسئوليت هاي خود بايد اطلاعات لازم را دراختيار داشته باشد.براساس قانون ماليات هاي مستقيم کشورمان، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي باشند، مکلفند براي عرضه و فروش کالاوخدمات ازصورتحساب فروش کالااستفاده نمايند ودرصورت حسابهاي صادره، شماره اقتصادي خريدار را درج نمايند. دوره ارسال اطلاعات براي خريد و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بايست تايک ماه پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود.

سازمان امور مالياتي با دريافت تدريجي و منظم اين اطلاعات از موديان مي تواند به خوبي به وظايف قانوني خود عمل کند. اما عدم ارسال صورت معاملات فصلي، نظام اقتصادي کشورمان را دچار بي نظمي مي کند و زمينه هاي فرار مالياتي را فراهم مي کند. علاوه بر اين وقتي اين اطلاعات در اختيار نظام مالياتي قرار نگيرد، عمل به مسئوليت هاي قانوني براي نظام مالياتي دشوار خواهد بود و لذا اطلاعات ناقص، نتيجه گيري و قضاوت ناقص را درپي خواهد داشت.

اما فلسفه ارسال صحيح و به موقع فهرست معاملات فصلي چيست؟ يکي از عوامل مهم در ارتقاي سلامت اقتصاد هر کشوري، اعتماد آحاد مردم به نظام اقتصادي و پيرو آن ترغيب افراد براي حضور فعال در فضاي اقتصادي کشور خواهد بود. ارائه فهرست معاملات فصلي هم موجب نظم و انضباط مالي و شفافيت اقتصادي خواهد شد و هم رقابتي سالم و مطلوب در فعاليتهاي اقتصادي ايجاد مي کند که اين امر از بروز فعاليتهاي سودجويانه جلوگيري مي کند و اعتماد و يقين جايگزين بدبيني و سلب اطمينان مي گردد. همچنين دستاورد ديگر اين امر اجراي بي قيد و شرط عدالت درباره همه فعالان اقتصادي مي باشد. شفافيتي که ارسال صورتحساب معاملات با خود به همراه دارد جامعه را در وضعيت رواني مناسبي قرار مي دهد و بستر مناسبي را براي رشد اقتصاد کشور فراهم مي کند. در همين راستا دست اندرکاران نظام اقتصادي راهکارهايي را براي تسهيل ارسال صورت معاملات فصلي ايجاد کرده اند.

با توجه به مطالب فوق مي توان دريافت که ماليات يکي از اجزاي اصلي منابع درآمدي دولت را تشکيل مي دهد و بر همين اساس همه ساله در تهيه لايحه بودجه سعي مي شود که سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به سال قبل افزايش داشته تا از اين طريق ماليات بتواند جايگزين درآمدهاي نفتي گردد.

بنابراين بايد با اتخاذ روشهاي مناسب به گونه اي عمل شود تا هر چه بيشتر موديان به پرداخت داوطلبانه ماليات ترغيب گردند براي اين منظور، توصيه مي شود در هنگام احداث و بهره برداري از طرحهاي زيربنايي و عمراني به منابع مالي آنها که بيشتر از طريق ماليات تامين مي گردد اشاره شود تا موديان با مشاهده پروژه هاي فوق در جريان کامل نوع مصارف مالياتها قرار گيرند.

 

۱۳۹۵-۰۵-۱۸

صورت معاملات فصلي زمينه ساز انضباط مالي

صورت معاملات فصلي زمينه ساز انضباط مالي ترديدي در جايگاه ونقش اساسي ماليات در اقتصادهاي پيشرفته وجود ندارد. براي دستيابي به اهداف مذکور هر کشوري بايد […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۶
بدهی مالیاتی

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: بخشودگي بدهي مالياتي تا سقف ده ميليون ريال

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: بخشودگي بدهي مالياتي تا سقف ده ميليون ريال سيد کامل تقوي نژاد، رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور طي […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱
مالیات برارث

مروري بر تغييرات ماليات بر ارث در قانون جديد مالياتها

مروري بر تغييرات ماليات بر ارث در قانون جديد مالياتها يکي از موادي که در قانون جديد مالياتهاي مستقيم تغييرات بسياري در آن ايجاد شده بخش […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۹

سازمان امور مالياتي کشور طي اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان مالياتي مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در پوشش ماموران مالياتي باشند

سازمان امور مالياتي کشور طي اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان مالياتي مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در پوشش ماموران مالياتي باشند سازمان امور مالياتي کشور با […]