مهارت های هفت گانه

مهارت های هفت گانه ICDL

از مقدماتی تا پیشرفته

شروع دوره از اول دی ماه

جهت مشاور رایگان با موسسه تماس حاصل فرمایید.

۰۳۱-۴۰۲۰

داخلی ۲۰۱-۲۰۰

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
مهارت های هفت گانه

شروع دوره مهارت های هفت گانه ICDL از دی ماه۹۵

  مهارت های هفت گانه ICDL از مقدماتی تا پیشرفته شروع دوره از اول دی ماه جهت مشاور رایگان با موسسه تماس حاصل فرمایید. ۰۳۱-۴۰۲۰ داخلی ۲۰۱-۲۰۰
۱۳۹۵-۰۴-۱۴
تئوری حسابداری

شروع دوره ۲۱۹ حسابداری مقدماتی و تکمیلی

شروع دوره ۲۱۹ حسابداری مقدماتی و تکمیلی از هفته چهارم روزهای زوج ساعت برگزاری: ۱۷-۱۹
۱۳۹۵-۰۴-۱۴
کارگاه عملی

شروع دوره ۳۲۸ کارگاه حسابداری عملی

شروع دوره۳۲۸ حسابداری کارگاه عملی از هفته ی اول مرداد ماه ظرفیت محدود روزهای زوج ساعت برگزاری: ۱۰-۱۲
۱۳۹۵-۰۴-۱۴
کارگاه عملی

شروع دوه ۳۲۷ کارگاههای حسابداری عملی

شروع دوره۳۲۷ حسابداری کارگاه عملی از هفته ی اول مرداد ماه ظرفیت محدود روزهای زوج ساعت برگزاری: ۱۰-۱۲