مزایای حقوق و دستمزد

حتما به خوبی می‌دانید که یکی از مهمترین عواملی که سبب می شود افراد به سمت کسب و کار سوق پیدا کنند و شغلی برای خود بیابند، درآمدی است که به ازای کار خود دریافت می کنند. از همین رو مسئله محاسبه حقوق و دستمزد، فرمول های محاسبه و به طور کلی آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد چه برای کارکنان، چه برای حسابداران و چه برای کارفرمایان، امری بسیار جدی و مهم است.

نگاهی بر قوانین حقوق و دستمزد

برای آن که به خوبی بدانید محاسبه حقوق و دستمزد بر چه مبنایی تعیین می شود، در این بخش نگاهی کوتاه به قوانین حقوق و دستمزد می‌اندازیم. قوانین حقوق و دستمزد بر اساس مفاد قانون کار عبارت است از:

 1. حقوق و دستمزد کارکنان، بر اساس ماه 30 روزه تعیین می شود.
 2. برای ماه های 31 روزه، حقوق بر 30 تقسیم و پاسخ در 31 ضرب می گردد.
 3. برای ماه های 29 روزه، حقوق بر 30 تقسیم و پاسخ در 29 ضرب می گردد.
 4. هر فرد شاغل می بایست در طول هفته 44 ساعت کار کند.
 5. محدودیتی برای توزیع 44 ساعت کار در روزهای هفته وجود ندارد، مشروط بر این که ساعات کار روزانه از 8 ساعت بیشتر نشود.
 6. روز جمعه، روز تعطیل برای کارکنان بوده اما محاسبه این روز در حقوق ماهیانه الزامی است. از همین رو حقوق ها 30 روزه تعیین می‌شود.
 7. ساعات اضافه کاری در طول یک روز نباید از 4 ساعت تجاوز کند.
 8. در صورتی که تعیین شود، شغل فرد جز مشاغل سخت است، ساعات کاری از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش یافته و فرد روزانه 6 ساعت باید کار کند.
 9. حق سنوات به این صورت محاسبه می‌شود که کارفرما مکلف است به کارکنانی که یک سال به بالا مطابق قانون کار، فعالیت کرده‌اند، بر اساس آخرین حقوق دریافتی، یک ماه حقوق برای مزایای پایان کار به وی پرداخت نمایند.
 10. عیدی نیز بر مبنای پایه حقوق محاسبه شده و دو برابر پایه حقوق مشروط بر این که از سه برابر حداقل حقوق دریافتی همان سال بیشتر نشود، به کارکنان پرداخت می‌گردد.

فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد، دارای فرمول‌های گوناگونی است که هر کدام می‌توانند بخشی از نیازهای یک حسابدار حقوق و دستمزد را برآورده سازند. نمونه هایی از فرمول حقوق و دستمزد حسابداری به شرح ذیل است:

حقوق و مزایای مستمر

حقوق ثابت و مزایایی است که بطور مستمر و مداوم در طی سال به پرسنل در هر ماه پرداخت و یا در اختیار آنان قرار می‌گیرد. مزایای مستمر به دو بخش نقد و غیر نقد تقسیم می شود. مزایای مستمر نقد مثل حقوق پایه، حق مسکن، خوار و بار و موارد دیگر. مزایای مستمر غیرنقد مثل مسکن و اتومبیل.

حقوق و مزایای غیر مستمر

مزایای غیر مستمر مزایایی است که بطور مستمر و مداوم در طی سال به پرسنل در هر ماه پرداخت نمی‌شود. مزایای غیر مستمر به دو بخش نقد و غیر نقد تقسیم می‌شود. مزایای غیر مستمر نقد مثل اضافه کار، حق ماموریت و موارد دیگر. مزایای غیر مستمر غیرنقد مثل سبد کالا.

مزایای مستمر حقوق و دستمزد

حق مسکن

کمک هزینه مسکن مبلغی است که به صورت ماهانه و نقدی به کارگر اعم از مجرد و متاهل پرداخت می‌شود و مبلغ آن هر ساله توسط اداره کار اعلام می‌گردد. حق مسکن در سال 1401 مبلغ 6.500.000 ریال می‌باشد.

نکته: این مبلغ برای یک ماه کامل است لذا اگر شخصی کمتر از یک ماه کارکرد داشته باشد به نسبت روزهای کارکرد پرداخت می‌شود. این مبلغ برای ماههای 30 و 31 و 29 روز یکسان است.

بن و خواربار

پرداخت مبلغ وجه ریالی بن کارگری تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به صورت ماهانه به هر کارگر اعم از مجرد و متاهل پرداخت می‌شود. بن کارگر در سال 1401 مبلغ 8.500.000 ریال می‌باشد. 

نکته: این مبلغ برای یک ماه کامل است لذا اگر شخصی کمتر از یک ماه کارکرد داشته باشد به نسبت روزهای کارکرد پرداخت می‌شود. این مبلغ برای ماههای 30 و 31 و 29 روز یکسان است.

حق اولاد

طبق ماده 86 و 87 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند مبلغ حق اولاد را به ازای هر فرزند 3 برابر حقوق پایه روزانه در ماه پرداخت نمایند که با شرایط زیر به کارگر تعلق می‌گیرد.

 • کارگر در مجموع 720 روز سابقه بیمه داشته باشد.
 • سن فرزندان از 18 سال کمتر باشد به جز این موارد که منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی
 • فرمول محاسبه: تعداد فرزندان × (3 × حقوق روزانه اداره کار )
 • حق اولاد در سال 1401 مبلغ 4.179.750 ریال می‌باشد.

مزایای غیر مستمر حقوق و دستمزد

اضافه کاری

کار اضافی به کاری گفته می‌شود که علاوه بر ساعات معمولی روزانه و هفتگی انجام شود. بر اساس ماده 59 قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضـــــافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز می‌باشد:

 •  شرط اول آن است که فرد علاقه داشته باشد اضافه کاری انجام دهد.
 •  شرط دوم آن است که دستمزد هر ساعت اضافه کاری، 40 درصد بیش از سایر ساعات کاری محاسبه شود و از 4 ساعت در روز تجاوز نکند.
 • اضافه کاری = مزد ثابت یک ساعت عادی کار × 140% × ساعت اضافه کاری
 • مزد ثابت یک ساعت کار = مزد ثابت روزانه ÷ 7.33
 • مزد ثابت = حقوق پایه + مزایای به تبع شغل

اشتراک گذاری مطلب در صفحات اجتماعی

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
مجتبی خسروی

مجتبی خسروی

مدرس و مشاور مالی و مالیاتی
شرکتهای بزرگ و اتحادیه های صنفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
لینک اشترک‌گذاری مطلب

فهرست مطالب

0