مشاوره بیمه و کار

مشکلات و مسائل پیچیده قوانین کار و قوانین بیمه در کسب و کارها که برای کارگر و کارفرما به وجود می‌آید عمدتا ناشی از ناآگاهی می‌باشد

روی ما حساب باز کنید

مشاور: سمیه قندهاری

مدرس ارشد دوره های منابع انسانی

دست‌آوردهای شما از جلسه مشاوره بیمه وکار

دریافت راهکار

ارائه راهکارهای مبتنی بر قانون که گره گشای کار شماست

تصمیم گیری درست

حذف پراکندگی تصمیمات با توجه به آخرین قوانین و بخش‌نامه ها

راه حل قانونی

اجرای صریح قانون، قطع به یقین آرامش را در کسب و کارتان جاری خواهد کرد

کاهش ریسک جرایم

بهبود فرآیندهای بیمه و کار و کنار گذاشتن رفتارهای پر ریسک

اطمینان در فضای کار

رعایت قوانین برای کارگر و کارفرما خلق اعتماد و اطمینان در روابط خواهد کرد

تمرکز ، تمرکز

رعایت قوانین باعث ایجاد تمرکز در کارگر و کارفرما خواهد شد

جلسه مشاوره بیمه و کار

سوالات خود را با ما مطرح کنید

مرحله ۱ از ۲ - اطلاعات فردی