ارتباط با محاسبان

Contact Us

سال 1387 مجتبی و مهدی دانشجوی لیسانس حسابداری بودند و به این درک رسید بودند که دانشجویان زمان ورود به بازار کار با مشکل جدی روبرو هستند. بله مشکل عدم وجود تجربه کافی و آمادگی ذهنی لازم برای ورود به محیط کار. بنابراین تصمیم گرفتند مرکز تخصصی آموزش حسابداری محاسبان رو راه اندازی کنند. ضمنا زمان راه اندازی، مجتبی با رتبه 27 و مهدی با رتبه 23 پذیرش دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد شده بودند. اساس هدف راه اندازی محاسبان توانمندسازی حسابداران برای ورود حرفه ای به بازار کار بود. بعدها با تغییرات؛ قوانین مالیاتی، تربیت وکیل و مشاور مالیاتی هم در اهداف اصلی جا باز کرد و همچنین عدم اگاهی کارفرما به قوانین بیمه و کار و درخواست مکرر کارفرمایان از حسابداران جهت تسلط به قوانین کار و بیمه سبب راه اندازی دوره تربیت مشاور منابع انسانی شد.

0