داستان خلق محاسبان

داستان خلق محاسبان

سال 1387 مجتبی و مهدی دانشجوی لیسانس حسابداری بودند به این درک رسید بودند که دانشجویان زمان ورود به بازار کار با مشکل جدی روبرو هستند، بله مشکل عدم وجود تجربه کافی و آمادگی ذهنی لازم برای ورود به محیط کار ، تصمیم گرفتند مرکز تخصصی آموزش حسابداری رو راه اندازی کنند ضمنا زمان راه اندازی مجتبی با رتبه 27 و مهدی با رتبه 23 پذیرش دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد شده بودند.

 اساس هدف راه اندازی محاسبان توانمندسازی حسابداران برای ورود حرفه ای به بازار کار بود بعدها با تغییرات قوانین مالیاتی ، تربیت وکیل و مشاور مالیاتی هم در اهداف اصلی جا باز کرد و همچنین عدم اگاهی کارفرما به قوانین بیمه و کار و درخواست مکرر کارفرمایان از حسابداران جهت تسلط به قوانین کار و بیمه سبب راه اندازی دوره تربیت  مشاور منابع انسانی شد.

اهداف محاسبان

تربیت حسابداران و مدیران مالی قدرتمند و معرفی انها به بنگاههای اقتصادی اساس خلق محاسبان بود ، محاسبان در تلاش است با توانمندسازی حسباداران و مدیران مالی و افزایش سطح اکاهی بنگاههای اقتصادی ، با تربیت حسابداران و مدیران مالی توانمند هزینه های تحمیلی و فرصتهای از دست رفته را کاهش دهد.

محاسبان درشروع 13 سالگی خود افتخار میکند به جامعه حسابداران کمک کرده است

460 دوره اموزش جامع حسابداری

برگزاری 460 امین دوره اموزش جامع حسابداری

100 همایش حسابداری

برگزاری بیش از 100 همایش حسابداری

34 دوره تربیت مشاور مالیاتی

برگزاری 34 امین دوره عالی تربیت مشاور مالیاتی

9000 کارآموز

9000 کارآموز در 13 سال فعالیت

0