افتخــــار ما

تربیت هزاران حسابدار موفق است.
۱۰۵۰۰
کارآموز
۵۰۰۰
نیروی بازار کار
۱۵۰۰۰
دقیقه آموزش
۱۰۰
مقاله اختصاصی

داستان ما

سال ۱۳۸۷ مجتبی و مهدی دانشجوی مقطع کارشناسی حسابداری به این درک رسیدند که دانشجویان حسابداری پس از اتمام تحصیل با مشکل جدی عدم تجربه کافی و آمادگی ذهنی لازم برای ورود به محیط کار روبه رو هستند. از این رو در همان سال پس از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد تصمیم به راه‌اندازی موسسه محاسبان آفاق اسپادانا، مرکز تخصصی آموزش حسابداری در اصفهان و ایران گرفتند.

اهداف و چشم انداز

داستانِ محاسبان

تیم قدرتمند محاسبان

داستانِ محاسبان
مهدی خراسانی
مدیرعامل
داستانِ محاسبان
مجتبی خسروی
مدیر آموزش
داستانِ محاسبان
عادل طغیانی
مدیر مالی
داستانِ محاسبان
سمیه قندهاری
مدرس منابع انسانی
داستانِ محاسبان
حسین صادقیان
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
فرشته حاجیان
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
سمیرا رفیعی
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
مرضیه نصر
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
فریناز عموزیدی
کارشناس فروش
داستانِ محاسبان
ریحانه آقایی
کارشناس معرفی به کار
داستانِ محاسبان
مهدی خراسانی
مدیرعامل
داستانِ محاسبان
مجتبی خسروی
مدیر آموزش
داستانِ محاسبان
عادل طغیانی
مدیر مالی
داستانِ محاسبان
سمیه قندهاری
مدرس منابع انسانی
داستانِ محاسبان
حسین صادقیان
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
فرشته حاجیان
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
سمیرا رفیعی
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
مرضیه نصر
مدرس حسابداری
داستانِ محاسبان
فریناز عموزیدی
کارشناس فروش
داستانِ محاسبان
ریحانه آقایی
کارشناس معرفی به کار