آموزش حسابداری در اصفهان

داستان خلق محاسبان

سال 1387 مجتبی و مهدی دانشجوی مقطع کارشناسی حسابداری به این درک رسیدند که دانشجویان حسابداری پس از اتمام تحصیل با مشکل جدی عدم تجربه کافی و آمادگی ذهنی لازم برای ورود به محیط کار روبه رو هستند. از این رو مجتبی و مهدی در همان سال پس از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد با رتبه‌های 27 و 23 تصمیم به راه‌اندازی موسسه محاسبان، مرکز تخصصی آموزش حسابداری مبتنی بر دانش و تجربه گرفتند. تا به امروز این تصمیم منجر به تربیت بیش از 10,000 هزار حسابدار کاربلد و معرفی آن‌ها به بازار کار گردیده است.

از ابتدا تربیت حسابداران خبره و توانمندسازی آن‌ها برای ورود به بازار کار هدف اصلی محاسبان بوده و هست. اگر چه پس از گذشت چند سال از تاسیس همراه با تغییرات قوانین مالیاتی و اهمیت مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی، تربیت وکیل و مشاور مالیاتی در کنار هدف اصلی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و موازی با آن عدم آگاهی کارفرماها به قوانین بیمه و کار و درخواست مکرر ایشان از حسابداران جهت تسلط به این امور، سبب گردید تا دوره تربیت مشاور منابع انسانی نیز راه‌اندازی گردد.

اهداف محاسبان

تربیت حسابداران و مدیران مالی قدرتمند و معرفی آن‌ها به بنگاه‌های اقتصادی اساس خلق محاسبان بود. محاسبان در تلاش است با توانمندسازی حسابداران و مدیران مالی و افزایش سطح آگاهی بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌های تحمیلی و فرصت‌های از دست رفته را کاهش دهد.

افتخارات محاسبان در 14 سال

460 دوره آموزش جامع حسابداری

برگزاری 460 امین دوره اموزش جامع حسابداری

100 همایش حسابداری

برگزاری بیش از 100 همایش حسابداری

34 دوره عالی تربیت مشاور مالیاتی

برگزاری 34 امین دوره عالی تربیت مشاور مالیاتی

10,000 کارآموز

تربیت 10,000 کارآموز در 14 سال فعالیت