آموزش دادرسی تامین اجتماعی

یکی از بزرگترین مشکلات سازمان‌ها این است که نمی‌دانند در موقع دریافت ابلاغیه و جرائم تامین اجتماعی چه اقداماتی باید انجام دهند؟ هنگام حضور در سازمان چه لایحه‌ای ارائه دهند؟ و چگونه در مراجع تامین اجتماعی حضور داشته باشند. از این رو در محصول آموزش دادرسی تامین اجتماعی سعی شده با تشریح تمام کمیته‌ها و وظایف کمیته‌های تامین اجتماعی، نحوه دفاع در این کمیته‌ها آموزش داده شود.

5,000,000 22٪ تخفیف
3,900,000 تومان