آموزش طرح طبقه بندی مشاغل

طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار به دلیل پیشگیری از بهره کشی، کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر و البته شرکت‌های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با ادارات اجرایی، مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بوده و ملزم به آموزش و اجرای این طرح می‌باشند.

10,000,000 31٪ تخفیف
6,900,000 تومان