۱۳۹۶-۰۱-۲۰
سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را اعلام کرد

سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را اعلام کرد

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را اعلام کرد
۱۳۹۵-۱۲-۲۳
استعلام سالانه خرید و فروش از خریداران و فروشندگان

استعلام سالانه خرید و فروش از خریداران و فروشندگان

جهت استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. استعلام سالانه خرید و فروش از خریداران و فروشندگان
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
فرم تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده

فرم تکمیل اظهار نامه ارزش افزوده

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. فرم تکمیل اظهار نامه ارزش افزوده
۱۳۹۵-۱۱-۳۰
مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. قانون مالیات های مستقیم